20140604a
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

20140604a

on

 • 95 views

Kerkdienst

Kerkdienst
Voorganger: B. Bloemendal
Organist: K. Pesman
Thema: Een hartverscheurend bericht

Statistics

Views

Total Views
95
Views on SlideShare
95
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  20140604a 20140604a Presentation Transcript

  • Ochtenddienst 6 april 2014 Voorganger: B. Bloemendal Organist: K. Pesman Thema: Een hartverscheurend bericht
  • Lied voor de dienst: Elb. 119: 1 en 2
  • Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
  • Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
  • Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
  • Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
  • Welkom en mededelingen Psalm 11: 2
  • Psalm 11 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
  • Psalm 11 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
  • Stil gebed Votum en groet Zingen: Klein Gloria Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Als in den beginne Nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid Amen
  • Gebed van verootmoediging Genadeverkondiging Zingen: Opw. 216: 1,2
  • Staand’ op de beloften van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot Bergen zullen wank’len, maar Gods woord houdt stand Veil’ge Gids naar ‘t Hemels vaderland
  • Glorie, glorie. Nimmer kan het eeuwig woord des Heren falen, Glorie, glorie. ‘k Sta vast op de beloften van mijn God
  • Staand’ op de beloften van mijn Heer en God weet ik in Zijn hand geborgen gans mijn lot. Glorie en aanbidding zij mijn dieb’re Heer, zijn beloften falen nimmermeer
  • Glorie, glorie. Nimmer kan het eeuwig woord des Heren falen, Glorie, glorie. ‘k Sta vast op de beloften van mijn God
  • Leefregel Exodus 20: 1 - 17
  • 1 Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
  • U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,
  • maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. 7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
  • Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
  • Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. 12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 13 U zult niet doodslaan.
  • U zult niet echtbreken . 15 U zult niet stelen. 16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.
  • Zingen opw 216: 3 en 4
  • Staand’ op de beloften van mijn Heer en God vind ik in Zijn woord mijn hoogste zielsgenot Zijn beloften zijn, o welk een zaligheid Ja en amen, tot in eeuwigheid.
  • Glorie, glorie. Nimmer kan het eeuwig woord des Heren falen, Glorie, glorie. ‘k Sta vast op de beloften van mijn God
  • Staand’ op de beloften van mijn Heer en God onderhoud ik vast en moedig Zijn gebod. Rustend in mijn Jezus als mijn al in al, vrees ik voor geen tegenspoed of val.
  • Glorie, glorie. Nimmer kan het eeuwig woord des Heren falen, Glorie, glorie. ‘k Sta vast op de beloften van mijn God
  • Gebed Uitleg Paasproject Zingen Paasprojectlied
  • Samen op weg naar Pasen, samen op weg, de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen, samen op weg, en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen, en delen in Gods liefde elke dag.
  • Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem. Stilstaan bij hosanna tot de woorden: ‘Kruisig Hem’. Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad. Maar weten dat het leven dankzij Hem weer verdergaat.
  • Samen op weg naar Pasen, samen op weg, de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen, samen op weg, en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen, en delen in Gods liefde elke dag.
  • Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan. Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan. Stilstaan bij Zijn leven dat Hij voor de mensen gaf. En het stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf.
  • Samen op weg naar Pasen, samen op weg, de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen, samen op weg, en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen, en delen in Gods liefde elke dag.
  • Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan. Hoe Hij door zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan. Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft. Het wonder van het Paasfeest, dat ons weer een toekomst geeft
  • Samen op weg naar Pasen, samen op weg, de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen, samen op weg, en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen, en delen in Gods liefde elke dag.
  • Schriftlezing: Matteüs 27: 1 - 10
  • Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit Hem te doden. 2 En zij boeiden Hem, leidden Hem weg en leverden Hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder.
  • Toen Judas, die Hem verraden had, zag dat Hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilverenpenningen bij de overpriesters en de oudsten terug 4 en zei: Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien.
  • En nadat hij de zilveren penningen de tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. 6 De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden: Het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. 7 En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen.
  • Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. 9 Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde van de Geschatte, Die zij geschat hadden uit de Israëlieten, 10 en zij hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft.
  • Zingen Psalm 88: 1,2
  • Psalm 88 (LvdK) t. W.J. van der Molen; m. Genève 1562
  • Psalm 88 (LvdK) t. W.J. van der Molen; m. Genève 1562
  • Psalm 88 (LvdK) t. W.J. van der Molen; m. Genève 1562
  • Psalm 88 (LvdK) t. W.J. van der Molen; m. Genève 1562
  • Verkondiging
  • Zingen: Gezang 174: 1,2 en 3
  • Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174) t. Oud-Nederlands lied; m. Antwerpen 1539
  • Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174) t. Oud-Nederlands lied; m. Antwerpen 1539
  • Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174) t. Oud-Nederlands lied; m. Antwerpen 1539
  • Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174) t. Oud-Nederlands lied; m. Antwerpen 1539
  • Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174) t. Oud-Nederlands lied; m. Antwerpen 1539
  • Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174) t. Oud-Nederlands lied; m. Antwerpen 1539
  • Dankgebed en voorbeden Collecte Zingen: Gezang 429: 1,2 en 3
  • Wie maar de goede God laat zorgen (LvdK 429) t. & m. G. Neumark; v. A. Rutgers
  • Wie maar de goede God laat zorgen (LvdK 429) t. & m. G. Neumark; v. A. Rutgers
  • Wie maar de goede God laat zorgen (LvdK 429) t. & m. G. Neumark; v. A. Rutgers
  • Wie maar de goede God laat zorgen (LvdK 429) t. & m. G. Neumark; v. A. Rutgers
  • Wie maar de goede God laat zorgen (LvdK 429) t. & m. G. Neumark; v. A. Rutgers
  • Wie maar de goede God laat zorgen (LvdK 429) t. & m. G. Neumark; v. A. Rutgers
  • Zegen Aansluitend: Amen, amen amen