Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Platforma fandrejzing.rs

240 views

Published on

Predstavljena Platforma fandrejzing.rs.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Platforma fandrejzing.rs

  1. 1. Fandrejzing.rs Platforma za fandrejzing i online donacije
  2. 2. BELhospice je prva dobrotvorna organizacija u Srbiji koja pruža palijativno zbrinjavanje pacijentima terminalno obolelim od raka. BELhospice je osnovan pre 10 godina i vremenom je proširio svoje usluge uvođenjem psiho-socijalnog tima i multidisciplinarnog pristupa. Od 2004 BELhospice je u Beogradu zbrinuo više od 1570 pacijenata terminalno obolelih od raka i edukovao više od 1500 lekara, medicinskih sestara, psihologa i socijalnih radnika. BELhospice centar
  3. 3. Usluge koje BELhospice pruža u potpunosti su besplatne za pacijente i njihove porodice. BELhospice se finansira isključivo putem individualnih i korporativnih donacija, kao i organizovanjem humanitarnih događaja u toku godine. Zahvaljujući donatorima i sponzorima BELhospice uspeva da sakupi potrebna sredstva za zbrinjavanje pacijenata i njihovih porodica. Usluge BELhospice centra
  4. 4. 37% Humanitarni događaji 27% Donacije kompanija i pojedinaca 20% EU & Trag Fondacija 12% Partneri iz Britanije 3% Donatorske kutije 1% Ostalo Finansiranje BELhospice centra
  5. 5. Platforma za online donacije www.fandrejzing.rs
  6. 6. Platforma je nastala kao deo projekta Trag fondacije “Perspektiva za održivost”. Pokrenuta je sa ciljem da fandrejzerima BELhospice centra pruži neophodnu podršku u vođenju njihovih ličnih fandrejzing kampanja i da svojim donatorima olakša proces uplate donacija korišćenjem platnih kartica. Platforma će olakšati proces sakupljanja sredstava i doprineti dugoročnoj održivosti BELhospice centra jer će u drugoj fazi korišćenja biti ponuđena i drugim humanitarnim organizacijama i fondacijama. Platforma za online donacije www.fandrejzing.rs
  7. 7. Platforma za online donacije www.fandrejzing.rs Individualni fandrejzing Mogućnost vođenja sopstvenih kampanja uz ukljućivanje zaposlenih i matching donacija Povezivanje sa zajednicom Olakšan proces plaćanja Zadržavanje postojećih donatora Privlačenja novih donatora
  8. 8. HVALAHVALA BELhospice Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu Dalmatinska 72-74, Beograd 011 33 43 311 011 30 38 074 office@belhospice.org www.belhospice.org www.fandrejzing.rs

×