Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vriendschap

289 views

Published on

ism Metrum uit Wolvega
Luister mee via www.kerknoordwolde.nl
Dienst van 09-06-2013 19:00

Published in: Spiritual, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vriendschap

 1. 1. “Vriendschap”Metrum
 2. 2. Dit is de tijd van EliaOpwekking 570Lied voor de dienst
 3. 3. Dit is de God van Elia (Opw 570) t. & m. R. Mark; v. E. Zuiderveld-Nieman
 4. 4. Dit is de God van Elia (Opw 570) t. & m. R. Mark; v. E. Zuiderveld-Nieman
 5. 5. Dit is de God van Elia (Opw 570) t. & m. R. Mark; v. E. Zuiderveld-Nieman
 6. 6. Dit is de God van Elia (Opw 570) t. & m. R. Mark; v. E. Zuiderveld-Nieman
 7. 7. Dit is de God van Elia (Opw 570) t. & m. R. Mark; v. E. Zuiderveld-Nieman
 8. 8. Dit is de God van Elia (Opw 570) t. & m. R. Mark; v. E. Zuiderveld-Nieman
 9. 9. Dit is de God van Elia (Opw 570) t. & m. R. Mark; v. E. Zuiderveld-Niemanallen:
 10. 10. Dit is de God van Elia (Opw 570) t. & m. R. Mark; v. E. Zuiderveld-Niemanvrouwen:mannen:
 11. 11. Dit is de God van Elia (Opw 570) t. & m. R. Mark; v. E. Zuiderveld-Niemanvrouwen:mannen:
 12. 12. Dit is de God van Elia (Opw 570) t. & m. R. Mark; v. E. Zuiderveld-Niemanallen:
 13. 13. Dit is de God van Elia (Opw 570) t. & m. R. Mark; v. E. Zuiderveld-Nieman
 14. 14. Dit is de God van Elia (Opw 570) t. & m. R. Mark; v. E. Zuiderveld-Nieman
 15. 15. “Vriendschap”Metrum
 16. 16. Dank u voor deze nieuwe dagOpwekking 654
 17. 17. Dank U voor de nieuwe dag (Opw 654) t. & m. M. Zimmer
 18. 18. Dank U voor de nieuwe dag (Opw 654) t. & m. M. Zimmer
 19. 19. Dank U voor de nieuwe dag (Opw 654) t. & m. M. Zimmer
 20. 20. Dank U voor de nieuwe dag (Opw 654) t. & m. M. Zimmer
 21. 21. Dank U voor de nieuwe dag (Opw 654) t. & m. M. Zimmer
 22. 22. Dank U voor de nieuwe dag (Opw 654) t. & m. M. Zimmer
 23. 23. Dank U voor de nieuwe dag (Opw 654) t. & m. M. Zimmer
 24. 24. Dank U voor de nieuwe dag (Opw 654) t. & m. M. Zimmer
 25. 25. Dank U voor de nieuwe dag (Opw 654) t. & m. M. Zimmer
 26. 26. Dank U voor de nieuwe dag (Opw 654) t. & m. M. Zimmer
 27. 27. Dank U voor de nieuwe dag (Opw 654) t. & m. M. Zimmer
 28. 28. Dank U voor de nieuwe dag (Opw 654) t. & m. M. Zimmer
 29. 29. Al wat ik benOpwekking 697
 30. 30. Al wat ik ben,leg ik in uw hand,ik geef mijzelf volledig.Mijn leven rustin de palm van uw hand,ik ben van U voor eeuwig.
 31. 31. Jezus, ik geloof in U.Jezus, ik vertrouw op U.En de reden dat ik leef,de reden dat ik zing,bent U alleen.
 32. 32. Zo wandel ikheel dicht aan uw zij,ook in mijn pijnvertroost U mij.En ik vertrouwop wat U belooft,uw woord staat vastvoor eeuwig.
 33. 33. Jezus, ik geloof in U. )Jezus, ik vertrouw op U. )En de reden dat ik leef, ) 2xde reden dat ik zing... )bent U alleen.
 34. 34. Ik aanbid U, )ik aanbid u, Heer. ) 4xIk vertrouw U, )ik vertrouw op U. ) 2x
 35. 35. Jezus, ik geloof in U. )Jezus, ik vertrouw op U. )En de reden dat ik leef, ) 2xde reden dat ik zing... )bent U alleen.
 36. 36. Geprezen zij de HereOpwekking 411
 37. 37. Geprezen zij de Here.Dag aan dag draagt Hij ons;die God is ons heil.Geprezen zij de Here.Dag aan dag draagt Hij ons;die God is ons heil.
 38. 38. Want het geknakte rietverbreekt Hij niet.Al wat beschadigd isherstelt Hij op den duur.Wat walmt dat dooft Hij niet,want Hij kent ons verdriet.Barmhartig schenkt Hij onszijn warmte en zijn vuur.
 39. 39. Geprezen zij de Here.Dag aan dag draagt Hij ons;die God is ons heil.Geprezen zij de Here.Dag aan dag draagt Hij ons;die God is ons heil.
 40. 40. Want een verbroken hartveracht Hij niet.Al wat vernederd is,verhoogt Hij op zijn tijd.Hij troost de treurenden,de zwakke beurt Hij op.Barmhartig schenkt Hij onszijn goedertierenheid.
 41. 41. Geprezen zij de Here.Dag aan dag draagt Hij ons;die God is ons heil.Geprezen zij de Here.Dag aan dag draagt Hij ons;die God is ons heil.
 42. 42. Johannes 15:9-17Bijbellezing
 43. 43. 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals deVader mij heeft liefgehad. Blijf inmijn liefde: 10 je blijft inmijn liefde als je je aan mijngeboden houdt, zoals ik me ook aande geboden van mijn Vadergehouden heb en in zijn liefde blijf.
 44. 44. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijnvreugde te geven,dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaarliefhebben zoals ik jullieheb liefgehad. 13 Er is geen grotereliefde dan je leven te geven voor jevrienden.
 45. 45. 14 Julliezijn mijn vrienden wanneer je doetwat ik zeg. 15 Ik noem jullie geenslaven meer, want eenslaaf weet niet wat zijn meesterdoet; vrienden noem ik jullie, omdatik alles wat ik van deVader heb gehoord, aan julliebekendgemaakt heb.
 46. 46. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen,maarik jullie, en ik heb jullie opgedragenom op weg te gaan en vrucht tedragen, blijvende vrucht.Wat je de Vader in mijn naam vraagt,zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullieop: heb elkaarlief.
 47. 47. Toon mijn liefdeOpwekking 705
 48. 48. Aan de maaltijd – Toon mijn liefde (Opw 705) t. & m. G. Kendrick; v. P. van Essen
 49. 49. Aan de maaltijd – Toon mijn liefde (Opw 705) t. & m. G. Kendrick; v. P. van Essen
 50. 50. Aan de maaltijd – Toon mijn liefde (Opw 705) t. & m. G. Kendrick; v. P. van Essen
 51. 51. Aan de maaltijd – Toon mijn liefde (Opw 705) t. & m. G. Kendrick; v. P. van Essen
 52. 52. Aan de maaltijd – Toon mijn liefde (Opw 705) t. & m. G. Kendrick; v. P. van Essen
 53. 53. Aan de maaltijd – Toon mijn liefde (Opw 705) t. & m. G. Kendrick; v. P. van Essen
 54. 54. Aan de maaltijd – Toon mijn liefde (Opw 705) t. & m. G. Kendrick; v. P. van Essen
 55. 55. Aan de maaltijd – Toon mijn liefde (Opw 705) t. & m. G. Kendrick; v. P. van Essen
 56. 56. Aan de maaltijd – Toon mijn liefde (Opw 705) t. & m. G. Kendrick; v. P. van Essen
 57. 57. Aan de maaltijd – Toon mijn liefde (Opw 705) t. & m. G. Kendrick; v. P. van Essen
 58. 58. Aan de maaltijd – Toon mijn liefde (Opw 705) t. & m. G. Kendrick; v. P. van Essen
 59. 59. Ik hef mijn ogen op naar debergenOpwekking 640
 60. 60. allen:Ik hef mijn ogen (Opw 640) t. M. Zimmer; m. M. & L. Zimmer
 61. 61. Ik hef mijn ogen (Opw 640) t. M. Zimmer; m. M. & L. Zimmer
 62. 62. Ik hef mijn ogen (Opw 640) t. M. Zimmer; m. M. & L. Zimmer
 63. 63. Ik hef mijn ogen (Opw 640) t. M. Zimmer; m. M. & L. Zimmer
 64. 64. vrouwen:Ik hef mijn ogen (Opw 640) t. M. Zimmer; m. M. & L. Zimmer
 65. 65. mannen:Ik hef mijn ogen (Opw 640) t. M. Zimmer; m. M. & L. Zimmer
 66. 66. allen:Ik hef mijn ogen (Opw 640) t. M. Zimmer; m. M. & L. Zimmer
 67. 67. Ik hef mijn ogen (Opw 640) t. M. Zimmer; m. M. & L. Zimmer
 68. 68. VriendschapOverdenking
 69. 69. Al voor mijn leven is ontstaanOpwekking 643
 70. 70. Al voor mijn leven is ontstaanhad U een doel voor mijn bestaanbeschreef mijn dagen in de tijdU bent het die mij heeft gemaaktwat U bedacht heeft is volmaakten daarom dank ik U altijd
 71. 71. Iedere dag is bijzonderieder moment is een wonderDit is de dag die u mij geeftU maakt mij blijU maakt mij blijik prijs U Heerin alles
 72. 72. Dit is de dag die U mij geeftU maakt mij blijU maakt mij blijik prijs U Heer
 73. 73. Al voor mijn leven is ontstaanhad U een doel voor mijn bestaanbeschreef mijn dagen in de tijdU bent het die mij heeft gemaaktwat U bedacht heeft is volmaakten daarom dank ik U altijd
 74. 74. Iedere dag is bijzonderieder moment is een wonderDit is de dag die u mij geeftU maakt mij blijU maakt mij blijik prijs U Heerin alles
 75. 75. Dit is de dag die U mij geeftU maakt mij blijU maakt mij blijik prijs U Heer
 76. 76. U maakt mij blijik prijs U Heer
 77. 77. I will follow- Chris Tomlin
 78. 78. Collecte1e Jeugd2e Eigen gemeente
 79. 79. Dankgebed
 80. 80. Zegen mijOpwekking 710
 81. 81. Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
 82. 82. Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
 83. 83. Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
 84. 84. Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
 85. 85. Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
 86. 86. Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
 87. 87. Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
 88. 88. Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
 89. 89. Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
 90. 90. Mighty to save

×