Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Burgervisitatie

202 views

Published on

Lessen van de burgervisitatie Oude IJsselstreek

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Burgervisitatie

 1. 1. Vreemde ogen dwingen Burgervisitatie van de gemeente Hein Albeda
 2. 2. Burgervisitatie: Toetsen met kennis en ervaring van buiten Visitatie door burgers Opzet in Oude IJsselstreek Lessen Vragen
 3. 3. Visitatie gewaardeerd instrument Visitatie steeds vaker gebruikt instrument Onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting, grote stedenbeleid, Oorspronkelijk: bezoeken van kloosters door de leiding Traditioneel: peer review
 4. 4. Hoe zou een vereniging van burgers dat aanpakken??? Waarom vragen we niet Jaap, Anna en Ali, die weten daar van alles van? Zijn betrokken, kennen de vereniging, hebben geen reden om naar de mond te praten... Doen het vast gratis!
 5. 5. Visitatie in fasen Commissie samenstellen (Zelfevaluatie organisatie en bestuur) Commissie bestudeert diverse beleids- en verantwoordingstukken Commissie spreekt diverse betrokkenen. Op basis evaluatie, stukken en gesprekken komt de commissie tot een rapportage. Deze wordt besproken met bestuur voor feitelijke correcties en tone of voice Rapportage wordt openbaar
 6. 6. Hoe gaat het dan?
 7. 7. Het visitatieproces Start: Elkaar leren kennen Wat houdt het onderwerp eigenlijk in? Hoe gaan we dat inkaderen? Wie moeten we dan spreken? Hoe rapporteren? Gesprekken + bezoeken: ambtenaren, buurtgroepen, ondernemers, school- directeur, raadsleden etc... Oordeel en Advies Acceptatie toetsen Bespreken en Afronden met publicatie
 8. 8. Lessen: Inzet college, raad en organisatie Het college moet lef hebben. Het stelt zich kwetsbaar op, moet ook horen wat er goed gaat De organisatie vraagt zich af hoe een buitenstaander zal oordelen. Daarmee start het leerproces. Geef duidelijkheid Raad moet commissie goedkeuren en op de hoogte blijven
 9. 9. Lessen: belang van begeleiding, goede commissie Begeleiding helpt om te structureren en toe te werken naar rapportage Goede commissie vraagt goede mensen, maar ook goed team Werkende weg ook teambuilding Check of termen onbedoeld verkeerd zullen vallen Geef veel aandacht aan publiciteit
 10. 10. Daarom: Visitatie Mensen denken dat politici beloften niet waarmaken Visitatie geeft frisse blik gericht op wat er goed gaat en wat beter kan: beoordeling, controle en bijstelling Visitatie bewees zich in diverse sectoren Manier om kennis van buiten te gebruiken en te komen tot verbetering Gemeente die zich kwetsbaar opstelt werkt aan vertrouwen
 11. 11. Meer weten? www.verantwoording.nl www.heinalbeda.nl

×