SlideShare a Scribd company logo
‫לעמוד‬ ‫המשך‬4
‫לעמוד‬ ‫המשך‬4
‫לעמוד‬ ‫המשך‬4
‫יוזמה‬
‫התחדשות‬...
http://portal.k12.il/beer-sheva/makif-g/Default.aspx ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫אתר‬:
‫ללמוד‬ ‫צריך‬ ‫ודור‬ ‫דור‬ ‫בכל‬
‫בכלים‬ ‫השימוש‬ ‫דרכי‬ ‫את‬
‫הדור‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬...
(‫קוק‬ ‫הרב‬)
‫שאיפה‬
rutigr10@gmail.com ‫ועדכונים‬ ‫לפרטים‬:‫גרינשפן‬ ‫רותי‬
‫מס‬ ‫מידעון‬'9
‫עתידים‬ ‫קדם‬–‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫הנגישות‬ ‫תוכנית‬
‫עומר‬ ‫התעשייה‬ ‫בגן‬ ‫שהתקיים‬ ‫בטקס‬,‫נייד‬ ‫מחשב‬ ‫הדרום‬ ‫מרחבי‬ ‫בלימודים‬ ‫מצטיינים‬ ‫תלמידים‬ ‫כשלושים‬ ‫קיבלו‬.
‫עתידים‬ ‫קדם‬ ‫בתלמידי‬ ‫מרגשת‬ ‫הכרה‬ ‫זאת‬ ‫הייתה‬-‫היא‬ ‫מתוכניותיה‬ ‫שאחת‬'‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫הנגישות‬'‫בה‬
‫שישי‬ ‫בימי‬ ‫אקדמאיים‬ ‫בקורסים‬ ‫התלמידים‬ ‫לומדים‬,‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫באוניברסיטת‬..‫המצטיינים‬,‫אגב‬ ‫שרובם‬,‫גל‬ ‫כמו‬
‫רופאים‬ ‫להיות‬ ‫שואפים‬,‫קרדיולוג‬ ‫להיות‬ ‫שואף‬ ‫וגל‬,‫גבוה‬ ‫ציונים‬ ‫ממוצע‬ ‫למרות‬ ‫צניעות‬ ‫הפגינו‬,95‫ומעלה‬.
‫אלה‬ ‫תלמידים‬,‫ע‬ ‫צויין‬ ‫במיוחד‬ ‫וגל‬ ‫להכרה‬ ‫זכו‬"‫הלימודית‬ ‫למצוינות‬ ‫בנוסף‬ ‫בעמך‬ ‫התנדבותו‬ ‫על‬ ‫עתידים‬ ‫מנכל‬ ‫י‬.
‫מאור‬ ‫לאלי‬
‫התוכנית‬ ‫רכזת‬
‫לימודית‬ ‫הצטיינות‬ ‫פרס‬–‫איון‬ ‫בן‬ ‫גל‬–‫י‬"‫א‬7
‫הצטיינותך‬ ‫בין‬ ‫לשלב‬ ‫היכולת‬ ‫על‬ ‫בך‬ ‫גאים‬
‫לקהילה‬ ‫ותרומתך‬ ‫בלימודים‬,‫בהצלחה‬
‫הדרך‬ ‫בהמשך‬...
‫להקות‬ ‫ערב‬-‫צעירים‬ ‫ונגנים‬ ‫יוצרים‬-Coffee Night‫ג‬ ‫מקיף‬'
‫מוזיקליים‬ ‫הרכבים‬ ‫הופיעו‬ ‫בו‬ ‫ערב‬,‫הדרום‬ ‫איזור‬ ‫מכל‬ ‫צעירים‬ ‫וזמרים‬ ‫נגנים‬.
‫של‬ ‫יוזמה‬ ‫פרי‬ ‫הוא‬ ‫הערב‬3‫תלמידים‬,‫י‬ ‫מכיתה‬ ‫אנדרי‬"‫ד‬,‫י‬ ‫מכיתה‬ ‫מישל‬,‫י‬ ‫מכיתה‬ ‫וריטה‬"‫ב‬‫המורים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫אטיאס‬ ‫ברברה‬
‫השנה‬ ‫בתחילת‬ ‫כבר‬ ‫לשולחני‬ ‫היוזמה‬ ‫את‬ ‫והביאו‬ ‫חשיבות‬ ‫זו‬ ‫בפעילות‬ ‫שראו‬ ‫טיאך‬ ‫וחנוך‬.‫ג‬ ‫שמקיף‬ ‫החלטנו‬ ‫יחד‬'‫הבית‬ ‫יהיה‬,
‫אומנים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫הבמה‬,‫נגנים‬,‫צעירים‬ ‫יוצרים‬,‫יצירתי‬ ‫ובאופן‬ ‫קשה‬ ‫עבדו‬ ‫הם‬ ‫האחרון‬ ‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫ועד‬ ‫זה‬ ‫ומרגע‬....‫הפקת‬ ‫על‬
‫ואירגונו‬ ‫הערב‬.‫המקום‬ ‫את‬ ‫אירגנו‬ ‫הם‬,‫כרטיסים‬ ‫מכירת‬,‫למעוניינים‬ ‫ושתייה‬ ‫כיבוד‬,‫מבי‬ ‫תלמידים‬ ‫בשיתוף‬ ‫הכל‬"‫הס‬.
‫התוצאה‬‫הייתה‬,‫ערב‬‫אומנותי‬,‫ומרגש‬ ‫תרבותי‬.‫הערב‬ ‫בשעות‬,‫לבי‬ ‫הגיעו‬"‫שלנו‬ ‫הספר‬ ‫מבית‬ ‫צעירים‬ ‫הס‬,‫ומהסביבה‬ ‫מהעיר‬
‫נגינה‬ ‫בכלי‬ ‫מצויידים‬‫כשרונותיהם‬ ‫את‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫להביא‬ ‫מוזיקלית‬ ‫במה‬ ‫להם‬ ‫שנתן‬ ‫לערב‬.‫הורים‬ ‫הגיעו‬,‫משפחות‬,‫מורים‬
‫בנגנים‬ ‫לצפות‬ ‫וחברים‬.‫באר‬ ‫העיר‬ ‫ומרחבי‬ ‫מביהס‬ ‫צעירים‬ ‫להקות‬ ‫זה‬ ‫אחר‬ ‫בזה‬ ‫עלו‬ ‫לבמה‬-‫שבע‬.
‫יודע‬ ‫שלא‬ ‫למי‬,‫ג‬ ‫ממקיף‬ ‫תלמידים‬'‫ב‬ ‫הופיעו‬-5‫להקות‬,‫של‬ ‫מעורבים‬ ‫הרכבים‬ ‫וחלקם‬ ‫שלנו‬ ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫רק‬ ‫הרכבים‬ ‫חלקם‬
‫שונים‬ ‫ספר‬ ‫מבתי‬ ‫תלמידים‬.‫כרטיסים‬ ‫מכירת‬ ‫כלל‬ ‫הערב‬ ‫אירגון‬,‫למעוניינים‬ ‫ושתייה‬ ‫כיבוד‬.‫ההתנהגות‬ ‫את‬ ‫להדגיש‬ ‫חשוב‬
‫בערב‬ ‫שהשתתפו‬ ‫הצעירים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והמכבדת‬ ‫הבוגרת‬.
‫ומרומם‬ ‫מיוחד‬ ‫ערב‬...
‫הפועל‬ ‫אל‬ ‫מהכוח‬ ‫הערב‬ ‫הוצאת‬ ‫של‬ ‫הצמוד‬ ‫הליווי‬ ‫על‬ ‫טיאך‬ ‫וחנוך‬ ‫אטיאס‬ ‫לברברה‬ ‫והערכה‬ ‫מיוחדת‬ ‫תודה‬,‫הגדול‬ ‫הראש‬ ‫על‬
‫התלמידים‬ ‫ושיתוף‬.‫קשה‬ ‫עבדתם‬,‫במקצועיות‬ ‫הפרטים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חשיבה‬ ‫תוך‬,‫ובצניעות‬ ‫למטרה‬ ‫מכוונות‬-‫לעבוד‬ ‫תענוג‬ ‫היה‬
‫איתכם‬.
‫לתלמידים‬,‫אנדרי‬,‫מישל‬,‫והנחייתו‬ ‫הובלתו‬ ‫הערב‬ ‫אירגון‬ ‫על‬ ‫וריטה‬ ‫אופיר‬,‫כ‬ ‫שיתוף‬ ‫על‬"‫באירגון‬ ‫תלמידים‬ ‫הרבה‬ ‫כ‬.
‫בבי‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫אמיתית‬ ‫לשותפות‬ ‫דוגמא‬ ‫הוא‬ ‫הערב‬"‫הס‬..
‫בכולכם‬ ‫גאה‬,‫כח‬ ‫יישר‬.
‫סספורטס‬ ‫לניסים‬ ‫תודה‬-‫ולנוריאל‬ ‫כיוונים‬ ‫חברת‬ ‫מנכל‬-‫בהגברה‬ ‫הסיוע‬ ‫על‬ ‫הצעירים‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬.
‫אומר‬ ‫יקרים‬ ‫מורים‬ ‫ולכם‬-‫מיוחד‬ ‫ערב‬ ‫היה‬,‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫גאווה‬.
‫סטרול‬ ‫חוה‬
‫להקות‬ ‫ערב‬ ‫לאחר‬ ‫שהתפרסמו‬ ‫תגובות‬
‫ושלחה‬ ‫אספה‬:‫י‬ ‫אטל‬ ‫נוי‬"‫א‬6
‫י‬ ‫כיתה‬ ‫ולווניק‬ ‫מישל‬'‫ג‬ ‫מקיף‬'
‫י‬ ‫כיתה‬ ‫דהאן‬ ‫גיא‬"‫ו‬ ‫מקיף‬ ‫א‬'
‫בחיינו‬ ‫חשוב‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫מוזיקה‬.‫היומיומי‬ ‫החיים‬ ‫אורח‬ ‫לנו‬ ‫שמציב‬ ‫מהלחץ‬ ‫ולהשתחרר‬ ‫חיינו‬ ‫משגרת‬ ‫לרגע‬ ‫להתנתק‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫היא‬.
‫מהאנשים‬ ‫חלק‬ ‫אצל‬,‫מחייהם‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫תופסת‬ ‫המוזיקה‬:‫אותה‬ ‫יוצרים‬ ‫אלא‬ ‫למוזיקה‬ ‫מקשיבים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הם‬.‫גם‬ ‫נמצאים‬ ‫אנשים‬ ‫אותם‬ ‫ובין‬
‫תלמידים‬,‫מנגנים‬ ‫שהם‬ ‫המוזיקה‬ ‫דרך‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫וחיים‬ ‫בנגינה‬ ‫מוכשרים‬.
‫ג‬ ‫מקיף‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫שהתקיים‬ ‫הלהקות‬ ‫ערב‬,'‫צעירות‬ ‫להקות‬ ‫של‬ ‫להופעות‬ ‫כולו‬ ‫הוקדש‬.‫להופיע‬ ‫הזדמנות‬ ‫הצעירים‬ ‫לנגנים‬ ‫סיפק‬ ‫הערב‬
‫כישוריהם‬ ‫את‬ ‫ולהראות‬,‫מהמוזיקה‬ ‫ליהנות‬ ‫התלמידים‬ ‫לשאר‬ ‫איפשר‬ ‫ובמקביל‬.
‫מוקדם‬ ‫החלו‬ ‫הערב‬ ‫לקראת‬ ‫המרובות‬ ‫ההכנות‬.‫מקום‬ ‫לארגן‬ ‫צורך‬ ‫היה‬,‫הגברה‬ ‫מערכת‬ ‫להזמין‬,‫הזמנים‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫לסדר‬,
‫והמשתתפים‬ ‫המארגנים‬ ‫בקרב‬ ‫ששררו‬ ‫המחלוקות‬ ‫על‬ ‫ולהתגבר‬ ‫אנשים‬ ‫ליידע‬.‫הזה‬ ‫הערב‬ ‫את‬ ‫לארגן‬ ‫מנת‬ ‫על‬,
‫טובה‬ ‫ארגון‬ ‫יכולת‬ ‫דרושה‬ ‫הייתה‬,‫לקבוצות‬ ‫התחלקו‬ ‫המארגנים‬ ‫ולכן‬,‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫על‬ ‫אחראית‬ ‫הייתה‬ ‫קבוצה‬ ‫וכל‬:
‫הלהקות‬ ‫בערב‬ ‫שיופיעו‬ ‫הלהקות‬ ‫הזמנת‬ ‫על‬ ‫אחראית‬ ‫הייתה‬ ‫אחת‬ ‫קבוצה‬.
‫הסאונד‬ ‫מערכות‬ ‫ולארגון‬ ‫לתיאום‬ ‫דאגה‬ ‫שנייה‬ ‫קבוצה‬.
‫אותם‬ ‫ולהזמין‬ ‫הערב‬ ‫על‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫את‬ ‫ליידע‬ ‫דאגה‬ ‫אחרת‬ ‫קבוצה‬.
‫נוכחותם‬ ‫ואת‬ ‫המורים‬ ‫של‬ ‫ההיענות‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫וחשוב‬ ‫המסדרונות‬ ‫על‬ ‫ערב‬ ‫באותו‬ ‫להשגיח‬ ‫יסכימו‬ ‫אשר‬ ‫מורים‬ ‫למצוא‬ ‫צריכה‬ ‫הייתה‬ ‫קבוצה‬ ‫עוד‬
‫הנאה‬ ‫שכולו‬ ‫ערב‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫המאוחרות‬ ‫השעות‬ ‫עד‬.‫בזמן‬ ‫בדיוק‬ ‫הושלמו‬ ‫ההכנות‬,‫הערב‬ ‫באותו‬ ‫נראתה‬ ‫והמאמץ‬ ‫ההשקעה‬ ‫ורמת‬.
‫הכנסים‬ ‫באולם‬ ‫התקיימו‬ ‫ההופעות‬.‫מהשעה‬ ‫התחיל‬ ‫הערב‬7‫בערב‬,‫השעה‬ ‫לקראת‬ ‫יגיעו‬ ‫שהרוב‬ ‫הייתה‬ ‫הציפייה‬ ‫אך‬8.‫ההפתעה‬ ‫למרבה‬ ‫אך‬,
‫היה‬ ‫כך‬ ‫לא‬:‫הפתיחה‬ ‫משעת‬ ‫כבר‬ ‫עמוס‬ ‫היה‬ ‫האולם‬.‫הגיעו‬ ‫רבים‬ ‫תלמידים‬,‫אחרים‬ ‫ממקיפים‬ ‫וחלקם‬ ‫שלנו‬ ‫מהמקיף‬ ‫חלקם‬,‫הייתה‬ ‫ולכולם‬
‫משותפת‬ ‫מטרה‬:‫ומהמוזיקה‬ ‫מהמופע‬ ‫והנאה‬ ‫לנגן‬ ‫שבאו‬ ‫לחבריהם‬ ‫פרגון‬.
‫מוכשרות‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫הן‬ ‫שהופיעו‬ ‫הלהקות‬:‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצאות‬ ‫היו‬ ‫שלהן‬ ‫ההופעות‬.‫בצורה‬ ‫ניגנו‬ ‫והנגנים‬ ‫וחופשיות‬ ‫במה‬ ‫כישורי‬ ‫היו‬ ‫לסולנים‬
‫מקצועית‬.‫מדהימה‬ ‫הייתה‬ ‫הערב‬ ‫במהלך‬ ‫שהייתה‬ ‫ההרגשה‬:‫באירוע‬ ‫רשמיות‬ ‫הרגשת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬.‫ומשוחרר‬ ‫חופשי‬ ‫הרגיש‬ ‫הכל‬.‫הלהקות‬
‫ניגנו‬ ‫שהן‬ ‫המוזיקה‬ ‫לקצב‬ ‫נע‬ ‫שהקהל‬ ‫בזמן‬ ‫הבמה‬ ‫על‬ ‫התפרעו‬.
‫למוזיקה‬ ‫בנוסף‬,‫כיבוד‬ ‫גם‬ ‫הוגש‬:‫בלבד‬ ‫סמליים‬ ‫במחירים‬ ‫ושתייה‬ ‫עוגות‬ ‫בו‬ ‫שנמכרו‬ ‫דוכן‬ ‫היה‬ ‫לאולם‬ ‫הכניסה‬ ‫ליד‬,‫שהופיעו‬ ‫הלהקות‬ ‫ולחברי‬
‫בחינם‬ ‫הוגש‬ ‫הכיבוד‬.‫רגע‬ ‫מכל‬ ‫נהנה‬ ‫הלהקות‬ ‫לערב‬ ‫שהגיע‬ ‫הקהל‬.‫מהמוזיקה‬ ‫נהנו‬ ‫כולם‬,‫בו‬ ‫ששררה‬ ‫ומהאווירה‬ ‫מההופעה‬.
‫הערב‬ ‫של‬ ‫בסיומו‬,‫מרוצים‬ ‫נראו‬ ‫כולם‬.‫מהלחץ‬ ‫שחרור‬ ‫של‬ ‫בהרגשה‬ ‫היו‬ ‫כולם‬,‫רבה‬ ‫והתרגשות‬ ‫מהשגרה‬ ‫שחרור‬.
‫הסמלי‬ ‫הכניסה‬ ‫וממחיר‬ ‫העוגות‬ ‫מקניית‬ ‫שנאספו‬ ‫הכספים‬(10‫שקלים‬)‫הערב‬ ‫לארגון‬ ‫שנדרשו‬ ‫ההכנות‬ ‫במחיר‬ ‫לעמוד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הושקעו‬.‫לכן‬,
‫רווח‬ ‫למטרות‬ ‫ולא‬ ‫משתתפיו‬ ‫לכל‬ ‫הנאה‬ ‫לגרום‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אורגן‬ ‫שהערב‬ ‫כיוון‬ ‫היא‬ ‫רשמי‬ ‫ולא‬ ‫מהנה‬ ‫היה‬ ‫שהערב‬ ‫לכך‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬.‫כאשר‬
‫להרוויח‬ ‫מהרצון‬ ‫ולא‬ ‫מהלב‬ ‫נעשות‬ ‫ההכנות‬,‫טובה‬ ‫ולאווירה‬ ‫לאיכותו‬ ‫רבות‬ ‫ותורמת‬ ‫האירוע‬ ‫במהלך‬ ‫מורגשת‬ ‫זו‬ ‫השקעה‬.
-‫ג‬ ‫מקיף‬'-‫צעירות‬ ‫להקות‬ ‫ערב‬ COFFEE NIGHT
‫כתבה‬:‫י‬ ‫רזניק‬ ‫לילי‬"‫א‬7
‫רבה‬ ‫בהצלחה‬ ‫עבר‬ ‫והוא‬ ‫שלנו‬ ‫במקיף‬ ‫הראשון‬ ‫הלהקות‬ ‫ערב‬ ‫היה‬ ‫זה‬,‫בעתיד‬ ‫שיבואו‬ ‫ומוצלחים‬ ‫טובים‬ ‫רבים‬ ‫מיני‬ ‫הראשון‬ ‫רק‬ ‫שהוא‬ ‫נקווה‬ ‫לכן‬.
‫י‬ ‫כיתה‬ ‫שרייבמן‬ ‫סברינה‬"‫א‬
‫י‬ ‫כיתה‬ ‫טריפולסקי‬ ‫אביבה‬"‫ב‬
‫לצלם‬ ‫תודות‬:‫ברנצ‬ ‫מיכאל‬'‫יק‬
‫רבות‬ ‫בתמונות‬ ‫ולצפות‬ ‫זה‬ ‫קישור‬ ‫על‬ ‫ללחוץ‬ ‫ניתן‬
‫מהאירוע‬‫בפייסבוק‬–‫ג‬ ‫מקיף‬'‫באר‬-‫שבע‬
‫ט‬ ‫משכבה‬ ‫תלמידים‬'‫ע‬ ‫המלווה‬ ‫שעתיים‬ ‫בן‬ ‫למפגש‬ ‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫נפגשו‬"‫מדריך‬ ‫י‬
‫שנקראת‬ ‫בתכנית‬"‫מרום‬."
‫בהדרכות‬ ‫משתתפים‬ ‫התלמידים‬,‫בקהילה‬ ‫ומתנדבים‬ ‫בפעילויות‬" .‫משלוחי‬ ‫הכנו‬
‫ספר‬ ‫לבית‬ ‫פורים‬ ‫לכבוד‬ ‫מנות‬"‫שחר‬",‫שוקולד‬ ‫בסדנת‬ ‫והשתתפנו‬."
‫במשך‬ ‫לסמינר‬ ‫גם‬ ‫השנה‬ ‫ובסוף‬ ‫לטיולים‬ ‫יוצאים‬ ‫התלמידים‬ ‫התוכנית‬ ‫במסגרת‬
‫מדריך‬ ‫תעודת‬ ‫מקבלים‬ ‫הם‬ ‫שבסופו‬ ‫ימים‬ ‫שבוע‬.‫להם‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫תעודה‬
‫בקייטנות‬ ‫לעבוד‬ ‫ואף‬ ‫מהם‬ ‫הקטנים‬ ‫ילדים‬ ‫קבוצות‬ ‫הבאות‬ ‫בשנים‬ ‫להדריך‬.
‫בנוסף‬,‫חדשים‬ ‫חברים‬ ‫מכירים‬ ‫התלמידים‬,‫מנהיגות‬ ‫על‬ ‫ולומדים‬ ‫נהנים‬.
‫מהטיול‬ ‫תמונות‬ ‫כמה‬ ‫הנה‬‫שעבר‬ ‫בשבוע‬ ‫שנערך‬ ‫גולדה‬ ‫לפארק‬.‫למדו‬ ‫זה‬ ‫ביום‬
‫מגוונות‬ ‫סדנאות‬ ‫באמצעות‬ ‫מנהיגות‬ ‫מהי‬ ‫התלמידים‬,‫ופעילות‬ ‫שדה‬ ‫בישולי‬
‫לגיבוש‬ ‫אתגרית‬-ODT
‫מרום‬ ‫תוכנית‬
‫כתבה‬:‫ט‬ ‫עמר‬ ‫ספיר‬'2
‫י‬ ‫שכבה‬ ‫שנתי‬ ‫טיול‬'–
‫הגלבוע‬,‫והתבור‬ ‫שאן‬ ‫בית‬ ‫עמק‬
‫י‬ ‫חמשיר‬'7
‫בטבע‬ ‫לטיול‬ ‫נסיעה‬
‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ ‫עם‬
‫כבשנו‬ ‫בגלבוע‬ ‫ברקן‬ ‫הר‬ ‫את‬
‫התגבשנו‬ ‫כבר‬ ‫הנעלם‬ ‫ובעמק‬
‫הגענו‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ ‫לאכסניה‬
‫ישננו‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫ובלילה‬,
‫תקף‬ ‫אותנו‬ ‫שור‬ ‫תבור‬ ‫בנחל‬
‫האף‬ ‫על‬ ‫דם‬ ‫עם‬ ‫היה‬ ‫הוא‬
‫כך‬ ‫כל‬ ‫נהננו‬ ‫גיבוש‬ ‫במשחקי‬ ‫מודע‬ ‫בעין‬
‫נשכח‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫כזה‬ ‫טיול‬.
‫י‬ ‫חמשיר‬'5+‫י‬'8
‫י‬ ‫שכבה‬'‫אוהבים‬ ‫טיולים‬
‫מקטרים‬ ‫תמיד‬ ‫שהם‬ ‫למרות‬.
‫ראינו‬ ‫הבוקר‬ ‫על‬ ‫רבקה‬ ‫את‬,
‫מאשרת‬ ‫תלמידים‬ ‫בודקת‬
‫מסלולים‬,‫בכיף‬ ‫יצאנו‬ ‫וכך‬
‫רבות‬ ‫ותהיות‬ ‫דחיות‬ ‫לאחר‬.
‫בגלבוע‬ ‫הקשה‬ ‫המסלול‬ ‫את‬
‫מרובות‬ ‫שעות‬ ‫לאחר‬ ‫סיימנו‬
‫נפילות‬,‫בשגרה‬ ‫היו‬ ‫החלקות‬
‫גלידה‬ ‫באוטו‬ ‫הפתיעה‬ ‫ורבקה‬.
‫ונהנינו‬ ‫צפינו‬ ‫שאן‬ ‫בית‬ ‫במיצג‬
‫קפצנו‬ ‫מיד‬ ‫לסראייה‬ ‫ולקרונות‬.
‫הגענו‬ ‫לילה‬ ‫באישון‬ ‫לאכסנייה‬,
‫הפרדנו‬ ‫ובנות‬ ‫בנים‬,‫אור‬ ‫עד‬
‫והשתוללנו‬ ‫רקדנו‬ ‫בוקר‬.
‫א‬.‫הכנו‬ ‫וכריכים‬ ‫בלסנו‬ ‫בוקר‬.
‫הטיול‬ ‫מכל‬ ‫נזכור‬ ‫ומה‬?‫את‬
‫הבנות‬ ‫אחרי‬ ‫שרדפו‬ ‫השוורים‬
‫במסלול‬ ‫ותאיר‬ ‫רז‬.
‫י‬ ‫חמשיר‬'3+‫י‬'4
‫יצאנו‬ ‫בצפון‬ ‫לטיול‬
‫ירדנו‬ ‫ההרים‬ ‫מן‬,‫מהגלבוע‬
‫נפלנו‬ ‫פרות‬ ‫ואל‬ ‫גלשנו‬.
‫כלל‬ ‫ובלילה‬ ‫מעכנו‬ ‫גופנו‬ ‫את‬
‫ישנו‬ ‫לא‬.‫בתורנות‬ ‫מורים‬:
‫עייפנו‬,‫נפגשנו‬ ‫ובנים‬ ‫בנות‬.
‫קפצנו‬ ‫למים‬ ‫היום‬,‫שיחקנו‬ ‫וסנדה‬ ‫לגו‬
‫ושיגענו‬ ‫הרשמנו‬ ‫רבקה‬ ‫ואת‬
‫כתבנו‬ ‫אפילו‬ ‫חמשיר‬
‫לנו‬ ‫מגיע‬ ‫כך‬ ‫ועל‬
‫לנו‬ ‫שתפרגנו‬.
‫י‬ ‫חמשיר‬'6
‫יצאנו‬ ‫לטיול‬,‫טיפסנו‬ ‫להרים‬
‫השארנו‬ ‫באוטובוס‬ ‫ומיכל‬ ‫מזל‬ ‫את‬.
‫התגלגלנו‬ ‫ברקן‬ ‫מהר‬,
‫ביפ‬ ‫על‬ ‫דיבר‬ ‫אורן‬ ‫הנעלם‬ ‫בעמק‬,
‫הג‬ ‫על‬ ‫טרמפ‬ ‫תפסה‬ ‫ורבקה‬'‫יפ‬.
"‫שאן‬ ‫בלילות‬"‫עייפנו‬,‫די‬ ‫ואמרנו‬.
‫אכלנו‬ ‫הישרדות‬ ‫אוכל‬ ‫בערב‬,
‫בחדרים‬"‫פוקר‬ ‫סטריפ‬"‫שיחקנו‬.
‫העמדנו‬ ‫במסדר‬ ‫פורמן‬ ‫את‬,
‫וב‬"‫הקשב‬"‫הסתדרנו‬ ‫לפחים‬.
‫בתבור‬"‫קקי‬"‫הרחנו‬ ‫פרות‬ ‫של‬,
‫השארנו‬ ‫באוטובוס‬ ‫ניקיטה‬ ‫ואת‬.
‫ל‬-O.D.T.‫הגענו‬ ‫בהתרגשות‬
‫ניצחנו‬ ‫התחרות‬ ‫ואת‬.
‫קפצנו‬ ‫להשתכשך‬ ‫מודע‬ ‫לעין‬ ‫בשמחה‬,
‫לנו‬ ‫רק‬ ‫הוא‬ ‫הכבוד‬ ‫כך‬ ‫ועל‬
‫שכתבנו‬ ‫החמשירים‬ ‫ואלה‬
‫בפעילות‬,‫הטבע‬ ‫בהשראת‬...
‫מדהים‬ ‫פשוט‬ ‫היה‬ ‫יא‬ ‫בשכבה‬ ‫השנתי‬ ‫הטיול‬!
‫כתבו‬:‫קלסן‬ ‫וסיגל‬ ‫חיון‬ ‫מזל‬-‫יא‬6
‫רוח‬ ‫מצב‬ ‫המון‬ ‫עם‬ ‫אילת‬ ‫לכיוון‬ ‫יצאנו‬,‫ארוך‬ ‫במסלול‬ ‫ללכת‬ ‫והתחלנו‬ ‫אילת‬ ‫בהרי‬ ‫עצרנו‬,‫אבל‬ ‫מעייף‬
‫כולם‬ ‫בין‬ ‫עצום‬ ‫גיבוש‬ ‫יצר‬ ‫זה‬ ‫התחתונה‬ ‫בשורה‬!‫אתגרי‬ ‫מסלול‬ ‫ועברנו‬ ‫תמנע‬ ‫לפארק‬ ‫המשכנו‬ ‫משם‬
‫במקום‬ ‫הלילה‬ ‫ללינת‬ ‫בהכנות‬ ‫התחלנו‬ ‫שבסופו‬.‫רוח‬ ‫מצב‬ ‫המון‬ ‫עם‬ ‫מדהימה‬ ‫מסיבה‬ ‫הייתה‬ ‫בלילה‬
‫נגמרה‬ ‫שהמסיבה‬ ‫וברגע‬,‫חנה‬ ‫עם‬ ‫הכוכבים‬ ‫לאור‬ ‫ישבנו‬–‫השכבה‬ ‫רכזת‬...‫צחקנו‬,‫ודיברנו‬ ‫שרנו‬.
‫הטיול‬ ‫של‬ ‫לשיא‬ ‫היישר‬ ‫ומשם‬ ‫המסלולים‬ ‫המשיכו‬ ‫השני‬ ‫ביום‬-‫שנורקלים‬ ‫עם‬ ‫וצלילה‬ ‫שייט‬ ‫מסיבת‬!!!
‫לסיום‬,‫מאתגר‬ ‫טיול‬ ‫היה‬,‫מגבש‬ ‫מאוד‬ ‫ומאוד‬ ‫מהנה‬.
‫מדהימות‬ ‫פשוט‬ ‫חוויות‬ ‫עם‬ ‫מהטיול‬ ‫חזרנו‬
‫י‬ ‫שכבה‬ ‫טיול‬"‫ב‬ ‫המהנה‬ ‫הטיול‬,‫הרגוע‬,
‫בטבע‬ ‫רגע‬ ‫מכל‬ ‫נהננו‬......
‫חגיגה‬ ‫ואיזו‬,‫מסיבה‬ ‫ואיזו‬
‫בא‬ ‫שלא‬ ‫ומי‬-‫ראה‬ ‫לא‬...
‫שבא‬ ‫ומי‬...‫נהנה‬!!!
‫מסתבר‬..
‫באוהלים‬ ‫שהשינה‬–
‫מדהימה‬ ‫חוויה‬....
‫שבאו‬ ‫ולאלה‬–‫חוויה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬
‫מסכמת‬....‫י‬ ‫סוף‬"‫ב‬
‫כללה‬ ‫בכיתה‬ ‫הפסח‬ ‫חגיגת‬:
1.‫אלי‬ ‫אדון‬ ‫של‬ ‫מפיו‬ ‫הרצאה‬-‫מתלמידיי‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫סבא‬,‫בנושא‬" :‫הקראים‬ ‫היהודים‬."
2.‫ע‬ ‫ומונחה‬ ‫מעודכן‬ ‫כיתתי‬ ‫פסח‬ ‫סדר‬"‫התלמידים‬ ‫י‬
3.‫מנוף‬ ‫פעילות‬ ‫סיכום‬-‫על‬‫נתינה‬.
‫הקראים‬ ‫היהודים‬ ‫בנושא‬ ‫הרצאה‬ ‫ולמה‬ ‫איך‬??‫אז‬,‫לא‬ ‫למה‬?
‫לימודי‬ ‫אורייני‬ ‫מדיון‬ ‫חלק‬ ‫היה‬ ‫הנושא‬.‫ישראל‬ ‫תרבות‬ ‫לימודי‬ ‫במסגרת‬,‫וחברה‬ ‫ספרות‬,
‫בנושא‬ ‫שאלות‬ ‫התעוררו‬:‫יהודית‬ ‫ישראליות‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫ישראלית‬ ‫יהדות‬.
‫הקראים‬ ‫על‬ ‫בקורס‬ ‫שלמדתי‬ ‫כפי‬ ‫ישראל‬ ‫במחשבת‬ ‫המרכזיות‬ ‫התפיסות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫הצגתי‬.
‫אנכי‬ ‫ציר‬ ‫על‬ ‫מוגדרת‬ ‫היהדות‬.‫היסטורי‬-‫רעיוני‬-‫ערכי‬.‫והאוריינטציה‬ ‫סיני‬ ‫הר‬ ‫במעמד‬ ‫תחילתה‬
‫הנביאים‬ ‫דברי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הימים‬ ‫באחרית‬ ‫המשיח‬ ‫ימי‬ ‫עבר‬ ‫אל‬ ‫שלה‬.‫מציר‬ ‫שמסתעפת‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬
‫אליו‬ ‫ביחס‬ ‫עצמה‬ ‫מגדירה‬ ‫זה‬.‫כיתה‬ ‫נחשבת‬-‫ההגדרה‬ ‫את‬ ‫שמשנה‬ ‫וייחודית‬ ‫שונה‬ ‫אחרת‬ ‫קבוצה‬
‫המרכזית‬ ‫היהודית‬ ‫התפיסה‬ ‫על‬ ‫ומאיימת‬ ‫המרכזית‬.‫ההיסטוריה‬ ‫לאורך‬ ‫כאלה‬ ‫קבוצות‬ ‫למנות‬ ‫ניתן‬.
‫לנצרות‬ ‫מתגבשת‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬.‫עליהן‬ ‫לספר‬ ‫יודעת‬ ‫שההיסטוריה‬ ‫קבוצות‬ ‫ועוד‬ ‫הקראים‬ ‫גם‬ ‫כך‬..
‫מהנצרות‬ ‫להבדיל‬,‫כיהודים‬ ‫ומוכרים‬ ‫ביהדות‬ ‫נשארו‬ ‫הקראים‬,‫מובדלים‬ ‫אבל‬.‫שונים‬.
‫דוגמאות‬ ‫כמה‬ ‫הצגתי‬....‫גאה‬ ‫ספק‬ ‫נבוך‬ ‫ספק‬ ‫הצביע‬ ‫התלמידים‬ ‫אחד‬ ‫לפתע‬,‫לשאול‬ ‫רוצה‬ ‫שהוא‬ ‫חשבתי‬....‫בשקט‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬.
‫קראי‬ ‫אני‬.‫קראית‬ ‫שלי‬ ‫המשפחה‬.‫ודיון‬ ‫שיעור‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫מקסים‬ ‫רגע‬ ‫היה‬ ‫זה‬,‫שמניתי‬ ‫וההבדלים‬ ‫הדוגמאות‬ ‫את‬ ‫אישר‬ ‫הוא‬.
‫ראשון‬ ‫ממקור‬ ‫לשמוע‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫העלינו‬ ‫רגע‬ ‫ובאותו‬–‫אבא‬-‫הסבר‬ ‫סבא‬-‫הקראים‬ ‫היהודים‬ ‫על‬ ‫הרצאה‬.
‫אלי‬ ‫סבא‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫נוצר‬.‫פנסיונר‬ ‫עיתונאי‬.‫חולים‬ ‫בבית‬ ‫מתנדב‬.
‫להרצות‬ ‫לכיתה‬ ‫יגיע‬ ‫פסח‬ ‫שלקראת‬ ‫וקבענו‬ ‫בשמחה‬ ‫נענה‬ ‫הוא‬.‫היה‬ ‫וכך‬.
‫מרותקים‬ ‫היו‬ ‫התלמידים‬.
‫סקרנות‬ ‫מתוך‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫והרחיבו‬ ‫ההרצאה‬ ‫בסוף‬ ‫שאלות‬ ‫שאלו‬,‫רב‬ ‫ועניין‬ ‫כבוד‬.
‫מאתנו‬ ‫אותם‬ ‫המייחד‬ ‫התרבותי‬ ‫לפולקלור‬ ‫מעבר‬,‫השמש‬ ‫תחת‬ ‫חדש‬ ‫שאין‬ ‫הבינו‬ ‫התלמידים‬.
‫כוח‬ ‫מאבקי‬-‫המשחק‬ ‫שם‬ ‫זה‬ ‫ומקורבים‬ ‫מיוחסים‬.‫שלה‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫מספרת‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬ ‫ואיך‬
‫זהות‬ ‫תודעת‬ ‫ומעצבת‬..‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫הרעיון‬ ‫זהו‬"‫לבנך‬ ‫והיגדת‬"....
‫פדגוגית‬ ‫מבחינה‬ ‫המשמעותיים‬ ‫הימים‬ ‫אחד‬ ‫היה‬ ‫זה‬-‫ולי‬ ‫לכיתה‬ ‫חינוכית‬.
‫חינוך‬ ‫על‬ ‫הרהורים‬ ‫עם‬ ‫יצאתי‬,‫לימודים‬ ‫תוכנית‬,‫פדגוגיה‬,‫ויחסים‬ ‫מיוחסים‬ ‫כוח‬ ‫בסיסי‬.
‫דן‬ ‫אלמגור‬ ‫של‬ ‫בשיר‬ ‫נזכרתי‬ ‫ואז‬'‫היחסים‬ ‫תורת‬'.
‫מזדהה‬ ‫שלא‬ ‫מי‬–‫שיקום‬.‫החיוור‬ ‫הגשש‬ ‫כמאמר‬.‫שמח‬ ‫חירות‬ ‫חג‬ ‫בברכת‬...‫ח‬ ‫וכיתה‬ ‫חן‬ ‫ציונה‬'2
‫ח‬'2–‫הפסח‬ ‫חג‬ ‫את‬ ‫בכיתה‬ ‫חגגנו‬ ‫כך‬–‫החירות‬ ‫חג‬
‫ח‬ ‫מלנבאוים‬ ‫טלי‬'2–"‫האירוע‬ ‫את‬ ‫ארגנו‬ ‫הכיתה‬ ‫תלמידי‬,‫החליטו‬
‫לסדר‬ ‫להביא‬ ‫צריך‬ ‫מה‬,‫בכיתה‬ ‫שייערכו‬ ‫הפעילויות‬ ‫מהן‬,‫כיף‬ ‫היה‬
‫ואחדות‬ ‫שותפות‬ ‫להרגיש‬."
‫רבה‬ ‫שמחה‬,‫רבה‬ ‫שמחה‬,‫הגיע‬ ‫אביב‬,‫בא‬ ‫פסח‬.........
‫ג‬ ‫מקיף‬'‫הפסח‬ ‫חג‬ ‫את‬ ‫חוגג‬....
‫ושבעים‬ ‫שמחים‬ ‫החג‬ ‫לסעודת‬ ‫וישבו‬ ‫לחגוג‬ ‫יוכלו‬ ‫שכולם‬ ‫דואגים‬ ‫אנו‬ ‫החגיגות‬ ‫ולפני‬...
"‫סדר‬ ‫עושים‬ ‫מבצע‬"-‫מצרכים‬ ‫ובו‬ ‫החג‬ ‫לסעודת‬ ‫ערוך‬ ‫שולחן‬ ‫ניצב‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בלובי‬
‫ע‬ ‫שנאספו‬ ‫רבים‬"‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫י‬.‫ברחבי‬ ‫נזקקות‬ ‫למשפחות‬ ‫יחולקו‬ ‫המצרכים‬
‫באר‬ ‫העיר‬-‫שבע‬.
‫לקהילה‬ ‫שדאג‬ ‫מי‬ ‫ולכל‬ ‫התורמים‬ ‫לכל‬ ‫תודות‬.
‫פסח‬ ‫סדר‬–‫חדשים‬ ‫עולים‬ ‫אולפן‬ ‫בכיתת‬
‫שנה‬ ‫כמידי‬,‫אולפן‬ ‫בכיתת‬ ‫פסח‬ ‫סדר‬ ‫נערך‬–‫חדשים‬ ‫עולים‬,‫גילנה‬
‫החג‬ ‫שולחן‬ ‫את‬ ‫מארגנים‬ ‫המלמדים‬ ‫והמורים‬ ‫האולפן‬ ‫רכזת‬ ‫יופה‬
‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬.
‫בר‬ ‫דוד‬-‫ששת‬,‫והמרתקת‬ ‫הסיפורית‬ ‫ובדרכו‬ ‫לאולפן‬ ‫מגיע‬ ‫הבית‬ ‫אב‬
‫החג‬ ‫סיפור‬ ‫את‬ ‫לתלמידים‬ ‫מספר‬-‫מקורותיו‬,‫מנהגיו‬,‫מאכליו‬.
‫יבינו‬ ‫התלמידים‬ ‫שכל‬ ‫כך‬ ‫השפות‬ ‫בכל‬ ‫מתורגמים‬ ‫דבריו‬.
‫המאפיינים‬ ‫החג‬ ‫מאכלי‬ ‫את‬ ‫ואוכלים‬ ‫החג‬ ‫משירי‬ ‫שרים‬ ‫התלמידים‬
‫אותו‬.
‫פרסום‬ ‫מצרפת‬‫מבית‬ ‫השבוע‬ ‫שיצא‬
‫ספרנו‬–‫ג‬ ‫מקיף‬,'‫מגמת‬ ‫לפתיחת‬
‫תשע‬ ‫בשנת‬ ‫רפואה‬"‫ה‬.
‫בעיתון‬ ‫השבוע‬ ‫לראותו‬ ‫ניתן‬'‫ידיעות‬
‫תקשורת‬'‫רגר‬ ‫בכביש‬ ‫חוצות‬ ‫ובשלטי‬
‫כשבוע‬ ‫בעוד‬.
‫בפיזיקה‬ ‫ארצית‬ ‫אולימפיאדה‬–‫ב‬ ‫לשלב‬ ‫עלו‬'
‫ב‬ ‫לשלב‬ ‫לעלות‬ ‫שהצליחו‬ ‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫ומברכים‬ ‫גאים‬ ‫אנו‬'
‫בפיזיקה‬ ‫הארצית‬ ‫באולימפיאדה‬,‫בהמשך‬ ‫בהצלחה‬,‫לגמר‬ ‫עד‬:
‫ב‬‫ב‬ ‫בשלב‬ ‫הצלחה‬'!!!
‫י‬ ‫מיכאל‬ ‫פורטנוי‬'
‫פיצ‬'‫י‬ ‫שרית‬ ‫חדזה‬'
‫ט‬ ‫סופיה‬ ‫רולבסקיי‬'
‫ש‬ ‫הידעתם‬. . .
‫ערכיות‬ ‫חוויות‬ ‫ליצור‬ ‫המשיכו‬
‫גרינשפן‬ ‫רותי‬
rutigr10@gmail.com

More Related Content

Similar to מידעון 9

עיתון מאי
עיתון מאיעיתון מאי
עיתון מאי
KfarGalim
 
פתיחת שנת תשעז
פתיחת שנת תשעזפתיחת שנת תשעז
פתיחת שנת תשעז
yonikuner
 
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7Uri Burg
 
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
anatyha
 
ניוזלטר 2 מאי 2009
ניוזלטר 2 מאי 2009ניוזלטר 2 מאי 2009
ניוזלטר 2 מאי 2009Maayan Zweig
 
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
adaran10
 
Rotery hod alon 2012 13
Rotery hod alon 2012 13Rotery hod alon 2012 13
Rotery hod alon 2012 13david027
 
נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015 נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015
yonikuner
 
עיתון8
עיתון8עיתון8
עיתון8telhay
 
נקודת מבט אפריל
נקודת מבט אפרילנקודת מבט אפריל
נקודת מבט אפריל
yonikuner
 
נקודת מבט מרץ
נקודת מבט מרץנקודת מבט מרץ
נקודת מבט מרץ
yonikuner
 
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
anatyha
 
אמור 2
אמור 2אמור 2
אמור 2
el9360
 
במכללה 6 תשעג
במכללה 6 תשעגבמכללה 6 תשעג
במכללה 6 תשעגyarivkarin
 
נקודת מבט אוקטובר 2015
נקודת מבט אוקטובר 2015נקודת מבט אוקטובר 2015
נקודת מבט אוקטובר 2015
yonikuner
 
ידיעון כרמיה 1-2015
ידיעון כרמיה 1-2015ידיעון כרמיה 1-2015
ידיעון כרמיה 1-2015
perachadi
 
ניוזלטר 1 מרץ 2009
ניוזלטר 1 מרץ 2009ניוזלטר 1 מרץ 2009
ניוזלטר 1 מרץ 2009Maayan Zweig
 
נקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינוארנקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינואר
yonikuner
 

Similar to מידעון 9 (20)

עיתון מאי
עיתון מאיעיתון מאי
עיתון מאי
 
פתיחת שנת תשעז
פתיחת שנת תשעזפתיחת שנת תשעז
פתיחת שנת תשעז
 
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
 
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
 
ניוזלטר 2 מאי 2009
ניוזלטר 2 מאי 2009ניוזלטר 2 מאי 2009
ניוזלטר 2 מאי 2009
 
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
 
חוגי העשרה ופנאי
חוגי העשרה ופנאיחוגי העשרה ופנאי
חוגי העשרה ופנאי
 
חוגים
חוגיםחוגים
חוגים
 
Rotery hod alon 2012 13
Rotery hod alon 2012 13Rotery hod alon 2012 13
Rotery hod alon 2012 13
 
נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015 נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015
 
עיתון8
עיתון8עיתון8
עיתון8
 
נקודת מבט אפריל
נקודת מבט אפרילנקודת מבט אפריל
נקודת מבט אפריל
 
נקודת מבט מרץ
נקודת מבט מרץנקודת מבט מרץ
נקודת מבט מרץ
 
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
 
אמור 2
אמור 2אמור 2
אמור 2
 
במכללה 6 תשעג
במכללה 6 תשעגבמכללה 6 תשעג
במכללה 6 תשעג
 
נקודת מבט אוקטובר 2015
נקודת מבט אוקטובר 2015נקודת מבט אוקטובר 2015
נקודת מבט אוקטובר 2015
 
ידיעון כרמיה 1-2015
ידיעון כרמיה 1-2015ידיעון כרמיה 1-2015
ידיעון כרמיה 1-2015
 
ניוזלטר 1 מרץ 2009
ניוזלטר 1 מרץ 2009ניוזלטר 1 מרץ 2009
ניוזלטר 1 מרץ 2009
 
נקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינוארנקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינואר
 

מידעון 9

 • 4. ‫יוזמה‬ ‫התחדשות‬... http://portal.k12.il/beer-sheva/makif-g/Default.aspx ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫אתר‬: ‫ללמוד‬ ‫צריך‬ ‫ודור‬ ‫דור‬ ‫בכל‬ ‫בכלים‬ ‫השימוש‬ ‫דרכי‬ ‫את‬ ‫הדור‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬... (‫קוק‬ ‫הרב‬) ‫שאיפה‬ rutigr10@gmail.com ‫ועדכונים‬ ‫לפרטים‬:‫גרינשפן‬ ‫רותי‬ ‫מס‬ ‫מידעון‬'9
 • 5. ‫עתידים‬ ‫קדם‬–‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫הנגישות‬ ‫תוכנית‬ ‫עומר‬ ‫התעשייה‬ ‫בגן‬ ‫שהתקיים‬ ‫בטקס‬,‫נייד‬ ‫מחשב‬ ‫הדרום‬ ‫מרחבי‬ ‫בלימודים‬ ‫מצטיינים‬ ‫תלמידים‬ ‫כשלושים‬ ‫קיבלו‬. ‫עתידים‬ ‫קדם‬ ‫בתלמידי‬ ‫מרגשת‬ ‫הכרה‬ ‫זאת‬ ‫הייתה‬-‫היא‬ ‫מתוכניותיה‬ ‫שאחת‬'‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫הנגישות‬'‫בה‬ ‫שישי‬ ‫בימי‬ ‫אקדמאיים‬ ‫בקורסים‬ ‫התלמידים‬ ‫לומדים‬,‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫באוניברסיטת‬..‫המצטיינים‬,‫אגב‬ ‫שרובם‬,‫גל‬ ‫כמו‬ ‫רופאים‬ ‫להיות‬ ‫שואפים‬,‫קרדיולוג‬ ‫להיות‬ ‫שואף‬ ‫וגל‬,‫גבוה‬ ‫ציונים‬ ‫ממוצע‬ ‫למרות‬ ‫צניעות‬ ‫הפגינו‬,95‫ומעלה‬. ‫אלה‬ ‫תלמידים‬,‫ע‬ ‫צויין‬ ‫במיוחד‬ ‫וגל‬ ‫להכרה‬ ‫זכו‬"‫הלימודית‬ ‫למצוינות‬ ‫בנוסף‬ ‫בעמך‬ ‫התנדבותו‬ ‫על‬ ‫עתידים‬ ‫מנכל‬ ‫י‬. ‫מאור‬ ‫לאלי‬ ‫התוכנית‬ ‫רכזת‬ ‫לימודית‬ ‫הצטיינות‬ ‫פרס‬–‫איון‬ ‫בן‬ ‫גל‬–‫י‬"‫א‬7 ‫הצטיינותך‬ ‫בין‬ ‫לשלב‬ ‫היכולת‬ ‫על‬ ‫בך‬ ‫גאים‬ ‫לקהילה‬ ‫ותרומתך‬ ‫בלימודים‬,‫בהצלחה‬ ‫הדרך‬ ‫בהמשך‬...
 • 6. ‫להקות‬ ‫ערב‬-‫צעירים‬ ‫ונגנים‬ ‫יוצרים‬-Coffee Night‫ג‬ ‫מקיף‬' ‫מוזיקליים‬ ‫הרכבים‬ ‫הופיעו‬ ‫בו‬ ‫ערב‬,‫הדרום‬ ‫איזור‬ ‫מכל‬ ‫צעירים‬ ‫וזמרים‬ ‫נגנים‬. ‫של‬ ‫יוזמה‬ ‫פרי‬ ‫הוא‬ ‫הערב‬3‫תלמידים‬,‫י‬ ‫מכיתה‬ ‫אנדרי‬"‫ד‬,‫י‬ ‫מכיתה‬ ‫מישל‬,‫י‬ ‫מכיתה‬ ‫וריטה‬"‫ב‬‫המורים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫אטיאס‬ ‫ברברה‬ ‫השנה‬ ‫בתחילת‬ ‫כבר‬ ‫לשולחני‬ ‫היוזמה‬ ‫את‬ ‫והביאו‬ ‫חשיבות‬ ‫זו‬ ‫בפעילות‬ ‫שראו‬ ‫טיאך‬ ‫וחנוך‬.‫ג‬ ‫שמקיף‬ ‫החלטנו‬ ‫יחד‬'‫הבית‬ ‫יהיה‬, ‫אומנים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫הבמה‬,‫נגנים‬,‫צעירים‬ ‫יוצרים‬,‫יצירתי‬ ‫ובאופן‬ ‫קשה‬ ‫עבדו‬ ‫הם‬ ‫האחרון‬ ‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫ועד‬ ‫זה‬ ‫ומרגע‬....‫הפקת‬ ‫על‬ ‫ואירגונו‬ ‫הערב‬.‫המקום‬ ‫את‬ ‫אירגנו‬ ‫הם‬,‫כרטיסים‬ ‫מכירת‬,‫למעוניינים‬ ‫ושתייה‬ ‫כיבוד‬,‫מבי‬ ‫תלמידים‬ ‫בשיתוף‬ ‫הכל‬"‫הס‬. ‫התוצאה‬‫הייתה‬,‫ערב‬‫אומנותי‬,‫ומרגש‬ ‫תרבותי‬.‫הערב‬ ‫בשעות‬,‫לבי‬ ‫הגיעו‬"‫שלנו‬ ‫הספר‬ ‫מבית‬ ‫צעירים‬ ‫הס‬,‫ומהסביבה‬ ‫מהעיר‬ ‫נגינה‬ ‫בכלי‬ ‫מצויידים‬‫כשרונותיהם‬ ‫את‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫להביא‬ ‫מוזיקלית‬ ‫במה‬ ‫להם‬ ‫שנתן‬ ‫לערב‬.‫הורים‬ ‫הגיעו‬,‫משפחות‬,‫מורים‬ ‫בנגנים‬ ‫לצפות‬ ‫וחברים‬.‫באר‬ ‫העיר‬ ‫ומרחבי‬ ‫מביהס‬ ‫צעירים‬ ‫להקות‬ ‫זה‬ ‫אחר‬ ‫בזה‬ ‫עלו‬ ‫לבמה‬-‫שבע‬. ‫יודע‬ ‫שלא‬ ‫למי‬,‫ג‬ ‫ממקיף‬ ‫תלמידים‬'‫ב‬ ‫הופיעו‬-5‫להקות‬,‫של‬ ‫מעורבים‬ ‫הרכבים‬ ‫וחלקם‬ ‫שלנו‬ ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫רק‬ ‫הרכבים‬ ‫חלקם‬ ‫שונים‬ ‫ספר‬ ‫מבתי‬ ‫תלמידים‬.‫כרטיסים‬ ‫מכירת‬ ‫כלל‬ ‫הערב‬ ‫אירגון‬,‫למעוניינים‬ ‫ושתייה‬ ‫כיבוד‬.‫ההתנהגות‬ ‫את‬ ‫להדגיש‬ ‫חשוב‬ ‫בערב‬ ‫שהשתתפו‬ ‫הצעירים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והמכבדת‬ ‫הבוגרת‬. ‫ומרומם‬ ‫מיוחד‬ ‫ערב‬... ‫הפועל‬ ‫אל‬ ‫מהכוח‬ ‫הערב‬ ‫הוצאת‬ ‫של‬ ‫הצמוד‬ ‫הליווי‬ ‫על‬ ‫טיאך‬ ‫וחנוך‬ ‫אטיאס‬ ‫לברברה‬ ‫והערכה‬ ‫מיוחדת‬ ‫תודה‬,‫הגדול‬ ‫הראש‬ ‫על‬ ‫התלמידים‬ ‫ושיתוף‬.‫קשה‬ ‫עבדתם‬,‫במקצועיות‬ ‫הפרטים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חשיבה‬ ‫תוך‬,‫ובצניעות‬ ‫למטרה‬ ‫מכוונות‬-‫לעבוד‬ ‫תענוג‬ ‫היה‬ ‫איתכם‬. ‫לתלמידים‬,‫אנדרי‬,‫מישל‬,‫והנחייתו‬ ‫הובלתו‬ ‫הערב‬ ‫אירגון‬ ‫על‬ ‫וריטה‬ ‫אופיר‬,‫כ‬ ‫שיתוף‬ ‫על‬"‫באירגון‬ ‫תלמידים‬ ‫הרבה‬ ‫כ‬. ‫בבי‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫אמיתית‬ ‫לשותפות‬ ‫דוגמא‬ ‫הוא‬ ‫הערב‬"‫הס‬.. ‫בכולכם‬ ‫גאה‬,‫כח‬ ‫יישר‬. ‫סספורטס‬ ‫לניסים‬ ‫תודה‬-‫ולנוריאל‬ ‫כיוונים‬ ‫חברת‬ ‫מנכל‬-‫בהגברה‬ ‫הסיוע‬ ‫על‬ ‫הצעירים‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬. ‫אומר‬ ‫יקרים‬ ‫מורים‬ ‫ולכם‬-‫מיוחד‬ ‫ערב‬ ‫היה‬,‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫גאווה‬. ‫סטרול‬ ‫חוה‬
 • 7. ‫להקות‬ ‫ערב‬ ‫לאחר‬ ‫שהתפרסמו‬ ‫תגובות‬ ‫ושלחה‬ ‫אספה‬:‫י‬ ‫אטל‬ ‫נוי‬"‫א‬6 ‫י‬ ‫כיתה‬ ‫ולווניק‬ ‫מישל‬'‫ג‬ ‫מקיף‬' ‫י‬ ‫כיתה‬ ‫דהאן‬ ‫גיא‬"‫ו‬ ‫מקיף‬ ‫א‬'
 • 8. ‫בחיינו‬ ‫חשוב‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫מוזיקה‬.‫היומיומי‬ ‫החיים‬ ‫אורח‬ ‫לנו‬ ‫שמציב‬ ‫מהלחץ‬ ‫ולהשתחרר‬ ‫חיינו‬ ‫משגרת‬ ‫לרגע‬ ‫להתנתק‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫היא‬. ‫מהאנשים‬ ‫חלק‬ ‫אצל‬,‫מחייהם‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫תופסת‬ ‫המוזיקה‬:‫אותה‬ ‫יוצרים‬ ‫אלא‬ ‫למוזיקה‬ ‫מקשיבים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הם‬.‫גם‬ ‫נמצאים‬ ‫אנשים‬ ‫אותם‬ ‫ובין‬ ‫תלמידים‬,‫מנגנים‬ ‫שהם‬ ‫המוזיקה‬ ‫דרך‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫וחיים‬ ‫בנגינה‬ ‫מוכשרים‬. ‫ג‬ ‫מקיף‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫שהתקיים‬ ‫הלהקות‬ ‫ערב‬,'‫צעירות‬ ‫להקות‬ ‫של‬ ‫להופעות‬ ‫כולו‬ ‫הוקדש‬.‫להופיע‬ ‫הזדמנות‬ ‫הצעירים‬ ‫לנגנים‬ ‫סיפק‬ ‫הערב‬ ‫כישוריהם‬ ‫את‬ ‫ולהראות‬,‫מהמוזיקה‬ ‫ליהנות‬ ‫התלמידים‬ ‫לשאר‬ ‫איפשר‬ ‫ובמקביל‬. ‫מוקדם‬ ‫החלו‬ ‫הערב‬ ‫לקראת‬ ‫המרובות‬ ‫ההכנות‬.‫מקום‬ ‫לארגן‬ ‫צורך‬ ‫היה‬,‫הגברה‬ ‫מערכת‬ ‫להזמין‬,‫הזמנים‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫לסדר‬, ‫והמשתתפים‬ ‫המארגנים‬ ‫בקרב‬ ‫ששררו‬ ‫המחלוקות‬ ‫על‬ ‫ולהתגבר‬ ‫אנשים‬ ‫ליידע‬.‫הזה‬ ‫הערב‬ ‫את‬ ‫לארגן‬ ‫מנת‬ ‫על‬, ‫טובה‬ ‫ארגון‬ ‫יכולת‬ ‫דרושה‬ ‫הייתה‬,‫לקבוצות‬ ‫התחלקו‬ ‫המארגנים‬ ‫ולכן‬,‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫על‬ ‫אחראית‬ ‫הייתה‬ ‫קבוצה‬ ‫וכל‬: ‫הלהקות‬ ‫בערב‬ ‫שיופיעו‬ ‫הלהקות‬ ‫הזמנת‬ ‫על‬ ‫אחראית‬ ‫הייתה‬ ‫אחת‬ ‫קבוצה‬. ‫הסאונד‬ ‫מערכות‬ ‫ולארגון‬ ‫לתיאום‬ ‫דאגה‬ ‫שנייה‬ ‫קבוצה‬. ‫אותם‬ ‫ולהזמין‬ ‫הערב‬ ‫על‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫את‬ ‫ליידע‬ ‫דאגה‬ ‫אחרת‬ ‫קבוצה‬. ‫נוכחותם‬ ‫ואת‬ ‫המורים‬ ‫של‬ ‫ההיענות‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫וחשוב‬ ‫המסדרונות‬ ‫על‬ ‫ערב‬ ‫באותו‬ ‫להשגיח‬ ‫יסכימו‬ ‫אשר‬ ‫מורים‬ ‫למצוא‬ ‫צריכה‬ ‫הייתה‬ ‫קבוצה‬ ‫עוד‬ ‫הנאה‬ ‫שכולו‬ ‫ערב‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫המאוחרות‬ ‫השעות‬ ‫עד‬.‫בזמן‬ ‫בדיוק‬ ‫הושלמו‬ ‫ההכנות‬,‫הערב‬ ‫באותו‬ ‫נראתה‬ ‫והמאמץ‬ ‫ההשקעה‬ ‫ורמת‬. ‫הכנסים‬ ‫באולם‬ ‫התקיימו‬ ‫ההופעות‬.‫מהשעה‬ ‫התחיל‬ ‫הערב‬7‫בערב‬,‫השעה‬ ‫לקראת‬ ‫יגיעו‬ ‫שהרוב‬ ‫הייתה‬ ‫הציפייה‬ ‫אך‬8.‫ההפתעה‬ ‫למרבה‬ ‫אך‬, ‫היה‬ ‫כך‬ ‫לא‬:‫הפתיחה‬ ‫משעת‬ ‫כבר‬ ‫עמוס‬ ‫היה‬ ‫האולם‬.‫הגיעו‬ ‫רבים‬ ‫תלמידים‬,‫אחרים‬ ‫ממקיפים‬ ‫וחלקם‬ ‫שלנו‬ ‫מהמקיף‬ ‫חלקם‬,‫הייתה‬ ‫ולכולם‬ ‫משותפת‬ ‫מטרה‬:‫ומהמוזיקה‬ ‫מהמופע‬ ‫והנאה‬ ‫לנגן‬ ‫שבאו‬ ‫לחבריהם‬ ‫פרגון‬. ‫מוכשרות‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫הן‬ ‫שהופיעו‬ ‫הלהקות‬:‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצאות‬ ‫היו‬ ‫שלהן‬ ‫ההופעות‬.‫בצורה‬ ‫ניגנו‬ ‫והנגנים‬ ‫וחופשיות‬ ‫במה‬ ‫כישורי‬ ‫היו‬ ‫לסולנים‬ ‫מקצועית‬.‫מדהימה‬ ‫הייתה‬ ‫הערב‬ ‫במהלך‬ ‫שהייתה‬ ‫ההרגשה‬:‫באירוע‬ ‫רשמיות‬ ‫הרגשת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬.‫ומשוחרר‬ ‫חופשי‬ ‫הרגיש‬ ‫הכל‬.‫הלהקות‬ ‫ניגנו‬ ‫שהן‬ ‫המוזיקה‬ ‫לקצב‬ ‫נע‬ ‫שהקהל‬ ‫בזמן‬ ‫הבמה‬ ‫על‬ ‫התפרעו‬. ‫למוזיקה‬ ‫בנוסף‬,‫כיבוד‬ ‫גם‬ ‫הוגש‬:‫בלבד‬ ‫סמליים‬ ‫במחירים‬ ‫ושתייה‬ ‫עוגות‬ ‫בו‬ ‫שנמכרו‬ ‫דוכן‬ ‫היה‬ ‫לאולם‬ ‫הכניסה‬ ‫ליד‬,‫שהופיעו‬ ‫הלהקות‬ ‫ולחברי‬ ‫בחינם‬ ‫הוגש‬ ‫הכיבוד‬.‫רגע‬ ‫מכל‬ ‫נהנה‬ ‫הלהקות‬ ‫לערב‬ ‫שהגיע‬ ‫הקהל‬.‫מהמוזיקה‬ ‫נהנו‬ ‫כולם‬,‫בו‬ ‫ששררה‬ ‫ומהאווירה‬ ‫מההופעה‬. ‫הערב‬ ‫של‬ ‫בסיומו‬,‫מרוצים‬ ‫נראו‬ ‫כולם‬.‫מהלחץ‬ ‫שחרור‬ ‫של‬ ‫בהרגשה‬ ‫היו‬ ‫כולם‬,‫רבה‬ ‫והתרגשות‬ ‫מהשגרה‬ ‫שחרור‬. ‫הסמלי‬ ‫הכניסה‬ ‫וממחיר‬ ‫העוגות‬ ‫מקניית‬ ‫שנאספו‬ ‫הכספים‬(10‫שקלים‬)‫הערב‬ ‫לארגון‬ ‫שנדרשו‬ ‫ההכנות‬ ‫במחיר‬ ‫לעמוד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הושקעו‬.‫לכן‬, ‫רווח‬ ‫למטרות‬ ‫ולא‬ ‫משתתפיו‬ ‫לכל‬ ‫הנאה‬ ‫לגרום‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אורגן‬ ‫שהערב‬ ‫כיוון‬ ‫היא‬ ‫רשמי‬ ‫ולא‬ ‫מהנה‬ ‫היה‬ ‫שהערב‬ ‫לכך‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬.‫כאשר‬ ‫להרוויח‬ ‫מהרצון‬ ‫ולא‬ ‫מהלב‬ ‫נעשות‬ ‫ההכנות‬,‫טובה‬ ‫ולאווירה‬ ‫לאיכותו‬ ‫רבות‬ ‫ותורמת‬ ‫האירוע‬ ‫במהלך‬ ‫מורגשת‬ ‫זו‬ ‫השקעה‬. -‫ג‬ ‫מקיף‬'-‫צעירות‬ ‫להקות‬ ‫ערב‬ COFFEE NIGHT ‫כתבה‬:‫י‬ ‫רזניק‬ ‫לילי‬"‫א‬7 ‫רבה‬ ‫בהצלחה‬ ‫עבר‬ ‫והוא‬ ‫שלנו‬ ‫במקיף‬ ‫הראשון‬ ‫הלהקות‬ ‫ערב‬ ‫היה‬ ‫זה‬,‫בעתיד‬ ‫שיבואו‬ ‫ומוצלחים‬ ‫טובים‬ ‫רבים‬ ‫מיני‬ ‫הראשון‬ ‫רק‬ ‫שהוא‬ ‫נקווה‬ ‫לכן‬.
 • 9. ‫י‬ ‫כיתה‬ ‫שרייבמן‬ ‫סברינה‬"‫א‬ ‫י‬ ‫כיתה‬ ‫טריפולסקי‬ ‫אביבה‬"‫ב‬ ‫לצלם‬ ‫תודות‬:‫ברנצ‬ ‫מיכאל‬'‫יק‬ ‫רבות‬ ‫בתמונות‬ ‫ולצפות‬ ‫זה‬ ‫קישור‬ ‫על‬ ‫ללחוץ‬ ‫ניתן‬ ‫מהאירוע‬‫בפייסבוק‬–‫ג‬ ‫מקיף‬'‫באר‬-‫שבע‬
 • 10. ‫ט‬ ‫משכבה‬ ‫תלמידים‬'‫ע‬ ‫המלווה‬ ‫שעתיים‬ ‫בן‬ ‫למפגש‬ ‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫נפגשו‬"‫מדריך‬ ‫י‬ ‫שנקראת‬ ‫בתכנית‬"‫מרום‬." ‫בהדרכות‬ ‫משתתפים‬ ‫התלמידים‬,‫בקהילה‬ ‫ומתנדבים‬ ‫בפעילויות‬" .‫משלוחי‬ ‫הכנו‬ ‫ספר‬ ‫לבית‬ ‫פורים‬ ‫לכבוד‬ ‫מנות‬"‫שחר‬",‫שוקולד‬ ‫בסדנת‬ ‫והשתתפנו‬." ‫במשך‬ ‫לסמינר‬ ‫גם‬ ‫השנה‬ ‫ובסוף‬ ‫לטיולים‬ ‫יוצאים‬ ‫התלמידים‬ ‫התוכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫מדריך‬ ‫תעודת‬ ‫מקבלים‬ ‫הם‬ ‫שבסופו‬ ‫ימים‬ ‫שבוע‬.‫להם‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫תעודה‬ ‫בקייטנות‬ ‫לעבוד‬ ‫ואף‬ ‫מהם‬ ‫הקטנים‬ ‫ילדים‬ ‫קבוצות‬ ‫הבאות‬ ‫בשנים‬ ‫להדריך‬. ‫בנוסף‬,‫חדשים‬ ‫חברים‬ ‫מכירים‬ ‫התלמידים‬,‫מנהיגות‬ ‫על‬ ‫ולומדים‬ ‫נהנים‬. ‫מהטיול‬ ‫תמונות‬ ‫כמה‬ ‫הנה‬‫שעבר‬ ‫בשבוע‬ ‫שנערך‬ ‫גולדה‬ ‫לפארק‬.‫למדו‬ ‫זה‬ ‫ביום‬ ‫מגוונות‬ ‫סדנאות‬ ‫באמצעות‬ ‫מנהיגות‬ ‫מהי‬ ‫התלמידים‬,‫ופעילות‬ ‫שדה‬ ‫בישולי‬ ‫לגיבוש‬ ‫אתגרית‬-ODT ‫מרום‬ ‫תוכנית‬ ‫כתבה‬:‫ט‬ ‫עמר‬ ‫ספיר‬'2
 • 11. ‫י‬ ‫שכבה‬ ‫שנתי‬ ‫טיול‬'– ‫הגלבוע‬,‫והתבור‬ ‫שאן‬ ‫בית‬ ‫עמק‬ ‫י‬ ‫חמשיר‬'7 ‫בטבע‬ ‫לטיול‬ ‫נסיעה‬ ‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ ‫עם‬ ‫כבשנו‬ ‫בגלבוע‬ ‫ברקן‬ ‫הר‬ ‫את‬ ‫התגבשנו‬ ‫כבר‬ ‫הנעלם‬ ‫ובעמק‬ ‫הגענו‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ ‫לאכסניה‬ ‫ישננו‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫ובלילה‬, ‫תקף‬ ‫אותנו‬ ‫שור‬ ‫תבור‬ ‫בנחל‬ ‫האף‬ ‫על‬ ‫דם‬ ‫עם‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫נהננו‬ ‫גיבוש‬ ‫במשחקי‬ ‫מודע‬ ‫בעין‬ ‫נשכח‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫כזה‬ ‫טיול‬. ‫י‬ ‫חמשיר‬'5+‫י‬'8 ‫י‬ ‫שכבה‬'‫אוהבים‬ ‫טיולים‬ ‫מקטרים‬ ‫תמיד‬ ‫שהם‬ ‫למרות‬. ‫ראינו‬ ‫הבוקר‬ ‫על‬ ‫רבקה‬ ‫את‬, ‫מאשרת‬ ‫תלמידים‬ ‫בודקת‬ ‫מסלולים‬,‫בכיף‬ ‫יצאנו‬ ‫וכך‬ ‫רבות‬ ‫ותהיות‬ ‫דחיות‬ ‫לאחר‬. ‫בגלבוע‬ ‫הקשה‬ ‫המסלול‬ ‫את‬ ‫מרובות‬ ‫שעות‬ ‫לאחר‬ ‫סיימנו‬ ‫נפילות‬,‫בשגרה‬ ‫היו‬ ‫החלקות‬ ‫גלידה‬ ‫באוטו‬ ‫הפתיעה‬ ‫ורבקה‬. ‫ונהנינו‬ ‫צפינו‬ ‫שאן‬ ‫בית‬ ‫במיצג‬ ‫קפצנו‬ ‫מיד‬ ‫לסראייה‬ ‫ולקרונות‬. ‫הגענו‬ ‫לילה‬ ‫באישון‬ ‫לאכסנייה‬, ‫הפרדנו‬ ‫ובנות‬ ‫בנים‬,‫אור‬ ‫עד‬ ‫והשתוללנו‬ ‫רקדנו‬ ‫בוקר‬. ‫א‬.‫הכנו‬ ‫וכריכים‬ ‫בלסנו‬ ‫בוקר‬. ‫הטיול‬ ‫מכל‬ ‫נזכור‬ ‫ומה‬?‫את‬ ‫הבנות‬ ‫אחרי‬ ‫שרדפו‬ ‫השוורים‬ ‫במסלול‬ ‫ותאיר‬ ‫רז‬. ‫י‬ ‫חמשיר‬'3+‫י‬'4 ‫יצאנו‬ ‫בצפון‬ ‫לטיול‬ ‫ירדנו‬ ‫ההרים‬ ‫מן‬,‫מהגלבוע‬ ‫נפלנו‬ ‫פרות‬ ‫ואל‬ ‫גלשנו‬. ‫כלל‬ ‫ובלילה‬ ‫מעכנו‬ ‫גופנו‬ ‫את‬ ‫ישנו‬ ‫לא‬.‫בתורנות‬ ‫מורים‬: ‫עייפנו‬,‫נפגשנו‬ ‫ובנים‬ ‫בנות‬. ‫קפצנו‬ ‫למים‬ ‫היום‬,‫שיחקנו‬ ‫וסנדה‬ ‫לגו‬ ‫ושיגענו‬ ‫הרשמנו‬ ‫רבקה‬ ‫ואת‬ ‫כתבנו‬ ‫אפילו‬ ‫חמשיר‬ ‫לנו‬ ‫מגיע‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ ‫לנו‬ ‫שתפרגנו‬. ‫י‬ ‫חמשיר‬'6 ‫יצאנו‬ ‫לטיול‬,‫טיפסנו‬ ‫להרים‬ ‫השארנו‬ ‫באוטובוס‬ ‫ומיכל‬ ‫מזל‬ ‫את‬. ‫התגלגלנו‬ ‫ברקן‬ ‫מהר‬, ‫ביפ‬ ‫על‬ ‫דיבר‬ ‫אורן‬ ‫הנעלם‬ ‫בעמק‬, ‫הג‬ ‫על‬ ‫טרמפ‬ ‫תפסה‬ ‫ורבקה‬'‫יפ‬. "‫שאן‬ ‫בלילות‬"‫עייפנו‬,‫די‬ ‫ואמרנו‬. ‫אכלנו‬ ‫הישרדות‬ ‫אוכל‬ ‫בערב‬, ‫בחדרים‬"‫פוקר‬ ‫סטריפ‬"‫שיחקנו‬. ‫העמדנו‬ ‫במסדר‬ ‫פורמן‬ ‫את‬, ‫וב‬"‫הקשב‬"‫הסתדרנו‬ ‫לפחים‬. ‫בתבור‬"‫קקי‬"‫הרחנו‬ ‫פרות‬ ‫של‬, ‫השארנו‬ ‫באוטובוס‬ ‫ניקיטה‬ ‫ואת‬. ‫ל‬-O.D.T.‫הגענו‬ ‫בהתרגשות‬ ‫ניצחנו‬ ‫התחרות‬ ‫ואת‬. ‫קפצנו‬ ‫להשתכשך‬ ‫מודע‬ ‫לעין‬ ‫בשמחה‬, ‫לנו‬ ‫רק‬ ‫הוא‬ ‫הכבוד‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ ‫שכתבנו‬ ‫החמשירים‬ ‫ואלה‬ ‫בפעילות‬,‫הטבע‬ ‫בהשראת‬...
 • 12. ‫מדהים‬ ‫פשוט‬ ‫היה‬ ‫יא‬ ‫בשכבה‬ ‫השנתי‬ ‫הטיול‬! ‫כתבו‬:‫קלסן‬ ‫וסיגל‬ ‫חיון‬ ‫מזל‬-‫יא‬6 ‫רוח‬ ‫מצב‬ ‫המון‬ ‫עם‬ ‫אילת‬ ‫לכיוון‬ ‫יצאנו‬,‫ארוך‬ ‫במסלול‬ ‫ללכת‬ ‫והתחלנו‬ ‫אילת‬ ‫בהרי‬ ‫עצרנו‬,‫אבל‬ ‫מעייף‬ ‫כולם‬ ‫בין‬ ‫עצום‬ ‫גיבוש‬ ‫יצר‬ ‫זה‬ ‫התחתונה‬ ‫בשורה‬!‫אתגרי‬ ‫מסלול‬ ‫ועברנו‬ ‫תמנע‬ ‫לפארק‬ ‫המשכנו‬ ‫משם‬ ‫במקום‬ ‫הלילה‬ ‫ללינת‬ ‫בהכנות‬ ‫התחלנו‬ ‫שבסופו‬.‫רוח‬ ‫מצב‬ ‫המון‬ ‫עם‬ ‫מדהימה‬ ‫מסיבה‬ ‫הייתה‬ ‫בלילה‬ ‫נגמרה‬ ‫שהמסיבה‬ ‫וברגע‬,‫חנה‬ ‫עם‬ ‫הכוכבים‬ ‫לאור‬ ‫ישבנו‬–‫השכבה‬ ‫רכזת‬...‫צחקנו‬,‫ודיברנו‬ ‫שרנו‬. ‫הטיול‬ ‫של‬ ‫לשיא‬ ‫היישר‬ ‫ומשם‬ ‫המסלולים‬ ‫המשיכו‬ ‫השני‬ ‫ביום‬-‫שנורקלים‬ ‫עם‬ ‫וצלילה‬ ‫שייט‬ ‫מסיבת‬!!! ‫לסיום‬,‫מאתגר‬ ‫טיול‬ ‫היה‬,‫מגבש‬ ‫מאוד‬ ‫ומאוד‬ ‫מהנה‬. ‫מדהימות‬ ‫פשוט‬ ‫חוויות‬ ‫עם‬ ‫מהטיול‬ ‫חזרנו‬
 • 13. ‫י‬ ‫שכבה‬ ‫טיול‬"‫ב‬ ‫המהנה‬ ‫הטיול‬,‫הרגוע‬, ‫בטבע‬ ‫רגע‬ ‫מכל‬ ‫נהננו‬...... ‫חגיגה‬ ‫ואיזו‬,‫מסיבה‬ ‫ואיזו‬ ‫בא‬ ‫שלא‬ ‫ומי‬-‫ראה‬ ‫לא‬... ‫שבא‬ ‫ומי‬...‫נהנה‬!!! ‫מסתבר‬.. ‫באוהלים‬ ‫שהשינה‬– ‫מדהימה‬ ‫חוויה‬.... ‫שבאו‬ ‫ולאלה‬–‫חוויה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫מסכמת‬....‫י‬ ‫סוף‬"‫ב‬
 • 14. ‫כללה‬ ‫בכיתה‬ ‫הפסח‬ ‫חגיגת‬: 1.‫אלי‬ ‫אדון‬ ‫של‬ ‫מפיו‬ ‫הרצאה‬-‫מתלמידיי‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫סבא‬,‫בנושא‬" :‫הקראים‬ ‫היהודים‬." 2.‫ע‬ ‫ומונחה‬ ‫מעודכן‬ ‫כיתתי‬ ‫פסח‬ ‫סדר‬"‫התלמידים‬ ‫י‬ 3.‫מנוף‬ ‫פעילות‬ ‫סיכום‬-‫על‬‫נתינה‬. ‫הקראים‬ ‫היהודים‬ ‫בנושא‬ ‫הרצאה‬ ‫ולמה‬ ‫איך‬??‫אז‬,‫לא‬ ‫למה‬? ‫לימודי‬ ‫אורייני‬ ‫מדיון‬ ‫חלק‬ ‫היה‬ ‫הנושא‬.‫ישראל‬ ‫תרבות‬ ‫לימודי‬ ‫במסגרת‬,‫וחברה‬ ‫ספרות‬, ‫בנושא‬ ‫שאלות‬ ‫התעוררו‬:‫יהודית‬ ‫ישראליות‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫ישראלית‬ ‫יהדות‬. ‫הקראים‬ ‫על‬ ‫בקורס‬ ‫שלמדתי‬ ‫כפי‬ ‫ישראל‬ ‫במחשבת‬ ‫המרכזיות‬ ‫התפיסות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫הצגתי‬. ‫אנכי‬ ‫ציר‬ ‫על‬ ‫מוגדרת‬ ‫היהדות‬.‫היסטורי‬-‫רעיוני‬-‫ערכי‬.‫והאוריינטציה‬ ‫סיני‬ ‫הר‬ ‫במעמד‬ ‫תחילתה‬ ‫הנביאים‬ ‫דברי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הימים‬ ‫באחרית‬ ‫המשיח‬ ‫ימי‬ ‫עבר‬ ‫אל‬ ‫שלה‬.‫מציר‬ ‫שמסתעפת‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬ ‫אליו‬ ‫ביחס‬ ‫עצמה‬ ‫מגדירה‬ ‫זה‬.‫כיתה‬ ‫נחשבת‬-‫ההגדרה‬ ‫את‬ ‫שמשנה‬ ‫וייחודית‬ ‫שונה‬ ‫אחרת‬ ‫קבוצה‬ ‫המרכזית‬ ‫היהודית‬ ‫התפיסה‬ ‫על‬ ‫ומאיימת‬ ‫המרכזית‬.‫ההיסטוריה‬ ‫לאורך‬ ‫כאלה‬ ‫קבוצות‬ ‫למנות‬ ‫ניתן‬. ‫לנצרות‬ ‫מתגבשת‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬.‫עליהן‬ ‫לספר‬ ‫יודעת‬ ‫שההיסטוריה‬ ‫קבוצות‬ ‫ועוד‬ ‫הקראים‬ ‫גם‬ ‫כך‬.. ‫מהנצרות‬ ‫להבדיל‬,‫כיהודים‬ ‫ומוכרים‬ ‫ביהדות‬ ‫נשארו‬ ‫הקראים‬,‫מובדלים‬ ‫אבל‬.‫שונים‬. ‫דוגמאות‬ ‫כמה‬ ‫הצגתי‬....‫גאה‬ ‫ספק‬ ‫נבוך‬ ‫ספק‬ ‫הצביע‬ ‫התלמידים‬ ‫אחד‬ ‫לפתע‬,‫לשאול‬ ‫רוצה‬ ‫שהוא‬ ‫חשבתי‬....‫בשקט‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬. ‫קראי‬ ‫אני‬.‫קראית‬ ‫שלי‬ ‫המשפחה‬.‫ודיון‬ ‫שיעור‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫מקסים‬ ‫רגע‬ ‫היה‬ ‫זה‬,‫שמניתי‬ ‫וההבדלים‬ ‫הדוגמאות‬ ‫את‬ ‫אישר‬ ‫הוא‬. ‫ראשון‬ ‫ממקור‬ ‫לשמוע‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫העלינו‬ ‫רגע‬ ‫ובאותו‬–‫אבא‬-‫הסבר‬ ‫סבא‬-‫הקראים‬ ‫היהודים‬ ‫על‬ ‫הרצאה‬. ‫אלי‬ ‫סבא‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫נוצר‬.‫פנסיונר‬ ‫עיתונאי‬.‫חולים‬ ‫בבית‬ ‫מתנדב‬. ‫להרצות‬ ‫לכיתה‬ ‫יגיע‬ ‫פסח‬ ‫שלקראת‬ ‫וקבענו‬ ‫בשמחה‬ ‫נענה‬ ‫הוא‬.‫היה‬ ‫וכך‬. ‫מרותקים‬ ‫היו‬ ‫התלמידים‬. ‫סקרנות‬ ‫מתוך‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫והרחיבו‬ ‫ההרצאה‬ ‫בסוף‬ ‫שאלות‬ ‫שאלו‬,‫רב‬ ‫ועניין‬ ‫כבוד‬. ‫מאתנו‬ ‫אותם‬ ‫המייחד‬ ‫התרבותי‬ ‫לפולקלור‬ ‫מעבר‬,‫השמש‬ ‫תחת‬ ‫חדש‬ ‫שאין‬ ‫הבינו‬ ‫התלמידים‬. ‫כוח‬ ‫מאבקי‬-‫המשחק‬ ‫שם‬ ‫זה‬ ‫ומקורבים‬ ‫מיוחסים‬.‫שלה‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫מספרת‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬ ‫ואיך‬ ‫זהות‬ ‫תודעת‬ ‫ומעצבת‬..‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫הרעיון‬ ‫זהו‬"‫לבנך‬ ‫והיגדת‬".... ‫פדגוגית‬ ‫מבחינה‬ ‫המשמעותיים‬ ‫הימים‬ ‫אחד‬ ‫היה‬ ‫זה‬-‫ולי‬ ‫לכיתה‬ ‫חינוכית‬. ‫חינוך‬ ‫על‬ ‫הרהורים‬ ‫עם‬ ‫יצאתי‬,‫לימודים‬ ‫תוכנית‬,‫פדגוגיה‬,‫ויחסים‬ ‫מיוחסים‬ ‫כוח‬ ‫בסיסי‬. ‫דן‬ ‫אלמגור‬ ‫של‬ ‫בשיר‬ ‫נזכרתי‬ ‫ואז‬'‫היחסים‬ ‫תורת‬'. ‫מזדהה‬ ‫שלא‬ ‫מי‬–‫שיקום‬.‫החיוור‬ ‫הגשש‬ ‫כמאמר‬.‫שמח‬ ‫חירות‬ ‫חג‬ ‫בברכת‬...‫ח‬ ‫וכיתה‬ ‫חן‬ ‫ציונה‬'2 ‫ח‬'2–‫הפסח‬ ‫חג‬ ‫את‬ ‫בכיתה‬ ‫חגגנו‬ ‫כך‬–‫החירות‬ ‫חג‬ ‫ח‬ ‫מלנבאוים‬ ‫טלי‬'2–"‫האירוע‬ ‫את‬ ‫ארגנו‬ ‫הכיתה‬ ‫תלמידי‬,‫החליטו‬ ‫לסדר‬ ‫להביא‬ ‫צריך‬ ‫מה‬,‫בכיתה‬ ‫שייערכו‬ ‫הפעילויות‬ ‫מהן‬,‫כיף‬ ‫היה‬ ‫ואחדות‬ ‫שותפות‬ ‫להרגיש‬."
 • 15. ‫רבה‬ ‫שמחה‬,‫רבה‬ ‫שמחה‬,‫הגיע‬ ‫אביב‬,‫בא‬ ‫פסח‬......... ‫ג‬ ‫מקיף‬'‫הפסח‬ ‫חג‬ ‫את‬ ‫חוגג‬.... ‫ושבעים‬ ‫שמחים‬ ‫החג‬ ‫לסעודת‬ ‫וישבו‬ ‫לחגוג‬ ‫יוכלו‬ ‫שכולם‬ ‫דואגים‬ ‫אנו‬ ‫החגיגות‬ ‫ולפני‬... "‫סדר‬ ‫עושים‬ ‫מבצע‬"-‫מצרכים‬ ‫ובו‬ ‫החג‬ ‫לסעודת‬ ‫ערוך‬ ‫שולחן‬ ‫ניצב‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בלובי‬ ‫ע‬ ‫שנאספו‬ ‫רבים‬"‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫י‬.‫ברחבי‬ ‫נזקקות‬ ‫למשפחות‬ ‫יחולקו‬ ‫המצרכים‬ ‫באר‬ ‫העיר‬-‫שבע‬. ‫לקהילה‬ ‫שדאג‬ ‫מי‬ ‫ולכל‬ ‫התורמים‬ ‫לכל‬ ‫תודות‬. ‫פסח‬ ‫סדר‬–‫חדשים‬ ‫עולים‬ ‫אולפן‬ ‫בכיתת‬ ‫שנה‬ ‫כמידי‬,‫אולפן‬ ‫בכיתת‬ ‫פסח‬ ‫סדר‬ ‫נערך‬–‫חדשים‬ ‫עולים‬,‫גילנה‬ ‫החג‬ ‫שולחן‬ ‫את‬ ‫מארגנים‬ ‫המלמדים‬ ‫והמורים‬ ‫האולפן‬ ‫רכזת‬ ‫יופה‬ ‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬. ‫בר‬ ‫דוד‬-‫ששת‬,‫והמרתקת‬ ‫הסיפורית‬ ‫ובדרכו‬ ‫לאולפן‬ ‫מגיע‬ ‫הבית‬ ‫אב‬ ‫החג‬ ‫סיפור‬ ‫את‬ ‫לתלמידים‬ ‫מספר‬-‫מקורותיו‬,‫מנהגיו‬,‫מאכליו‬. ‫יבינו‬ ‫התלמידים‬ ‫שכל‬ ‫כך‬ ‫השפות‬ ‫בכל‬ ‫מתורגמים‬ ‫דבריו‬. ‫המאפיינים‬ ‫החג‬ ‫מאכלי‬ ‫את‬ ‫ואוכלים‬ ‫החג‬ ‫משירי‬ ‫שרים‬ ‫התלמידים‬ ‫אותו‬.
 • 16. ‫פרסום‬ ‫מצרפת‬‫מבית‬ ‫השבוע‬ ‫שיצא‬ ‫ספרנו‬–‫ג‬ ‫מקיף‬,'‫מגמת‬ ‫לפתיחת‬ ‫תשע‬ ‫בשנת‬ ‫רפואה‬"‫ה‬. ‫בעיתון‬ ‫השבוע‬ ‫לראותו‬ ‫ניתן‬'‫ידיעות‬ ‫תקשורת‬'‫רגר‬ ‫בכביש‬ ‫חוצות‬ ‫ובשלטי‬ ‫כשבוע‬ ‫בעוד‬. ‫בפיזיקה‬ ‫ארצית‬ ‫אולימפיאדה‬–‫ב‬ ‫לשלב‬ ‫עלו‬' ‫ב‬ ‫לשלב‬ ‫לעלות‬ ‫שהצליחו‬ ‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫ומברכים‬ ‫גאים‬ ‫אנו‬' ‫בפיזיקה‬ ‫הארצית‬ ‫באולימפיאדה‬,‫בהמשך‬ ‫בהצלחה‬,‫לגמר‬ ‫עד‬: ‫ב‬‫ב‬ ‫בשלב‬ ‫הצלחה‬'!!! ‫י‬ ‫מיכאל‬ ‫פורטנוי‬' ‫פיצ‬'‫י‬ ‫שרית‬ ‫חדזה‬' ‫ט‬ ‫סופיה‬ ‫רולבסקיי‬' ‫ש‬ ‫הידעתם‬. . . ‫ערכיות‬ ‫חוויות‬ ‫ליצור‬ ‫המשיכו‬ ‫גרינשפן‬ ‫רותי‬ rutigr10@gmail.com