Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Andrzejpiotrowiczbypad 1214895438742721 9

775 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Andrzejpiotrowiczbypad 1214895438742721 9

 1. 1. Audyt rowerowy BYPAD w praktyce Andrzej B. Piotrowicz Rafał Ejsmont Warszawa, 11czerwca 2008r.
 2. 2. AGENDA POMORSKIE STOWARZYSZENIE >>WSPÓLNA EUROPA<< PODSTAWOWE INFORMACJE O BYPAD PRZEBIEG AUDYTU ROWEROWEGO BYPAD PODSUMOWANIE
 3. 3. Pomorskie Stowarzyszenie >>Wspólna Europa<<
 4. 4. O PSWE PSWE założone zostało w 2004 roku jako rezultat współpracy dr hab. Hieronima Chojnackiego, profesora Uniwersytetu Gdańskiego i Kierownika Katedry Skandynawistyki UG w projekcie ”Baltic Sea Virtual Campus” PSWE jest organizacją parasolową – obecnie ponad 40 osób współpracuje z PSWE w ramach Zespołów Projektowych stosujących metodologię zarządzania projektami PMI oraz zarządzania procesami BPMG Celem Strategicznym PSWE jest ograniczenie bezrobocia na Pomorzu poprzez edukację nieformalną i formalną opartą na wykorzystaniu nowych technologii (Wirtualne Klasy oraz Telewizje Internetowe) wraz z czynną ochroną przyrody i promocją zintegrowanych rozwiązań transportowych
 5. 5. KLUCZOWE PARTNERSTWA PSWE jest liderem Grupy Partnerskiej „Zielonego Rozwoju Doliny Dolnej Wisły” Partner Strategiczny PSWE to „Norweskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Osób Dorosłych (VOFO)” PSWE jako jedna z dwóch polskich Organizacji Pozarządowych należy do „Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF)” PSWE jako pierwsza polska Organizacja Pozarządowa należy do „Światowej Sieci CITIES FOR MOBILITY” PSWE jako pierwsza polska Organizacja Pozarządowa należy do „Europejskiej Sieci Miast i Regionów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ICLEI”
 6. 6. w lutym roku 2008 pięciu ekspertów PSWE , jako pierwsi w Polsce, otrzymało certyfikaty audytorów BYPAD ZESPÓŁ CERTYFIKOWANYCH AUDYTORÓW
 7. 7. KLUCZOWE PROJEKTY Pomorska Internetowa Telewizja Rowerowa System Rowerów Publicznych w Tczewie ” Hoveen” – kursy językowe ( języki skandynawskie, j. fiński ) Audyty polityki rowerowej BYPAD Pomorska Strategia Rowerowa
 8. 8. Podstawowe informacje o BYPAD
 9. 9. CO TO JEST BYPAD? BYPAD – Bicycle Policy Audit (audyt polityki rowerowej) Audyt BYPAD – opracowany w roku 1999 jako element projektu UE przez międzynarodowe konsorcjum ekspertów rowerowych Metodologia umożliwiająca ocenę i poprawę polityki rowerowej w oparciu o systemy zarządzania jakością BYPAD postrzega politykę rowerową jako dynamiczny proces, w ramach którego różne składniki muszą pasować do siebie tak, aby uzyskać dobrze zharmonizowaną, zrównoważoną politykę rowerową
 10. 10. ADRESACI AUDYTU BYPAD Regiony (województwa, powiaty, gminy) Miasta Aglomeracje
 11. 11. BYPAD W EUROPIE : Ponad 100 średnich i dużych miast oraz regionów stosuje metodologię BYPAD Partnerzy sieciowi : ECF , POLIS , ICLEI , Energie-cité Zasięg terytorialny: 2 1 państw 59 certyfikowanych audytorów
 12. 12. ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1/2
 13. 13. ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 2/2
 14. 14. POLITYKA ROWEROWA JAKO PROCES Potrzeby Użytkowników Przywództwo Dokumenty Formalne Budżet i Personel Bezpieczeństwo i Infrastruktura Komunikacja i Edukacja Działania Komplementarne Grupy Docelowe i Partnerstwa Efekty i Ewaluacja PLANOWANIE WDRAŻANIE EFEKTY
 15. 15. POZIOMY ROZWOJU POLITYKI ROWEROWEJ POZIOM POZIOM POZIOM POZIOM ORIENTACJA NA DZIAŁANIA DORAŹNE PODEJŚCIE IZOLOWANE ORIENTACJA NA DZIAŁANIA SYSTEMOWE PODEJŚCIE ZINTEGROWANE
 16. 16. POZIOM 1: ORIENTACJA NA DZIAŁANIA DORAŹNE „ Gasimy pożary” – działamy tak długo jak potrzeba i tylko tam gdzie potrzeba
 17. 17. POZIOM 2: PODEJŚCIE IZOLOWANE Wykonujemy naszą pracę tak, dobrze jak to możliwe (ale nie odnosząc się do tego, co robią inni)
 18. 18. POZIOM 3: ORIENTACJA NA DZIAŁANIA SYSTEMOWE Idziemy w tym samym kierunku ! Dbamy nie tylko o swój ogródek
 19. 19. Budujemy Partnerstwa ! POZIOM 4 : PODEJŚCIE ZINTEGROWANE
 20. 20. Przebieg audytu rowerowego BYPAD
 21. 21. KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU BYPAD Dogłębna analiza bieżącej polityki rowerowej Wprowadzenie zintegrowanej polityki rowerowej – zaangażowanie decydentów i użytkowników Promocja JST na arenie międzynarodowej Łatwy dostęp do sprawdzonych rozwiązań europejskich Metodologia oficjalnie uznana przez Komisję Europejską – potencjalnie wyższa ocena beneficjentów projektów stosujących BYPAD
 22. 22. PIRAMIDA DOKUMENTACJI 1/2 określa zakres systemu jakości polityki rowerowej określają kto i co wykonuje oraz w jaki sposób wykonuje
 23. 23. PIRAMIDA DOKUMENTACJI 2/2
 24. 24. PROCES AUDYTU BYPAD 1/2 Warsztat wstępny Utworzenie grupy ewaluacyjnej Przegląd lokalnej infrastruktury rowerowej Gromadzenie danych Przedstawienie metodologii BYPAD Analiza kwestionariusza BYPAD Decydenci polityczni Urzędnicy Użytkownicy
 25. 25. PROCES AUDYTU BYPAD – 2/2 Analiza danych oraz ogólna ocena bieżącej polityki rowerowej Przeprowadzenie pierwszego spotkania roboczego Przeprowadzenie drugiego spotkania roboczego Przygotowanie końcowej wersji raportu i księgi jakości Analiza wstępnego raportu i księgi jakości przez grupę ewaluacyjną Certyfikacja
 26. 26. FINANSOWANIE Audyt BYPAD może stanowić koszt kwalifikowany w projektach dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej Finansowanie ze środków budżetowych JST Aglomeracje Miasta Koszty przeprowadzenia audytu BYPAD Regiony (województwa, powiaty, gminy)
 27. 27. JAK ROZPOCZĄC AUDYT BYPAD? Zapoznanie się z Audytem BYPAD przez JST Korekta oferty po ewentualnych uwagach JST Sprawdzenie dostępności ekspertów zagranicznych Kontakt JST z PSWE Sprawdzenie możliwości formalnych przez PSWE Przygotowanie i wysłanie oferty przeprowadzenia Audytu BYPAD Akceptacja oferty przez JST Podpisanie umowy o przeprowadzenie audytu BYPAD
 28. 28. Podsumowanie
 29. 29. PODSUMOWANIE Audyt BYPAD analizuje silne strony i słabości obecnej polityki rowerowej i jasno wskazuje działania prowadzące do jej poprawy Audyt BYPAD może stanowić koszt kwalifikowany w projektach dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej Rozwiązania wypracowane w procesie audytu BYPAD są uzgadnianie przez trzy najważniejsze grupy interesariuszy: użytkowników, urzędników samorządowych oraz decydentów politycznych
 30. 30. Dziękujemy za uwagę!
 31. 31. PREZENTACJA PRZYGOTOWANA PRZEZ: IMIĘ I NAZWISKO: TELEFON: EMAIL: ANDRZEJ B. PIOTROWICZ +48 502 200 559 [email_address] RAFAŁ EJSMONT + 48 602 504 000 [email_address]

×