Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“Możliwości współpracypomiędzy mieszkańcami asamorządem  - miedzy teorią a praktyką”.        dr Małgorzata Jantos ...
Ja                      Władze Miasta                       (Rada Miasta, Prezy...
DEFINICJA DIALOGUSPOŁECZNEGO Dialog społeczny jest szczególną formą debaty o interesach społecznych. Jego uczestnikami s...
Dialog społeczny: jest budowaniem porozumienia wśród członków wspólnoty miejskiej na rzecz współodpowiedzialności za zr...
KONSTYTUCJA RP:  W Preambule Konstytucji czytamy:W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny (...)  my, Naród Polski − ...
Konstytucja RP: Art..61 „Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób p...
Komunikacja społeczna jest procesem porozumiewania się, który stanowi podstawę obywatelskiego dialogu społecznego. Cel...
Konsultacje społeczne; są elementem procesu komunikacji społecznej, budują płaszczyznę współuczestnictwa i zaangażowani...
Kraków: 1.Uchwała nr XIX/249/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku – w  sprawie ustalenia kierunków działania prezydenta miast...
Praktyka: Prowadzone w Krakowie konsultacje społeczne dzieli się na  pełne i ograniczone. Konsultacje pełne: dialog sp...
Praktyka: Miasto tworzy Katalog Inwestycji Miejskich dla których są obowiązkowe szczegółowe konsultacje społeczne. Znaj...
Praktyka: Konsultacje społeczne mogą być uruchamiane z inicjatywy Prezydenta Miasta,  Rady Miasta bądź mieszkańców m...
Praktyka: Instrumenty konsultacji społecznych to między innymi: platforma internetowa (serwis internetowy i forum, ins...
Praktyka: Podstawowym narzędziem konsultacji społecznych jest serwis Urzędu Miasta Krakowa, który powstał w 2008 roku: ...
Praktyka
Praktyka: Na stronie internetowej www.dialogspoleczny.krakow.pl można znaleźć Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich, jak...
Praktyka: Kwalifikacji inwestycji do KIM dokonuje Komitet Sterujący ds. Konsultacji Społecznych na podstawie wyników ba...
Praktyka:(przykład) 3. Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Rozbudowa ulicy klasy G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu...
Przykład cd.
Praktyka:  W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach na temat parkingu  „KORONA”:  Konsultacje prowadzone są ...
Praktyka: Forum internetowe: w dniu 2 lipca było 526 wiadomości; 156 uczestników
Praktyka (przykład): Konsultacje w sprawie zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów (ZTPO) – prowadzi je Krakowski ...
Czym jest komunikacja?      Komunikowanie się to      proces, w którym ludzie      dążą do dzielenia się  ...
Wspólny język  Cel  Szacunek  Empatia  Kontekst  Styl osobowości  Raport  Win-Win
Przykłady z innych państw: Anglia – Londyn duże inwestycje transportowe w perspektywie 10 lat. Projekt uzyskał poparci...
Londyn ciąg dalszy dialogu - przeprowadzono badania telefoniczne – 15  minut rozmowy wspomaganej komputerowo  (1809 r...
Londyn ciąg dalszy dialogu Konsultacje zaczęto wiosną 2003 roku, złożono wniosek o pozwolenie na uruchomienie projektu ...
Londyn ciąg dalszy dialogu: Konsultacje były:   Wieloetapowe   Wczesne   Zintegrowane z procesem planistycznym ...
Polskie perspektywy: Staranny proces konsultacyjny jest konsekwencją tradycji i kultury demokracji w Anglii W Polsce c...
Przykład: Okrągły Stół Mieszkaniowy – nie rokuje, nie powstaną żadne projekty ani rozwiązania. Okrągły Stół Edukacyjny...
Dziękuję Państwu za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a praktyką

2,770 views

Published on

Prezentacja dr Małgorzaty Jantos Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Krakowa na temat możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem. Prezentacja została przygotowana na spotkanie City camp otwarte miasto: partycypacja konieczny eksperyment organizowane przez Fundację Plan C, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska i Stolik Miejskość i kultura miejska Obywateli Kultury Kraków.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a praktyką

 1. 1. “Możliwości współpracypomiędzy mieszkańcami asamorządem - miedzy teorią a praktyką”. dr Małgorzata Jantos Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa
 2. 2. Ja Władze Miasta (Rada Miasta, Prezydent) decyzje dotyczące inwestycje inne kultury, edukacji
 3. 3. DEFINICJA DIALOGUSPOŁECZNEGO Dialog społeczny jest szczególną formą debaty o interesach społecznych. Jego uczestnikami są różni i równi partnerzy, w której żadna strona nie dominuje statusem, żaden interes nie jest z mocy prawa ważniejszy od innych i w której nie działa prawo silniejszego, lecz różnice zdań niwelowane są w wyniku wzajemnych ustępstw. Od 1997 r. dialog społeczny jest − podobnie jak w części krajów Europy Zachodniej - zasadą ustrojową, dwukrotnie zapisaną Konstytucji.
 4. 4. Dialog społeczny: jest budowaniem porozumienia wśród członków wspólnoty miejskiej na rzecz współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój społeczeństwa obywatelskiego w mieście i dobrobyt jego mieszkańców. Dialog społeczny jest najbardziej kompleksową formą porozumienia między wszystkimi interesariuszami obywatelskiej wspólnoty miejskiej, gdyż nie jest działaniem doraźnym, lecz procesem ciągłym, który nie kończy się nigdy. To świadomość, że tak jak w rodzinie, jutro też trzeba będzie rozmawiać. Konflikty zawsze będą, ale sposób ich rozwiązywania może być twórczy.
 5. 5. KONSTYTUCJA RP: W Preambule Konstytucji czytamy:W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny (...) my, Naród Polski − wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
 6. 6. Konstytucja RP: Art..61 „Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne” Art..20 „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego RP” Art..74 „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska”
 7. 7. Komunikacja społeczna jest procesem porozumiewania się, który stanowi podstawę obywatelskiego dialogu społecznego. Celem komunikacji jest ciągła wymiana informacji, wiedzy i poglądów, co prowadzi do gruntownego poznania, a także zrozumienia potrzeb oraz stanowisk stron. Komunikacja społeczna to partnerstwo.
 8. 8. Konsultacje społeczne; są elementem procesu komunikacji społecznej, budują płaszczyznę współuczestnictwa i zaangażowania mieszkańców w rozwój Miasta, wpływają na kształtowanie wśród nich postawy współodpowiedzialności za jego rozwój. Konsultacje społeczne przynoszą szereg wymiernych korzyści, gdyż planowane inwestycje i projekty miejskie konsultowane ze społeczeństwem mają szansę być lepiej dostosowane do sytuacji społeczno – ekonomicznej oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców
 9. 9. Kraków: 1.Uchwała nr XIX/249/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku – w sprawie ustalenia kierunków działania prezydenta miasta Krakowa dotyczących przygotowania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji miejskich 2. Uchwała nr XLI/502/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich
 10. 10. Praktyka: Prowadzone w Krakowie konsultacje społeczne dzieli się na pełne i ograniczone. Konsultacje pełne: dialog społeczny – konsultacje; działania informacyjne oraz działania promocyjne, w tym reklamowe i PR. Podlegają im przede wszystkim przedsięwzięcia z Katalogu Inwestycji Miejskich (KIM) Konsultacje ograniczone sprowadzają się do działań informacyjnych
 11. 11. Praktyka: Miasto tworzy Katalog Inwestycji Miejskich dla których są obowiązkowe szczegółowe konsultacje społeczne. Znajdują się przede wszystkim inwestycje o charakterze kontrowersyjnym. Przedsięwzięcia znajdujące się w KIM są wybierane ze Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich, który tworzy się w oparciu o wieloletni Plan Inwestycyjny (inwestycje strategiczne) oraz budżet Miasta Krakowa (inwestycje programowe)
 12. 12. Praktyka: Konsultacje społeczne mogą być uruchamiane z inicjatywy Prezydenta Miasta, Rady Miasta bądź mieszkańców miasta
 13. 13. Praktyka: Instrumenty konsultacji społecznych to między innymi: platforma internetowa (serwis internetowy i forum, inserty do prasy lokalnej), kontakty, spotkania z mieszkańcami, ankiety, badania opinii publicznej, kampanie medialne i poza-medialne (ulotki, plakaty)
 14. 14. Praktyka: Podstawowym narzędziem konsultacji społecznych jest serwis Urzędu Miasta Krakowa, który powstał w 2008 roku: www.dalogspoleczny.krakow.pl
 15. 15. Praktyka
 16. 16. Praktyka: Na stronie internetowej www.dialogspoleczny.krakow.pl można znaleźć Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich, jak i Katalog Inwestycji Miejskich ze szczegółowymi opisami przedsięwzięć.W dziale Aktualności znajdują się informacje o terminach zbliżających się konsultacjach i spotkaniach.
 17. 17. Praktyka: Kwalifikacji inwestycji do KIM dokonuje Komitet Sterujący ds. Konsultacji Społecznych na podstawie wyników badań społecznych (inwestycje o najbardziej negatywnym postrzeganiu) w powiązaniu ze: a) znaczeniem danej inwestycji dla rozwoju Miasta b) rodzajem oraz stopniem wpływu inwestycji na dany obszar
 18. 18. Praktyka:(przykład) 3. Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Rozbudowa ulicy klasy G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na odcinku od ul. Giejdrojcia do granicy miasta o długości ok. 8,4 km, w tym: przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi, przebudowa i budowa obiektów inżynierskich, infrastruktury, budowa sygnalizacji świetlnych, chodników, ścieŜek rowerowych, dróg zbiorczych i ekranów akustycznych. Lokalizacja: Jednostka realizująca: Dzielnica XVIII Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
 19. 19. Przykład cd.
 20. 20. Praktyka: W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach na temat parkingu „KORONA”: Konsultacje prowadzone są na platformie internetowej Dialog Społeczny, gdzie można • zapoznać się z udostępnionymi materiałami, • zadać pytanie za pomocą e-maila, • wypełnić ankietę • wziąć udział w forum internetowym PRZYKŁAD: We środę, 14 kwietnia 2010 r. o godz. 17.30 w budynku UMK przy ul. Rynek Pdgórski 1, sala Maryjewskiego II pietro, odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy XIII rejon Stare Podgórze w sprawie budowy parkingu "Korona". Ponadto, w dniach od 12 do 15 kwietnia 2010 r. w godzinach od 16.00 do 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIII, ul. Rynek Podgórski 1, odbędą się dyżury konsultacyjne radnych Dzielnicy I z udziałem przedstawicieli projektantów, UMK i ZIKiT. Podczas spotkań i dyżurów konsultacyjnych z mieszkańcami terenów sąsiadujących z inwestycjami, na których będzie można: • zapoznać się z posiadanymi przez Urząd Miasta dokumentami • wysłuchać prezentacji multimedialnej • obejrzeć wystawę na temat budowy parkingów podziemnych w Krakowie • zadawać pytania projektantom, przedstawicielom urzędu Miasta i Radnym Dzielnicy • wypełnić ankietę i wyrazić swoją opinię, sformułować wnioski i postulaty
 21. 21. Praktyka: Forum internetowe: w dniu 2 lipca było 526 wiadomości; 156 uczestników
 22. 22. Praktyka (przykład): Konsultacje w sprawie zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów (ZTPO) – prowadzi je Krakowski Holding Komunalny SA
 23. 23. Czym jest komunikacja?  Komunikowanie się to proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się informacjami za pośrednictwem przekazanych komunikatów.  Dobra komunikacja nie zależy od tego jak i co mówimy, tylko od tego, w jaki sposób jest to odbierane.
 24. 24. Wspólny język Cel Szacunek Empatia Kontekst Styl osobowości Raport Win-Win
 25. 25. Przykłady z innych państw: Anglia – Londyn duże inwestycje transportowe w perspektywie 10 lat. Projekt uzyskał poparcie władz lokalnych (dzielnic Londynu) – aby uzyskać informacje o stosunku społeczeństwa do inwestycji prowadzono szeroko zakrojone konsultacje społeczne
 26. 26. Londyn ciąg dalszy dialogu - przeprowadzono badania telefoniczne – 15 minut rozmowy wspomaganej komputerowo (1809 rozmów); ankieterzy mówili także po pendżabsku i w języku urdu - zidentyfikowano główne problemy - zebrano sugestie od mieszkańców, jak można je rozwiązać - zbadano poziom wiedzy o projekcie - zidentyfikowano możliwe działania, które mogłyby wpłynąć na zmianę zdania u przeciwników inwestycji
 27. 27. Londyn ciąg dalszy dialogu Konsultacje zaczęto wiosną 2003 roku, złożono wniosek o pozwolenie na uruchomienie projektu w lato 2006 roku, publiczne wysłuchanie i zaprezentowanie projektu wiosna 2007, rozpoczęcie budowy 2009, zakończenie 2013 rok
 28. 28. Londyn ciąg dalszy dialogu: Konsultacje były:  Wieloetapowe  Wczesne  Zintegrowane z procesem planistycznym  Profesjonalne  Aktywne  Szerokie  Ludzi traktuje się bardzo poważnie
 29. 29. Polskie perspektywy: Staranny proces konsultacyjny jest konsekwencją tradycji i kultury demokracji w Anglii W Polsce często demokracja jest mylona z systemem, który gwarantuje rządzenie wybranych władz bez konsultacji. Strona społeczna traktuje dialog, jako budowanie opozycji, a nie możliwość negocjacji.
 30. 30. Przykład: Okrągły Stół Mieszkaniowy – nie rokuje, nie powstaną żadne projekty ani rozwiązania. Okrągły Stół Edukacyjny – zapowiadał się źle, ale dobrze rokuje; powstają interesujące propozycje rozwiązań.
 31. 31. Dziękuję Państwu za uwagę

×