Financiën voor secretarissen visitatie woningcorporaties Heeft u voldoende onderpand Kunt u betalen zonder huizen te verko...
Inkomsten, uitgaven, terugbetalen Kerngegevens Corporatie Referentie-corporatie Landelijk gemiddelde Volkshuisvestelijke ...
Geld lenen om huizen te bouwen <ul><li>1.  Heeft u voldoende onderpand? </li></ul><ul><ul><li>Genoeg vermogen (volkshuis...
Volkshuisvestelijk vermogen <ul><li>Het volkshuisvestelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen op basis van een nadere...
Rentabiliteitswaarde <ul><li>rentabiliteitswaarde is de actuele waarde van de lening, dat wil zeggen de contante waarde va...
 
WOZ <ul><li>De gemeente bepaalt de WOZ waarde aan de hand van een taxatie. In de taxatie staat wat de vrije verkoopwaard...
Solvabiliteit en continuiteit <ul><li>Volkshuisvestelijk vermogen als % van balans </li></ul><ul><li>Solvabiliteitsoorde...
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde <ul><li>de waarde die voortvloeit uit een voortgezette exploitatie van de woongelege...
Kasstroom, rentedekking, schuldverdienratio <ul><li>De netto kasstroom: huuropbrengsten minus netto bedrijfslasten, de o...
Schuldverdienratio <ul><li>De schuldverdienratio is weergegeven als langlopende leningen/netto kasstroom. Hierdoor is zic...
Vb AA 2009 <ul><li>Netto kasstroom:149 ref 631 </li></ul><ul><li>Rentedekkingsgraad 1,1 ref 1,5 </li></ul><ul><li>Bedri...
Geld lenen om huizen te bouwen <ul><li>1.  Heeft u voldoende onderpand? </li></ul><ul><ul><li>Genoeg vermogen (volkshuis...
 
 
 
Oordeel cfv: b1 <ul><li>Op dit moment is er voldoende vermogen en de kasstroom is positief, de rentebetalingen zijn geen p...
Begrijpen we nu Ws X Kerngegevens Corporatie Referentie-corporatie Landelijk gemiddelde Volkshuisvestelijke exploitatiewa...
Geld lenen om huizen te bouwen <ul><li>1.  Heeft u voldoende onderpand? </li></ul><ul><ul><li>Genoeg vermogen (volkshuis...
Presteren naar Vermogen <ul><li>Financiele continuiteit 20% </li></ul><ul><ul><li>Gebruik de cijfers, kijk naar strategis...
Presteren naar vermogen 1 v 3 <ul><li>Financiële continuïteit: solvabel en continuïteit zeker kasstroom genoeg voor WSW fa...
Doelmatigheid 2 van 3 <ul><li>Doelstellingen vergroten efficientie, onderneemt actie als het bedrijf afwijkt, en CFV indic...
Vermogensinzet 3van3 <ul><li>Zet vermogen beargumenteerd in met visie op maatschappelijk rendement </li></ul><ul><li>Visi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Financien secretarissen visitatie

850 views

Published on

Op welke manier kunnen de cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting gebruikt worden om een beeld te krijgen van de financiële positie van woningcorporaties

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
850
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Financien secretarissen visitatie

 1. 1. Financiën voor secretarissen visitatie woningcorporaties Heeft u voldoende onderpand Kunt u betalen zonder huizen te verkopen? Over het huishoudboekje van de woco en relevante financiële kengetallen, een introductie Hein Albeda
 2. 2. Inkomsten, uitgaven, terugbetalen Kerngegevens Corporatie Referentie-corporatie Landelijk gemiddelde Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde (per VHE x € 1) 43640 37888 WOZ-waarde (per woongelegenheid x € 1) 145585 177371 159816 Volkshuisvestelijk vermogen (per VHE x € 1) 11709 16049 13400 Prognose Volkshuisvestelijk vermogen 2013 (per VHE x € 1) 15532 18254 16132 Nominale waarde langlopende leningen (per VHE x € 1) 33015 31874 30995 Rentabiliteitswaarde langlopende leningen (per VHE x € 1) 31109 28013 27284 Rentelasten (per VHE x € 1) 1527 1437 1416 Netto kasstroom (per VHE x € 1) - huuropbrengst - netto kasstroom na rente 5252 1042 5125 789 4.894 684 Rentedekkingsgraad 1,7 1,5 1,5 Schuldverdien ratio in 31,7 40,4 45,3 Netto bedrijfslasten excl leefbaarheid (per VHE x € 1) 1250 1252 1293 Aantal VHE per fte 140 93 88 Toename netto bedrijfslasten (2005-2008) in % 27,9 procent 21,6 procent 19,5 procent Onderhoudskosten (per VHE x € 1) - Klachtenonderhoud - Mutatieonderhoud - Planmatig onderhoud 261 410 727 323 188 1052 325 205 915 Woningverbetering (per verbeterde woning x € 1.000) 1600 11948 15948 Continuïteitsoordeel A 85 procent A oordeel 81 procent A oordeel Solvabiliteitsoordeel voldoende, '97,5 procent zelfde oordeel 98,6 procent zelfde oordeel
 3. 3. Geld lenen om huizen te bouwen <ul><li>1. Heeft u voldoende onderpand? </li></ul><ul><ul><li>Genoeg vermogen (volkshuisvestelijk vermogen, WOZ, solvabiliteit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Genoeg capaciteit om te verdienen (volkshuisvestelijke exploitatiewaarde) </li></ul></ul><ul><li>2. Kunt u afbetalen zonder huizen te verkopen? </li></ul><ul><ul><li>Genoeg over van de inkomsten na aftrek van de uitgaven (kasstroom, rentedekkingsgraad, schuldverdienratio) </li></ul></ul>Dit is de centrale dia!
 4. 4. Volkshuisvestelijk vermogen <ul><li>Het volkshuisvestelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen op basis van een nadere waardering van alle balansposten plus de overige voorzieningen, de voorziening onderhoud en de egalisatierekening en minus de immateriële vaste activa. </li></ul><ul><li>Tbv onderlinge vergelijkbaarheid tussen woningcorporaties wordt de door de corporatie opgegeven bedrijfswaarde in zeven stappen geüniformeerd tot de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde (wat kun je met je vermogen verdienen) (opnemen bedrijfswaarde ipv boek-) </li></ul>
 5. 5. Rentabiliteitswaarde <ul><li>rentabiliteitswaarde is de actuele waarde van de lening, dat wil zeggen de contante waarde van de toekomstige rentebetalingen en aflossingen, rekening houdend met de disconteringsvoet </li></ul><ul><li>Nominale waarde: het bedrag dat geleend is </li></ul><ul><li>De waarde van de aflossingen + de waarde van de rente </li></ul>
 6. 7. WOZ <ul><li>De gemeente bepaalt de WOZ waarde aan de hand van een taxatie. In de taxatie staat wat de vrije verkoopwaarde van het woningbezit is. </li></ul><ul><li>Bij de WOZ-waardering wordt geen rekening gehouden met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten, zoals erfpacht </li></ul><ul><li>WSW accepteert leningsruimte tot 50% WOZ </li></ul>
 7. 8. Solvabiliteit en continuiteit <ul><li>Volkshuisvestelijk vermogen als % van balans </li></ul><ul><li>Solvabiliteitsoordeel: </li></ul><ul><ul><li>het volkshuisvestelijk vermogen op balansdatum en het vermogen dat op balansdatum beschikbaar moet zijn om de risico’s te kunnen opvangen </li></ul></ul><ul><li>Continuiteitsoordeel </li></ul><ul><ul><li>het volkshuisvestelijk vermogen aan het eind van de prognoseperiode en het vermogen dat beschikbaar moet zijn om de risico’s te kunnen opvangen aan het einde van de prognoseperiode </li></ul></ul>
 8. 9. Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde <ul><li>de waarde die voortvloeit uit een voortgezette exploitatie van de woongelegenheden door de corporatie (soort verdiencapaciteit) </li></ul>
 9. 10. Kasstroom, rentedekking, schuldverdienratio <ul><li>De netto kasstroom: huuropbrengsten minus netto bedrijfslasten, de onderhoudslasten en de erfpacht. De netto kasstroom per verhuureenheid geeft een indicatie van de middelen die vanuit de verhuur beschikbaar komen om de overige lasten te voldoen (en investeringen te verrichten) </li></ul><ul><li>‘ rentedekkingsgraad’ geeft aan hoe vaak uit de netto kasstroom de rente aan leners kan worden betaald. (hoe hoger, des te beter </li></ul>
 10. 11. Schuldverdienratio <ul><li>De schuldverdienratio is weergegeven als langlopende leningen/netto kasstroom. Hierdoor is zichtbaar in hoeveel jaar de langlopende leningen uit de netto kasstroom zouden kunnen worden afgelost. (verbonden met de levensduur van de huizen) </li></ul><ul><li>Hoe hoger de netto kasstroom, des te gemakkelijker los je leningen af zonder te hoeven verkopen. Hoe hoger de schuldverdienratio, des te riskanter </li></ul>
 11. 12. Vb AA 2009 <ul><li>Netto kasstroom:149 ref 631 </li></ul><ul><li>Rentedekkingsgraad 1,1 ref 1,5 </li></ul><ul><li>Bedrijfswaarde per vhe 50126 landelijk 42253 </li></ul><ul><ul><li>Heeft lage kasstroom, maar de bedrijfswaarde is hoog. Kan een liquiditeitsprobleem krijgen </li></ul></ul><ul><li>Maar: volkshuisvestelijke exploitatiewaarde is 36097 tegen 35518 landelijk </li></ul><ul><ul><li>De risico's zijn hoger, waardoor de restwaarde die de CFV hanteert fors lager zijn </li></ul></ul><ul><li>En volkshuisvestelijk vermogen als % balans is 21,5 tegen 34,5 referentie, </li></ul>
 12. 13. Geld lenen om huizen te bouwen <ul><li>1. Heeft u voldoende onderpand? </li></ul><ul><ul><li>Genoeg vermogen (volkshuisvestelijk vermogen, WOZ, solvabiliteit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Genoeg capaciteit om te verdienen (volkshuisvestelijke exploitatiewaarde) </li></ul></ul><ul><li>2. Kunt u afbetalen zonder huizen te verkopen? </li></ul><ul><ul><li>Genoeg over van de inkomsten na aftrek van de uitgaven (kasstroom, rentedekkingsgraad, schuldverdienratio) </li></ul></ul>Dit is de centrale dia!
 13. 17. Oordeel cfv: b1 <ul><li>Op dit moment is er voldoende vermogen en de kasstroom is positief, de rentebetalingen zijn geen probleem: </li></ul><ul><ul><li>solvabiliteitsoordeel voldoende </li></ul></ul><ul><li>De risico's zijn echter groot: juist voor deze corporatie die veel bouwt is door de crisis het operationeel risico fors toegenomen (je bouwt huizen die je mogelijk niet kunt verkopen) </li></ul><ul><ul><li>Continuiteitsoordeel B1 dat de voorgenomen activiteiten brengen de financiële positie op middellange termijn in gevaar (b2: korte termijn) </li></ul></ul>
 14. 18. Begrijpen we nu Ws X Kerngegevens Corporatie Referentie-corporatie Landelijk gemiddelde Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde (per VHE x € 1) 43640 37888 WOZ-waarde (per woongelegenheid x € 1) 145585 177371 159816 Volkshuisvestelijk vermogen (per VHE x € 1) 11709 16049 13400 Prognose Volkshuisvestelijk vermogen 2013 (per VHE x € 1) 15532 18254 16132 Nominale waarde langlopende leningen (per VHE x € 1) 33015 31874 30995 Rentabiliteitswaarde langlopende leningen (per VHE x € 1) 31109 28013 27284 Rentelasten (per VHE x € 1) 1527 1437 1416 Netto kasstroom (per VHE x € 1) - huuropbrengst - netto kasstroom na rente 5252 1042 5125 789 4.894 684 Rentedekkingsgraad 1,7 1,5 1,5 Schuldverdien ratio in 31,7 40,4 45,3 Netto bedrijfslasten excl leefbaarheid (per VHE x € 1) 1250 1252 1293 Aantal VHE per fte 140 93 88 Toename netto bedrijfslasten (2005-2008) in % 27,9 procent 21,6 procent 19,5 procent Onderhoudskosten (per VHE x € 1) - Klachtenonderhoud - Mutatieonderhoud - Planmatig onderhoud 261 410 727 323 188 1052 325 205 915 Woningverbetering (per verbeterde woning x € 1.000) 1600 11948 15948 Continuïteitsoordeel A 85 procent A oordeel 81 procent A oordeel Solvabiliteitsoordeel voldoende, '97,5 procent zelfde oordeel 98,6 procent zelfde oordeel
 15. 19. Geld lenen om huizen te bouwen <ul><li>1. Heeft u voldoende onderpand? </li></ul><ul><ul><li>Genoeg vermogen (volkshuisvestelijk vermogen, WOZ, solvabiliteit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Genoeg capaciteit om te verdienen (volkshuisvestelijke exploitatiewaarde) </li></ul></ul><ul><li>2. Kunt u afbetalen zonder huizen te verkopen? </li></ul><ul><ul><li>Genoeg over van de inkomsten na aftrek van de uitgaven (kasstroom, rentedekkingsgraad, schuldverdienratio) </li></ul></ul>Dit is de centrale dia!
 16. 20. Presteren naar Vermogen <ul><li>Financiele continuiteit 20% </li></ul><ul><ul><li>Gebruik de cijfers, kijk naar strategisch voorraadbeleid om verborgen gebreken te vinden </li></ul></ul><ul><li>Financieel beheer 20% </li></ul><ul><li>Doelmatigheid 20% </li></ul><ul><li>Vermogensinzet 40% </li></ul>
 17. 21. Presteren naar vermogen 1 v 3 <ul><li>Financiële continuïteit: solvabel en continuïteit zeker kasstroom genoeg voor WSW faciliteit stuurt op kasstromen, hanteert een rendementseis voor investeringen naar type, waardeert tegen bedrijfswaarde, kijkt naar investering afgezet tegen financiering </li></ul><ul><li>Financieel beheer: plant en checkt, goede treasury: activiteiten die zich richten op het beheren, besturen en bewaken van financiële posities, financiële stromen en hieraan verbonden risico’s. </li></ul><ul><li>Doelmatigheid & Vermogensinzet (2 en 3) </li></ul>
 18. 22. Doelmatigheid 2 van 3 <ul><li>Doelstellingen vergroten efficientie, onderneemt actie als het bedrijf afwijkt, en CFV indicatoren gelijk of lager dan referentie: </li></ul><ul><ul><li>Netto bedrijfslasten </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling netto bedrijfslasten </li></ul></ul><ul><ul><li>Vhe per fte </li></ul></ul><ul><ul><li>Personeelskosten per fte </li></ul></ul>
 19. 23. Vermogensinzet 3van3 <ul><li>Zet vermogen beargumenteerd in met visie op maatschappelijk rendement </li></ul><ul><li>Visie op beredeneerde doelstellingen, bekeken welke extra vermogensinzet mogelijk is extra verdienpotenties in beeld gebracht </li></ul><ul><li>Geen overmaat of ondermaat: niet te rijk met publiek geld, niet te arm om te overleven </li></ul>

×