Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie heinalbeda

256 views

Published on

Burgeraudits en vertrouwen in de netwerksamenleving

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie heinalbeda

 1. 1. Nut en noodzaak burgeraudits in de netwerksamenleving Hein Albeda Adviseur participatie en verantwoording
 2. 2. Wat is het doel van audits? “Het is een waarborg voor doelmatige en doeltreffende beleidsuitvoering”  Weten wat er gebeurt  Zien hoe het geborgd is  Leren van de goede en minder goede punten  Om Vertrouwen te bieden Het doel is het verschaffen van (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever (auditée) of derden (maatschappelijk verkeer) wikipedia
 3. 3. #schande, plz RT #gemeente Gemeente: het ligt genuanceerder
 4. 4. Overheid en semi-overheid  Beleid overheid vervlochten met initiatieven instellingen, organisaties, bedrijven en burgers  Co-creatie  Scheiding wonen en zorg  Participatiesamenleving  Samen voor passend onderwijs
 5. 5. Van aanbod- naar vraagsturing en eigen kracht Aanbieder 2 v r a g e r s vrager buurtgenoot familie Aanbieder 1 overheid aanbieder Woningcorpo ratie
 6. 6. Netwerken en grensvervaging  Klanten worden prosumers  Bevoegdheden onduidelijk en grenzen vervagen  Iedereen is verantwoordelijk  Echte vernieuwing zit niet binnen één domein of organisatie, maar daar tussenin  Hypertransparantie zorgt dat anderen meekijken op hun eigen voorwaarden en normen van #pgbalarm tot wikileaks  In netwerken reputatiemanagement noodzaak
 7. 7. Netwerk governance Ga dat maar evalueren... Traditioneel leiderschap Hedendaags leiderschap Opbouw Hiërarchie Nevenschikking Start bij Inhoud/analyse Verbinding Proces Lineair Circulair en asynchroon Gezag Volgt uit functie Volgt uit sociaal kapitaal, inspiratie en kristallisatie Kracht Afdwingbaar Niet afdwingbaar Invloed Gebaseerd op vertegenwoordiging en macht Gebaseerd op enthousiasme, actieve volgers en weerklank Leiderschap ontwikkelt naar Democratisch leiderschap Wisselend zwermleiderschap Duur Conform zittingstermijn Tijdelijk Verantwoording Transparant en gericht op meetbare feiten Horizontaal en gebaseerd op storytelling Afbreukrisico Fouten Gebrek aan resultaat en achterblijvende groei Evaluatie SMART Fuzzy
 8. 8. Doelmatige en doeltreffende beleidsuitvoering?  Compliance: rechtmatigheid en legitimiteit  Performance audit: effectiviteit en efficiency  Public value audit: waardecreatie in netwerk  Social impact audit: maatschappelijke gevolgen van beleid  Verschaffen van zekerheid aan opdrachtgever of derden (maatschappelijk verkeer)
 9. 9. Vertrouwen winnen met burgeraudit  Burgervisitatiecommissie  Burgerjury  De Tweede Mening  Bewonersschouw  ...
 10. 10. Wie kan wat beoordelen? Dit vliegtuig is gecontroleerd door een burgercommissie?
 11. 11. Risico's burgeraudit  Is de benodigde kwaliteit aanwezig?  Moeilijk stuurbaar  Blijft er steun voor de burgeraudit als het bestuur harde kritiek krijgt?  Als bij de social impact de mening van de commissie overheerst, is er dan sprake van representativiteit?  Wat als de burgeraudits niet serieus worden genomen? Wil men dan nog wel meedoen?
 12. 12. Kansen burgeraudit  Moeilijk stuurbaar  Geen belang bij vervolgopdrachten.  Vrijwillige betrokkenheid geeft oprechte interesse in opvolging van de adviezen.  Vrijwilligheid geeft kansen rond het winnen van vertrouwen in de uitkomsten  Burgeraudits zien zaken die anderen niet of veel moeilijker zien en niet geinfecteerd zijn door het beleidssysteem.  Als je het niet organiseert komt het ook op!
 13. 13. #schande, plz RT #gemeente Burgeraudit van bewoners Alphen: Wij hebben gekeken De gemeente heeft zorgvuldig geoordeeld
 14. 14. Waarom burgeraudit? Vertrouw ons, het ligt genuanceerder  Netwerkgovernance vraagt meerdere perspectieven  Iedereen kijkt al mee bij vele interacties, waarom niet gebruiken?  Om nuance te behouden in wereld van Twitter en reputatiemanagement op orde te hebben  Als rechtmatigheid niet gelijk staat aan ervaren rechtvaardigheid  Vertrouwen bouw je niet meer in je eentje
 15. 15. Wat was het doel van de audit? Het doel is het verschaffen van (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever of derden (maatschappelijk verkeer)  Vertrouwen bouwen. Dat kan niet overal met burgers, maar zeker niet zonder Bedankt, de presentatie staat ook op twitter @heinalbeda

×