Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Korporativne komunikacije - mala i srednja preduzeća (Homepage)

313 views

Published on

Dobitnik PRiZNANJA 2015 u kategoriji Korporativne komunikacije - mala i srednja preduzeća.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Korporativne komunikacije - mala i srednja preduzeća (Homepage)

  1. 1. Homepage je agencija za kreativnu primenu digitalnih tehnologija u marketingu.
  2. 2. Raskorak između znanja stečenog kroz realizovane projekte i istraživanja i neprepoznavanja potencijala agencije od strane potencijalnih klijenata. IZAZOV
  3. 3. DIGITALNE AKTIVACIJE ZA POSETIOCE Kinect tehnologija - upravljanje objektima na platnu uz pomoć pokreta Augmented Reality - mobilna aplikacija pretvara QR kodu virtualni prikaz sadržaja sa plakata Shake Yell Score - mobilna aplikacija za simultano igranje utakmice Chyron - tekući tekst sačinjen od tvitova posetilaca na dinamičnom video baneru,za buzz među posetiocima Digital Might - gejmifikacija, nagradna aktivacija za najbolju objavu posetilaca, prikazana je na Social Media Wallu, koji prikupljao objave sa DM posetilaca i prikazu je ih u brendiranom okruženju
  4. 4. > 350 posetilaca Sajt: 5.652 poseta, 4.127 posetilaca Tw: 2.600 tvitova, 453 korišćen hashtag, 2.600.000 reach, 12.500.000 impresija Fb: 1.121 like, 130.700 reach, 18.800 interakcija Instagram:1.288 like, 375 media 95 medijskih objava: štampa 7, TV 3, web 85 Zahtevi klijenata za realizaciju prikazanih rešenja Druga nagrada UEPS-a
  5. 5. HVALA NA PAŽNJI

×