Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20181014, 19.00 Lekker belangrijk

34 views

Published on

voorganger ds Piet Rozeboom
organist Johannes de Vries
doopdienst Rebekka Janny Dekker
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20181014, 19.00 Lekker belangrijk

 1. 1. Welkom bij de Doopdienst van Rebekka Janny Dekker Voorganger ds Rozeboom organist Johannes de Vries thema: “Lekker belangrijk
 2. 2. Vdd Elb 479 Zoals klei in de hand van ….
 3. 3. Zoals klei in de hand van de pottenbakker (BvL 1.23) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 4. 4. Zoals klei in de hand van de pottenbakker (BvL 1.23) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 5. 5. Zoals klei in de hand van de pottenbakker (BvL 1.23) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 6. 6. Zoals klei in de hand van de pottenbakker (BvL 1.23) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 7. 7. Zoals klei in de hand van de pottenbakker (BvL 1.23) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 8. 8. Welkom bij de Doopdienst van Rebekka Janny Dekker Voorganger ds Rozeboom organist Johannes de Vries thema: “Lekker belangrijk
 9. 9. ELB 212 Heer wat een voorrecht
 10. 10. Heer, wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. Gaither, B. Gaither; v. H. Lieberton
 11. 11. Heer, wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. Gaither, B. Gaither; v. H. Lieberton refrein:
 12. 12. Heer, wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. Gaither, B. Gaither; v. H. Lieberton
 13. 13. Heer, wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. Gaither, B. Gaither; v. H. Lieberton refrein:
 14. 14. Stil gebed, aanvangswoord en groet, Machtig God
 15. 15. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez; v. R. Zuiderveld, P. Katipana
 16. 16. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez; v. R. Zuiderveld, P. Katipana
 17. 17. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez; v. R. Zuiderveld, P. Katipana
 18. 18. Presentatie van Rebekka Janny Dekker
 19. 19. Inleidend woord bij de Doop
 20. 20. JdH 197 Volle verzeek’ring,
 21. 21. Volle verzeek’ring (Opw 220) t. & m. J.F. Knapp
 22. 22. Volle verzeek’ring (Opw 220) t. & m. J.F. Knapp
 23. 23. Voll' onderwerping, Zijn eigendom, in Hem te rusten, heerlijk genot! 't Eigen ik doden, Zijn wil alleen; rijk in mijn Heiland, leven voor God.
 24. 24. Volle verzeek’ring (Opw 220) t. & m. J.F. Knapp
 25. 25. Volle verlossing, gans vrij te zijn, 'k mag alles leggen in Zijne hand; 't harte naar boven, 't oog hemelwaarts; zo Jezus volgen naar 't Vaderland.
 26. 26. Volle verzeek’ring (Opw 220) t. & m. J.F. Knapp
 27. 27. Volle bewustheid; Hij leeft voor mij! Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot! 'k mag altijd wand'len aan Jezus' zij, 'k mag nu steeds leven voor mijnen God.
 28. 28. Volle verzeek’ring (Opw 220) t. & m. J.F. Knapp
 29. 29. Vraagstelling aan de ouders
 30. 30. Lied bij de Doop
 31. 31. Verbonden met vader en moeder (GotZ 79) t. H. Peters, Th. Kersten; m. H. Peters
 32. 32. Verbonden met vader en moeder (GotZ 79) t. H. Peters, Th. Kersten; m. H. Peters
 33. 33. Verbonden met vader en moeder (GotZ 79) t. H. Peters, Th. Kersten; m. H. Peters
 34. 34. Verbonden met vader en moeder (GotZ 79) t. H. Peters, Th. Kersten; m. H. Peters
 35. 35. Verbonden met vader en moeder (GotZ 79) t. H. Peters, Th. Kersten; m. H. Peters
 36. 36. Verbonden met vader en moeder (GotZ 79) t. H. Peters, Th. Kersten; m. H. Peters
 37. 37. Verbonden met vader en moeder (GotZ 79) t. H. Peters, Th. Kersten; m. H. Peters
 38. 38. Verbonden met vader en moeder (GotZ 79) t. H. Peters, Th. Kersten; m. H. Peters
 39. 39. Kinderen komen erbij.
 40. 40. Doopbediening
 41. 41. Jdh 57 Er komen stromen…
 42. 42. Er komen stromen van zegen (OT1 113) m. J. MacGranahan; t. J. de Heer
 43. 43. Er komen stromen van zegen (OT1 113) m. J. MacGranahan; t. J. de Heer refrein:
 44. 44. Er komen stromen van zegen (OT1 113) m. J. MacGranahan; t. J. de Heer
 45. 45. Er komen stromen van zegen (OT1 113) m. J. MacGranahan; t. J. de Heer refrein:
 46. 46. Gebed
 47. 47. Lezen Marcus 9 : 30 – 37 NBV
 48. 48. Onderricht aan de leerlingen 30Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 31want hij was bezig zijn ​leerlingen​ onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De ​Mensenzoon​ wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.
 49. 49. 33Ze kwamen in ​Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was.35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen:
 50. 50. ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36Hij pakte een ​kind​ op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n ​kind​ bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’
 51. 51. “Lekker belangrijk”
 52. 52. JdH 20 ‘K ben een koninklijk kind
 53. 53. 'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en 'k zal wonen in 's Konings paleis. In die stad nooit aanschouwd, met straten van goud: glorievol als een schoon paradijs.
 54. 54. 'k Ben een koninklijk kind door de Vader bemind, en Zijn oog rust zo teder op mij! Als de daag'raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!
 55. 55. 'k Ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vrind, 'k ben gekocht met het bloed van mijn Heer! En dat bloed geeft mij recht, meer te zijn dan een knecht, 'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.
 56. 56. 'k Ben een koninklijk kind door de Vader bemind, en Zijn oog rust zo teder op mij! Als de daag'raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!
 57. 57. 'k Ben een koninklijk kind, dat zijn vreugd daar in vindt, God te loven met jub'lende stem! Tot ik sta voor de poort, van het hemelse oord, waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!
 58. 58. 'k Ben een koninklijk kind door de Vader bemind, en Zijn oog rust zo teder op mij! Als de daag'raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!
 59. 59. Dienst der gebeden
 60. 60. Collecte 1ste Jeugdwerk 2de eigen gemeente Tijdens collecte zingen “Maak een vrolijk geluid voor de Heer”
 61. 61. Maak een vrolijk geluid voor de Heer (BvL 1.103) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 62. 62. Maak een vrolijk geluid voor de Heer (BvL 1.103) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 63. 63. Maak een vrolijk geluid voor de Heer (BvL 1.103) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 64. 64. Maak een vrolijk geluid voor de Heer (BvL 1.103) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 65. 65. Maak een vrolijk geluid voor de Heer (BvL 1.103) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 66. 66. Maak een vrolijk geluid voor de Heer (BvL 1.103) t. & m. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 67. 67. Slotlied opw 428 Genade zo oneindig groot
 68. 68. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 69. 69. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 70. 70. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 71. 71. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 72. 72. Zegen, Ga met God
 73. 73. Ga met God en hij zal met je zijn (LB 416) t. J. Rankin; v. G. Landman; m. R. Vaughan Williams
 74. 74. Ga met God en hij zal met je zijn (LB 416) t. J. Rankin; v. G. Landman; m. R. Vaughan Williams
 75. 75. Ga met God en hij zal met je zijn (LB 416) t. J. Rankin; v. G. Landman; m. R. Vaughan Williams
 76. 76. Ga met God en hij zal met je zijn (LB 416) t. J. Rankin; v. G. Landman; m. R. Vaughan Williams

×