Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie De Tweede Mening

142 views

Published on

Bewoners die ontevreden zijn over een uitspraak van de gemeente rond de WMO moeten die voor kunnen leggen aan een groep "gewone" bewoners die kijken of ze de afweging redelijk vonden of niet.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie De Tweede Mening

  1. 1. inwoners  Het is gemakkelijk om op twitter de beslissing af te kraken.... de gemeente zegt dat het genuanceerder ligt, geloof jij dat? wat zou jij doen als jij in de schoenen van de gemeente stond??
  2. 2. gemeente  Het is lastig in 140 tekens de beslissing uit te leggen... maar...  Waarschijnlijk zouden de inwoners dezelfde afweging hebben gemaakt. Of ze zouden blinde vlekken vinden en de afweging verbeteren
  3. 3. Burger is ontevreden Gaat hij in beroep en gaan de juristen kijken of het rechtmatig was? Is de burger een ontevreden klant? Of legt hij het voor aan de gemeenschap en gaat die kijken of het rechtvaardig is? Is de burger een lid van de gemeenschap die ondersteuning vraagt, maar ook zelf een bijdrage levert?
  4. 4. FBTO doet het al Klant kan afwijzing schadeclaim voorleggen aan panel van gewone mensen
  5. 5. Ervaring FBTO 90 a 95% krijgt FBTO gelijk, want FBTO is natuurlijk best zorgvuldig In een beperkt aantal gevallen is iets bijzonders aan de hand, FBTO leert er veel van Mensen moeten echt argumenteren, nuance is goed te vinden in de online debatten Vertrouwen in FBTO groeit Herwaardering voor het idee dat het een cooperatieve verzekeraar is
  6. 6. FBTO legt ook andere vragen voor Hoe kunnen we omgaan met dit nieuwe verschijnsel? Wat vinden jullie ervan als we iets nieuws introduceren? Dat zou de gemeente ook kunnen doen…. Deliberatie is wezenlijk anders dan peiling
  7. 7. Maak een plaform  Second opinion van mede-burgers over uitspraak rond participatie of WMO: FBTO deed al zoiets
  8. 8. Ons voorstel  Een platform voor meerdere pilotgemeenten om second opinion te vragen van burgers over beslissingen in het sociale domein  Dit zijn de gegevens over de traplift: wat zou u doen?  Dit zijn de argumenten van de aanvrager, dit de argumenten van de gemeente  Meerderheid van 60% is het oneens met de gemeente? Dan moet gemeente heroverwegen  Vind blinde vlekken in de beslissingen, ontdek hoe zorgvuldig er besloten wordt

×