SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
‫ע‬ ‫הספר‬ ‫בית‬"‫ש‬
‫גבעתיים‬ ‫שמעוני‬ ‫דוד‬
‫יקרים‬ ‫קוראים‬,‫רב‬ ‫שלום‬.
‫אדר‬ ‫נכנס‬ ‫עתה‬ ‫זה‬,‫לפורים‬ ‫במרץ‬ ‫ומתכוננים‬ ‫בשמחה‬ ‫מרבין‬ ‫אנו‬,‫לפני‬ ‫לא‬ ‫אך‬
‫בסיפוק‬ ‫לאחור‬ ‫שנציץ‬,‫שבט‬ ‫בחודש‬ ‫הרבה‬ ‫לעשייה‬.
‫הללו‬ ‫החודשים‬ ‫של‬ ‫המובילים‬ ‫הערכים‬,‫ונתינה‬ ‫אחריות‬,‫לביטוי‬ ‫מביאים‬
‫פינה‬ ‫בכל‬ ‫משמעותי‬ ‫חינוך‬,‫בתמונות‬ ‫חוויות‬-‫שלפניכם‬ ‫בגיליון‬.
‫אישית‬ ‫בדוגמה‬ ‫גם‬ ‫עושים‬ ‫חינוך‬,‫על‬ ‫יקרים‬ ‫הורים‬ ‫לכם‬ ‫להודות‬ ‫הרגע‬ ‫וזה‬
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫עם‬ ‫הנפלאים‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתופי‬,‫ואם‬ ‫ההורים‬ ‫הנהגת‬ ‫באמצעות‬ ‫אם‬
‫אישי‬ ‫באופן‬.
‫ליו‬ ‫תודה‬"‫ר‬‫הנהגת‬‫ההורים‬,‫שטיין‬ ‫רונן‬ ‫מר‬,‫בוועדת‬ ‫הפעילים‬ ‫להורים‬
‫השונות‬,‫לדוגמה‬:‫ועדת‬‫התרומות‬,‫חדשים‬ ‫בפופים‬ ‫הספרייה‬ ‫את‬ ‫שציידו‬
‫האבדות‬ ‫תיבת‬ ‫את‬ ‫ויצרו‬,‫תודות‬‫לועדת‬‫ה‬ ‫בהקמת‬ ‫סיוע‬ ‫על‬ ‫הקיימות‬"‫קיר‬
‫הירוק‬",
‫ה‬ ‫את‬ ‫עמנו‬ ‫והמובילים‬ ‫השותפים‬ ‫להורים‬"‫שמעוני‬-‫טוק‬",
‫עמנו‬ ‫שמלווים‬ ‫ולאלה‬ ‫האן‬ ‫גלעד‬ ‫של‬ ‫ובהרצאה‬ ‫באחריות‬ ‫למשתתפים‬‫בשוטף‬
‫והצלחה‬ ‫יכולות‬ ‫למיצוי‬ ‫הילדים‬ ‫את‬.
‫המשמעותית‬ ‫וההוראה‬ ‫העשייה‬ ‫ליסודות‬ ‫גדולה‬ ‫תודה‬,‫שבונים‬ ‫הללו‬
‫כתפיהם‬ ‫על‬ ‫כולה‬ ‫את‬ ‫ואוחזים‬,‫המורות‬,‫ואנשי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בצוות‬ ‫המורים‬
‫המנהלה‬.
‫טוב‬ ‫חודש‬ ‫לכולנו‬ ‫שיהיה‬,‫שמח‬ ‫פורים‬ ‫וחג‬ ‫מוצלחת‬ ‫שנה‬ ‫מחצית‬,
‫שלכם‬,
‫יעל‬‫אמיתי‬,‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהלת‬.
‫ירוק‬ ‫שבוע‬–‫במיטבה‬ ‫האחריות‬!!!
‫שלנו‬ ‫הירוק‬ ‫בשבוע‬,‫לוקחים‬ ‫אנו‬
‫השייכות‬ ‫מעגלי‬ ‫שלושת‬ ‫על‬ ‫אחריות‬.
•‫האדם‬ ‫במעגל‬-‫על‬ ‫אחריות‬
‫שלנו‬ ‫ההתנהגות‬,‫וההישגים‬ ‫שלנו‬ ‫החברים‬
‫שלנו‬ ‫הלימודיים‬-‫זאת‬ ‫משקפת‬ ‫התעודה‬.
•‫העם‬ ‫במעגל‬-‫ו‬ ‫שכבת‬'‫את‬ ‫שגררה‬
‫טו‬ ‫סדר‬'‫הכתות‬ ‫לכל‬ ‫בשבט‬,‫שתלנו‬
‫מנותקים‬ ‫בבקבוקים‬ ‫השמיטה‬ ‫בשנת‬
‫ירוק‬ ‫קיר‬ ‫ויצרנו‬ ‫מהקרקע‬.
•‫העולם‬ ‫במעגל‬-‫לתקשורת‬ ‫אחריות‬
‫הדיגיטלי‬ ‫בעולם‬,‫ה‬ ‫השקת‬-"‫טוק‬ ‫שמעוני‬",
‫בחומרים‬ ‫חוזר‬ ‫שימוש‬,‫קומפוסט‬ ‫יצירת‬,
‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫שמירה‬.
‫ז‬ ‫שכבת‬'‫טו‬ ‫סדר‬ ‫ערכה‬'‫בשבט‬
‫אלון‬ ‫בית‬ ‫הגמלאים‬ ‫במועדון‬
‫ירוק‬ ‫שבוע‬-
‫ב‬ ‫כתה‬'1‫המשפחה‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫ציינה‬
‫לקשיש‬ ‫היום‬ ‫במרכז‬ ‫הקשישים‬ ‫עם‬.
‫ירוק‬ ‫שבוע‬,‫צבע‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ירוק‬ ‫כי‬,
‫חיים‬ ‫דרך‬ ‫זו‬.
‫ירוק‬ ‫שבוע‬-‫א‬ ‫שכבת‬-‫ב‬
‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫בגן‬ ‫ולומדת‬ ‫פועלת‬
‫ירוק‬ ‫שבוע‬-‫קח‬ ‫שוק‬-‫תן‬
‫ירוק‬ ‫שבוע‬-‫ח‬ ‫בשכבת‬'
‫קק‬ ‫כתת‬ ‫את‬ ‫חונכים‬"‫ל‬
‫טו‬ ‫סדר‬ ‫ועורכים‬'‫עם‬ ‫בשבט‬
‫העיר‬ ‫ראש‬
‫ב‬‫הירוק‬ ‫השבוע‬ ‫סיום‬,‫תעודות‬-
‫משמעותי‬ ‫שיח‬,‫וילדים‬ ‫הורים‬,
‫האתגר‬ ‫והצבת‬ ‫תהליך‬ ‫סיום‬
‫הבאה‬ ‫למחצית‬
‫הפעילים‬ ‫ההורים‬ ‫לכל‬ ‫תודות‬
‫בועדות‬‫הקהילתי‬ ‫וביום‬ ‫השונות‬
‫הירוק‬ ‫השבוע‬ ‫את‬ ‫שחתם‬:
‫המשפחה‬ ‫יום‬ ‫מחוויות‬
‫המשפחה‬ ‫יום‬ ‫מחוויות‬
‫ג‬ ‫בשכבת‬ ‫וסבתות‬ ‫סבים‬ ‫יום‬'-
‫ה‬ ‫לקראת‬"‫טוק‬ ‫שמעוני‬"‫שני‬ ‫ביום‬,9.2,
‫הורים‬ ‫נפגשו‬,‫באולם‬ ‫ומורים‬ ‫תלמידים‬
‫מרתקת‬ ‫להרצאה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הספורט‬
‫האן‬ ‫גלעד‬ ‫של‬,‫מחשב‬ ‫עברות‬ ‫חוקר‬.‫גלעד‬
‫באינטרנט‬ ‫לסכנות‬ ‫המשתתפים‬ ‫את‬ ‫חשף‬
‫הילדים‬ ‫על‬ ‫והגנה‬ ‫אישית‬ ‫להגנה‬ ‫כלים‬ ‫ונתן‬.
‫ה‬ ‫לקראת‬-"‫שמעוני‬–‫טוק‬"
‫משמעותית‬ ‫למידה‬-‫שבוע‬
‫הדיגיטאלית‬ ‫האזרחות‬
‫אינטרנט‬ ‫בנושא‬ ‫מקוונות‬ ‫הרצאות‬‫בטוח‬
‫כיתות‬ ‫תלמידי‬ ‫משתתפים‬ ‫השבוע‬ ‫במהלך‬
‫ה‬'-‫ח‬'‫בנושאי‬ ‫מתוקשבות‬ ‫הרצאות‬
‫ברשת‬ ‫התגוננות‬.
‫משמעותית‬ ‫למידה‬:‫השירים‬ ‫תחרות‬
"‫ערבתיון‬"-
‫השיר‬ ‫חקר‬ ‫באמצעות‬ ‫ערבית‬ ‫לומדים‬,‫היוצר‬ ‫חקר‬,
‫שירים‬ ‫תחרות‬ ‫והפקת‬ ‫לערבית‬ ‫המילים‬ ‫תרגום‬.
‫הראשון‬ ‫במקום‬-"‫השלום‬ ‫דרך‬"‫ולהקתו‬ ‫קמרי‬ ‫בר‬
‫ח‬ ‫מכתה‬'1.
‫הילדים‬ ‫בחברת‬ ‫חדש‬ ‫מה‬?
‫מאוד‬ ‫פעילה‬ ‫שלנו‬ ‫התלמידים‬ ‫מועצת‬
‫חבישה‬ ‫קורס‬-‫הפרמדיק‬,‫פישר‬ ‫אפי‬ ‫מר‬,
‫חבישה‬ ‫קורס‬ ‫המועצה‬ ‫לתלמידי‬ ‫העביר‬.
‫ראשונה‬ ‫עזרה‬ ‫עמדת‬ ‫יפתחו‬ ‫התלמידים‬
‫בחצר‬,‫הגדולה‬ ‫בהפסקה‬.
‫משמעותית‬ ‫למידה‬:
‫הלב‬ ‫מכל‬ ‫נתינה‬.
‫בבית‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬
‫חטיף‬ ‫הביא‬ ‫הספר‬
‫אחד‬....
‫משלוח‬ ‫ארזה‬ ‫כתה‬ ‫כל‬
‫אחד‬ ‫מנות‬....
‫במועצת‬ ‫הכתות‬ ‫נציגי‬
‫עם‬ ‫יצאו‬ ‫התלמידים‬
‫למחלקה‬ ‫המשלוחים‬
‫ילדים‬ ‫אונקולוגית‬,‫בתל‬
‫ילדים‬ ‫לשמח‬ ‫השומר‬
‫חולים‬,
‫השמחה‬‫היתה‬‫גדולה‬
‫מאוד‬,‫לנותנים‬
‫ולמקבלים‬.
‫תחרות‬"‫הזהב‬ ‫מטאטא‬"-
‫הכתה‬ ‫לניקיון‬ ‫האחריות‬ ‫תחרות‬
‫הלימודית‬ ‫והסביבה‬,‫שמפעילה‬
‫התלמידים‬ ‫מועצת‬
‫הראשונים‬ ‫במקומות‬:
•‫א‬ ‫בשכבות‬-‫ג‬–‫א‬ ‫כתה‬'1
•‫ד‬ ‫בשכבות‬-‫ו‬–‫ה‬ ‫כתה‬'1
•‫ז‬ ‫בשכבות‬-‫ח‬-‫ז‬ ‫כתה‬'1
‫משמעותית‬ ‫למידה‬:‫וחניכים‬ ‫חונכים‬
‫המשפחה‬ ‫יום‬ ‫לקראת‬ ‫בפעילויות‬
‫א‬ ‫כתות‬ ‫תלמידי‬'‫מארחים‬,‫ומלמדים‬ ‫חונכים‬
‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫ילדי‬ ‫את‬
‫משמעותית‬ ‫למידה‬" :‫זוגות‬ ‫זוגות‬"...
‫מארח‬ ‫בית‬ ‫במסגרת‬ ‫יצירתית‬ ‫פעילות‬
‫ב‬ ‫בכתות‬'-"‫נח‬ ‫לתיבת‬ ‫עולים‬"
‫יצירתיות‬ ‫פיתוח‬,‫בחומרים‬ ‫חוזר‬ ‫ושימוש‬ ‫צוות‬ ‫עבודת‬,
‫אנחנו‬ ‫וגם‬ ‫נח‬ ‫גם‬"‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫למען‬."
‫משמעותית‬ ‫למידה‬:
‫סביבות‬ ‫וחידשנו‬ ‫התחדשנו‬
‫לימודיות‬
‫משמעותית‬ ‫למידה‬:
‫הנאום‬ ‫תורת‬.
‫הצעיר‬ ‫הנואם‬ ‫בתחרות‬
‫במקום‬ ‫זכתה‬ ‫העירונית‬
‫הראשון‬,‫תלמידת‬ ‫פלח‬ ‫מאיה‬
‫ו‬ ‫כתה‬'2
‫השלישי‬ ‫ובמקום‬,‫עברון‬ ‫גלעד‬,
‫ו‬ ‫כתה‬ ‫תלמיד‬'2
‫לזוכים‬ ‫ברכות‬.
‫למידה‬‫לכתה‬ ‫מחוץ‬
‫פיס‬ ‫בתפוח‬ ‫מדע‬ ‫ימי‬
‫משמעותית‬ ‫למידה‬:
‫בשמעוני‬ ‫גלוב‬
‫השתלמות‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫התקיימה‬ ‫החודש‬
‫גלוב‬ ‫בפרויקט‬ ‫הפעילים‬ ‫מורים‬ ‫של‬ ‫ארצית‬
‫העולמי‬.
‫משמעותית‬ ‫למידה‬:‫מתרגלים‬
‫מרחוק‬ ‫למידה‬
80%‫השתתפו‬ ‫מהתלמידים‬
‫המשימות‬ ‫את‬ ‫ובצעו‬ ‫בתרגיל‬-
‫הכבוד‬ ‫כל‬!!!!
‫הבאה‬ ‫בפעם‬100%
‫רעידת‬ ‫בזמן‬ ‫התגוננות‬ ‫תרגול‬‫אדמה‬‫ביום‬
‫שני‬16.2.15‫ארצי‬ ‫התגוננות‬ ‫תרגיל‬ ‫התקיים‬
‫אדמה‬ ‫רעידת‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫לתרגול‬.‫הבקר‬
‫לשבח‬ ‫אותנו‬ ‫ציין‬ ‫העורף‬ ‫מפיקוד‬.

More Related Content

Similar to נקודת מבט פברואר

מכתב להורים פסח 27 03 12
מכתב להורים פסח 27 03 12מכתב להורים פסח 27 03 12
מכתב להורים פסח 27 03 12sadrinat
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופיstav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופיstav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופיstav101
 
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11adaran10
 
נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015 נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015 yonikuner
 
מידעון 9
מידעון 9מידעון 9
מידעון 9Uri Burg
 
פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012
פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012
פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012גן רווה
 
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014anatyha
 
תקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנותתקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנותtehilaperl
 
אסיפת הורים מצגת
אסיפת הורים מצגתאסיפת הורים מצגת
אסיפת הורים מצגתpisga
 
ניוזלטר 4 ספטמבר 2009
ניוזלטר 4 ספטמבר 2009ניוזלטר 4 ספטמבר 2009
ניוזלטר 4 ספטמבר 2009Maayan Zweig
 
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7Uri Burg
 
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8Uri Burg
 

Similar to נקודת מבט פברואר (20)

מכתב להורים פסח 27 03 12
מכתב להורים פסח 27 03 12מכתב להורים פסח 27 03 12
מכתב להורים פסח 27 03 12
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
 
חוגי העשרה ופנאי
חוגי העשרה ופנאיחוגי העשרה ופנאי
חוגי העשרה ופנאי
 
חוגים
חוגיםחוגים
חוגים
 
נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015 נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015
 
להורים2.pdf
להורים2.pdfלהורים2.pdf
להורים2.pdf
 
להורים2.pdf
להורים2.pdfלהורים2.pdf
להורים2.pdf
 
מידעון 9
מידעון 9מידעון 9
מידעון 9
 
פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012
פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012
פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012
 
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
 
תקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנותתקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנות
 
מוכנות לכיתה א
מוכנות לכיתה אמוכנות לכיתה א
מוכנות לכיתה א
 
אסיפת הורים מצגת
אסיפת הורים מצגתאסיפת הורים מצגת
אסיפת הורים מצגת
 
ניוזלטר 4 ספטמבר 2009
ניוזלטר 4 ספטמבר 2009ניוזלטר 4 ספטמבר 2009
ניוזלטר 4 ספטמבר 2009
 
all_2012_fina2
all_2012_fina2all_2012_fina2
all_2012_fina2
 
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
 
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
 

נקודת מבט פברואר

 • 2. ‫יקרים‬ ‫קוראים‬,‫רב‬ ‫שלום‬. ‫אדר‬ ‫נכנס‬ ‫עתה‬ ‫זה‬,‫לפורים‬ ‫במרץ‬ ‫ומתכוננים‬ ‫בשמחה‬ ‫מרבין‬ ‫אנו‬,‫לפני‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫בסיפוק‬ ‫לאחור‬ ‫שנציץ‬,‫שבט‬ ‫בחודש‬ ‫הרבה‬ ‫לעשייה‬. ‫הללו‬ ‫החודשים‬ ‫של‬ ‫המובילים‬ ‫הערכים‬,‫ונתינה‬ ‫אחריות‬,‫לביטוי‬ ‫מביאים‬ ‫פינה‬ ‫בכל‬ ‫משמעותי‬ ‫חינוך‬,‫בתמונות‬ ‫חוויות‬-‫שלפניכם‬ ‫בגיליון‬. ‫אישית‬ ‫בדוגמה‬ ‫גם‬ ‫עושים‬ ‫חינוך‬,‫על‬ ‫יקרים‬ ‫הורים‬ ‫לכם‬ ‫להודות‬ ‫הרגע‬ ‫וזה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫עם‬ ‫הנפלאים‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתופי‬,‫ואם‬ ‫ההורים‬ ‫הנהגת‬ ‫באמצעות‬ ‫אם‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬. ‫ליו‬ ‫תודה‬"‫ר‬‫הנהגת‬‫ההורים‬,‫שטיין‬ ‫רונן‬ ‫מר‬,‫בוועדת‬ ‫הפעילים‬ ‫להורים‬ ‫השונות‬,‫לדוגמה‬:‫ועדת‬‫התרומות‬,‫חדשים‬ ‫בפופים‬ ‫הספרייה‬ ‫את‬ ‫שציידו‬ ‫האבדות‬ ‫תיבת‬ ‫את‬ ‫ויצרו‬,‫תודות‬‫לועדת‬‫ה‬ ‫בהקמת‬ ‫סיוע‬ ‫על‬ ‫הקיימות‬"‫קיר‬ ‫הירוק‬", ‫ה‬ ‫את‬ ‫עמנו‬ ‫והמובילים‬ ‫השותפים‬ ‫להורים‬"‫שמעוני‬-‫טוק‬", ‫עמנו‬ ‫שמלווים‬ ‫ולאלה‬ ‫האן‬ ‫גלעד‬ ‫של‬ ‫ובהרצאה‬ ‫באחריות‬ ‫למשתתפים‬‫בשוטף‬ ‫והצלחה‬ ‫יכולות‬ ‫למיצוי‬ ‫הילדים‬ ‫את‬. ‫המשמעותית‬ ‫וההוראה‬ ‫העשייה‬ ‫ליסודות‬ ‫גדולה‬ ‫תודה‬,‫שבונים‬ ‫הללו‬ ‫כתפיהם‬ ‫על‬ ‫כולה‬ ‫את‬ ‫ואוחזים‬,‫המורות‬,‫ואנשי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בצוות‬ ‫המורים‬ ‫המנהלה‬. ‫טוב‬ ‫חודש‬ ‫לכולנו‬ ‫שיהיה‬,‫שמח‬ ‫פורים‬ ‫וחג‬ ‫מוצלחת‬ ‫שנה‬ ‫מחצית‬, ‫שלכם‬, ‫יעל‬‫אמיתי‬,‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהלת‬.
 • 3. ‫ירוק‬ ‫שבוע‬–‫במיטבה‬ ‫האחריות‬!!! ‫שלנו‬ ‫הירוק‬ ‫בשבוע‬,‫לוקחים‬ ‫אנו‬ ‫השייכות‬ ‫מעגלי‬ ‫שלושת‬ ‫על‬ ‫אחריות‬. •‫האדם‬ ‫במעגל‬-‫על‬ ‫אחריות‬ ‫שלנו‬ ‫ההתנהגות‬,‫וההישגים‬ ‫שלנו‬ ‫החברים‬ ‫שלנו‬ ‫הלימודיים‬-‫זאת‬ ‫משקפת‬ ‫התעודה‬. •‫העם‬ ‫במעגל‬-‫ו‬ ‫שכבת‬'‫את‬ ‫שגררה‬ ‫טו‬ ‫סדר‬'‫הכתות‬ ‫לכל‬ ‫בשבט‬,‫שתלנו‬ ‫מנותקים‬ ‫בבקבוקים‬ ‫השמיטה‬ ‫בשנת‬ ‫ירוק‬ ‫קיר‬ ‫ויצרנו‬ ‫מהקרקע‬. •‫העולם‬ ‫במעגל‬-‫לתקשורת‬ ‫אחריות‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫בעולם‬,‫ה‬ ‫השקת‬-"‫טוק‬ ‫שמעוני‬", ‫בחומרים‬ ‫חוזר‬ ‫שימוש‬,‫קומפוסט‬ ‫יצירת‬, ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫שמירה‬.
 • 4. ‫ז‬ ‫שכבת‬'‫טו‬ ‫סדר‬ ‫ערכה‬'‫בשבט‬ ‫אלון‬ ‫בית‬ ‫הגמלאים‬ ‫במועדון‬ ‫ירוק‬ ‫שבוע‬- ‫ב‬ ‫כתה‬'1‫המשפחה‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫ציינה‬ ‫לקשיש‬ ‫היום‬ ‫במרכז‬ ‫הקשישים‬ ‫עם‬.
 • 5. ‫ירוק‬ ‫שבוע‬,‫צבע‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ירוק‬ ‫כי‬, ‫חיים‬ ‫דרך‬ ‫זו‬.
 • 6. ‫ירוק‬ ‫שבוע‬-‫א‬ ‫שכבת‬-‫ב‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫בגן‬ ‫ולומדת‬ ‫פועלת‬
 • 8. ‫ירוק‬ ‫שבוע‬-‫ח‬ ‫בשכבת‬' ‫קק‬ ‫כתת‬ ‫את‬ ‫חונכים‬"‫ל‬ ‫טו‬ ‫סדר‬ ‫ועורכים‬'‫עם‬ ‫בשבט‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬
 • 9. ‫ב‬‫הירוק‬ ‫השבוע‬ ‫סיום‬,‫תעודות‬- ‫משמעותי‬ ‫שיח‬,‫וילדים‬ ‫הורים‬, ‫האתגר‬ ‫והצבת‬ ‫תהליך‬ ‫סיום‬ ‫הבאה‬ ‫למחצית‬
 • 10. ‫הפעילים‬ ‫ההורים‬ ‫לכל‬ ‫תודות‬ ‫בועדות‬‫הקהילתי‬ ‫וביום‬ ‫השונות‬ ‫הירוק‬ ‫השבוע‬ ‫את‬ ‫שחתם‬:
 • 12. ‫המשפחה‬ ‫יום‬ ‫מחוויות‬ ‫ג‬ ‫בשכבת‬ ‫וסבתות‬ ‫סבים‬ ‫יום‬'-
 • 13. ‫ה‬ ‫לקראת‬"‫טוק‬ ‫שמעוני‬"‫שני‬ ‫ביום‬,9.2, ‫הורים‬ ‫נפגשו‬,‫באולם‬ ‫ומורים‬ ‫תלמידים‬ ‫מרתקת‬ ‫להרצאה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הספורט‬ ‫האן‬ ‫גלעד‬ ‫של‬,‫מחשב‬ ‫עברות‬ ‫חוקר‬.‫גלעד‬ ‫באינטרנט‬ ‫לסכנות‬ ‫המשתתפים‬ ‫את‬ ‫חשף‬ ‫הילדים‬ ‫על‬ ‫והגנה‬ ‫אישית‬ ‫להגנה‬ ‫כלים‬ ‫ונתן‬.
 • 15. ‫משמעותית‬ ‫למידה‬-‫שבוע‬ ‫הדיגיטאלית‬ ‫האזרחות‬ ‫אינטרנט‬ ‫בנושא‬ ‫מקוונות‬ ‫הרצאות‬‫בטוח‬ ‫כיתות‬ ‫תלמידי‬ ‫משתתפים‬ ‫השבוע‬ ‫במהלך‬ ‫ה‬'-‫ח‬'‫בנושאי‬ ‫מתוקשבות‬ ‫הרצאות‬ ‫ברשת‬ ‫התגוננות‬.
 • 16. ‫משמעותית‬ ‫למידה‬:‫השירים‬ ‫תחרות‬ "‫ערבתיון‬"- ‫השיר‬ ‫חקר‬ ‫באמצעות‬ ‫ערבית‬ ‫לומדים‬,‫היוצר‬ ‫חקר‬, ‫שירים‬ ‫תחרות‬ ‫והפקת‬ ‫לערבית‬ ‫המילים‬ ‫תרגום‬. ‫הראשון‬ ‫במקום‬-"‫השלום‬ ‫דרך‬"‫ולהקתו‬ ‫קמרי‬ ‫בר‬ ‫ח‬ ‫מכתה‬'1.
 • 17. ‫הילדים‬ ‫בחברת‬ ‫חדש‬ ‫מה‬? ‫מאוד‬ ‫פעילה‬ ‫שלנו‬ ‫התלמידים‬ ‫מועצת‬ ‫חבישה‬ ‫קורס‬-‫הפרמדיק‬,‫פישר‬ ‫אפי‬ ‫מר‬, ‫חבישה‬ ‫קורס‬ ‫המועצה‬ ‫לתלמידי‬ ‫העביר‬. ‫ראשונה‬ ‫עזרה‬ ‫עמדת‬ ‫יפתחו‬ ‫התלמידים‬ ‫בחצר‬,‫הגדולה‬ ‫בהפסקה‬.
 • 18. ‫משמעותית‬ ‫למידה‬: ‫הלב‬ ‫מכל‬ ‫נתינה‬. ‫בבית‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬ ‫חטיף‬ ‫הביא‬ ‫הספר‬ ‫אחד‬.... ‫משלוח‬ ‫ארזה‬ ‫כתה‬ ‫כל‬ ‫אחד‬ ‫מנות‬.... ‫במועצת‬ ‫הכתות‬ ‫נציגי‬ ‫עם‬ ‫יצאו‬ ‫התלמידים‬ ‫למחלקה‬ ‫המשלוחים‬ ‫ילדים‬ ‫אונקולוגית‬,‫בתל‬ ‫ילדים‬ ‫לשמח‬ ‫השומר‬ ‫חולים‬, ‫השמחה‬‫היתה‬‫גדולה‬ ‫מאוד‬,‫לנותנים‬ ‫ולמקבלים‬.
 • 19. ‫תחרות‬"‫הזהב‬ ‫מטאטא‬"- ‫הכתה‬ ‫לניקיון‬ ‫האחריות‬ ‫תחרות‬ ‫הלימודית‬ ‫והסביבה‬,‫שמפעילה‬ ‫התלמידים‬ ‫מועצת‬ ‫הראשונים‬ ‫במקומות‬: •‫א‬ ‫בשכבות‬-‫ג‬–‫א‬ ‫כתה‬'1 •‫ד‬ ‫בשכבות‬-‫ו‬–‫ה‬ ‫כתה‬'1 •‫ז‬ ‫בשכבות‬-‫ח‬-‫ז‬ ‫כתה‬'1
 • 20. ‫משמעותית‬ ‫למידה‬:‫וחניכים‬ ‫חונכים‬ ‫המשפחה‬ ‫יום‬ ‫לקראת‬ ‫בפעילויות‬ ‫א‬ ‫כתות‬ ‫תלמידי‬'‫מארחים‬,‫ומלמדים‬ ‫חונכים‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫ילדי‬ ‫את‬
 • 21. ‫משמעותית‬ ‫למידה‬" :‫זוגות‬ ‫זוגות‬"... ‫מארח‬ ‫בית‬ ‫במסגרת‬ ‫יצירתית‬ ‫פעילות‬ ‫ב‬ ‫בכתות‬'-"‫נח‬ ‫לתיבת‬ ‫עולים‬" ‫יצירתיות‬ ‫פיתוח‬,‫בחומרים‬ ‫חוזר‬ ‫ושימוש‬ ‫צוות‬ ‫עבודת‬, ‫אנחנו‬ ‫וגם‬ ‫נח‬ ‫גם‬"‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫למען‬."
 • 23. ‫משמעותית‬ ‫למידה‬: ‫הנאום‬ ‫תורת‬. ‫הצעיר‬ ‫הנואם‬ ‫בתחרות‬ ‫במקום‬ ‫זכתה‬ ‫העירונית‬ ‫הראשון‬,‫תלמידת‬ ‫פלח‬ ‫מאיה‬ ‫ו‬ ‫כתה‬'2 ‫השלישי‬ ‫ובמקום‬,‫עברון‬ ‫גלעד‬, ‫ו‬ ‫כתה‬ ‫תלמיד‬'2 ‫לזוכים‬ ‫ברכות‬.
 • 26. ‫משמעותית‬ ‫למידה‬: ‫בשמעוני‬ ‫גלוב‬ ‫השתלמות‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫התקיימה‬ ‫החודש‬ ‫גלוב‬ ‫בפרויקט‬ ‫הפעילים‬ ‫מורים‬ ‫של‬ ‫ארצית‬ ‫העולמי‬.
 • 27. ‫משמעותית‬ ‫למידה‬:‫מתרגלים‬ ‫מרחוק‬ ‫למידה‬ 80%‫השתתפו‬ ‫מהתלמידים‬ ‫המשימות‬ ‫את‬ ‫ובצעו‬ ‫בתרגיל‬- ‫הכבוד‬ ‫כל‬!!!! ‫הבאה‬ ‫בפעם‬100%
 • 28. ‫רעידת‬ ‫בזמן‬ ‫התגוננות‬ ‫תרגול‬‫אדמה‬‫ביום‬ ‫שני‬16.2.15‫ארצי‬ ‫התגוננות‬ ‫תרגיל‬ ‫התקיים‬ ‫אדמה‬ ‫רעידת‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫לתרגול‬.‫הבקר‬ ‫לשבח‬ ‫אותנו‬ ‫ציין‬ ‫העורף‬ ‫מפיקוד‬.