Beleidsprioriteiten en nieuwe dienstverlening woonbond

346 views
244 views

Published on

Wat ging er mis met de Volkshuisvesting en de corporaties

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Wat ging er mis?
 • Carry: Sociale huursector anno 2013 (zeggen).
  Vrolijk makend of deprimerend?
 • Carry
 • Hein: Oplossingen? Of meer van hetzelfde
 • Carry
 • Carry: Geen vertrouwen in huurders? Dat is raar! Zij zijn toch direct belanghebbenden
 • Hoe verloopt de discussie elders? Zorg? Onderwijs? Welzijn?
 • Discussie op andere terreinen zien er heel anders uit!
 • Hein
 • Hein Dat is raar!
 • Carry:De bron van de volkshuisvesting ligt in zelf aan de slag gaan!
 • Carry
 • Hein We parafraseren de troonrede!
 • Hein Tijd voor een nieuwe Dageraad?
 • Hein Van klant naar participant!
 • Carry
 • Beleidsprioriteiten en nieuwe dienstverlening woonbond

  1. 1. Wat is er toch misgegaan? Terug aar de huurder
  2. 2. Nieuws?
  3. 3. I Nog meer nieuws
  4. 4. maatregelen
  5. 5. Debatten over corporaties Splitsing DAEB niet-DAEB Hardere afspraken tussen gemeenten en corporaties over lokale woningbouw Governance code corporaties Sterker toezicht Parlementaire enquête Governance code accountants Inkomensgrens Onafhankelijk toezicht in de volkshuisvesting sector Invoeren verhuurdersheffing Landelijke wet normering topinkomens Starterscontract voor 5 jaar Versterking Centraal Fonds volkshuisvesting Verplichte visitatie Corporaties kunnen meer bezuinigen
  6. 6. Waar gaan oplossingen op in? Minister voor Wonen en Rijksdienst Raad van commissarissen gemeente Woningcorporatie huurders Centraal Fonds Volkshuisvesting Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  7. 7. Waarom verliezen in toezicht en gedragscodes?  We vertrouwen de directeur niet  We vertrouwen de toezichthouder niet  We vertrouwen de minister niet  …  En de huurders?
  8. 8. Vertrouwen in burgers Kennen de werkelijke situatie Weten beter wat ze nodig hebben Ingrepen werken niet als je niet aansluit bij de burger Professionals zien maar een klein deel van de werkelijkheid Als burgers meer zelf doen is dat goed voor de sociale cohesie Burgers zijn mondiger dan vroeger. Zij moeten weer de regie krijgen Een vitale samenleving stelt de burgers centraal Eerst kijken wat mensen zelf kunnen is beter en goedkoper
  9. 9. Participatiesamenleving eerst kijken wat mensen zelf kunnen Minister Binnenlandse Zaken Zorginstelling jeugdzorg gemeente buurt Huurders burgers Maatschappelijk werk
  10. 10. Iedereen participeert in toezicht, behalve de huurders Minister voor Wonen en Rijksdienst Raad van commissarissen gemeente Woningcorporatie huurders Centraal Fonds Volkshuisvesting Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  11. 11. Rochdale: opgericht om arbeiders zelf aan de slag te laten gaan Coöperatieve Bouwvereeniging Rochdale op 12 mei 1903 in Amsterdam. Op initiatief van Pieter Roeland, koetsier op de paardentram en tramconducteur Hendrik Glimmerveen. De Woningwet van 1901 had de overheid een rol gegeven in de verbetering van de woonomstandigheden De twee oprichters zagen hun kans schoon om woningbouw nu door de arbeiders van het proletariaat. Deze taak werd onder andere uitgevoerd door het zelf ter hand tevan initiatieven vanuit de burgerij, waaronder de oprichting van subsidiëren laten nemen. woningbouwverenigingen. De twee oprichters zagen hun kans schoon om woningbouw nu door de arbeiders zelf ter hand te laten nemen. Glimmerveen publiceerde op 26 april 1902 onder de titel 'Werk aan den Winkel' een artikel in 'De Gemeentewerkman', het orgaan van de Centrale (Amsterdamse) Gemeentewerkliedenbond. Hierin opperde hij dat de Bond zelf als bouwonderneming kon optreden. Hierop reageerde directeur J.H. Neiszen van de Gemeentetram Amsterdam. Hij zegde zijn hulp toe. Volgens de Woningwet kon de Gemeentewerkliedenbond echter niet zelf bouwprojecten starten: het moest een instelling zijn die zich uitsluitend bezighield met de belangen van de volkshuisvesting. Daarom kwamen in mei 1903 40 arbeiders bijeen in de d'Geelvinck aan het Singel 540 en richtten daar Rochdale op.  
  12. 12. De Dageraad was van oorsprong een coöperatie die, gesteund door de sociaal-democratische partij en de vakbeweging, een aantal kruidenierswinkels eenbakkerijen,teen,, iin 6 werrd ook een opgerriich t diie n 191 6 we d ook enng opge ch d e IIn 191 n g melkinrichting, errenikleermakerij aakeenziich ouwv e enigiing e, de ttaak op z ch b oniingb ouwv een meentte, de en op w on ng w algemeenmett de ge meen g verkoophuis exploiteerde. In91916 verrlleg m e de ge gewezen tterrrreiin 294 o ve e o ook eenhwoningbouwvereniging 2 4 e gewezen e e n opgericht werd om op hett tto e am om op e o er te zetttten.. n am n in overlegemeteder gemeente, de taak op n n ee te ze en die, lkswoniing en n vo lkswon ng vo nam om op het toegewezen terrein 294 zich volkswoningen neer te zetten.
  13. 13. Huurders zijn net mensen Het is onmiskenbaar dat huurders in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van alle huurders die dat kunnen, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.
  14. 14. Tijd voor een nieuwe Dageraad
  15. 15. Huurdersrechten: van klant naar participant 1. Recht op correctief referendum bij vastgoedontwikkeling bij corporaties 1. Recht om te participeren in wijkontwikkeling 1. Recht om woningen te bouwen 1. Recht om meerjarenonderhoudsplan vast te stellen 1. Recht om na vier jaar bestuurder weg te sturen 1. ……………
  16. 16. Vragen? Op weg naar een nieuwe Dageraad en Eigen Haard: Waarom zou de Woonbond niet een nieuwe wooncoöperatie oprichten? Naar een nieuwe missie van de Woonbond? De Woonbond helpt huurders zelf het heft in handen te nemen. Uitbreiden dienstverlening? ………..

  ×