Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2019 Jan. 13 - 09:30 - Het kind groeide op...

15 views

Published on

Ds Sijtsma - van Oeveren over Lukas 2

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2019 Jan. 13 - 09:30 - Het kind groeide op...

 1. 1. Welkom Voorganger: ds Sijtsma - van Oeveren Organist: Johannes de Vries Thema: “Het Kind groeide op...”
 2. 2. Lied voor de Dienst: Een messiaans lied
 3. 3. 1. Wij leven nog in diepe dalen en zien geen einde aan de nacht. Wij horen wel van ster en stralen, maar zijn een volk dat eind’loos wacht. Toch willen wij op morgen hopen, door een belofte aangevuurd, dat eens de tak weer uit zal lopen, en dat de winter niet lang duurt.
 4. 4. 1. Eens zal de grote zomer komen, de leeuw groet dan het kleine lam. En in de schaduw van de bomen speelt er een kleuter met een slang. De wereld zal, vervuld van wijsheid, in bloei staan door gerechtigheid. En wij, als een banier der volk’ren, ademen de Messias-tijd.
 5. 5. 3. Hij komt, hij komt hier vast en zeker. Wij leven hem hier tegemoet. Breken zijn brood, drinken zijn beker, delen zijn delen, zoals moet. Wij gaan de weg die is gewezen en volgen na wat hij ons deed. Messias Jezus, uw belofte tilt mensen weg uit nacht en leed.
 6. 6. Welkom Voorganger: ds Sijtsma - van Oeveren Organist: Johannes de Vries Thema: “Het Kind groeide op...”
 7. 7. Woord van Welkom en mededelingen Intochtslied Zingen Psalm 122: 1 en 2 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
 8. 8. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 9. 9. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 10. 10. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 11. 11. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 12. 12. Stil Gebed Votum en Groet Zingen Gezang 255: 1 Ere zij aan God, de Vader,
 13. 13. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 14. 14. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 15. 15. Verootmoedigingsgebed Zingen Psalm 32: 2
 16. 16. Psalm 32 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Psalm 32 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 18. 18. Genadeverkondiging Zingen Gezang 440: 1 en 2 Ik heb de vaste grond gevonden,
 19. 19. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 20. 20. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 21. 21. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 22. 22. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 23. 23. Wetslezing Zingen ELB 687: 1, 2 en 3 Heer, wijs mij uw weg
 24. 24. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
 25. 25. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
 26. 26. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
 27. 27. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
 28. 28. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
 29. 29. Gebed om verlichting met de Heilige Geest Kinderlied zingen ELB 434a: God zal met ons zijn,
 30. 30. God zal met ons zijn (EL 434a) t. & m. J. Visser
 31. 31. God zal met ons zijn (EL 434a) t. & m. J. Visser
 32. 32. God zal met ons zijn (EL 434a) t. & m. J. Visser
 33. 33. God zal met ons zijn (EL 434a) t. & m. J. Visser
 34. 34. God zal met ons zijn (EL 434a) t. & m. J. Visser
 35. 35. Schriftlezing: Lukas 2: 40 – 52 De twaalfjarige Jezus in de tempel (HSV)
 36. 36. 40 En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem. 41 En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. 42 En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, 43 en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten.
 37. 37. 44 Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver, en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder de bekenden. 45 En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar. 46 En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. 47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden.
 38. 38. 48 En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. 49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? 50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak.
 39. 39. 51 En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. 52 En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. 
 40. 40. Zingen Opwekking 312: Mildheid en majesteit,
 41. 41. Mildheid en majesteit (EL 111) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 42. 42. Mildheid en majesteit (EL 111) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld refrein:
 43. 43. Mildheid en majesteit (EL 111) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 44. 44. Mildheid en majesteit (EL 111) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld refrein:
 45. 45. Mildheid en majesteit (EL 111) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 46. 46. Mildheid en majesteit (EL 111) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld refrein:
 47. 47. Verkondiging n.a.v. Lukas 2: 49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? “Het Kind groeide op...”
 48. 48. Zingen Gezang 473: 1, 2, 5, 8 en 10 Neem mijn leven, laat het, Heer,
 49. 49. Neem mijn leven (LvdK 473) t. F.R. Havergal, C.B. Burger; m. J.H. Knecht
 50. 50. allen: Neem mijn leven (LvdK 473) t. F.R. Havergal, C.B. Burger; m. J.H. Knecht
 51. 51. allen: Neem mijn leven (LvdK 473) t. F.R. Havergal, C.B. Burger; m. J.H. Knecht
 52. 52. allen: Neem mijn leven (LvdK 473) t. F.R. Havergal, C.B. Burger; m. J.H. Knecht
 53. 53. allen: Neem mijn leven (LvdK 473) t. F.R. Havergal, C.B. Burger; m. J.H. Knecht
 54. 54. Dankgebed en Voorbeden Collecte Slotlied zingen Gezang 169: 1, 5 en 6 Zingt nu de Heer, stemt allen in
 55. 55. Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
 56. 56. Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
 57. 57. Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
 58. 58. Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
 59. 59. Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
 60. 60. Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169) t. A. den Besten; m. Neurenberg 1523
 61. 61. Zegen beantwoord met zingen van Vervuld van uw zegen, (NLb 425)
 62. 62. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 63. 63. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 64. 64. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 65. 65. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 66. 66. Gezegende zondag gewenst vanavond dienst om 19:00 Noordwolde zingt over…… Thema: "adviezen voor 2019"

×