Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie teugels en tegenwichten

420 views

Published on

Over de inzet van de blik van buiten in de representatieve democratie.

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentatie teugels en tegenwichten

 1. 1. Teugels en tegenwichten in meervoudige democratie Hein Albeda
 2. 2.  Twee trends: groter en kleiner  Cirkel van democratie  De interne blik niet laten overheersen  Weet welke hulptroepen wanneer in te zetten  Hulptroepen voor de raad en paradoxen
 3. 3. In een wijkje in Leidsche Rijn… Zondagochtend- concerten, eetcafés Theater Zomerfeesten Koken voor buren Samen openbaar groen Zorgen voor elkaar
 4. 4. Twee trends:  Grotere eenheden (vanuit de gedachte dat sommige taken erg duur zijn als ze in kleine schaal moeten worden uitgevoerd)  Meer aandacht voor maatwerk (vanuit het besef dat gemeente echt niet alles meer weet en kan)
 5. 5. Teveel interne dashboardinformatie levert zwak beeld werkelijkheid
 6. 6. Niet “Wat gaan we doen” maar “Wat willen we bereiken” Wat Hoe Waarom Welk doel Met wie Kennis Legitimatie Zelfwerkzaamheid Betrokkenheid Maatwerk Effectiviteit Vertrouwen ‘Zichtbaarheid
 7. 7. Cirkel van beleid en uitvoering = cirkel van democratie Wat willen we bereiken? Kaderstelling Doelen formuleren Wat gaan we daarvoor doen? Hoeveel mag dat kosten Welke methoden voor welk bedrag met welke planning Welke externe partners en wat hebben die nodig Wat is er bereikt? Binnen kaders Doelen formuleren Werkte de methode? Was het kosten -effectief Zijn er nieuwe prioriteiten? Onvoorziene effecten? Andere beleving Welke bijstelling? Kan het effectiever en efficienter? Wat is een probleem? Is het ons probleem? Is het belangrijk? Hoe is de voortgang Is er genoeg capaciteit Zijn er complicaties
 8. 8. Een andere blik De een ziet een indiaan, de ander een eskimo
 9. 9. Welke hulptroepen zet u in voor sterkere checks and balances  Belevingsinformatie  Methodiek  Management  Techniek  Zorg  Veiligheid  Integriteit Wat lok je uit door informatie te delen?
 10. 10. Wat willen we als we hulp inroepen? Capaciteit Deskundigheid Inspiratie Informatie Vertrouwen winnen Overdragen
 11. 11. Burgers, experts, dwarsdenkers, klagers, inspirators, Hoge kennisdrempel Financieel HRM Zorginfrastructuur Kennis over methodieken die werken Bouwtechnische kennis Veiligheidsmaatregelen Verkeersinfrastructuur Zorg Economie Lage kennisdrempel (Veiligheidsincidenten) Inrichting en onderhoudsverwachting Bejegening Schoon en Heel Veiligheidsgevoel Toegankelijkheid Effecten bij bewoners en bedrijven Weinig interacties Veel interacties Vergeet niet de expertise in de eigen gemeenschap aan te boren
 12. 12. Vb: De cirkel van democratie als aanvulling op vaste informatie uit apparaat Raad in de buurt laten vergaderen, bewonersinitiatieven, stadsgesprek, journalistiek, hackaton Burgerbegroting, Wijkprestatieafspraa k Interactief beleid Argu, procesakkoord Prestatieafspraken woningcorporaties Zelfwerkzaamheid, Groenadoptie, Voorkeursrecht maatschappelijk aanbesteden, Burgervisitatie, Bewoners- rekenkamerlid, Burgeraudit, burgerjournalistiek Burgerjury, referendum, Wijkschouwen, doedemocratie, E-petitie
 13. 13. Burgervisitatie (Burger)experts solliciteren Niet-politieke thema’s Wat gaat goed, wat kan beter Begeleiding onafhankelijk, schrijft rapportage Conclusies en adviezen Vb Oude IJsselstreek (experts), Leeuwarden (representatieve groep)
 14. 14. Burgerbegroting 1.de gemeenschap bekijkt welke uitgaven prioriteit hebben en vaardigt mensen af om dat te bepleiten; 2.budgetafgevaardigden ontwikkelen voorstellen, met de hulp van deskundigen; 3.de lokale bevolking stemt over welke voorstellen doorgaan tot onderdeel 4 het uitwerken ervan; 4.de stad werkt de beste voorstellen uit. Duizenden burgers spreken daar mee over de begroting, de kwaliteit en transparantie is toegenomen en het draagvlak ook (Antwerpen)
 15. 15. Procesakkoord ipv coalitieakkoord Afspraken over de manier waarop gemeente en lokale samenleving samen invulling geven aan de lokale democratie; proces centraal Vastleggen over welke onderwerpen de raad(sleden) een dialoog aangaan met samenlevingspartners Algemene uitgangspunten van de gemeenteraad voor de manier van besturen, beslissen en begroten. De kracht in de samenleving is het uitgangspunt. Vb Oude IJsselstreek
 16. 16. Audits
 17. 17. Bewoners als auditor Bewoners raken betrokken Kijken van buiten naar binnen Kennis vanuit andere blik binnenhalen Vb Rotterdam schoon heel en veilig Locali app Diverse voorbeelden bedrijfsleven
 18. 18. Burgers als jury Burgerjury over voorzieningen Oude IJsselstreek (aselect) Burgerjury Rotterdam in gesprek met 150 bewoners (voorkeur actieve bewoners) Stadsgesprek Energie Utrecht (aselect) De tweede mening Utrecht Zoetermeer sociaal domein (In beroep gaan tegen beslissing gemeente bij bewoners in de vorm van burgerjury) (aselect)
 19. 19. Burger als wisselspeler rekenkamer
 20. 20. Burger als wisselspeler rekenkamer Rekenkamer Zeist heeft een burgerwisselspeler. Op basis advertentie van Raad De wisselspeler krijgt ervaring met de raad en de raad leert er eveneens van
 21. 21. Hackaton
 22. 22. Hackaton Een bijeenkomst van software- en website- ontwikkelaars, designers en business strategisten Gezamenlijk aan een thema te werken. Doel is om, meestal in 24 uur tijd, een innovatieve en creatieve oplossing te bedenken omtrent een bepaald thema of om een probleem van een bedrijf op te lossen bijvoorbeeld mbv “Big Data”
 23. 23. Argu
 24. 24. Argu Beargumenteerd besluiten Argumenten en tegenargumenten waarderen Nieuwe ideeen ophalen Vb Hollands Kroon, Utrecht, Hoorn
 25. 25. Burgerjournalistiek
 26. 26. Burgerjournalistiek Dordrecht Burgerjournalistiek of amateurjournalistiek is een term die wordt gebruikt voor nieuws dat buiten de gevestigde media verzameld, geschreven en gepubliceerd wordt, door niet vakmatige journalisten Wijkkranten met vrijwillige redacteurs Iedereen die meewerkt kan gratis deelnemen aan trainingen (journalistiek, fotografie en meer).
 27. 27. Waarom derden bij checks en balances? Vertrouw ons, het ligt genuanceerder  Netwerkgovernance: meerdere perspectieven  Iedereen heeft een andere blik  Iedereen kijkt al mee, waarom niet gebruiken?  Om nuance te behouden en reputatiemanagement op orde te hebben  Als rechtmatigheid ≠ ervaren rechtvaardigheid  Vertrouwen bouw je niet meer alleen  Interne gerichtheid versluiert beeld
 28. 28. 10 voornemens voor het bestuur agenderen, plannen, doen, bijstellen 1. Experimenteren met de raadsvergaderingen om burgers en bedrijven meer ruimte te geven 2. Burgers meer mogelijkheden geven het budget te beïnvloeden en mee te denken 3. Gebruik de kennis van buitenstaanders bij beleidsontwikkeling 4. Geef burgers zelf de kans beleid te maken en uit te voeren. 5. Geef ruimte om burgers te laten oordelen in moeilijke afwegingen
 29. 29. 6. Stel burgers in staat over belangrijke besluiten te stemmen 7. Laat burgers resultaten controleren 8. Nodig uit tot meer interactie over verantwoording 9. Bevorder permanente toetsing van de kwaliteit van de participatie 10.Ga werken als iemand die niet over de gemeenschap gaat, maar er in staat
 30. 30. Welke hulp wil je inroepen? Andere expertblik Extra kennis of deskundigheid Extra capaciteit Inspiratie Informatie Legitimerende hulp Vertrouwen winnen …
 31. 31. Bedankt Hein Albeda W: heinalbeda.nl B: halbeda.blogspot.nl

×