Selektywna Zbiorka, czyli jak odzyskiwać energię

2,013 views

Published on

Published in: Technology, Sports, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,013
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Selektywna Zbiorka, czyli jak odzyskiwać energię

 1. 1. „ Selektywna zbiórka odpadów, czyli jak oszczędzać energię” Poznań 16.09.2009 Dr Paweł Turzański
 2. 2. <ul><li>W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. </li></ul><ul><li>Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie, zaś w Unii Europejskiej średnio 360-620 kg na osobę na rok. </li></ul>
 3. 3. Co dobrego daje nam segregacja odpadów ? <ul><li>Zmniejsza zanieczyszczenie odpadami środowiska naturalnego </li></ul><ul><li>Zwiększa odzysk surowców wtórnych </li></ul><ul><li>Zmniejsza ilość dzikich wysypisk </li></ul><ul><li>Zmniejsza zanieczyszczenie powietrza poprzez ograniczenie ilości spalanych odpadów w domowych piecach i kotłach </li></ul><ul><li>Zmniejsza ilość składowanych odpadów na składowiskach </li></ul>
 4. 4. ODZYSK SUROWCÓW WTÓRNYCH Poprzez odzysk rozumie się wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości, części, jak również zmierzające do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii.
 5. 5. GŁÓWNE CELE ODZYSKU SUROWCÓW WTÓRNYCH <ul><li>Ochrona zasobów naturalnych </li></ul><ul><li>Oszczędność energii </li></ul><ul><li>Ochrona środowiska </li></ul>
 6. 6. Zastosowanie surowców wtórnych oznacza mniejsze zużycie bogactw naturalnych Ochrona zasobów naturalnych
 7. 7. Surowce wtórne są nośnikami energii. Ich wykorzystanie prowadzi do ochrony energii tak długo, jak długo nakład energii na ich odzyskanie jest mniejszy od energii, którą w sobie zawierają i którą da się uzyskać. Oszczędzanie energii także oznacza równocześnie ochronę środowiska. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
 8. 8. OCHRONA ŚRODOWISKA Wydobywanie surowców i przetwarzanie ich na dobra konsumpcyjne jest nieustannie związane z obciążeniem i niszczeniem środowiska. Dlatego ochrona zasobów naturalnych jest jednocześnie ochroną środowiska.
 9. 9. Rodzaje odpadów opakowaniowych poddawanych selektywnej zbiórce
 10. 10. SZKŁO <ul><li>Korzyści z recyklingu szkła: </li></ul><ul><li>stłuczka szklana zmniejsza zużycie paliw przy równoczesnym zmniejszeniu emisji szkodliwych spalin </li></ul><ul><li>stłuczka szklana zmniejsza zużycie surowców naturalnych np. piasku; w 100% nadaje się do powtórnego użytku </li></ul><ul><li>zmniejszenie o około połowę zużycia wody. </li></ul>
 11. 11. PAPIER <ul><li>Aby powstała 1 tona papieru trzeba ściąć 17 drzew. Zbierając makulaturę: </li></ul><ul><li>oszczędzamy drzewa, a więc lasy przed wycinaniem; </li></ul><ul><li>o około 60% ograniczamy zużycie wody do produkcji papieru </li></ul><ul><li>przyczyniamy się do obniżenia o około 75% zanieczyszczenia powietrza przez papiernie. </li></ul>
 12. 12. TWORZYWA SZTUCZNE Zwyczajowo zwane plastikiem, to produkty powstające z przerobu ropy naftowej - nieodnawialnego surowca naturalnego. Biodegradacja tworzyw sztucznych czyli rozkład organiczny w środowisku naturalnym trwać może nawet wiele setek lat. Podczas powolnego rozkładu dochodzi do zatruć przenikającymi do gleby i wód toksycznymi substancjami zawartymi w tworzywach sztucznych. Spalanie tworzyw sztucznych w sposób niekontrolowany jest niebezpieczne ze względu na uwalnianie trujących i niejednokrotnie rakotwórczych substancji takich jak np. dioksyny. Zbierając selektywnie odpady z tworzyw sztucznych unikamy wyżej wymienionych konsekwencji dla środowiska naturalnego..
 13. 13. METAL / ALUMINIUM <ul><li>Wykorzystując ten surowiec powtórnie uzyskujemy: </li></ul><ul><li>zmniejszenie zanieczyszczenia wody przy produkcji o około 97%, </li></ul><ul><li>zmniejszenie ilości odpadów wywożonych na wysypisko, </li></ul><ul><li>ograniczenie emisji do atmosfery toksycznych gazów, </li></ul><ul><li>oszczędność energii </li></ul>
 14. 14. PRZYKŁADOWE SYSTEMY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
 15. 15. <ul><li>System dwupojemnikowy </li></ul><ul><li>Odpady dzielone na dwie frakcje </li></ul><ul><li>Sucha : zawiera wszystkie zbierane surowce wtórne </li></ul><ul><li>Mokra: zawiera odpady organiczne, rozdrobnione i inne (nie nadające się do rozsegregowania </li></ul>
 16. 16. <ul><li>System wielopojemnikowy </li></ul><ul><li>Odpady zbierane są do: </li></ul><ul><li>Pojemnika na odpady zmieszane </li></ul><ul><li>Osobno do pojemników na wydzielone surowce wtórne (szkło, papier, metel/aluminium, plastik </li></ul>System workowy Analogicznie do systemu wielopojemnikowego odpady zbierane do worków dostarczonych przez firmę wywożącą odpady
 17. 17. Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów z dnia 19 listopada 2008 r. mówi m.in. o warunkach kwalifikacji energii uzyskanej ze spalania odpadów jako energii odnawialnej. Podstawowym kryterium kwalifikacji jest sprawność energetyczna instalacji.
 18. 18. <ul><li>Projekt </li></ul><ul><li>Rozporządzenia Ministra Środowiska </li></ul><ul><li>w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła energii. </li></ul>
 19. 20. Obecnie istniejącego systemu gospodarki odpadami <ul><li>Funkcjonujący system gospodarki odpadami oparty jest na unieszkodliwianiu odpadów poprzez ich składowanie – 87% zbieranych na terenie Miasta Poznania odpadów jest unieszkodliwianych tą metodą. </li></ul><ul><li>Największym składowiskiem przyjmującym odpady jest składowisko w Suchym Lesie, na którym deponowane jest 43% zebranych odpadów. W dalszej kolejności odpady z terenu miasta deponowane były na składowiskach w Mnichach – 24,4%, Rudnej Wielkiej – 13,4% (do 1 stycznia 2007 r.), Koninie – 3,7% oraz w Białęgach – 2,8%. </li></ul>
 20. 21. <ul><li>Masa odpadów odebranych z terenu miasta Poznania w latach 2007 – 2008 poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania </li></ul>R14 <ul><li>8 295,81 </li></ul>R14 11 469,66 20 01 01 15 01 01 R14 12 864,81 R14 8 635,69 20 02 01 R14 i R3 768,70 R14 i R3 625,3 20 01 10 D5 3,87 - - 20 01 99 D5 2,82 - - 20 03 99 D5 4 569,50 D5 2 700,8 20 03 07 D5 2 573,69 D5 2 585,86 20 03 03 D5 120,40 D5 34,3 20 02 03 D5 325,50 D5 - 20 02 02 D5 205 255,27 D5 191 424,74 20 03 01 Oznaczenie procesu odzysku/ unieszkodliwiania Masa [Mg] Oznaczenie procesu odzysku/ unieszkodliwiania Masa [Mg] 2008 2007 Kod odpadu
 21. 22. - 244 804,51 - 226 662,87 Ogółem R14 928,46 R14 173,97 20 01 13* 20 01 21* 20 01 32 20 01 34 20 01 35* 20 01 36 20 01 28 R14 108,84 R14 121,81 20 01 40 R14 4 047,90 R14 3 885,66 20 01 39 15 01 02 R14 4 939,02 R14 5 005,52 20 01 02 15 01 07 Oznaczenie procesu odzysku/ unieszkodliwiania Masa [Mg] Oznaczenie procesu odzysku/ unieszkodliwiania Masa [Mg] 2008 2007 Kod odpadu
 22. 23. <ul><li>Masa odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Poznania składowanych na składowiskach w latach 2006 – 2008 </li></ul>212 850,96 197 167,96 35 963,23 - Suma 2,82 - - - 20 03 99 4 569,50 2 700,80 1,00 - 20 03 07 2573,69 2 585,86 - - 20 03 03 205 255,27 191 424,74 35 962,23 - 20 03 01 120,40 34,30 - - 20 02 03 325,50 - - - 20 02 02 0 422,26 - - 20 02 01 3,78 - - - 20 01 99 2008 2007 2008 2007 Razem Inne składowiska/ sortowania Kod odpadu
 23. 24. <ul><li>Wyniki selektywnej zbiórki odpadów w latach 2007 - 2008 </li></ul>13,05% 13,00 % Wskaźnik odzysku 234 798,84 226 662,87 Odpady komunalne + surowce wtórne 203 103,56 197 167,87 Odpady komunalne składowane na składowisku 31 695,28 29 495,00 Ogółem surowce wtórne 14 670,80 9 079,10 Suma 14 573,31 8 990,64 Firmy wywozowe 97,49 88,46 System miejski Inne 3 978,62 3 885,66 Suma 3 372,75 3 359,30 Firmy wywozowe 605,87 526,36 System miejski Tworzywa sztuczne 4 905,57 5 005,52 Suma 4 104,87 4 285,60 Firmy wywozowe 800,70 719,92 System miejski Szkło 8 140,29 11 469,66 Suma 7 330,87 10 733,21 Firmy wywozowe 809,42 736,45 System miejski Makulatura 2008 [Mg] 2007 [Mg] Odpady zbierane w sposób selektywny
 24. 25. <ul><li>Ilość odpadów ulegających biodegradacji zebranych z terenu miasta Poznania w latach 2007-2008 </li></ul>24 968,90 19 683,00 SUMA 3 963,80 - Odpady zielone (z ogrodów, parków i innych terenów zieleni) odebrane i zagospodarowane we własnym zakresie 3. 12 864,81 8 213,34 Odpady zielone (z ogrodów i parków) odebrane przez przedsiębiorców 2. 8 140,29 11 469,66 Papier tektura zbierane selektywnie 1. Ilość odpadów odebranych w 2008 r. Ilość odpadów odebranych w 2007 r. Rodzaj odpadu Lp.
 25. 26. <ul><li>Masa odpadów opakowaniowych wytworzonych przez podmioty gospodarcze w latach 2007-2008 </li></ul>55 825,400 32 784,27 Razem 1,520 0,845 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 15 01 11* 161,699 176,268 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezp. lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 15 01 10* - - Opakowania z tekstyliów 15 01 09 2 161,578 2 101,648 Opakowania ze szkła 15 01 07 1 099,438 1 177,569 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 1 128,303 640,513 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 847,954 917,985 Opakowania z metali 15 01 04 3 268,165 3 136,12 Opakowania z drewna 15 01 03 5 644,455 4 185,254 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 41 512,284 20 448,069 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 2008 r. 2007 r. Masa wytworzonych odpadów [Mg] Nazwa odpadu Kod odpadu
 26. 27. <ul><li>Przepływ i oczyszczanie ścieków pochodzących z terenu miasta Poznania w latach 2007 – 2008 </li></ul>47 301 809 50 119 637 Suma 2 042 690 3 433 283 Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków 45 259 119 46 686 354 Centralna Oczyszczalnia Ścieków 2008 2007 Przepływ [m3] Obiekt
 27. 28. <ul><li>Bilans odpadów wytworzonych na terenie COŚ i LOŚ w latach 2007 – 2008 </li></ul>144 681,5 - 96 926,0 1 376,7 1 376,7 616,6 616,6 Suma 976** - 976 59,8 59,8 58,6 58,6 LOŚ 143 705,5*** - 95 950,0 1 316,9 1 316,9 558,0 558,0 COŚ 2008 830 865,4 89 138,0 1 691,2 1 691,2 613,6 613,6 Suma 744 726** - 1 407,0 82,4 82,4 112,2 112,2 LOŚ 86 139,4 - 87 731,0 1 608,6 1 608,6 501,4 501,4 COŚ 2007 Mg Mg Mg Wykorzystane * Przekazane na składowisko Wytworzone ogółem Przekazane na składowisko Wytworzone ogółem Przekazane na składowisko Wytworzone ogółem Ustabilizowany osad ściekowy Zawartość piaskowników Skratki Obiekt
 28. 29. <ul><li>Zestawienie wysokości przydzielonych środków z GFOŚiGW i PFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadań dotyczących zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego i odpadów komunalnych oraz na ochronę środowiska, w tym na edukację ekologiczną </li></ul>561 294,83 271 500,00 559 500,00 Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 155 000,00 35 000,00 120 000,00 Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 167 780,54 139 300,00 31 000,00 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogółem w okresie sprawozdawczym 2008 r. 2007 r. Zadanie
 29. 30. Odbiorcy surowców wtórnych Foliarex Sp.j., Drożdżyce Intercell Recykling, Radom Stena Złomet, Swarzędz WPHU AMOS GLAS Recycling, Czapury Foliarex Sp. z o.o., Stęszew FP Sp. z o.o. w Dąbrowicy Stena Sp. z o.o. SUR-WIL Sp. z o.o., Sieraków Wlkp. First Recycling, Czerwonak First Recycling, Czerwonak Spółdzielnia Pracy Surmet, Poznań Stena Złotomet, Poznań Faar Trading, Bydgoszcz Fabryka Papieru Piechowice RR Metall, Środa Wlkp. Spółdzielnia Pracy Surmet, Poznań Elana PET Sp. z o.o., Toruń Europa Carton, Hoya PPUH Komet, Poznań Remondis-Sanitech, Poznań EKO-PUNKT Organizacja Odzysku S.A., Warszawa EKO-PUNKT Organizacja Odzysku S.A., Warszawa Polcopper Sp. z o.o., Przysieka Polska Recykling Centrum Sp. z o.o., Jarosław Buhck Recycling, Poznań Cleanaway Hamburg GmbH&Co.KG KBC Rokstoffhandel, Niemcy PUKT Vikom, Poznań Bejas Sp.j., Brzeg Bugaj, Poznań EKO-AL Sp. z o.o., Poznań PHU Stella, Poznań AUA GmbH&Co.KG, Hamburg Buhck Recycling, Poznań Drapol, Pruszcz Gdański Krynicki Recykling Sp. z o.o., Olsztyn Alba Recykling, Wrocław Alba Recykling, Radzionków Centrozłom, Wrocław Buhck Recycling, Poznań Alba Recykling, Radzionków A&B Paper LTD Sp. z o.o., Dobrzejewice Złom Szkło Tworzywa sztuczne Makulatura
 30. 31. Odbiorcy surowców wtórnych cd Gruz Olej przepracowany Tworzywa sztuczne Makulatura Warkom, Tarnówka Świecie Recykling Stena, Przecław Stena Złotomet, Poznań Wtórplast Recykling, Poznań Spółdzielnia Pracy Surmet, Poznań Terlecki PPH, Częstochowa Skolwin Tissue Sp. z o.o. Stena Złotomet, Poznań Signa s.r.o., Ruzomberok Spółdzielnia Pracy Surmet, Poznań Remondis-Sanitech, Poznań Polowat PET, Bielsko-Biała PUKT Vikom, Poznań PW ART.-TECH, Poznań PPPH Lamix, Witnica PUKT Vikom, Poznań PPHU Komet, Poznań PHU Wiatr, Poznań PPH Ryza, Toruń Nord Recykling, Bytów PPH Izopapier, Chełmża Marcin, Kutno PHU Wiatr, Poznań LS Plus, Plewiska PHU Stella, Poznań EKO-ZEC, Poznań RAN-SYNCHRON, Poznań Grand Credit, Buk PHU Mafra, Poznań
 31. 32. Dziękuję

×