Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Profesionalno informiranje

1,772 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profesionalno informiranje

 1. 1. KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?Pripremila: Snježana Fridrih Šimić, dipl. psiholog Studeni 2009. godine
 2. 2. “Odrasli su me savjetovali da se ostavimcrtanja udava, bilo izvana ili iznutra, te da se radije zanimam za geografiju, povijest, računanje i gramatiku. Obeshrabrio me neuspjeh mojih crteža broj 1 i broj 2.Odrasli nikada ništa ne razumiju posve sami, a djeci je naporno sve im uvijek iznova objašnjavati... Morao sam tako odabrati neko drugozanimanje pa sam postao pilot. Letio sam po čitavom svijetu. Točno, geografija mi je bila vrlo korisna. Na prvi sam pogled moraorazlikovati Kinu od Arizone. To je vrlo korisno ako se noću izgubite.” Antoine de SaintExupery: “Mali princ”
 3. 3. • “Što ćeš biti kad odrasteš?” – Mala djeca vrlo često znaju odgovor – Velika djeca su puno nesigurnija• Izbor zanimanja je jedna od velikih životnih odluka
 4. 4. KAKO PRAVILNO ODABRATI ZANIMANJE?Osobine značajne pri izboru zanimanja su: sposobnosti, temperament, karakter, stavovi, vrijednosti i interesi.
 5. 5. Razgovarati s djetetom i pokušat dobit odgovor na sljedeća pitanja kako bi dijete bolje razmislilo o svojim sposobnostima i interesima • Koje aktivnosti (u školi i izvan nje) obavlja dobro, a da se ni ne trudi previše? • Čime se voli baviti u slobodno vrijeme? Ima li to veze s nekim zanimanjem? • Kakve su radne navike? Je li ustrajan ili se lako predaje? • Može li raditi u gužvi ili treba savršen mir i tišinu? • Ima li nekakve zdravstvene poteškoće koje bi mogle utjecati na rad u nekom zanimanju?
 6. 6. • Što želi postići u poslu? Je li važna dobra plaća, siguran posao, stalne promjene i uzbuđenja, ostvarivanje vlastitih potencijala, pomaganje ljudima ili nešto drugo?• Koja ga zanimanja najviše privlače, a koja nikako ne bi želio raditi? Može li opisati ta zanimanja?• Koje su djetetove sposobnosti?• Koje su sposobnosti potrebne za zanimanje koje želi?
 7. 7. • Svatko može izabrati za sebe brojna zanimanja, ali ne može raditi svaki posao• Razgovarajte o različitim zanimanjima i o djetetovim profesionalnim željama• Neka dijete zamisli sebe u odabranom zanimanju. Bi li ga to i dalje privlačilo? Odgovara li to njegovim sposobnostima?
 8. 8. Na izbor škole i zanimanja utječu još:• Mreža srednjih škola – vrsta, broj i raspored srednjih škola na nekom području• Značajke pojedinih zanimanja – što se radi i gdje, koje sposobnosti, osobine ličnosti i znanja treba imati da bi se uspješno obavljao neki posao• Brojnost i raznolikost zanimanja – postoje vrlo slična zanimanja• Imovinske mogućnosti obitelji• Mogućnosti zapošljavanja – nije presudan, ali je vrlo važan činitelj
 9. 9. SREDNJE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ• GIMNAZIJE• UMJETNIČKE ŠKOLE• STRUKOVNE ŠKOLE – TEHNIČKE ŠKOLE – INDUSTRIJSKE ŠKOLE – OBRTNIČKE ŠKOLE
 10. 10. UVJETI UPISA U SREDNJE ŠKOLE• Uvjete upisa propisuje Ministarstvo prosvjete i športa, za svaku školsku godinu iznova• Više informacija možete pronaći na www.mzos.hr
 11. 11. Što se sve boduje za upis u 1. razred?• Uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole• Sklonosti, sposobnosti, darovitost• Uspjeh na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju, vještinama i sposobnostima• Uspjeh u programima obrazovanja s povećanim opsegom• Uspjeh u otežanim uvjetima obrazovanja
 12. 12. Primjer izračuna bodova za upis u Opću gimnazijuPREDMETI KOJI SE BODUJU OCJENA 7.RAZ OCJENA 8.RAZ HRVATSKI JEZIK 4 5 STRANI JEZIK 5 5 MATEMATIKA 5 5 POVIJEST 4 4 GEOGRAFIJA 4 5 OPĆI USPJEH 5 5 UKUPNO 27 29 BROJ BODOVA 27 + 29 = 56 BODOVA
 13. 13. Koliki je broj bodova potreban za upis u srednju školu? • Sve škole koje izvode obrazovne programe u četverogodišnjem trajanju će odrediti broj bodova potrebnih za upis, a koji ne može biti manji od: » 46 bodova za upis u gimnazije » 40 bodova za upis u srednje škole u obrazovnom sektoru ekonomije, trgovine i poslovne administracije » 36 bodova za upis u ostale četverogodišnje obrazovne programeBroj bodova se objavljuje u natječaju za upis i primjenjuje se tijekomcijelog upisnog postupka
 14. 14. Koja su mjerila i postupci za upis u strukovne obrazovne programe?• Izbor i upis kandidata u strukovne obrazovne programe koji nisu obrazovni programi za vezane obrte temelji se na: » Uspjehu u osnovnoj školi » Na zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju• Praktična nastava izvan škole – uvjete škola utvrđuje ugovorom s tvrtkom u kojoj se praktična nastava izvodiObrazovni programi za vezane obrte• Izbor kandidata za upis temelji se na: » Uspjehu u osnovnoj školi » Zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju » Sklopljenom ugovoru o naukovanju
 15. 15. Nemojte zahtjevati da dijete izaberezanimanje koje vi želite – radi se ipak o njegovoj sudbini
 16. 16. Za kraj....• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega nudi svoju pomoć pri odabiru zanimanja te nudi savjete oko nastvka školovanja.• Također nude mogućnost korištenja elektroničkog programa profesionalnog usmjeravanja “Moj izbor”• Program nudi mogućnost pretraživanja informacija o više od 300 zanimanja, informacija o obrazovanju i zapošljavanju, kao i mogućnost dobivanja prijedloga o najprimjerenijim izborima zanimanja• Možete ih pronaći na adresi: » Alojzija Stepinca 5 ili na tel. 311-361 i 311-350
 17. 17. “Najvažnija stvar za cijeli život je izbor zanimanja, anajčešće je to plod slučajnosti” Blaise Pascal Literatura: • Zećirević, M. (2009). Kamo nakon osnovne škole?, Zagreb:Zelina d.d. • Živković, Ž. (2005). Susreti s roditeljima II., Đakovo:”Tempo”.

×