Prezentacja firmy Euro Eko sp. z o.o.

3,708 views

Published on

Prezentacja firmy Euro Eko sp. z o.o.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,708
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentacja firmy Euro Eko sp. z o.o.

 1. 1. PREZENTACJA FIRMY EURO-EKO 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, tel./fax. (017) 788-77-55 www.euro-eko.mielec.pl, e-mail: euro-eko@euro-eko.mielec.pl
 2. 2. <ul><li>EURO-EKO Sp. z o.o. jest Spółką Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. </li></ul><ul><li>Została powołana w 2000 r. do obsługi infrastruktury wodno-ściekowej i gospodarki odpadami na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. </li></ul><ul><li>Misją EURO-EKO Sp. z o.o. jest działalność gospodarcza mająca na celu ochronę środowiska naturalnego. </li></ul><ul><li>Z dniem 1 czerwca 2011 roku ze Spółki EURO-EKO wydzielona została zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z gospodarką wodno-ściekową o nazwie EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Spółka EURO-EKO MEDIA przejęła całość działalności związanej z obsługą SSE EURO-PARK Mielec tj.: </li></ul><ul><li>- dostawę wody, </li></ul><ul><li>- odbiór i neutralizację ścieków sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, </li></ul><ul><li>- usługi w zakresie wykonawstwa i remontów instalacji przemysłowych. </li></ul><ul><li>Do Firm działających na terenie SSE EURO-PARK Mielec oraz dla pobliskich osiedli mieszkaniowych nowo wydzielona Spółka dostarcza poprzez sieć wodociągową wodę podziemną ze studni głębinowych, zlokalizowanych w kompleksie leśnym Szydłowiec. Woda idealnie nadaje się dla przemysłu spożywczego oraz do procesów produkcyjnych przy zaawansowanych technologiach. </li></ul><ul><li>Z terenu SSE oraz pobliskich osiedli poprzez kolektory kanalizacji sanitarnej i deszczowej Spółka EURO-EKO MEDIA odbiera ścieki komunalne, deszczowe oraz podczyszczone ścieki przemysłowe pochodzące z przemysłu elektromaszynowego, elektrochemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, papierniczo-poligraficznego, meblarskiego oraz materiałów budowlanych. Posiadając odpowiedni sprzęt transportowy EURO-EKO MEDIA oferuje dodatkowo odbiór różnych ścieków ze zbiorników bezodpływowych oraz ich utylizację. </li></ul><ul><li>Oczyszczanie powyższych ścieków odbywa się w spełniającej wszelkie wymogi oczyszczalni mechaniczno – chemiczno - biologicznej, zapewniającej prawidłowe wskaźniki oczyszczenia. Procesy flotacji, koagulacji oraz metody chemiczno –mechaniczno - biologiczne oczyszczania ścieków Spółka zastosowała do utylizacji trudnych ścieków przemysłowych. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Obsługa firm wytwarzających duże ilości ścieków (o wysokiej zawartości zawiesin) przy stosowaniu powyższych metod oczyszczania powoduje powstanie dużej ilości osadów, które firma EURO-EKO MEDIA w całości przekazuje do EURO-EKO jako surowiec do produkcji paliwa alternatywnego. </li></ul><ul><li>Spółka EURO-EKO MEDIA prowadzi ciągłe działania mające na celu ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. Posiada dobrze wyposażone laboratorium oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy określają metody utylizacji i kontrolują przebieg procesów. Laboratorium przeprowadza specjalistyczne badania oczyszczanych ścieków oraz utylizowanych odpadów. </li></ul><ul><li>Stosowane przez nową Spółkę technologie i metody oczyszczania ścieków przemysłowych oraz utylizacji odpadów stałych opracowane przez placówki naukowe oraz specjalistyczne jednostki ratownictwa chemicznego, pozwalają sprostać wymaganiom pozwoleń wodno-prawnych tak w zakresie jakości odprowadzanych ścieków, jak też innych decyzji w zakresie utylizacji odpadów. </li></ul><ul><li>Wszystkie prowadzone w Spółce działania realizowane są w oparciu o wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Po wydzieleniu EURO-EKO MEDIA podstawową działalnością Spółki EURO-EKO jest odzysk odpadów w procesie produkcji paliw alternatywnych. Do tego celu wykorzystywane są odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne, odpady stałe i płynne niebezpieczne oraz odpady komunalne. </li></ul><ul><li>Aktualnie paliwa alternatywne produkowane są z odpadów pozyskiwanych głównie z terenu SSE EURO-PARK Mielec oraz z terenu województwa podkarpackiego. Większość odpadów pochodzi od producentów płyt wiórowych, mebli, materiałów budowlanych, wyrobów gumowych oraz dostawców odpadów opakowaniowych i osadów z oczyszczalni ścieków. </li></ul><ul><li>Proces produkcji paliwa alternatywnego ustalany jest w oparciu o badania laboratoryjne określające udział ilościowy poszczególnych odpadów w paliwie oraz jakość wyprodukowanego paliwa, w którym określana jest wartość opałowa, zawartość siarki, chloru, popiołu i wilgotność oraz inne właściwości fizyko-chemiczne. </li></ul><ul><li>Linie technologiczne do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne składają się z następujących maszyn: rozdrabniarka wstępna z separatorem magnetycznym, rozdrabniarka końcowa oraz sita po każdym stopniu rozdrobnienia. </li></ul><ul><li>Linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów niebezpiecznych składa się z: rozdrabniarki z separatorem magnetycznym, mixera oraz sita. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Działalność Spółki osiągnęła na dotychczasowym terenie SSE EURO – PARK w Mielcu maksimum, tak pod względem techniczno - ekonomicznym jak i ekologicznym. Dotychczas wdrożone na tym terenie działalności w zakresie produkcji paliw alternatywnych z odpadów zlokalizowane w pobliżu lotniska oraz utworzonego w tym rejonie parku przemysłowego mogą spowodować problemy wspólnej lokalizacji naszych instalacji ze specjalistycznymi technologiami np. lotniczymi. </li></ul><ul><li>W celu dostosowania produkcji do warunków lokalnych część produkcji z Mielca została przeniesiona do Kozodrzy, gdzie w 2007 roku Spółka wybudowała pilotażowy Zakład ZPPA Kozodrza I. </li></ul><ul><li>Na terenie SSE EURO-PARK Mielec – Podstrefa Ostrów EURO-EKO wybudowała Zakład ZPPA Kozodrza II , który pełną zdolność pracy uzyska w IV kwartale 2011 roku. </li></ul><ul><li>Ponadto Spółka planuje uruchomić produkcję paliw alternatywnych w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych ZPPA Chełm oraz w Dębe Wielkie koło Mińska Mazowieckiego. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Na terenie SSE EURO PARK – Podstrefa Ostrów Spółka EURO-EKO uruchamia działalności: </li></ul><ul><li>1. Odbioru i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na paliwa alternatywne. Docelowa ilość </li></ul><ul><li>odzyskiwanych odpadów to 60 000 Mg/rok (max zdolność produkcyjna maszyn 20 000 Mg/rok). </li></ul><ul><li>2. Odbioru i przetwarzania odpadów niebezpiecznych na paliwa alternatywne. </li></ul><ul><li>Docelowa ilość 30 000 Mg/rok. </li></ul><ul><li>Po uzyskaniu pełnej zdolności produkcyjnej ZPPA Kozodrza II , Zakład Kozodrza I po zawarciu odpowiednich umów z gminami może bez większych inwestycji spełnić wymogi podstawowego elementu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów „RIPO”. </li></ul><ul><li>Założenia RIPO przedstawia poniższy schemat: </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Kryzys w gospodarce spowodował zmianę warunków ekonomicznych, które wymusiły przełożenie terminu rozpoczęcia inwestycji ZPPA Kozodrza II z początku 2008 r. na drugie półrocze 2010. Był to termin ostateczny wymuszony podpisanymi umowami z NFOŚiGW, a gwarantujący otrzymanie dotacji. </li></ul><ul><li>Kryzys ekonomiczny spowodował też obniżenie cen odpadów, zmniejszenie ilości odpadów przemysłowych na rynku, ostrą walkę konkurencyjną czasami na granicy obowiązującego prawa. Dodatkowo zauważa się próby konsolidacji firm zajmujących się odpadami szczególnie w segmencie odpadów komunalnych, które w najbliższych latach będą podstawowym surowcem przy produkcji paliw alternatywnych. </li></ul><ul><li>Powyższe czynniki spowodowały zmiany parametrów ekonomicznych utrudniające (a przy dalszej eskalacji kryzysu uniemożliwiające) samodzielne przeprowadzenie planowanych inwestycji tak pod względem ekonomicznym jak również ilości odpadów pozyskiwanych do produkcji paliw alternatywnych. </li></ul><ul><li>Wyżej wymienione czynniki, spowodowały podjęcie działań mających na celu pozyskanie dla EURO-EKO inwestora branżowego. Prace te rozpoczęły się od początku 2009 roku i po przeprowadzeniu kilku etapów negocjacji wykazały, że potencjalni inwestorzy są skłonni podjąć współpracę w zakresie zaangażowania kapitałowego tylko w działalność produkcji paliw alternatywnych z odpadów. </li></ul><ul><li>Spowodowało to wydzielenie ze Spółki EURO-EKO działalności EURO-EKO MEDIA. </li></ul>
 8. 8. Rok Zatrudnienie Majątek trwały Majątek trwały + obrotowy (aktywa) Przychody tys. zł Przychody na m-c tys. zł Zysk tys. zł Wydajność tys. zł/osobę Wydajność w tys. EURO/osobę b.o. 01-03-2000 20,00   500,00           2000 23,50 1 339,00 2 125,00 2 355,00 261,67 1,60 100,21 26,03 2001 24,50 1 361,00 2 304,00 3 051,00 254,25 147,00 124,53 32,35 2002 24,95 1 681,00 3 090,00 4 606,00 383,83 664,10 184,61 47,95 2003 30,04 2 662,00 3 664,00 5 145,00 428,75 415,60 171,27 44,49 2004 33,78 3 001,00 4 561,00 7 290,00 607,50 723,00 215,81 56,05 2005 42,88 5 283,00 7 456,00 10 348,00 862,33 741,00 241,32 62,68 2006 50,98 6 380,00 8 795,00 12 764,00 1 063,67 972,00 250,37 65,03 2007 57,35 8 000,73 11 042,50 15 469,15 1 289,10 626,42 269,73 77,07 2008 61,56 11 951,00 14 824,10 14 580,40 1 215,03 69,50 236,85 67,67 2009 60,67 11 127,00 13 314,00 12 340,70 1 028,39 -590,10 203,41 58,12 2010 60,96 12 320,00 15 004,00 16 246,00 1 353,83 -613,90 266,50 66,63 104 195,25   3 156,22
 9. 9. Działalność w zakresie produkcji paliw alternatywnych EURO-EKO prowadzi od 2003 roku. Poniższy schemat prezentuje, jak kształtowały się ilości wyprodukowanego i wywiezionego do Cementowni paliwa alternatywnego w tym okresie:
 10. 10. POSIADANE POZWOLENIA EURO-EKO Sp. z o.o. posiada wszelkie pozwolenia wymagane do prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów
 11. 11. <ul><li>1. W miejscowości Kozodrza ze środków ARP S.A. oraz NFOŚiGW przy udziale kredytu z BRE BANK, zrealizowany został I etap inwestycji umożliwiający odzysk 60 000 ton odpadów innych niż niebezpieczne. Wartość inwestycji 9,0 mln zł. </li></ul><ul><li>2. Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem I etapu inwestycji Kozodrza III , który umożliwi w 2012 roku odzysk 30 000 ton odpadów niebezpiecznych. Wartość inwestycji 3,5 mln zł. </li></ul><ul><li>3. EURO-EKO Sp. z o.o. oraz ARP S.A. pracują nad utworzeniem wspólnie z Urzędem Gminy Ostrów oraz z Gminami z części województwa podkarpackiego spółki zależnej, która pełnić będzie rolę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów „ RIPO ” Kozodrza. EURO-EKO planuje włożyć do tej spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci ZPPA Kozodrza I. Wartość inwestycji 1,5 mln zł. </li></ul><ul><li>4. Inwestycja EURO-EKO w Chełmie jest realizowana na wydzierżawionym terenie w sąsiedztwie Cementowni. Jest to projekt budowy kolejnej instalacji do wytwarzania paliw alternatywnych uzyskiwanych z odpadów pozyskiwanych z terenu województwa lubelskiego i mazowieckiego. Uruchomienie w/w zakładu planowane jest w terminie do 31 grudnia 2011 roku. Wartość inwestycji 5,5 mln zł. </li></ul><ul><li>5. W latach 2007-2008, EURO-EKO prowadziło prace nad uruchomieniem ZPPA w miejscowości Dębe Wielkie k/ Mińska Mazowieckiego. Na bazie tych prac oraz przy wykorzystaniu posiadanych maszyn EURO-EKO planuje wspólnie ze Spółdzielnią Pracy CHEMA zawiązanie spółki, której podstawowym zadaniem będzie odbiór odpadów z metropolii Warszawskiej i województwa mazowieckiego. Produkty finalne wyprodukowane w Dębe Wielkie w postaci paliw alternatywnych lub ich półproduktów będą w całości odbierane przez ZPPA EURO-EKO w Chełmie . Wartość inwestycji I etap 0,5 mln zł. </li></ul>
 12. 12. Kozodrza II Chełm
 13. 13. <ul><li>Firma EURO-EKO Sp. z o. o. otrzymała 50% dotację na projekt: </li></ul><ul><li>„ Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów </li></ul><ul><li>w Wytwórni Paliw Alternatywnych w Mielcu” </li></ul><ul><li>Projekt był realizowany w latach 2006-2007 i dotyczył zakupu trzech maszyn na potrzeby ZPPA Mielec : </li></ul><ul><li>(rozdrabniacz wolnoobrotowy DW-3060 Doppstadt, rozdrabniacz szybkoobrotowy AK-430 PROFI Doppstadt, mikser DM-215 Doppstadt). </li></ul><ul><li>Kwota Dotacji – 1 339 343,00 zł </li></ul><ul><li>W 2008 r. nastąpiło rozliczenie uzyskania zakładanego efektu ekologicznego. </li></ul>
 14. 14. Dofinansowanie projektu: „ Zwiększenie potencjału rozwojowego firmy Euro-Eko poprzez uruchomienie nowego Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy” Uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IV - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Działanie 4.6 - Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne. Określona w umowie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysokość dofinansowania wynosi: 2 442 000,00 zł    
 15. 15. Dofinansowanie projektu: „ Budowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych EURO-EKO Sp. z o. o. w miejscowości Chełm” Uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IV - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Działanie 4.6 - Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne. Projekt jest w trakcie realizacji. Określona w umowie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysokość dofinansowania wynosi: 1 552 500,00 zł
 16. 16. <ul><li>. </li></ul>Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2004 – uczestnik konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2005 – wyróżnienie Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2006 – wyróżnienie Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2007 – wyróżnienie „firma pięciolecia” Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2008 – wyróżnienie FIRMA BLISKA ŚRODOWISKU 2006 – laureat FIRMA BLISKA ŚRODOWISKU 2007 – laureat FIRMA BLISKA ŚRODOWISKU 2008 – laureat FIRMA BLISKA ŚRODOWISKU 2008 – „Ekostrateg” dla firm najbardziej zaangażowanych w opracowanie, wprowadzenie i ciągłe doskonalenie strategii ekologicznej FIRMA BLISKA ŚRODOWISKU 2009 – laureat INWESTOR ROKU 2010 – honorowy tytuł za realizację inwestycji gospodarczych stanowiących o rozwoju Gminy Ostrów  
 17. 17. <ul><li>DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ </li></ul><ul><li>PREZES ZARZĄDZU </li></ul><ul><li>JAN WAIS </li></ul>39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, tel./fax. (017) 788-77-55 www.euro-eko.mielec.pl, e-mail: euro-eko@euro-eko.mielec.pl
 18. 18. <ul><li>. </li></ul>

×