Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teugels en tegenwichten 2018

166 views

Published on

de Westerse democratie gaat niet alleen over stemmen, maar ook over tegenwichten en krachten die elkaar in balans houden, Wat kunnen burgers daar aan bijdragen?

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Teugels en tegenwichten 2018

 1. 1. Teugels en tegenwichten Hein Albeda 9 februari Democratic Challenge
 2. 2. Het oog van de meester • Stemmen? • Of teugels en tegenwichten • Welke vormen van tegenwicht kunnen we gebruiken? • Welke resultaten geeft dat?
 3. 3. Democratie is geen Voice of Holland “zonder geweld bestuur wijzigen” • Karl Popper “I personally call the type of government which can be removed without violence ‘democracy’, and the other ‘tyranny’.“ • Democratie gaat over tegenwicht zonder geweld….
 4. 4. Wat betekent teugels en tegenwichten nog meer? • Woningcorporatie, • zorgverzekeraar, • bedrijfsleven, • zorgaanbieder, • (buurt)rechter, • politie • Huisartsen • … allemaal hebben ze een deel van de werkelijkheid in beeld
 5. 5. Democratie gaat over tegenstrevende machten • We zijn netter dan anderen en we vinden dat anderen beter moeten luisteren • Dat vinden professionals ook …. • Daarom hebben we instituties als: de rechter, verkiezingen, rekenkamers, vrije persgaring, wetenschap • Dus: niet alleen stemmen, inspraak, co-creatie, maar ook controle, vrije nieuwsgaring
 6. 6. Hoe kunnen bewoners de gemeente dan helpen? ? • Agenderen onderzoek • Meekijken naar onderzoek • Meedoen aan onderzoek, zelf informatie verzamelen • Meedoen aan onderzoek informatie verwerken • Bespreken van uitkomsten • Bespreken van follow up • Checken of de follow up ook plaatsvindt • Delen via social media • Burgerjournalistiek
 7. 7. Vb: De cirkel van democratie ipv plannen mee ontwerpen Raad in de buurt laten vergaderen, bewonersinitiatieven, stadsgesprek, journalistiek, hackaton Burgerbegroting, Wijk- prestatieafspraak Interactief beleid Argu, procesakkoord Prestatieafspraken woningcorporaties Zelfwerkzaamheid, Groenadoptie, Voorkeursrecht maatschappelijk aanbesteden, Burgervisitatie, Bewoners- rekenkamerlid, Burgeraudit Burgerjury, referendum, Wijkschouwen, doedemocrati e, E-petitie
 8. 8. Het gebeurt elders al lang…. • Bedrijven vragen na afloop van dienstverlening hoe het was • Fans worden ingezet om te agenderen • Arriva: app om kwaliteit te beoordelen • FBTO: in beroep bij medeverzekerden als je schade niet vergoed wordt • Maar: Bedrijven worden wakker als er teveel klanten overstappen, dat hebben we niet in de publieke ruimte
 9. 9. Wat is dan mogelijk? • Burgervisitatie • Burgerlid van de rekenkamer • Burgers stemmen over shortlist rekenkamer onderzoek • Burgers checken schoon, heel en veilig • Burgerjury over lastige kwesties (energie, voorzieningen) • De Tweede Mening als beroepskans in sociaal domein • Burger snuffelen in de jaarrekening (open government • Burgerjournalistiek, Hackathon, …. • Of: taken overdragen aan samenleving of aan markt

×