Ii 1 plus 2 introduction m skucha nfos and ts minnesjord gbn

847 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
847
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ii 1 plus 2 introduction m skucha nfos and ts minnesjord gbn

 1. 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMożliwość wsparcia przezNFOŚiGW gospodarki odpadami dr Małgorzata Skucha Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 10.05.2012 r.
 2. 2. Zmiany prawa – władztwo nad odpadami dla gmin• Wejście w życie 01.01.2012 r. zmiany ustawy z dnia 1.07 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw• Wojewódzkie plany gospodarki odpadami - aktualizacja do 30.06.2012 r. (akt prawa miejscowego uchwała wprowadzająca plan) - wyznaczenie rejonów na terenie województw – obszar min. 150 tys. mieszkańców, - wskazanie instalacji regionalnych (obsługujących min. 120 tys. osób) oraz instalacji zastępczych• Ustalenie przez gminy systemu opłat do 31.12.2012 r.• Wybór przez gminy w trybie przetargowym do 30.06.2013 r. firm do przewozu odpadów (do przewozu i zagospodarowania) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 3. 3. Zmiany prawa – finansowanie systemu przez gminy Opłata ryczałtowa za odbiór i gospodarowanie odpadami - ustalana przez radę gminy stanowi dochód gminy i powinna pokrywać koszty w szczególności:• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,• obsługi administracyjnej systemu.• Na inwestycje konieczne środki zewnętrzne np. środki unijne, kredyty bankowe, środki partnera prywatnego (PPP – partnerstwo publiczno- prywatne) lub środki Narodowego lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 4. 4. Programy Priorytetowe NFOŚiGW w 2012 r.Ochrona powierzchni ziemi - łączne dofinansowanie w ramach programów do 2016 ok. 3,5 mld zł3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.3.2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych.3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.3.4. Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko.3.6. Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 5. 5. Podstawowe formy dofinansowania przez NFOŚiGW gospodarki odpadami – zależne od programu priorytetowego Dotacja – do 50--60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pożyczka – do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia o warunki udzielania pożyczki: o oprocentowanie pożyczki w skali roku - 3,5 %, o umorzenie - do 30%, (nie dotyczy współfinansowania projektów ze środków UE) o okres finansowania: do 15 lat liczony od daty pierwszej wypłaty transzy pożyczki, o okres karencji: do 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 6. 6. Kontakt dr Małgorzata Skucha Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGWe-mail: m.skucha@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 7. 7. Zrównoważona, zintegrowana i nowoczesna gospodarka odpadami Konferencja Green Growth, 10 V 2012 Thor Sverre Minnesjord, Dyrektor naczelny
 8. 8. Green Business Norway• Organizacja zrzeszająca podmioty oferująceprodukty i usługi: Energia Gospodarka odnawialna odpadami• Efektywne energetycznie• Optymalizujące zużycie surowców• O zmniejszonym negatywnym wpływie na środowisko(zanieczyszczenia i emisje)• Zastępujące paliwa kopalne odnawialnymi źródłami Efektywność Zarządzanieenergii energetyczna surowcami• Umożliwiające odzysk wartościowych frakcji z odpadówpoprzez zastosowanie zaawansowanych procesówtechnologicznych
 9. 9. Rozwój gospodarki odpadami w Norwegii Minimalizacja Ponowne użycie Recykling/ obróbka biologiczna Spalanie z odzyskiem energii Składowanie Przetwarzanie odpadów komunalnych 1998- 2010, Statistisk Centralbyrå
 10. 10. Nowoczesna, zrównoważona i zintegrowanagospodarka odpadami Zbiórka odpadów: resztkowych, opakowaniowych, wielkogabarytowych Przetwarzanie odpadów: zautomatyzowane sortowanie centralne, obróbka tlenowa i beztlenowa Technologie przemysłu recyklingu materiałowego Energia z odpadów: biogaz, RDF, spalarnie Sprawdzone oraz najlepsze dostępne technologie + doświadczenie
 11. 11. Nowoczesna, zrównoważona i zintegrowanagospodarka odpadami Spełnienie wymogów dyrektyw WE •Redukcja składowania •Redukcja składowania odpadów biodegradowalnych •Osiągnięcie wysokich poziomów odzysku i recyklingu Zrównoważona obróbka odpadów bio: •Recykling składników odżywczych •Odzysk energii Zbilansowany koszt ekonomiczny dla mieszkańców Zrównoważone zużycie surowców!

×