Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Najbolji akademski rad "Dr Dragutin Vračar" - Sandra Milenković Nikolić

422 views

Published on

Dobitnik PRiZNANJA 2015 u kategoriji Nagrada za najbolji akademski rad "Dr Dragutin Vračar".

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Najbolji akademski rad "Dr Dragutin Vračar" - Sandra Milenković Nikolić

 1. 1. HIPOTEZE NA KOJIMA JE ISTRAŽIVANJE BAZIRANO Opšta hipoteza: Negativna motivacija dovodi do pada motivisanosti zaposlenih i kvaliteta njihovog radnog učinka. Posebne hipoteze na koje se istraživanje oslanja, odnose se na sledeće:  Novac nije dovoljna motivacija zaposlenima i veći rezultati se postižu boljim poznavanjem ljudi, poštovanjem i saradnjom;  Stil rukovođenja kompanijom je u direktnoj vezi sa karakternim osobinama ličnosti menadžera/lidera i njegovim interpersonalnim stilom, i utiče na motivaciju zaposlenih i međuljudsku komunikaciju u kompaniji;  Briga menadžmenta samo za profit i nebriga za ljude, stvara pogodno tlo za nastanak i razvoj horizontalnog i vertikalnog mobinga, a posledice mobinga mogu biti ogromne po nacionalnu ekonomiju i širu društvenu zajednicu.
 2. 2. PITANJA NA KOJA SMO TRAŽILI ODGOVORE  Da li su zaposleni u Srbiji motivisani trenutnim radnim mestom i koliko su zadovoljni uslovima rada?  Smatra li privreda Srbije da stil rukovođenja organizacijom direktno ili indirektno utiče na motivaciju zaposlenih i međuljudsku komunikaciju?  Da li je privredi poznat pojam internog PR i njegov značaj za razvoj organizacije?  Šta o mobingu kao pojavi misle poslodavci, a šta zaposleni?  Da li su za privredu Srbije etika i organizaciona kultura osnov zdravog odnosa nadređenih i podređenih?  Kakav je stav poslodavaca i zaposlenih o primeni negativne motivacije i posledicama na radnu atmosferu i odnose u kolektivu?  Može li poverenje biti ključ zdrave, stabilne i održive ekonomije i društva?
 3. 3. REZULTATI I PRAKSA KO SU UČESNICI SPROVEDENOG ISTRAŽIVANJA? DA LI SU ZAPOSLENI U SRBIJI MOTIVISANI TRENUTNIM RADNIM MESTOM I KOLIKO SU ZADOVOLJNI? Svoje stavove i mišljenja po navedenim pitanjima iznelo je preko 500 ISPITANIKA Svoje stavove i mišljenja po navedenim pitanjima iznelo je 549 ISPITANIKA, od tog broja 40% su na poziciji rukovodioca ili nadređenih, a 60% čine zaposleni. OBRAZOVANJE: Struktura učesnika istraživanja je na strani visoko obrazovanih, jer su ispitanici sa osnovnim fakultetskim obrazovanjem najbroniji 39,9%, na drugom mestu su ispitanici sa završenim master ili magistarskim studijama (27,4%) i na trećem mestu su ispitanici sa završenim višim i visokim strukovnim školama (16,5%).
 4. 4. ŠTA MOTIVIŠE ZAPOSLENE U SRBIJI? Rang lista motivacionih faktora prema rezultatima sprovedenog istraživanja DA LI SU ZA POSLODAVCE I ZAPOSLENE U PRIVREDI SRBIJE ETIKA I ORGANIZACIONA KULTURA OSNOV ZDRAVOG ODNOSA NADREĐENIH I PODREĐENIH? Mest o na rang listi ETIKA I ORGANIZACIONA KULTURA OSNOV ZDRAVOG ODNOSA NADREĐENIH I PODREĐENIH 1. Unutrašnji osećaj uspešnosti koji rad sa sobom nosi 93% 2. Rad sa ljudima koji dobro međusobno sarađuju i prijateljska atmosfera na poslu 92% 3. Poštovanje i priznanje od strane kolektiva za dobro obavljen posao i uložen trud i rad 92% 4. Kvalitetan odnos sa pretpostavljenim 91% 5. Vidljiva briga preduzeća za zaposlene 88% 6. Odsustvo sukoba u preduzeću 81% Место на ранг листи МОТИВАЦИОНИ ФАКТОРИ Ставови испитаника у (%) 1. Могућност коришћења својих вештина и знања на послу 95,4 2. Систем награђивања запослених по заслузи 90,0 3. Могућност додатног стручног усавршавања и присустовања различитим семинарима и радионицама, како у земљи тако и у иностранству 88,6 4. Могућност напредовања у служби 87,5 5. Слобода у фирми да се примени сопствени начин рада 86,5 6. Висина плате 86,2 7. Посао који пружа бројне изазове 84,7 8. Већи степен учешћа у доношењу одлука 83,5 9. Посао који оставља довољно времена за лични живот 83,0 10. Физички услови радне средине (простор, квалитет опреме и средстава за рад) 82,8 11. Разноврсност задужења на радном месту или промена садржаја рада 81,7 12. Могућност одласка на службена путовања, како у земљи, тако и у иностранству 76,6 13. Посао који даје могућност коришћења флексибилног радног времена 70,3 14. Могућност коришћења службеног аутомобила 48,5
 5. 5. SMATRAJU LI U PRIVREDI SRBIJE DA STIL RUKOVOĐENJA ORGANIZACIJOM DIREKTNO UTIČE NA MOTIVACIJU ZAPOSLENIH I MEĐULJUDSKU KOMUNIKACIJU?  93% ispitanika slaže da stil rukovođenja organizacijom utiče na motivaciju zaposlenih i međuljudsku komunikaciju u organizaciji.
 6. 6. DA LI JE POSLODAVCIMA I ZAPOSLENIMA U PRIVREDI SRBIJE POZNAT POJAM INTERNOG PR I NJEGOV ZNAČAJ ZA RAZVOJ ORGANIZACIJE? Praksa je pokazala da razvoj internog PR u organizacijama može doprineti boljoj komunikaciji i boljem razumevanju rukovodstva i zaposlenih u onim organizacijama u kojima se pažnja posvećuje internom PR. U prilog ovome ide da je tvrdnju podržalo 77,5% ispitanika. Sprovedeno istraživanje pokazalo je da se informisanost zaposlenih u organizaciji o tome ko je u firmi u kojoj rade zadužen za interne odnose, odnosno interni PR razlikuje, ali niko pouzdano ne zna ništa o tome: 55,2% ispitanika smatra da u organizaciji u kojoj rade niko nije posebno zadužen i nemaju takvu službu, 14,6% smatra da je za navedene odnose zadužena služba za ljudske resurse, dok 9,5% smatra da je zadužen generalni direktor ili vlasnik firme. Zabrinjava podatak da preko 50% ispitanika smatra da u organizaciji niko nije posebno zadužen da brine o postojanju, razvoju i negovanju internih odnosa.
 7. 7. KAKAV JE STAV POSLODAVACA I ZAPOSLENIH U PRIVREDI SRBIJE O PRIMENI NEGATIVNE MOTIVACIJE I POSLEDICAMA NA RADNU ATMOSFERU I ODNOSE U KOLEKTIVU? ŠTA O MOBINGU KAO POJAVI MISLE POSLODAVCI, A ŠTA ZAPOSLENI U PRIVREDI SRBIJE?  83,8% ispitanika smatra da na njihovu motivaciju negativno utiču visok nivo nepotrebnog stresa, strah od gubitka radnog mesta, pretnje otkazom  63% ispitanika ima utisak da je mobing kao pojava sve prisutniji u radnoj sredini.
 8. 8. MOŽE LI POVERENJE BITI KLJUČ ZDRAVE, STABILNE I ODRŽIVE EKONOMIJE I DRUŠTVA?
 9. 9. HVALA NA PAŽNJI

×