Konfa Sejm 2010 03 05 Chojnacki

584 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konfa Sejm 2010 03 05 Chojnacki

 1. 1. Zmiany jakościowe w polityce rowerowej Wrocławia w związku z powołaniem stanowiska oficera rowerowego Urząd Miejski Wrocławia Departament Infrastruktury i Gospodarki Wydział InŜynierii Miejskiej Sekcja ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego
 2. 2. UWARUNKOWANIA SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI Klimat Płaska rzeźba terenu Liczba rowerzystów (rzeczywistych i potencjalnych) Sieć dróg rowerowych Liczne tereny rekreacyjne w mieście i w okolicach Układ urbanistyczny sprzyjający poruszaniu się rowerem Istotne bariery utrudniające warunki ruchu kołowego (rzeki, linie kolejowe)
 3. 3. ROZWÓJ TRAS ROWEROWYCH Wzrost długości sieci tras rowerowych 154,5 km km 2009 rok
 4. 4. WZROST NATĘśENIA RUCHU ROWEROWEGO Badania ruchu rowerowego - skrzyŜowanie ulic Swobodnej i Powstańców Śląskich 300 rok 2006 250 rok 2008 Ilość rowerzystów 200 150 100 50 0 7:00 - 8:00 15:00 - 16:00 Automatyczna pętla do pomiarów ruchu rowerowego
 5. 5. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Docelowy układ sieci tras rowerowych trasy rekreacyjne trasy główne trasy zbiorcze System aktualizacji wraz z modyfikacją Studium
 6. 6. DZIAŁANIA DOTYCHCZASOWE „Program budowy 100 km dróg rowerowych” rok 1994 Rozbudowa systemu do 150 km Realizowana zasada rozbudowy tras rowerowych w ramach inwestycji drogowych Opracowanie i przyjęcie „Koncepcji Podstawowej Sieci Tras Rowerowych” oraz „Standardów Projektowych i Wykonawczych dla Systemu tras Rowerowych Miasta Wrocław” rok 2005 (w ramach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia) Uwarunkowań Kierunkó Zagospoda Wrocławia) Utworzenie stanowiska Oficera Rowerowego rok 2007 Dialog ze środowiskiem rowerzystów
 7. 7. PRZYGOTOWANE DZIAŁANIA STRATEGICZNE Polityka Rowerowa Wrocławia Pogram Rowerowy na lata 2009-2012 Budowa tras rowerowych Parkingi rowerowe Bike&Ride WypoŜyczalnia rowerów miejskich Interwencje bieŜące
 8. 8. CEL STRATEGICZNY Celem strategicznym Polityki Rowerowej Wrocławia jest osiągniecie do roku 2015 co najmniej 10% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróŜy w Mieście
 9. 9. PROGRAM ROWEROWY 2009-2012 Budowa tras rowerowych Zadania rowerowe towarzyszące przebudowie układu komunikacyjnego (66 km tras) Zadania samodzielne (11 km tras) Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu
 10. 10. Program rowerowy 2009-2012 BUDOWA TRAS ROWEROWYCH Zadania Samodzielne (11 km tras) Rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy najistotniejszych fragmentów dróg rowerowych we Wrocławiu. Przetarg dotyczył 11 strategicznych inwestycji mających na celu połączenie istniejących układów tras rowerowych oraz doprowadzenie ruchu rowerowego do centrum. Grabiszyńska Grabiszyńska ŚlęŜna ŚlęŜna Powstańców Powstańców Piaskowa Piaskowa Śląskich Śląskich Mickiewicza Mickiewicza Ruska Ruska Św. Macieja Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego Św. Macieja śmigrodzka śmigrodzka Nowowiejska Nowowiejska
 11. 11. Program rowerowy 2009-2012 BUDOWA TRAS ROWEROWYCH Zadania Samodzielne – ul. Świdnicka 1. Pas rowerowy pomiędzy 1. Pas rowerowy pomiędzy pasami rozplotu pasami rozplotu 2. Przejazd rowerowy wraz z 2. Przejazd rowerowy wraz z obszarem akumulacji do obszarem akumulacji do zmiany kierunku jazdy zmiany kierunku jazdy
 12. 12. Program rowerowy 2009-2012 BUDOWA TRAS ROWEROWYCH Zadania Samodzielne – ul. Ruska 1. Zapewnienie wszystkich 1. Zapewnienie wszystkich relacji na skrzyŜowaniu relacji na skrzyŜowaniu 2. Uprzywilejowanie ruchu 2. Uprzywilejowanie ruchu rowerowego -- relacja dla rowerowego relacja dla rowerzystów nie obsługiwana rowerzystów nie obsługiwana dla samochodów dla samochodów
 13. 13. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU Wrocław Wrocław śluza rowerowa – ul. Zwycięska śluza rowerowa – ul. Zwycięska Anglia Wrocław śluza rowerowa – ul. Łukasiewicza
 14. 14. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU Irlandia Wrocław wyniesione skrzyŜowanie - włączenie Pasteura w Curie Skłodowskiej
 15. 15. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU Warszawa Warszawa Wrocław wyniesione skrzyŜowanie
 16. 16. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU Wrocław - Powstańców Śląskich przejazd na wprost
 17. 17. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU Ruch rowerowy pod prąd (B2 + T22)
 18. 18. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU ObniŜanie krawęŜników na trasach rowerowych • ul. Legnicka od Milenijnej do pl. Jana Pawła II • ul. Powstańców Śląskich od ul. Kutnowskiej do ul. Swobodnej • Trasa wzdłuŜ Fosy Miejskiej (ul. Krupnicza, ul. Świdnicka, ul.Teatralna, ul. Piotra Skargi) • ul. Krzywoustego od ul. Kowalskiej przez ul. Kromera i Mosty Warszawskie • ul. Jedności Narodowej od m. Warszawskich • do ul. Słowiańskiej ul. Wyszyńskiego od m.Warszawskich do ul. Purkyniego
 19. 19. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU ObniŜanie krawęŜników na trasach rowerowych
 20. 20. Program rowerowy 2009-2012 WYPOśYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH PilotaŜ – 140 rowerów w 17 stacjach – lato/jesień 2010
 21. 21. Program rowerowy 2009-2012 PARKINGI ROWEROWE Ponad 1100 nowych miejsc parkingowych w 100 lokalizacjach poza centrum
 22. 22. Program rowerowy 2009-2012 PARKINGI ROWEROWE Ponad 1100 nowych miejsc parkingowych w 100 lokalizacjach poza centrum
 23. 23. Program rowerowy 2009-2012 PARKINGI ROWEROWE Ponad 400 nowych miejsc parkingowych w 50 lokalizacjach w centrum
 24. 24. Program rowerowy 2009-2012 PARKINGI ROWEROWE Ponad 400 nowych miejsc parkingowych w 50 lokalizacjach w centrum
 25. 25. Program rowerowy 2009-2012 PARKINGI ROWEROWE Otwarta akcja „Wnioskuj o stojak” do kolejnej realizacji stojaków 2010 - Otwarte konsultacje dla zgłaszania nowych lokalizacji przez mieszkańców: - Zgłoszono ponad 70 wniosków w ciągu 1 miesiąca
 26. 26. Program rowerowy 2009-2012 PARKINGI ROWEROWE - WYTYCZNE Ustalanie lokalizacji Wymiary parkingów Współczynniki parkingowe – takŜe w MPZP Rodzaje parkingów - rekomendacje Wytyczne parkingowe rozsyłane do urzędów, prywatnych firm, instytucji, deweloperów...
 27. 27. Program rowerowy 2009-2012 BIKE & RIDE 500 miejsc parkingowych w 10 lokalizacjach w 2009 roku Parkingi rowerowe jako wyposaŜenie przystanków Od 1 kwietnia 2010 moŜliwość przewoŜenia rowerów w środkach komunikacji zbiorowej
 28. 28. Program rowerowy 2009-2012 BIKE & RIDE Plac Kromera Leśnica Plac Grunwaldzki
 29. 29. m. Osobowicki m. Milenijny m. Jagiellońskie m. Swojczycki ROWEREM WZDŁUś ODRY m. Milenijny m. Warszawskie m. Pokoju m. Grunwaldzki m. Zwierzyniecki m. Szczytnicki
 30. 30. DIALOG ZE ŚRODOWISKIEM ROWERZYSTÓW Spotkania Zespołu ds. rozwoju ruchu rowerowego – zarządzenie Prezydenta Kontakty robocze z organizacjami rowerowymi Wrocławskie Porozumienie Rowerowe Opiniowanie projektów drogowych we wstępnym etapie Współpraca nad opracowaniem Polityki Rowerowej Wrocławia Współpraca przy opracowaniu Programu rowerowego 2009-2012
 31. 31. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Daniel Chojnacki oficer rowerowy daniel.chojnacki@um.wroc.pl Sekcja ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego Urząd Miejski Wrocławia Wydział InŜynierii Miejskiej

×