Konfa Sejm 2010 03 05 Baron

598 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konfa Sejm 2010 03 05 Baron

 1. 1. Sascha Baron Partycypacja społeczna w zarządzaniu transportem i w planowaniu przestrzennym Aspekty, aktorzy i sposoby działania
 2. 2. Wprowadzenie „Wielu niewielkich ludzi w wielu niewielkich miejscach, którzy czynią wiele drobnych rzeczy przemieniają oblicze świata“ – przysłowie afrykańskie  zrozumienie pojęcia „uczestnictwa społecznego” i jego zastosowania  argumenty i problemy  warunki dobrego uczestnictwa społeczengo  aktorzy i grupy interesów  przykłady i metody na poziomie komunalnym Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 2
 3. 3. Pojęcie uczestnictwa  Uczestnictwo społeczne znaczy informowanie i zaangażowanie społeczeństwa, czyli mieszkańców, grup interesów (gospodarki, stowarzyszeń), polityków itp.  Obywatele są grupą docelową planowania, tak że państwo troszczy się o zapewnienie dobra wspólnego.  Obywatele nie są tylko „klienci” i konsumenci działań administracyjnych. Oni są dojrzałymi partnerami i posiadają wiedzę fachową (na lokalnym poziomie) Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 3
 4. 4. Pojęcie uczestnictwa  Informacja wyraża się w regularnej komunikacji społecznej za pomocą prasy, radia, telewizji jak i np. ulotek czy interentu  komunikacja społeczna jest tylko częścią uczestnictwa społecznego  Uczestnictwo wyrażone przez współdziałanie przy podejmowaniu decyzji np. przybliża obywateli do polityki Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 4
 5. 5. Przestrzenie dla uczestnictwa społecznego  Konwencja z Aarhus  Dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku,  Udział społeczeństwa przy podejmowaniu określonych decyzji dotyczących środowiska  i dostęp do sądów oraz trybunałów  Poprzez przełożenie konwencji na dyrektywy Unii Europejskiej w 2005 r. państwa członkowskie zostały zobowiązane do jej wdrożenia w życie.  Pośredni udział także przez „gospodarkę opartą na wiedzy” (Strategia Lizbońska)  Zmiana paradygmatu zarządzania: z „suwerennej decyzji“ na „wspólną decyzję“ Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 5
 6. 6. „Spotkać się to początek, razem żyć to postęp, razem pracować to sukces” - Henry Ford I Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 6
 7. 7. Argumenty za uczestnictwem  Transparentność  Otwartość i uczciwe zasady prowadzą do większej akceptacji planowania,  Promowanie zaufania obywateli do polityki i administracji publicznej.  Zrozumiałość  Poprzez zwiększenie akceptacji podejmowanych decyzji politycznych i ich jakości.  Potencjał kreatywności  Odkrywanie i rozwój „kreatywnych zasobów” wśród obywateli.  Postrzeganie obywateli jako "lokalnych ekspertów„  Większa wiedza i podstawy dla decydentów,  Udział obywateli w planowaniu stwarza motywację do większego uczestnictwa w życiu publicznym Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 7
 8. 8. Argumenty za uczestnictwem  Współpraca  pomiędzy poszczególnymi uczestnikami (aktorami) na różnych płaszczyznach procesu planowania,  Konsensus  Wspólne ustalanie celów i realizacja ich, oszczędza czas i koszty związane z wdrażaniem polityk, planów, projektów, programów i prawodawstwa,  zwiększenie identyfikacji z projektem oraz zaangażowania obywateli  Reasumując, dobry udział społeczny prowadzi do zwiększenia akceptacji zamierzeń, a często do lepszych rozwiązań. „Planowanie transportu bez udziału społecznego jest nieodpowiedzialną arogancją projektantów lub polityków” – Prof. Hermann Knoflacher, Politechnika Wiedeńska Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 8
 9. 9. Problemy dialogu społecznego  Złożoność materii planowania oraz różne wyjściowe kompetencje obywateli (doświadczenia laików)  zrozumienie tematu, wiedza  Nakłady czasu i środków na przygotowanie i przeprowadzenie procesu partycypacji społecznej przedłużają proces planistyczny (uwaga: bez partycypacji społecznej są zazwyczaj jeszcze większe opóźnienia, np. z powodu protestów)  Niedostateczne finansowanie lub brak woli politycznej dla partycypacji społecznej a przez nie planowanie zazwyczaj ponosi klęskę! Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 9
 10. 10. Problemy dialogu społecznego  Osobiste animozje pomiędzy uczestnikami i emocje  Różnorodne motywacje uczestników procesu  np. żądza władzy, partykularne lub gospodarcze interesy,idealizm ...  Dyskusje zorientowane na wypracowanie wspólnego stanowiska nie zawsze prowadzą do wypracowania konsensusu między uczestnikami. Uczestnictwo nie może zastąpić rozwiązań dobrych dla wszystkich postulatów, ale przedstawia obraz interesów. „Komunikacja społeczna to nie wszystko, ale planowanie bez komunikacji jest niczym“ – za Bischoff, Selle, Sinning (2005): „Informieren, Beteiligen, Kooperieren” („Informować, uczestniczyć, współpracować”) Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 10
 11. 11. Jacyś aktorzy procesu zostali zapomniani? Jeśli może być zaplanowana droga rowerowa nawet bez udziału innych urzędów (np. od gospodarki wodnej czy ochrony przeciwpowodziowej) tak, że rządzi tym woda… Foto: imove Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 11
 12. 12. Warunki osiągnięcia sukcesu przy partycypacji 1. Udział społeczeństwa jest musi być pożądany politycznie a proces uczestnictwa być wspieranym politycznie. 2. Mieszkańcy jak i grupy interesu czują się adresatami procesu planistycznego są zaangażowane albo zainteresowane. 3. Decyzje nie są podjęte na samym początku procesu. Udostępnia się natomiast uczestnikom procesu możliwości do kształtowania (zmiany) i rozwoju planów. 4. Czas, zasoby finansowe i personalne dla partycypacji społecznej są dopasowane do procesu i osiągalne. 5. Właściwości (np. podział obowiązków) i zadania są zrozumiałe 6. Kontynuacja – ciągłość procesu. Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 12
 13. 13. Uczestnicy procesu na poziomie komunalnym  władze miasta - społeczeństwo  urzędy i instytucje innych organów - zorganizowane grupy publicznych - instytucje  politycy publiczne - planista  gospodarka - przedsiębiorcy zagadnienie planistyczne  spółki miejskie  stowarzyszenia, związki, kościoły  szkoły, uczelnie, itp.  massmedia źródło: SRL – „Kooperative Beteiligungsverfahren in der kommunalen Verkehrsplanung” (Wspólne zaangażowanie w proces planowania lokalnego transportu ), s. 11 Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 13
 14. 14. kierunek komunikacji Intensywność procesu partycypacji planiści | obywatele  Informowanie (I)  informowanie zainteresowanych o stanie procesu planistycznego  przekazywanie faktów bez oczekiwania opinii o nich  obserwacja / wysłuchiwanie / Zbieranie uwag (Z)  Monitorowanie, ocena i wykorzystanie opinii (percepcja = opinie mogą być wykorzystywane)  Informowanie i zbieranie uwag (zbieranie uwag = propozycje muszą być przeanalizowane)  Kooperacja / współdecydowanie (K)  bezpośrednia współpraca (część planowania) ( kooperacja)  kooperacja zakończona wspólną decyzją ( współdecydowanie) Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 14
 15. 15. Proces udziału społecznego Jutro zaczyna się proces udziału (o udział). Masz ochotę wybrać się ze mną? ródło: ÖGUT (Hrsg.)(2005):Das Handbuch Öffentlichkeitsbeteiligung Sascha Baron – Beteiligung Stadt- & Verkehrsplanung Wiedeń, s. 8. (Podręcznik partycypacji społecznej), 15
 16. 16. Proces planowania a proces uczestnictwa  Przykładowy schemat przebiegu procesu planowania i udziału społecznego przebieg faza udział grup „komórki informacja ocena decyzja wdrożenie przygotowań docelowych i planistyczne” zwrotna społeczna prezentacja na informacja o interesantów decyzja rady o 4 „komórki dyskusja nad tworzenie radzie miasta realizacji przeprowadzeninformowanie planistyczne” do wynikami z opracowania debata z uwzględnienie pierwsze iu procesu uczestnikami warsztaty jednej koncepcji projektantami w budżecie kroki okrągły stół przekazanie źródło: ÖGUT opinii politykom Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 16
 17. 17. Rodzaje partycypacji (wybór)  Spotkanie z mieszkańcami (niem. Bürgerversammlung) (I)  informacja o przyjętym projekcie lub zamiarach planistycznych  we wczesnych stadiach jak i w trakcie projektu  Grupy robocze (Z)  regularne lub jednorazowe spotkania  w ramach otwartych warsztatów albo przez „stałą obsadę” uczestników w dłuższym czasie  obywatelskie zespoły planistyczne / „komórki planistyczne” (ang. citizens’ panel) (K)  wszyscy chętni (w tym laicy): wybór przez losowanie  10-25 uczestników, mających możliwość otrzymania specjalnego urlopu w swych dotychczasowych miejscach pracy, otrzymujących honoraria  praca nad z góry zadanym, dającym się rozwiązać zagadnieniem (problemem, planem itp.) Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 17
 18. 18. Rodzaje partycypacji (wybór)  Okrągły stół (K)  regularnie, jednorazowo, w przypadku zaistnienia potrzeby  głównie stały skład uczestników, rzadziej otwarte na inne grupy interesów  zazwyczaj uczestnicy spośród administracji publicznej i stowarzyszeń (organizacji) społecznych  dyskusje i negocjacje na równych prawach  Workshop - warsztaty (K)  określony, stały temat; różne metody dla poszczególnych grup roboczych  wspólne poszukiwanie rozwiązań  otwarte dla wszystkich grup lub wstępnie określeni partnerzy (grupy interesu) Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 18
 19. 19. Przykład „Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom“  Federalny Urząd Ochrony komitet instytucje Środowiska (2001-2003) sterujący polityczne  miasta modelowe (uczestnicy): Lingen, Plauen, Wittenberg grupy  nadrzędne cele: robocze − Długoterminowa promocja ruchu pieszego i rowerowego − Stworzenie przyjaznego klimatu dla ruchu pieszego i rowerowego − Wpływ na wybór środka lokomocji w celu zwiększenia udziału ruchu rowerowego i pieszego.  cele pośrednie: firma − Koncepcje partycypacji i strategie consultingowa komitet doradczy komunikacji społecznej, − Budowa lokalnych sojuszy na rzecz ruchu pieszego i rowerowego, − Działania, które można wdrożyć szybko łatwo i niskobudżetowo − Zalecenia dla polityki dotyczącej ruchu pieszego i rowerowego. Źródło: plan+rat, PGV Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 19
 20. 20. Przykład „Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom“  struktura organizacyjna oraz komitet instytucje sterujący polityczne − efektywne monitorowanie projektu − „zakotwiczenie” (kontynuacja) struktur współpracy także po grupy zakończeniu projektu robocze − zaangażowanie kierownictwa − główne grupy robocze  rady doradcze projektu  dyskusja nad celami oraz sposobami działania firma  uczestnictwo gremiów consultingowa komitet doradczy politycznych  kontrola wyników działań Bildquelle: plan+rat, PGV Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 20
 21. 21. Przykład „Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom“  Akcje adresowane do społeczeństwa  partycypacja społeczna  Impreza rozpoczynająca i wprowadzająca do projektu − przejazd rowerowy przez miasto wraz z dyskusją nad stanem istniejącym − spotkanie z aktywistami lokalnych organizacji i grup społecznych  Przejazd rowerowy rad doradczych uczestniczących w projekcie − przynajmniej raz do roku − osobiste zapoznawanie się z funkcjonowaniem rozwiązań powstałych w projekcie fotografie: plan+rat, PGV Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 21
 22. 22. Przykład „Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom“  Akcje adresowane do społeczeństwa  marketing społeczny  konkurs „Pracodawca przyjazny rowerzystom“ − „rowerem do pracy” − w przypadku innych projektów współpraca także z kasami chorych i ubezpieczalniami!  Kampania „mile dziecięce“ (zbieranie mili) − dzieci jako piesi i rowerzyści  upowszechnianie poprzez publikatory Fotografie: plan+rat, PGV Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 22
 23. 23. Przykład „Planowanie infrastruktury rowerowej w Lipsku“  projekt realizowany przez: miasto Lipsk (od 1989)  uczestnicy: − Urząd Planowania Transportu − Wydział Infrastruktury UM − Straż Miejska (Ordnungsamt) − Urząd Ochrony Środowiska − ADFC Leipzig  działania: − grupy robocze − „oficer rowerowy“ − pojedyncze realizacje − wypracowanie zasad postępowania fotografie: Bernhard Kern, www.partizipation.at Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 23
 24. 24. Przykład „Shared Space“ / Strefy zamieszkania  Przykład Konstancja (Konstanz) od 2009  Idea Shared Space (przestrzeni współdzielonej):  Uczestnicy procesu (aktorzy): − to nie jest koncepcja transportowa, − DB Station (spółka Dworce Kolejowe) raczej „filozofia” względnie nowy − Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta sposób planowania transportu − Urząd Planowania Przestrzennego i − opracowana w 2001 r. w Holandii Ochrony Środowiska − głównym kryterium jest zintegrowane − osoby z ograniczoną zdolnością ruchową planowanie przestrzeni miejskiej − przedsiębiorcy (m.in. wypożyczalnia − udział społeczny od początku procesu rowerów) planistycznego − „laicy“ planują wspólnie z ekspertami − mieszkańcy sąsiednich budynków  Cele:  cel: ulica dla wszystkich i wspólnie − przebudowa placu dworcowego (~350 m) planowana, wzajemne zrozumienie − podniesienie jakości przestrzeni − przestrzeń dla wszystkich środków lokomocji (także węzeł przesiadkowy) − przestrzeń bez barier  Metody: − strona internetowa o projekcie − wystawy i prezentacje zamiarów − warsztaty dla mieszkańców Fotografie: Stadt Konstanz Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 24
 25. 25. Przykład „przewożenie rowerów w kolejach regionalnych“  zleceniodawca: Zarząd Transportu Regionalnego Badenii-Wirtembergii  cel: zebranie doświadczeń w zakresie bezpłatnego przewozu rowerów  metoda: wywiady pogłębione  aktorzy: − zarządy transportu regionalnego − przedsiębiorstwa kolejowe − organizacje społeczne i branżowe (ADFC, VCD, org. turystyczne)  cele: Rozpoznanie możliwości technicznych i opinii społecznych na potrzeby nowych przetargów  Wstępne wyniki: − „okrągły stół“ ok. 1-2x rocznie ADFC spotyka się z DB Regio, Erfurter Bahn, Zarząd Transportu Regionalnego Turyngi fotografie: Baron (imove) und Malur (Erfurter Bahn) Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 25
 26. 26. Przykład lustra „Trixi “ w Fryburgu Bryzgowijskim  Miasto Fryburg (od 2007)  Uczestnicy procesu:  punkt wyjścia: − Urząd Miasta – wydział infrastruktury − sprzeciw społeczny wobec − policja − Instytut IMOVE (TU Kaiserslautern) wypadków śmiertelnych cyklistów − lobbing przez mieszkańców! − Okrągły Stół Fryburg (RoundTable) − przedsiębiorstwa spedycyjne  lokalna prasa − ADAC (Niemiecki Związek Motorowy)  Cel: więcej bezpieczeństwa dla − szkoły rowerzystów (martwe pole) Konflikt ... ... Lösung Bildquelle: imove Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 26
 27. 27. Przykład lustra „Trixi “ w Fryburgu Bryzgowijskim  Idee upublicznienia procesu: − Finansowanie ok. 250 luster zostało − możliwość ufundowania luster zapewnione przez prywatnych przez indywidualnych sponsorów – w dużej mierze mieszkańców indywidualnych mieszkańców − aktywna prezentacja problemu − Kontrargument „pustej kasy na łamach prasy codziennej publicznej“ wystarczył źródło: screen z www.toter-winkel.hcpy.de Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 27
 28. 28. Wnioski  Każde działanie planistyczne wymaga indywidualnego podejścia do partycypacji społecznej  Także małe działania pomagają, a czasem są nawet bardziej skuteczne, jeśli odbywają się regularnie (np. „okrągłe stoły” z stowarzyszeniami rowerowymi)  Schemat procesu partycypacji pozostaje w zasadzie taki sam, ale należy zaplanować odpowiednią ilość czasu i zasobów aby go przeprowadzić  Udział społeczny w całym procesie planowania buduje zaufanie i zaangażowanie w politykę lokalną i jest podstawą sukcesu Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 28
 29. 29. Wnioski  Rozsądny wybór intensywności konsultacji – samo informowanie społeczeństwa nie wystarczy, udział społeczny wykracza poza konsultacje i jest procesem towarzyszącym planowaniu  Mieszkańcy wnoszą do procesu planowania LOKALNĄ wiedzę ekspercką „spod drzwi”, także w sytuacji gdy nie posiadają wiedzy branżowej  Stowarzyszenia (np. ADFC, VCD) dostarczają wiedzy FACHOWEJ z zakresu ruchu rowerowego, gdyż one są na bieżąco zaznajomione z sytuacją w kraju i na świecie  powinna ona być zawsze wykorzystywana podczas fachowych zagadnień  Dobra partycypacja społeczna pozytywnie nastawia publikatory i tworzy dobrą atmosferę wśród ludzi, nawet jeśli nie wszystkie postulaty mogą być brane pod uwagę – wysłuchanie i udział społeczeństwa czynią większą akceptację dla zamierzeń. Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 29
 30. 30. Literatura  www.partizipation.at  www.mitarbeit.de  Krause, Juliane; Hildebrandt, Edzard (2005): Modellvorhaben Fußgänger- und Fahrradfreundliche Stadt (Rozwiązania modelowe miast przyjaznych pieszym i rowerzystom) www.uba.de  Verkehr  Publikationen  Fuß- und Radverkehr  Holtkamp, Lars (2001): Bürgerbeteiligung in Städten und Gemeinden – Ein Praxisleitfaden für die Bürgerkommune (Udział społeczny w miastach i gminach – praktyczne podręcznik dla gmin obywatelskich), Berlin.  Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein- Westfalen (ILS NRW) (2008): Nachhaltige Verkehrspolitik – Akteure und Prozesse , ein Leitfaden (Zrównoważona polityka transportowa – Aktorzy i Procesy - Wprowadzenie), Dortmund  Guidemaps (2004): Successful transport decision-making – a project management and stakeholder engagement handbook (Efektywne podejmowanie decyzji w transporcie – podręcznik partycypacji dla menadżerów projektów i decydentów)  Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2006): Perspektive München- Verkehrsentwicklungsplan (Plan rozwoju transportu w Monachium) Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 30
 31. 31. Serdecznie dziękuję za Państwa uwagę! ... oraz życzę wielu sukcesów i zadowolenia przy Państwa pracy nad procesami partycypacji społecznej! imove - Institute for Mobility & Transport, Kaiserslautern University of Technology Paul-Ehrlich-Strasse 14, 67663 Kaiserslautern, Germany Fon +49 631 2053813, Fax +49 631 2053905, http://www.imove-kl.de Sascha Baron – Partycypacja społeczna w planowaniu… 31

×