Jezus geboorte..wat verwacht u?

311 views

Published on

voorganger dhr de Lange
organiste mevr Berger

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jezus geboorte..wat verwacht u?

 1. 1. Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 2. 2. Welkom Kerst 2012Voorganger dhr de Lange organiste mevr Berger
 3. 3. VDD G 138 – 1, 2, 4Komt allen te samen
 4. 4. Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 5. 5. M.V.A.Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 6. 6. Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 7. 7. M.V.A.Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 8. 8. allen:Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 9. 9. M.V.A.Komt allen tezamen (LvdK 138) t. C.B. Burger; m. anoniem
 10. 10. VDD ELB 106 – 1, 4Midden in de winternacht
 11. 11. Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië
 12. 12. : Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië
 13. 13. allen:Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië
 14. 14. : Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië
 15. 15. : Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië
 16. 16. allen:Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië
 17. 17. Welkom Kerst 2012Voorganger dhr de Lange organiste mevr Berger
 18. 18. JdH 195Vol van pracht
 19. 19. 1) Vol van pracht, vol van pracht, - schijnt een ster in d’oosternacht, wijzen leidt zij, met haar gloren, - dáár waar Jezus is geboren. Hier is ‘t heil door hen verwacht.
 20. 20. 2) Bethlehem, Bethlehem,hoort gij daar, die eng’lenstem ! Vrede op aarde, lof de Here, ’s mensen heil is Godes ere, Alle heem’len loven Hem.
 21. 21. 5) ’t Is de Heer !, ’t Is de Heer! laat ons zingen, Hem ter eer. ’t Kerstfeest moge ons vrolijk maken,’s Heren vriend’lijkheid doen smaken dat Zijn Heil’ge Geest ’t ons leer.
 22. 22. 6) Zingt verblijd, zingt verblijd, lied’ren aan de Heer gewijd. Laat aanbiddend, ons herdenken,wat Hij ons heeft willen schenken. Wat Hij schenkt in eeuwigheid!
 23. 23. Bemoediging en groet.
 24. 24. Er is een kindeke geboren op aard.
 25. 25. Er is een kindeke geboren op aard er is een kindeke geboren op aard.’t Kwam op de aarde voor ons allemaal’t kwam op de aarde voor ons allemaal.
 26. 26. Er is een kindeke geboren in ’t strooier is een kindeke geboren in ’t strooi,‘t lag in een kribbe, bedekt met wat hooi’t lag in een kribbe, bedekt met wat hooi.
 27. 27. ’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis;‘t kwam op de aarde en ;t had er geen huis. ‘t kwam op de aarde en ’t droeg al Zijn kruis;’t kwam op de aarde en ’t droeg al Zijn kruis.
 28. 28. “Kerstfeest is meer”door Sjoukje Margot.
 29. 29. Mel. JdH 122Gods Genade is gekomen
 30. 30. Gods genade is gekomen, in die stal van Bethlehem.’t Vreed op aarde heeft geklonken, door die schare Eng’lenstem. Maar hoe zal het eenmaal wezen, Als Hij straks dan we-der-komt Als de tijden zijn voltrokken, en des Satans stem verstomd.
 31. 31. Straks dan komt die dag der dagen, hoort, Zijn voetstap komt nabij Dan ook bij die schaar te horen, - staande op de laatste rij. Eenmaal daar te mogen juichen, als Zijn kind’ren groot – en – klein ’t Zal een prachtig wonder wezen, eeuwig bij de Heer’ te zijn.
 32. 32. Gebed
 33. 33. De kinderen komen naar voren en Gerrit geeft uitleg.
 34. 34. Lezen profetieën: Jes. 9 : 1 t/m 6over de geboorte van Jezus.
 35. 35. 1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het,blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
 36. 36. 3 Het juk dat op hen drukte,de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft,ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
 37. 37. 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;de heerschappij rust op zijn schouders.Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
 38. 38. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.
 39. 39. G 17 Herv. Bundel 1938 Een roze, fris ontloken
 40. 40. 1) Een roze, fris ontloken, uit teren wortel kwamwant ‘d oudheid had gesproken: ‘Zij bloeit uit Jesse’s stam.” Die heeft een bloem gebracht al in de koude winter. Te midden van de nacht.
 41. 41. 2) Die bloem van won’dre luister waarvan Jesaja sprak, bloei’d op, toen door het duister het licht der wereld brak. Toen is in stille nacht Maria’s Kind geboren, dat ons Gods Heilwoord bracht.
 42. 42. De profetie vervuld: Lukas 2 : 1 t/m 7
 43. 43. 1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind vanQuirinius over Syrië. 3 Iedereen ging opweg om zich te laten inschrijven, iedernaar de plaats waar hij vandaan kwam.
 44. 44. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad vanDavid die Betlehem heet, aangezien hijvan David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,
 45. 45. 7 en ze bracht een zoon ter wereld,haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geenplaats was in het nachtverblijf van de stad.
 46. 46. G 143 – 1, 2, 3Stille nacht, heilige nacht
 47. 47. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Mohr; v. J. Yserinkhuysen; m. F.X. Gruber
 48. 48. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Mohr; v. J. Yserinkhuysen; m. F.X. Gruber
 49. 49. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Mohr; v. J. Yserinkhuysen; m. F.X. Gruber
 50. 50. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Mohr; v. J. Yserinkhuysen; m. F.X. Gruber
 51. 51. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Mohr; v. J. Yserinkhuysen; m. F.X. Gruber
 52. 52. Stille nacht, heilige nacht (LvdK 143) t. J. Mohr; v. J. Yserinkhuysen; m. F.X. Gruber
 53. 53. Getuigen: Lukas 2 : 8 t/m 12 de engel bij de herders.
 54. 54. 8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hunkudde. 9 Opeens stond er een engel vande Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen:
 55. 55. ‘Wees niet bang, want ik kom julliegoed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zalvervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in eendoek gewikkeld in een voederbak ligt.’
 56. 56. JdH 438 – 1, 2, 3, 4‘t was nacht in Beth’lem dreven
 57. 57. t Was nacht in Bethlhems dreven, een schone, stille nacht. En trouwe herders bleven bij hunne kudd op wacht. En trouwe herders bleven bij hunne kudd op wacht.
 58. 58. Zij hoopten saam, de vromen, zij wachtten immer voort, of Jacobs ster zou komennaar t oud profetisch woord. of Jacobs ster zou komennaar t oud profetisch woord.
 59. 59. En ja, juist in die stonde, in deze zelfde nachtwerd hun door englenmonden het blijde nieuws gebracht.werd hun door englenmonden het blijde nieuws gebracht.
 60. 60. De Heiland is gekomen in Bethlhems kleine stal,Die voor miljoenen vromen een Herder wezen zal.Die voor miljoenen vromen een Herder wezen zal.
 61. 61. Lukas 2 : 13 t/m 20Het Engelenkoor en de herders gaan naar Bethlehem.
 62. 62. 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemelen vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
 63. 63. 15 Toen de engelen waren teruggegaannaar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
 64. 64. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoordenstonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Mariabewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
 65. 65. JdH 70 – 1, 2, 4Heerlijk klonk het lied der Englen,
 66. 66. Heerlijk klonk het lied der eng’len (JdH 70) t. J. Hesta; m. J.C. de Puy
 67. 67. Heerlijk klonk het lied der eng’len (JdH 70) t. J. Hesta; m. J.C. de Puy
 68. 68. Heerlijk klonk het lied der eng’len (JdH 70) t. J. Hesta; m. J.C. de Puy
 69. 69. Heerlijk klonk het lied der eng’len (JdH 70) t. J. Hesta; m. J.C. de Puy
 70. 70. Heerlijk klonk het lied der eng’len (JdH 70) t. J. Hesta; m. J.C. de Puy
 71. 71. Heerlijk klonk het lied der eng’len (JdH 70) t. J. Hesta; m. J.C. de Puy
 72. 72. Jezus geboorte.
 73. 73. G 139 – 1, 2Komt, verwondert u hier mensen.
 74. 74. Komt verwondert u hier mensen (LvdK 139) t. anoniem; m. Coussemakers Chants, 1856
 75. 75. Komt verwondert u hier mensen (LvdK 139) t. anoniem; m. Coussemakers Chants, 1856
 76. 76. Komt verwondert u hier mensen (LvdK 139) t. anoniem; m. Coussemakers Chants, 1856
 77. 77. Komt verwondert u hier mensen (LvdK 139) t. anoniem; m. Coussemakers Chants, 1856
 78. 78. Komt verwondert u hier mensen (LvdK 139) t. anoniem; m. Coussemakers Chants, 1856
 79. 79. Komt verwondert u hier mensen (LvdK 139) t. anoniem; m. Coussemakers Chants, 1856
 80. 80. “Alleen jouw hart”door Klazien van Drie.
 81. 81. Dankgebed en voorbeden.
 82. 82. Collecten1ste Kindertehuis Horeb 2 de eigen gemeente
 83. 83. Er is een God die hoortmel. Glorieklokken 208
 84. 84. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God, er is een God.Stort bij Hem uit, o mens, toch uw hart. Er is een God die hoort. Ga steeds naar Hem, om hulp en om raad
 85. 85. wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat. Dat niet door twijfel, ’t hart wordt verstoord Er is een God die hoort.
 86. 86. God schonk Zijn Zoon, in Bethlehems stal. Heer van het al, Heer van het al.Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal, Heerser van ’t gans heelal.Want onze Schepper, Koning der aard,
 87. 87. heeft zelfs Zijn Eigen, Zoon niet gespaard.Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort. Hij is een de God die hoort.
 88. 88. Van oost tot west, van zuid en tot noord mens, zegt het voort, mens zegt het voort.Wordt ’s Heren liefde al-om gehoord Mensenkind, zegt het voort.Dwaal niet in t’ duister, ga niet alleen,
 89. 89. maar zoek het heil, bij Jezus alleen. Dat al uw hoop op Hem is gericht Jezus is ’t eeuwig licht.
 90. 90. Zegenbede Amen, Amen, Amen ! Dat wij niet beschamen. Jezus Christus onze Heer,Amen, God, Uw Naam ter eer !
 91. 91. “Ere zij God!”
 92. 92. Ere zij God, ere zij God,in de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde,
 93. 93. in de mensen, in de mensen een welbehagen,in de mensen een welbehagen, een welbehagen. Ere zij God, ere zij Godin de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen. Amen.
 94. 94. Gezegende kerstdagen.

×