Zmiany jakościowe w polityce rowerowej Wrocławia w związku z
         powołaniem stanowiska oficera rowerowego


...
UWARUNKOWANIA SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI
 Klimat
 Płaska rzeźba terenu
 Liczba rowerzystów (rzeczywistych i potencjalnyc...
ROZWÓJ TRAS ROWEROWYCH


Wzrost długości sieci tras rowerowych

                        154,5 km

 ...
WZROST NATĘśENIA RUCHU ROWEROWEGO

Badania ruchu rowerowego - skrzyŜowanie ulic Swobodnej i
Powstańców Śląskich

     ...
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


 Docelowy układ
 sieci tras
 rowerowych

    trasy...
DZIAŁANIA DOTYCHCZASOWE


„Program budowy 100 km dróg rowerowych”          rok 1994
 Rozbudowa systemu do 150 km...
PRZYGOTOWANE DZIAŁANIA STRATEGICZNE Polityka Rowerowa Wrocławia
 Pogram Rowerowy na lata 2009-2012

   Budowa tras...
CEL STRATEGICZNY
Celem strategicznym Polityki Rowerowej
Wrocławia jest osiągniecie do roku 2015
co najmniej 10% udział...
PROGRAM ROWEROWY 2009-2012

Budowa tras rowerowych

  Zadania rowerowe towarzyszące przebudowie układu
  komunikacyjnego...
Program rowerowy 2009-2012

                 BUDOWA TRAS ROWEROWYCH

Zadania Samodzielne (11 km tras)
Roz...
Program rowerowy 2009-2012

               BUDOWA TRAS ROWEROWYCH

  Zadania Samodzielne – ul. Świdnicka

...
Program rowerowy 2009-2012

               BUDOWA TRAS ROWEROWYCH

  Zadania Samodzielne – ul. Ruska


1. ...
Program rowerowy 2009-2012

  ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU
              Wrocław
      ...
Program rowerowy 2009-2012

  ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU
Irlandia           Wrocław
     ...
Program rowerowy 2009-2012

 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU
Warszawa
Warszawa           Wrocław
  ...
Program rowerowy 2009-2012

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU
          Wrocław - Powstańców Śląskich
 ...
Program rowerowy 2009-2012

   ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU

Ruch rowerowy pod prąd (B2 + T22)
Program rowerowy 2009-2012

   ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU

ObniŜanie krawęŜników na trasach rowerowych


 ...
Program rowerowy 2009-2012

   ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU

ObniŜanie krawęŜników na trasach rowerowych
Program rowerowy 2009-2012

  WYPOśYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH

PilotaŜ – 140 rowerów w 17 stacjach – lato/jesień 2010
Program rowerowy 2009-2012

           PARKINGI ROWEROWE

Ponad 1100 nowych miejsc parkingowych w 100 lokalizac...
Program rowerowy 2009-2012

           PARKINGI ROWEROWE

Ponad 1100 nowych miejsc parkingowych w 100 lokalizac...
Program rowerowy 2009-2012

           PARKINGI ROWEROWE

Ponad 400 nowych miejsc parkingowych w 50 lokalizacjac...
Program rowerowy 2009-2012

           PARKINGI ROWEROWE

Ponad 400 nowych miejsc parkingowych w 50 lokalizacjac...
Program rowerowy 2009-2012

                PARKINGI ROWEROWE

Otwarta akcja „Wnioskuj o stojak” do kolejne...
Program rowerowy 2009-2012

       PARKINGI ROWEROWE - WYTYCZNE

  Ustalanie lokalizacji
  Wymiary parkingów
 ...
Program rowerowy 2009-2012

                    BIKE & RIDE
500 miejsc parkingowych w 10
lokalizac...
Program rowerowy 2009-2012

             BIKE & RIDE
                        Plac...
m. Osobowicki
                  m. Milenijny  m. Jagiellońskie  m. Swojczycki          R...
DIALOG ZE ŚRODOWISKIEM ROWERZYSTÓW


Spotkania Zespołu ds. rozwoju ruchu rowerowego
– zarządzenie Prezydenta
Kontakty robo...
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Daniel Chojnacki
oficer rowerowy

daniel.chojnacki@um.wroc.pl    Sekcja ds. Rozwoju Ruchu Rower...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seminar Wro 25 03 10 Chojnacki Zmiany Jakosciowe

1,110 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminar Wro 25 03 10 Chojnacki Zmiany Jakosciowe

 1. 1. Zmiany jakościowe w polityce rowerowej Wrocławia w związku z powołaniem stanowiska oficera rowerowego Urząd Miejski Wrocławia Departament Infrastruktury i Gospodarki Wydział InŜynierii Miejskiej Sekcja ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego
 2. 2. UWARUNKOWANIA SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI Klimat Płaska rzeźba terenu Liczba rowerzystów (rzeczywistych i potencjalnych) Sieć dróg rowerowych Liczne tereny rekreacyjne w mieście i w okolicach Układ urbanistyczny sprzyjający poruszaniu się rowerem Istotne bariery utrudniające warunki ruchu kołowego (rzeki, linie kolejowe)
 3. 3. ROZWÓJ TRAS ROWEROWYCH Wzrost długości sieci tras rowerowych 154,5 km km 2009 rok
 4. 4. WZROST NATĘśENIA RUCHU ROWEROWEGO Badania ruchu rowerowego - skrzyŜowanie ulic Swobodnej i Powstańców Śląskich 300 rok 2006 250 rok 2008 Ilość rowerzystów 200 150 100 50 0 7:00 - 8:00 15:00 - 16:00 Automatyczna pętla do pomiarów ruchu rowerowego
 5. 5. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Docelowy układ sieci tras rowerowych trasy rekreacyjne trasy główne trasy zbiorcze System aktualizacji wraz z modyfikacją Studium
 6. 6. DZIAŁANIA DOTYCHCZASOWE „Program budowy 100 km dróg rowerowych” rok 1994 Rozbudowa systemu do 150 km Realizowana zasada rozbudowy tras rowerowych w ramach inwestycji drogowych Opracowanie i przyjęcie „Koncepcji Podstawowej Sieci Tras Rowerowych” oraz „Standardów Projektowych i Wykonawczych dla Systemu tras Rowerowych Miasta Wrocław” rok 2005 (w ramach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia) Uwarunkowań Kierunkó Zagospoda Wrocławia) Utworzenie stanowiska Oficera Rowerowego rok 2007 Dialog ze środowiskiem rowerzystów
 7. 7. PRZYGOTOWANE DZIAŁANIA STRATEGICZNE Polityka Rowerowa Wrocławia Pogram Rowerowy na lata 2009-2012 Budowa tras rowerowych Parkingi rowerowe Bike&Ride WypoŜyczalnia rowerów miejskich Interwencje bieŜące
 8. 8. CEL STRATEGICZNY Celem strategicznym Polityki Rowerowej Wrocławia jest osiągniecie do roku 2015 co najmniej 10% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróŜy w Mieście
 9. 9. PROGRAM ROWEROWY 2009-2012 Budowa tras rowerowych Zadania rowerowe towarzyszące przebudowie układu komunikacyjnego (66 km tras) Zadania samodzielne (11 km tras) Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu
 10. 10. Program rowerowy 2009-2012 BUDOWA TRAS ROWEROWYCH Zadania Samodzielne (11 km tras) Rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy najistotniejszych fragmentów dróg rowerowych we Wrocławiu. Przetarg dotyczył 11 strategicznych inwestycji mających na celu połączenie istniejących układów tras rowerowych oraz doprowadzenie ruchu rowerowego do centrum. Grabiszyńska Grabiszyńska ŚlęŜna ŚlęŜna Powstańców Powstańców Piaskowa Piaskowa Śląskich Śląskich Mickiewicza Mickiewicza Ruska Ruska Św. Macieja Jana III Sobieskiego Jana III Sobieskiego Św. Macieja śmigrodzka śmigrodzka Nowowiejska Nowowiejska
 11. 11. Program rowerowy 2009-2012 BUDOWA TRAS ROWEROWYCH Zadania Samodzielne – ul. Świdnicka 1. Pas rowerowy pomiędzy 1. Pas rowerowy pomiędzy pasami rozplotu pasami rozplotu 2. Przejazd rowerowy wraz z 2. Przejazd rowerowy wraz z obszarem akumulacji do obszarem akumulacji do zmiany kierunku jazdy zmiany kierunku jazdy
 12. 12. Program rowerowy 2009-2012 BUDOWA TRAS ROWEROWYCH Zadania Samodzielne – ul. Ruska 1. Zapewnienie wszystkich 1. Zapewnienie wszystkich relacji na skrzyŜowaniu relacji na skrzyŜowaniu 2. Uprzywilejowanie ruchu 2. Uprzywilejowanie ruchu rowerowego -- relacja dla rowerowego relacja dla rowerzystów nie obsługiwana rowerzystów nie obsługiwana dla samochodów dla samochodów
 13. 13. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU Wrocław Wrocław śluza rowerowa – ul. Zwycięska śluza rowerowa – ul. Zwycięska Anglia Wrocław śluza rowerowa – ul. Łukasiewicza
 14. 14. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU Irlandia Wrocław wyniesione skrzyŜowanie - włączenie Pasteura w Curie Skłodowskiej
 15. 15. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU Warszawa Warszawa Wrocław wyniesione skrzyŜowanie
 16. 16. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU Wrocław - Powstańców Śląskich przejazd na wprost
 17. 17. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU Ruch rowerowy pod prąd (B2 + T22)
 18. 18. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU ObniŜanie krawęŜników na trasach rowerowych • ul. Legnicka od Milenijnej do pl. Jana Pawła II • ul. Powstańców Śląskich od ul. Kutnowskiej do ul. Swobodnej • Trasa wzdłuŜ Fosy Miejskiej (ul. Krupnicza, ul. Świdnicka, ul.Teatralna, ul. Piotra Skargi) • ul. Krzywoustego od ul. Kowalskiej przez ul. Kromera i Mosty Warszawskie • ul. Jedności Narodowej od m. Warszawskich • do ul. Słowiańskiej ul. Wyszyńskiego od m.Warszawskich do ul. Purkyniego
 19. 19. Program rowerowy 2009-2012 ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORANIZACJI RUCHU ObniŜanie krawęŜników na trasach rowerowych
 20. 20. Program rowerowy 2009-2012 WYPOśYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH PilotaŜ – 140 rowerów w 17 stacjach – lato/jesień 2010
 21. 21. Program rowerowy 2009-2012 PARKINGI ROWEROWE Ponad 1100 nowych miejsc parkingowych w 100 lokalizacjach poza centrum
 22. 22. Program rowerowy 2009-2012 PARKINGI ROWEROWE Ponad 1100 nowych miejsc parkingowych w 100 lokalizacjach poza centrum
 23. 23. Program rowerowy 2009-2012 PARKINGI ROWEROWE Ponad 400 nowych miejsc parkingowych w 50 lokalizacjach w centrum
 24. 24. Program rowerowy 2009-2012 PARKINGI ROWEROWE Ponad 400 nowych miejsc parkingowych w 50 lokalizacjach w centrum
 25. 25. Program rowerowy 2009-2012 PARKINGI ROWEROWE Otwarta akcja „Wnioskuj o stojak” do kolejnej realizacji stojaków 2010 - Otwarte konsultacje dla zgłaszania nowych lokalizacji przez mieszkańców: - Zgłoszono ponad 70 wniosków w ciągu 1 miesiąca
 26. 26. Program rowerowy 2009-2012 PARKINGI ROWEROWE - WYTYCZNE Ustalanie lokalizacji Wymiary parkingów Współczynniki parkingowe – takŜe w MPZP Rodzaje parkingów - rekomendacje Wytyczne parkingowe rozsyłane do urzędów, prywatnych firm, instytucji, deweloperów...
 27. 27. Program rowerowy 2009-2012 BIKE & RIDE 500 miejsc parkingowych w 10 lokalizacjach w 2009 roku Parkingi rowerowe jako wyposaŜenie przystanków Od 1 kwietnia 2010 moŜliwość przewoŜenia rowerów w środkach komunikacji zbiorowej
 28. 28. Program rowerowy 2009-2012 BIKE & RIDE Plac Kromera Leśnica Plac Grunwaldzki
 29. 29. m. Osobowicki m. Milenijny m. Jagiellońskie m. Swojczycki ROWEREM WZDŁUś ODRY m. Milenijny m. Warszawskie m. Pokoju m. Grunwaldzki m. Zwierzyniecki m. Szczytnicki
 30. 30. DIALOG ZE ŚRODOWISKIEM ROWERZYSTÓW Spotkania Zespołu ds. rozwoju ruchu rowerowego – zarządzenie Prezydenta Kontakty robocze z organizacjami rowerowymi Wrocławskie Porozumienie Rowerowe Opiniowanie projektów drogowych we wstępnym etapie Współpraca nad opracowaniem Polityki Rowerowej Wrocławia Współpraca przy opracowaniu Programu rowerowego 2009-2012
 31. 31. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Daniel Chojnacki oficer rowerowy daniel.chojnacki@um.wroc.pl Sekcja ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego Urząd Miejski Wrocławia Wydział InŜynierii Miejskiej

×