SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
‫ע‬ ‫הספר‬ ‫בית‬"‫ש‬
‫גבעתיים‬ ‫שמעוני‬ ‫דוד‬
‫א‬ ‫מחצית‬ ‫סוף‬'‫תשע‬"‫ו‬
‫יקרים‬ ‫קוראים‬,‫וברכה‬ ‫שלום‬.
‫א‬ ‫מחצית‬ ‫על‬ ‫מבט‬ ‫נקודת‬'‫התעודה‬ ‫כמו‬ ‫כמוה‬,‫על‬ ‫אור‬ ‫שופכת‬‫המגוונים‬ ‫התהליכים‬‫בבית‬ ‫שמתקיימים‬
‫הספר‬.‫וקראו‬ ‫הביטו‬,‫בטוחה‬ ‫אני‬‫שתהנו‬.
‫על‬‫ב‬ ‫במחצית‬ ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬ ‫שצעדנו‬ ‫אף‬,'‫החולפת‬ ‫המחצית‬ ‫שתעודת‬ ‫תקווה‬ ‫כולי‬,‫אותה‬ ‫התעודה‬
‫קיבלו‬‫מכבר‬ ‫לא‬ ‫התלמידים‬,‫תסייע‬‫כמו‬ ‫בבטחה‬ ‫אלו‬ ‫צעדים‬ ‫לצעוד‬ ‫ההורים‬ ‫ולכם‬ ‫התלמידים‬ ‫לכם‬
‫את‬ ‫ומאיר‬ ‫המכוון‬ ‫צפון‬ ‫כוכב‬‫הדרך‬.‫באמצעות‬‫של‬ ‫רחבה‬ ‫תמונה‬ ‫לראות‬ ‫כולכם‬ ‫תוכלו‬ ‫התעודה‬
‫הלומד‬ ‫התלמיד‬ ‫תפקודי‬,‫הלימודי‬ ‫בתחום‬ ‫תפקודים‬,‫וההתנהגותי‬ ‫החברתי‬.
‫זכרו‬,‫אחד‬ ‫כל‬,‫וצריכים‬ ‫שיכולים‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫תוצר‬ ‫הם‬ ‫וההצלחות‬ ‫וההישגים‬ ‫ומיוחד‬ ‫יחיד‬ ‫הוא‬
‫להשתבח‬.
‫המנהלת‬ ‫דבר‬
‫הזו‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫גם‬,‫כה‬ ‫עד‬ ‫שעברנו‬ ‫מהתהליכים‬ ‫חלק‬ ‫לראות‬ ‫לכם‬ ‫תאפשר‬.
‫והמגוונות‬ ‫השונות‬ ‫הלמידה‬ ‫לחוויות‬ ‫לב‬ ‫שימו‬,‫מהחידושים‬ ‫עמנו‬ ‫התרגשו‬
‫הרבות‬ ‫ומההצלחות‬ ‫הרבים‬.
‫המסורה‬ ‫עבודתו‬ ‫על‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫החינוכי‬ ‫לצוות‬ ‫זו‬ ‫בהזדמנות‬ ‫מודה‬ ‫אני‬
‫והמקצועית‬.
‫לכם‬ ‫וכן‬,‫הפעילים‬ ‫ההורים‬,‫בית‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫וקידום‬ ‫עמנו‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫על‬
‫קדימה‬ ‫רבים‬ ‫צעדים‬ ‫הספר‬.
‫אמיתי‬ ‫יעל‬
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהלת‬
‫משמעותית‬ ‫למידה‬
‫יום‬-‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫כיצד‬ ‫בסוגיה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מורי‬ ‫עוסקים‬ ‫יום‬
‫למשמעותית‬.‫אנו‬ ‫כיצד‬ ‫דוגמאות‬ ‫ושלל‬ ‫קטנה‬ ‫טעימה‬ ‫ישנה‬ ‫מבט‬ ‫בנקודת‬
‫לתלמידים‬ ‫ערך‬ ‫בעלת‬ ‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫משתדלים‬,‫את‬ ‫מערבת‬
‫לבין‬ ‫הנלמד‬ ‫בין‬ ‫ורלוונטיות‬ ‫חיבור‬ ‫ויוצרים‬ ‫הלמידה‬ ‫בתהליך‬ ‫התלמידים‬
‫תלמידנו‬ ‫של‬ ‫חייהם‬.
‫בראשית‬ ‫סיפורי‬ ‫לימוד‬ ‫במסגרת‬,‫הכינו‬
‫שלהם‬ ‫הכתתית‬ ‫הנח‬ ‫תיבת‬ ‫את‬ ‫התלמידים‬.
‫מפלסטלינה‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫יצרו‬ ‫התלמידים‬
‫ב‬ ‫אותם‬ ‫ושמו‬"‫תאים‬"‫חוזר‬ ‫בשימוש‬ ‫העשויים‬
‫בוקר‬ ‫דגני‬ ‫מצלוחיות‬.
‫נח‬ ‫תיבת‬-‫ב‬ ‫כתה‬3
‫לגובה‬ ‫פעם‬ ‫בנו‬ ‫כיצד‬?
‫במהלך‬ ‫עלו‬ ‫אשר‬ ‫בעיות‬ ‫ופתרו‬ ‫לגובה‬ ‫הבנייה‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫חקרו‬ ‫התלמידים‬
‫הסוגייה‬ ‫עם‬ ‫השנים‬.‫האייפל‬ ‫ומגדל‬ ‫הפיזה‬ ‫מגדל‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ‫התלמידים‬
‫בישראל‬ ‫הגבוה‬ ‫המגדל‬ ‫מהו‬ ‫חקרו‬ ‫ובבית‬.
‫גבוה‬ ‫הכי‬ ‫להיות‬ ‫שמטרתו‬ ‫כיתתי‬ ‫מגדל‬ ‫התלמידים‬ ‫הקימו‬ ‫התהליך‬ ‫בסיום‬
(‫ויציב‬)‫שאפשר‬.
‫בבל‬ ‫מגדל‬-‫ב‬ ‫כתה‬3
‫ט‬ ‫לקראת‬"‫המשאלות‬ ‫עץ‬ ‫התלמידים‬ ‫יצרו‬ ‫מארח‬ ‫בית‬ ‫במסגרת‬ ‫בשבט‬ ‫ו‬
‫חוזר‬ ‫בשימוש‬ ‫מחומרים‬.
‫המשאלות‬ ‫עצי‬–‫א‬ ‫כתה‬1
‫שלי‬ ‫הגוף‬ ‫דימוי‬ ‫מהו‬?‫נראה‬ ‫הוא‬ ‫איך‬?‫מרגיש‬ ‫אני‬ ‫מה‬?
‫ומלמדת‬ ‫חוויתית‬ ‫יצירתית‬ ‫פעילות‬.
‫גוף‬ ‫דימוי‬–‫ג‬ ‫כתה‬-‫ד‬
‫א‬ ‫כיתות‬ ‫תלמידי‬'‫ומכינים‬ ‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬ ‫ציפורים‬ ‫לחקור‬ ‫יוצאים‬
"‫משקפות‬"‫טואלט‬ ‫נייר‬ ‫מגללי‬ ‫חוזר‬ ‫בשימוש‬.
‫בראש‬ ‫ציפורים‬ ‫להם‬ ‫יש‬!-‫א‬ ‫שכבה‬'
‫לחקור‬ ‫דרכים‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬,‫הפעם‬
‫האייפדים‬ ‫בעזרת‬,‫התלמידים‬
‫בנושא‬ ‫חקר‬ ‫משימות‬ ‫מקבלים‬
‫בסביבה‬ ‫החיים‬ ‫ובעלי‬ ‫שלי‬ ‫הסביבה‬.
‫בהוראה‬ ‫אייפדים‬ ‫שילוב‬
‫במתמטיקה‬ ‫גם‬
‫בכיף‬ ‫מתרגלים‬
‫באייפדים‬
‫פעילות‬ ‫עוברים‬ ‫הירוקה‬ ‫המובילות‬ ‫נבחרת‬
‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫בגן‬ ‫פעילויות‬ ‫ובונים‬
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫הפעלת‬ ‫לקראת‬.
‫ה‬ ‫ירוקה‬ ‫מובילות‬-‫ו‬
‫השנה‬ ‫עונות‬ ‫על‬ ‫התלמידים‬ ‫לומדים‬ ‫המדעים‬ ‫שיעורי‬ ‫במסגרת‬.
‫החורף‬ ‫שהגיע‬ ‫יודעים‬ ‫ואיך‬?
‫הגשם‬ ‫לפי‬!
‫גשם‬ ‫מד‬ ‫מכינים‬–‫ב‬ ‫שכבה‬'
‫מבנה‬ ‫על‬ ‫השכבה‬ ‫תלמידי‬ ‫מלמידת‬ ‫כחלק‬
‫האגדה‬,‫קיימו‬ ‫שונות‬ ‫ואגדות‬ ‫הכתיבה‬ ‫צורת‬
‫התלמידים‬"‫מהאגדות‬ ‫ארוחה‬"‫אשר‬
‫ומסיבת‬ ‫הלמידה‬ ‫מתהליך‬ ‫חלק‬ ‫היוותה‬
‫מהנושא‬ ‫פרידה‬.
‫מהאגדות‬ ‫ארוחה‬–‫ד‬ ‫שכבה‬'
‫ט‬ ‫ברוח‬"‫השותפות‬ ‫עץ‬ ‫את‬ ‫עשינו‬ ‫בשבט‬ ‫ו‬-‫בשלבים‬ ‫שנעשתה‬ ‫עבודה‬:
‫הראשון‬ ‫שלב‬-‫התבקש‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬ ‫האישית‬ ‫ברמה‬‫לבנים‬ ‫דפים‬ ‫מספר‬ ‫לצבוע‬
‫לריבועים‬ ‫וגזירתם‬ ‫השונים‬ ‫גווניהם‬ ‫על‬ ‫וירוק‬ ‫חום‬ ‫בצבעי‬.
‫שני‬ ‫שלב‬-‫עבודה‬ ‫לקבוצות‬ ‫חלוקה‬-‫העץ‬ ‫מפאזל‬ ‫בחלק‬ ‫הפסיספס‬ ‫הדבקת‬,
‫הסופי‬ ‫לתוצר‬ ‫הפאזל‬ ‫הרכבת‬,‫ורפלקציה‬ ‫לעץ‬ ‫שם‬ ‫בחירת‬.
‫השותפות‬ ‫עץ‬–‫ב‬ ‫כתה‬1
‫מתוקים‬ ‫איחולים‬‫התעודות‬ ‫קבלת‬ ‫במועד‬ ‫שניתנו‬.
‫התעודה‬ ‫לקבלת‬ ‫איחולים‬-‫ב‬ ‫כתה‬2
‫וט‬ ‫הראשונה‬ ‫התעודה‬ ‫לכבוד‬"‫א‬ ‫כיתה‬ ‫בשבט‬ ‫ו‬1‫מתוק‬ ‫עציץ‬ ‫הכינה‬.
‫מתוק‬ ‫עציץ‬-‫א‬ ‫כתה‬1
‫הם‬ ‫בעצמם‬ ‫המורים‬ ‫להיות‬ ‫והופכים‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫מכינים‬ ‫תלמידים‬ ‫כאשר‬
‫הנושא‬ ‫את‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫מבינים‬.‫מצגות‬,‫היו‬ ‫ומשחקים‬ ‫המטמון‬ ‫את‬ ‫חפש‬
‫החג‬ ‫על‬ ‫וללמד‬ ‫ללמוד‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫הדרך‬.
‫ט‬ ‫בנושא‬ ‫עמיתי‬ ‫הוראת‬"‫בשבט‬ ‫ו‬–‫ה‬ ‫כתה‬2
‫ה‬ ‫שכבת‬'‫גשרים‬ ‫בנושא‬ ‫פיזיקאלית‬ ‫לפעילות‬ ‫הפיס‬ ‫בתפוח‬ ‫התארחה‬.
‫גשרים‬ ‫בנושא‬ ‫חקר‬ ‫פעילות‬–‫ה‬ ‫שכבת‬'
‫מצוינות‬-‫שייכות‬–‫אחריות‬:‫על‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫החזון‬ ‫ערכי‬ ‫חיזוק‬-‫לקיחת‬ ‫ידי‬
‫של‬ ‫השייכות‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫המחזקת‬ ‫ספרית‬ ‫בית‬ ‫הפסקה‬ ‫להפעלת‬ ‫אחריות‬
‫בעשייה‬ ‫מצוינות‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫נתינת‬ ‫תוך‬ ‫התלמידים‬.
‫על‬ ‫מועברת‬ ‫פעילה‬ ‫הפסקה‬-‫ידי‬‫ה‬ ‫כיתות‬2,‫ה‬1
‫ה‬ ‫שכבה‬'‫בת‬ ‫פעילות‬ ‫ערכה‬6‫בחירייה‬ ‫סביבתי‬ ‫לחינוך‬ ‫במרכז‬ ‫מפגשים‬.
‫כהמשך‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫משאבי‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫התלמידים‬ ‫למדו‬ ‫בפעילות‬
‫בכתה‬ ‫לנלמד‬ ‫ישיר‬.
‫ילדיהם‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫וחוויתי‬ ‫מרתק‬ ‫למידה‬ ‫ליום‬ ‫זכו‬ ‫התלמידים‬ ‫הורי‬ ‫גם‬.
‫טבע‬ ‫משאבי‬-‫ה‬ ‫שכבה‬'
‫ג‬ ‫שכבת‬'‫שלי‬ ‫בשכונה‬ ‫לסיור‬ ‫יצאו‬,‫ספרית‬ ‫הבית‬ ‫הטיולים‬ ‫מתוכנית‬ ‫כחלק‬
‫במולדת‬ ‫הלימודים‬ ‫לתוכנית‬ ‫ובהלימה‬,‫על‬ ‫תחנה‬ ‫הכינה‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬
‫האחרות‬ ‫לקבוצות‬ ‫הפעלה‬ ‫עם‬ ‫השכונה‬.‫לגן‬ ‫התלמידים‬ ‫הלכו‬ ‫הסיור‬ ‫לאחר‬
‫לנטיעות‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬.
‫ונטיעות‬ ‫שלי‬ ‫בשכונה‬ ‫סיור‬–‫ג‬ ‫שכבת‬'
‫חם‬ ‫ותה‬ ‫אותיות‬ ‫מסיבת‬ ‫עם‬ ‫השפה‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫לחגוג‬ ‫היה‬ ‫כיף‬ ‫איזה‬...
‫העברית‬ ‫השפה‬ ‫יום‬-‫ג‬3
‫והתנסחות‬ ‫קהל‬ ‫מול‬ ‫עמידה‬ ‫מתרגלים‬ ‫התלמידים‬ ‫הצעירים‬ ‫בגילאים‬ ‫כבר‬
‫בעל‬-‫פה‬.‫הילדים‬ ‫של‬ ‫מעולמם‬ ‫נושאים‬ ‫עם‬ ‫חיבור‬ ‫את‬ ‫נשכח‬ ‫לא‬.
‫עמיתים‬ ‫הוראת‬-‫ג‬ ‫כתה‬3
‫ויצירת‬ ‫בקבוצות‬ ‫עבודה‬ ‫דרך‬ ‫מקבילים‬ ‫קווים‬ ‫של‬ ‫ההגדרה‬ ‫את‬ ‫יישמו‬ ‫הילדים‬
‫מקבילים‬ ‫קווים‬ ‫המכילים‬ ‫מבנים‬ ‫של‬ ‫תערוכה‬.
‫בהנדסה‬ ‫מיישמים‬-‫ג‬ ‫כתה‬2
‫ד‬ ‫שכבת‬ ‫תלמידי‬'‫השפכים‬ ‫לטיהור‬ ‫במפעל‬ ‫לסיור‬ ‫יצאו‬.‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫הסיור‬
‫חיסכון‬ ‫ודרכי‬ ‫המים‬ ‫על‬ ‫לומדים‬ ‫התלמידים‬ ‫בה‬ ‫שנתית‬ ‫לימודים‬ ‫מתוכנית‬
‫המים‬ ‫משאב‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬.
‫השפד‬ ‫למפעל‬ ‫סיור‬"‫ן‬–‫ד‬ ‫שכבת‬'
‫עם‬ ‫קופסא‬ ‫להציג‬ ‫צריכים‬ ‫היו‬ ‫התלמידים‬ ‫במחצית‬ ‫הערכה‬ ‫מתהליך‬ ‫כחלק‬
‫בתעודה‬ ‫נמצאים‬ ‫שאינם‬ ‫אותם‬ ‫שמאפיינים‬ ‫דברים‬.
‫אחרת‬ ‫תעודה‬-‫ד‬ ‫כתה‬2
‫ז‬ ‫כיתות‬ ‫תלמידי‬'-‫ח‬'‫צורי‬ ‫עם‬ ‫נפגשו‬,‫ישראל‬ ‫במשטרת‬ ‫הנוער‬ ‫במחלקת‬ ‫שוטר‬.
‫לגבי‬ ‫החוק‬ ‫ואת‬ ‫הפלילית‬ ‫האחריות‬ ‫גיל‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫לתלמידים‬ ‫הסביר‬ ‫צורים‬
‫ומחשב‬ ‫אינטרנט‬ ‫עברות‬.
‫החוק‬ ‫בעין‬ ‫בטוחה‬ ‫גלישה‬–‫ז‬ ‫שכבות‬'-‫ח‬'
‫א‬ ‫כיתות‬ ‫תלמידי‬ ‫יצאו‬ ‫השבועות‬ ‫חגיגות‬ ‫במסגרת‬'-‫ב‬'‫חיל‬ ‫בגן‬ ‫לפעילות‬
‫האוויר‬,‫על‬ ‫המאומץ‬-‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫ידי‬.
‫על‬ ‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫עברו‬ ‫התלמידים‬-‫צבי‬ ‫בן‬ ‫שמעון‬ ‫תיכון‬ ‫תלמידי‬ ‫ידי‬.,‫לאחר‬
‫בגן‬ ‫שתילה‬ ‫התלמידים‬ ‫ערכו‬ ‫הפעילות‬.
‫ט‬"‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫בגן‬ ‫בשבט‬ ‫ו‬-‫א‬ ‫שכבות‬'-‫ב‬'
‫למסדרונות‬ ‫הוספו‬ ‫המסדרונות‬ ‫את‬ ‫ולייפות‬ ‫השייכות‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫בכדי‬
‫ההפסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שונות‬ ‫משכבות‬ ‫תלמידים‬ ‫הכינו‬ ‫אשר‬ ‫צמחים‬ ‫אדניות‬
‫הירוקה‬.
‫המסדרות‬ ‫חזות‬ ‫שיפור‬
‫שאיננו‬ ‫ודבר‬ ‫חדש‬ ‫לקנות‬ ‫צריך‬ ‫הכל‬ ‫שלא‬ ‫אותנו‬ ‫לימדו‬ ‫וקיימות‬ ‫נבונה‬ ‫צרכנות‬
‫לפח‬ ‫מיד‬ ‫זורקים‬ ‫לא‬ ‫צריכים‬...‫וערכו‬ ‫חפצים‬ ‫ביניהם‬ ‫החליפו‬ ‫התלמידים‬
‫כסף‬ ‫ללא‬ ‫מסחר‬.
‫ספרי‬ ‫בית‬ ‫תן‬ ‫קח‬ ‫שוק‬

More Related Content

Similar to נקודת מבט מחצית א2016

מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11adaran10
 
מידעון 9
מידעון 9מידעון 9
מידעון 9Uri Burg
 
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8Uri Burg
 
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7Uri Burg
 
נקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינוארנקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינוארyonikuner
 
נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015 נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015 yonikuner
 
במכללה 6 תשעג
במכללה 6 תשעגבמכללה 6 תשעג
במכללה 6 תשעגyarivkarin
 
מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010
מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010
מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010Chanan Rubens
 
מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010
מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010
מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010Chanan Rubens
 
כנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמן
כנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמןכנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמן
כנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמןGalit Zamler
 
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביבאני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביבNoa Greenstep
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהDr. Peri Sinclair
 
תקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנותתקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנותtehilaperl
 
ביה"ס "מורדי הגטאות" מארח משלחת של אנשי חינוך מובילים מטעם משרד החוץ
ביה"ס "מורדי הגטאות" מארח משלחת של אנשי חינוך מובילים מטעם משרד החוץביה"ס "מורדי הגטאות" מארח משלחת של אנשי חינוך מובילים מטעם משרד החוץ
ביה"ס "מורדי הגטאות" מארח משלחת של אנשי חינוך מובילים מטעם משרד החוץGalit Zamler
 
שלום כיתה א
שלום כיתה אשלום כיתה א
שלום כיתה אdoronnevegan
 
מצגת חשיפה לבית הספר תשע"ח
מצגת חשיפה לבית הספר תשע"חמצגת חשיפה לבית הספר תשע"ח
מצגת חשיפה לבית הספר תשע"חEliArviv24
 

Similar to נקודת מבט מחצית א2016 (20)

מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
מגנט אוקטובר 2014 מעודכן 5.11
 
מידעון 9
מידעון 9מידעון 9
מידעון 9
 
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
 
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 7
 
נקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינוארנקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינואר
 
נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015 נקודת מבט ספטמבר 2015
נקודת מבט ספטמבר 2015
 
במכללה 6 תשעג
במכללה 6 תשעגבמכללה 6 תשעג
במכללה 6 תשעג
 
מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010
מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010
מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010
 
מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010
מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010
מצגת מסלולרי 11 דצמבר 2010
 
כנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמן
כנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמןכנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמן
כנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמן
 
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביבאני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 
איכות בחינוך
איכות בחינוךאיכות בחינוך
איכות בחינוך
 
איכות בחינוך
איכות בחינוךאיכות בחינוך
איכות בחינוך
 
איכות בחינוך
איכות בחינוךאיכות בחינוך
איכות בחינוך
 
תקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנותתקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנות
 
Chart based learning
Chart based learningChart based learning
Chart based learning
 
ביה"ס "מורדי הגטאות" מארח משלחת של אנשי חינוך מובילים מטעם משרד החוץ
ביה"ס "מורדי הגטאות" מארח משלחת של אנשי חינוך מובילים מטעם משרד החוץביה"ס "מורדי הגטאות" מארח משלחת של אנשי חינוך מובילים מטעם משרד החוץ
ביה"ס "מורדי הגטאות" מארח משלחת של אנשי חינוך מובילים מטעם משרד החוץ
 
שלום כיתה א
שלום כיתה אשלום כיתה א
שלום כיתה א
 
מצגת חשיפה לבית הספר תשע"ח
מצגת חשיפה לבית הספר תשע"חמצגת חשיפה לבית הספר תשע"ח
מצגת חשיפה לבית הספר תשע"ח
 

נקודת מבט מחצית א2016

 • 1. ‫ע‬ ‫הספר‬ ‫בית‬"‫ש‬ ‫גבעתיים‬ ‫שמעוני‬ ‫דוד‬ ‫א‬ ‫מחצית‬ ‫סוף‬'‫תשע‬"‫ו‬
 • 2. ‫יקרים‬ ‫קוראים‬,‫וברכה‬ ‫שלום‬. ‫א‬ ‫מחצית‬ ‫על‬ ‫מבט‬ ‫נקודת‬'‫התעודה‬ ‫כמו‬ ‫כמוה‬,‫על‬ ‫אור‬ ‫שופכת‬‫המגוונים‬ ‫התהליכים‬‫בבית‬ ‫שמתקיימים‬ ‫הספר‬.‫וקראו‬ ‫הביטו‬,‫בטוחה‬ ‫אני‬‫שתהנו‬. ‫על‬‫ב‬ ‫במחצית‬ ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬ ‫שצעדנו‬ ‫אף‬,'‫החולפת‬ ‫המחצית‬ ‫שתעודת‬ ‫תקווה‬ ‫כולי‬,‫אותה‬ ‫התעודה‬ ‫קיבלו‬‫מכבר‬ ‫לא‬ ‫התלמידים‬,‫תסייע‬‫כמו‬ ‫בבטחה‬ ‫אלו‬ ‫צעדים‬ ‫לצעוד‬ ‫ההורים‬ ‫ולכם‬ ‫התלמידים‬ ‫לכם‬ ‫את‬ ‫ומאיר‬ ‫המכוון‬ ‫צפון‬ ‫כוכב‬‫הדרך‬.‫באמצעות‬‫של‬ ‫רחבה‬ ‫תמונה‬ ‫לראות‬ ‫כולכם‬ ‫תוכלו‬ ‫התעודה‬ ‫הלומד‬ ‫התלמיד‬ ‫תפקודי‬,‫הלימודי‬ ‫בתחום‬ ‫תפקודים‬,‫וההתנהגותי‬ ‫החברתי‬. ‫זכרו‬,‫אחד‬ ‫כל‬,‫וצריכים‬ ‫שיכולים‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫תוצר‬ ‫הם‬ ‫וההצלחות‬ ‫וההישגים‬ ‫ומיוחד‬ ‫יחיד‬ ‫הוא‬ ‫להשתבח‬. ‫המנהלת‬ ‫דבר‬ ‫הזו‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫גם‬,‫כה‬ ‫עד‬ ‫שעברנו‬ ‫מהתהליכים‬ ‫חלק‬ ‫לראות‬ ‫לכם‬ ‫תאפשר‬. ‫והמגוונות‬ ‫השונות‬ ‫הלמידה‬ ‫לחוויות‬ ‫לב‬ ‫שימו‬,‫מהחידושים‬ ‫עמנו‬ ‫התרגשו‬ ‫הרבות‬ ‫ומההצלחות‬ ‫הרבים‬. ‫המסורה‬ ‫עבודתו‬ ‫על‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫החינוכי‬ ‫לצוות‬ ‫זו‬ ‫בהזדמנות‬ ‫מודה‬ ‫אני‬ ‫והמקצועית‬. ‫לכם‬ ‫וכן‬,‫הפעילים‬ ‫ההורים‬,‫בית‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫וקידום‬ ‫עמנו‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫על‬ ‫קדימה‬ ‫רבים‬ ‫צעדים‬ ‫הספר‬. ‫אמיתי‬ ‫יעל‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהלת‬
 • 3. ‫משמעותית‬ ‫למידה‬ ‫יום‬-‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫כיצד‬ ‫בסוגיה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מורי‬ ‫עוסקים‬ ‫יום‬ ‫למשמעותית‬.‫אנו‬ ‫כיצד‬ ‫דוגמאות‬ ‫ושלל‬ ‫קטנה‬ ‫טעימה‬ ‫ישנה‬ ‫מבט‬ ‫בנקודת‬ ‫לתלמידים‬ ‫ערך‬ ‫בעלת‬ ‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫משתדלים‬,‫את‬ ‫מערבת‬ ‫לבין‬ ‫הנלמד‬ ‫בין‬ ‫ורלוונטיות‬ ‫חיבור‬ ‫ויוצרים‬ ‫הלמידה‬ ‫בתהליך‬ ‫התלמידים‬ ‫תלמידנו‬ ‫של‬ ‫חייהם‬.
 • 4. ‫בראשית‬ ‫סיפורי‬ ‫לימוד‬ ‫במסגרת‬,‫הכינו‬ ‫שלהם‬ ‫הכתתית‬ ‫הנח‬ ‫תיבת‬ ‫את‬ ‫התלמידים‬. ‫מפלסטלינה‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫יצרו‬ ‫התלמידים‬ ‫ב‬ ‫אותם‬ ‫ושמו‬"‫תאים‬"‫חוזר‬ ‫בשימוש‬ ‫העשויים‬ ‫בוקר‬ ‫דגני‬ ‫מצלוחיות‬. ‫נח‬ ‫תיבת‬-‫ב‬ ‫כתה‬3
 • 5. ‫לגובה‬ ‫פעם‬ ‫בנו‬ ‫כיצד‬? ‫במהלך‬ ‫עלו‬ ‫אשר‬ ‫בעיות‬ ‫ופתרו‬ ‫לגובה‬ ‫הבנייה‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫חקרו‬ ‫התלמידים‬ ‫הסוגייה‬ ‫עם‬ ‫השנים‬.‫האייפל‬ ‫ומגדל‬ ‫הפיזה‬ ‫מגדל‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ‫התלמידים‬ ‫בישראל‬ ‫הגבוה‬ ‫המגדל‬ ‫מהו‬ ‫חקרו‬ ‫ובבית‬. ‫גבוה‬ ‫הכי‬ ‫להיות‬ ‫שמטרתו‬ ‫כיתתי‬ ‫מגדל‬ ‫התלמידים‬ ‫הקימו‬ ‫התהליך‬ ‫בסיום‬ (‫ויציב‬)‫שאפשר‬. ‫בבל‬ ‫מגדל‬-‫ב‬ ‫כתה‬3
 • 6. ‫ט‬ ‫לקראת‬"‫המשאלות‬ ‫עץ‬ ‫התלמידים‬ ‫יצרו‬ ‫מארח‬ ‫בית‬ ‫במסגרת‬ ‫בשבט‬ ‫ו‬ ‫חוזר‬ ‫בשימוש‬ ‫מחומרים‬. ‫המשאלות‬ ‫עצי‬–‫א‬ ‫כתה‬1
 • 7. ‫שלי‬ ‫הגוף‬ ‫דימוי‬ ‫מהו‬?‫נראה‬ ‫הוא‬ ‫איך‬?‫מרגיש‬ ‫אני‬ ‫מה‬? ‫ומלמדת‬ ‫חוויתית‬ ‫יצירתית‬ ‫פעילות‬. ‫גוף‬ ‫דימוי‬–‫ג‬ ‫כתה‬-‫ד‬
 • 8. ‫א‬ ‫כיתות‬ ‫תלמידי‬'‫ומכינים‬ ‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬ ‫ציפורים‬ ‫לחקור‬ ‫יוצאים‬ "‫משקפות‬"‫טואלט‬ ‫נייר‬ ‫מגללי‬ ‫חוזר‬ ‫בשימוש‬. ‫בראש‬ ‫ציפורים‬ ‫להם‬ ‫יש‬!-‫א‬ ‫שכבה‬'
 • 9. ‫לחקור‬ ‫דרכים‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬,‫הפעם‬ ‫האייפדים‬ ‫בעזרת‬,‫התלמידים‬ ‫בנושא‬ ‫חקר‬ ‫משימות‬ ‫מקבלים‬ ‫בסביבה‬ ‫החיים‬ ‫ובעלי‬ ‫שלי‬ ‫הסביבה‬. ‫בהוראה‬ ‫אייפדים‬ ‫שילוב‬ ‫במתמטיקה‬ ‫גם‬ ‫בכיף‬ ‫מתרגלים‬ ‫באייפדים‬
 • 10. ‫פעילות‬ ‫עוברים‬ ‫הירוקה‬ ‫המובילות‬ ‫נבחרת‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫בגן‬ ‫פעילויות‬ ‫ובונים‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫הפעלת‬ ‫לקראת‬. ‫ה‬ ‫ירוקה‬ ‫מובילות‬-‫ו‬
 • 11. ‫השנה‬ ‫עונות‬ ‫על‬ ‫התלמידים‬ ‫לומדים‬ ‫המדעים‬ ‫שיעורי‬ ‫במסגרת‬. ‫החורף‬ ‫שהגיע‬ ‫יודעים‬ ‫ואיך‬? ‫הגשם‬ ‫לפי‬! ‫גשם‬ ‫מד‬ ‫מכינים‬–‫ב‬ ‫שכבה‬'
 • 12. ‫מבנה‬ ‫על‬ ‫השכבה‬ ‫תלמידי‬ ‫מלמידת‬ ‫כחלק‬ ‫האגדה‬,‫קיימו‬ ‫שונות‬ ‫ואגדות‬ ‫הכתיבה‬ ‫צורת‬ ‫התלמידים‬"‫מהאגדות‬ ‫ארוחה‬"‫אשר‬ ‫ומסיבת‬ ‫הלמידה‬ ‫מתהליך‬ ‫חלק‬ ‫היוותה‬ ‫מהנושא‬ ‫פרידה‬. ‫מהאגדות‬ ‫ארוחה‬–‫ד‬ ‫שכבה‬'
 • 13. ‫ט‬ ‫ברוח‬"‫השותפות‬ ‫עץ‬ ‫את‬ ‫עשינו‬ ‫בשבט‬ ‫ו‬-‫בשלבים‬ ‫שנעשתה‬ ‫עבודה‬: ‫הראשון‬ ‫שלב‬-‫התבקש‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬ ‫האישית‬ ‫ברמה‬‫לבנים‬ ‫דפים‬ ‫מספר‬ ‫לצבוע‬ ‫לריבועים‬ ‫וגזירתם‬ ‫השונים‬ ‫גווניהם‬ ‫על‬ ‫וירוק‬ ‫חום‬ ‫בצבעי‬. ‫שני‬ ‫שלב‬-‫עבודה‬ ‫לקבוצות‬ ‫חלוקה‬-‫העץ‬ ‫מפאזל‬ ‫בחלק‬ ‫הפסיספס‬ ‫הדבקת‬, ‫הסופי‬ ‫לתוצר‬ ‫הפאזל‬ ‫הרכבת‬,‫ורפלקציה‬ ‫לעץ‬ ‫שם‬ ‫בחירת‬. ‫השותפות‬ ‫עץ‬–‫ב‬ ‫כתה‬1
 • 14. ‫מתוקים‬ ‫איחולים‬‫התעודות‬ ‫קבלת‬ ‫במועד‬ ‫שניתנו‬. ‫התעודה‬ ‫לקבלת‬ ‫איחולים‬-‫ב‬ ‫כתה‬2
 • 15. ‫וט‬ ‫הראשונה‬ ‫התעודה‬ ‫לכבוד‬"‫א‬ ‫כיתה‬ ‫בשבט‬ ‫ו‬1‫מתוק‬ ‫עציץ‬ ‫הכינה‬. ‫מתוק‬ ‫עציץ‬-‫א‬ ‫כתה‬1
 • 16. ‫הם‬ ‫בעצמם‬ ‫המורים‬ ‫להיות‬ ‫והופכים‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫מכינים‬ ‫תלמידים‬ ‫כאשר‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫מבינים‬.‫מצגות‬,‫היו‬ ‫ומשחקים‬ ‫המטמון‬ ‫את‬ ‫חפש‬ ‫החג‬ ‫על‬ ‫וללמד‬ ‫ללמוד‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫הדרך‬. ‫ט‬ ‫בנושא‬ ‫עמיתי‬ ‫הוראת‬"‫בשבט‬ ‫ו‬–‫ה‬ ‫כתה‬2
 • 17. ‫ה‬ ‫שכבת‬'‫גשרים‬ ‫בנושא‬ ‫פיזיקאלית‬ ‫לפעילות‬ ‫הפיס‬ ‫בתפוח‬ ‫התארחה‬. ‫גשרים‬ ‫בנושא‬ ‫חקר‬ ‫פעילות‬–‫ה‬ ‫שכבת‬'
 • 18. ‫מצוינות‬-‫שייכות‬–‫אחריות‬:‫על‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫החזון‬ ‫ערכי‬ ‫חיזוק‬-‫לקיחת‬ ‫ידי‬ ‫של‬ ‫השייכות‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫המחזקת‬ ‫ספרית‬ ‫בית‬ ‫הפסקה‬ ‫להפעלת‬ ‫אחריות‬ ‫בעשייה‬ ‫מצוינות‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫נתינת‬ ‫תוך‬ ‫התלמידים‬. ‫על‬ ‫מועברת‬ ‫פעילה‬ ‫הפסקה‬-‫ידי‬‫ה‬ ‫כיתות‬2,‫ה‬1
 • 19. ‫ה‬ ‫שכבה‬'‫בת‬ ‫פעילות‬ ‫ערכה‬6‫בחירייה‬ ‫סביבתי‬ ‫לחינוך‬ ‫במרכז‬ ‫מפגשים‬. ‫כהמשך‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫משאבי‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫התלמידים‬ ‫למדו‬ ‫בפעילות‬ ‫בכתה‬ ‫לנלמד‬ ‫ישיר‬. ‫ילדיהם‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫וחוויתי‬ ‫מרתק‬ ‫למידה‬ ‫ליום‬ ‫זכו‬ ‫התלמידים‬ ‫הורי‬ ‫גם‬. ‫טבע‬ ‫משאבי‬-‫ה‬ ‫שכבה‬'
 • 20. ‫ג‬ ‫שכבת‬'‫שלי‬ ‫בשכונה‬ ‫לסיור‬ ‫יצאו‬,‫ספרית‬ ‫הבית‬ ‫הטיולים‬ ‫מתוכנית‬ ‫כחלק‬ ‫במולדת‬ ‫הלימודים‬ ‫לתוכנית‬ ‫ובהלימה‬,‫על‬ ‫תחנה‬ ‫הכינה‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬ ‫האחרות‬ ‫לקבוצות‬ ‫הפעלה‬ ‫עם‬ ‫השכונה‬.‫לגן‬ ‫התלמידים‬ ‫הלכו‬ ‫הסיור‬ ‫לאחר‬ ‫לנטיעות‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬. ‫ונטיעות‬ ‫שלי‬ ‫בשכונה‬ ‫סיור‬–‫ג‬ ‫שכבת‬'
 • 21. ‫חם‬ ‫ותה‬ ‫אותיות‬ ‫מסיבת‬ ‫עם‬ ‫השפה‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫לחגוג‬ ‫היה‬ ‫כיף‬ ‫איזה‬... ‫העברית‬ ‫השפה‬ ‫יום‬-‫ג‬3
 • 22. ‫והתנסחות‬ ‫קהל‬ ‫מול‬ ‫עמידה‬ ‫מתרגלים‬ ‫התלמידים‬ ‫הצעירים‬ ‫בגילאים‬ ‫כבר‬ ‫בעל‬-‫פה‬.‫הילדים‬ ‫של‬ ‫מעולמם‬ ‫נושאים‬ ‫עם‬ ‫חיבור‬ ‫את‬ ‫נשכח‬ ‫לא‬. ‫עמיתים‬ ‫הוראת‬-‫ג‬ ‫כתה‬3
 • 23. ‫ויצירת‬ ‫בקבוצות‬ ‫עבודה‬ ‫דרך‬ ‫מקבילים‬ ‫קווים‬ ‫של‬ ‫ההגדרה‬ ‫את‬ ‫יישמו‬ ‫הילדים‬ ‫מקבילים‬ ‫קווים‬ ‫המכילים‬ ‫מבנים‬ ‫של‬ ‫תערוכה‬. ‫בהנדסה‬ ‫מיישמים‬-‫ג‬ ‫כתה‬2
 • 24. ‫ד‬ ‫שכבת‬ ‫תלמידי‬'‫השפכים‬ ‫לטיהור‬ ‫במפעל‬ ‫לסיור‬ ‫יצאו‬.‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫הסיור‬ ‫חיסכון‬ ‫ודרכי‬ ‫המים‬ ‫על‬ ‫לומדים‬ ‫התלמידים‬ ‫בה‬ ‫שנתית‬ ‫לימודים‬ ‫מתוכנית‬ ‫המים‬ ‫משאב‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬. ‫השפד‬ ‫למפעל‬ ‫סיור‬"‫ן‬–‫ד‬ ‫שכבת‬'
 • 25. ‫עם‬ ‫קופסא‬ ‫להציג‬ ‫צריכים‬ ‫היו‬ ‫התלמידים‬ ‫במחצית‬ ‫הערכה‬ ‫מתהליך‬ ‫כחלק‬ ‫בתעודה‬ ‫נמצאים‬ ‫שאינם‬ ‫אותם‬ ‫שמאפיינים‬ ‫דברים‬. ‫אחרת‬ ‫תעודה‬-‫ד‬ ‫כתה‬2
 • 26. ‫ז‬ ‫כיתות‬ ‫תלמידי‬'-‫ח‬'‫צורי‬ ‫עם‬ ‫נפגשו‬,‫ישראל‬ ‫במשטרת‬ ‫הנוער‬ ‫במחלקת‬ ‫שוטר‬. ‫לגבי‬ ‫החוק‬ ‫ואת‬ ‫הפלילית‬ ‫האחריות‬ ‫גיל‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫לתלמידים‬ ‫הסביר‬ ‫צורים‬ ‫ומחשב‬ ‫אינטרנט‬ ‫עברות‬. ‫החוק‬ ‫בעין‬ ‫בטוחה‬ ‫גלישה‬–‫ז‬ ‫שכבות‬'-‫ח‬'
 • 27. ‫א‬ ‫כיתות‬ ‫תלמידי‬ ‫יצאו‬ ‫השבועות‬ ‫חגיגות‬ ‫במסגרת‬'-‫ב‬'‫חיל‬ ‫בגן‬ ‫לפעילות‬ ‫האוויר‬,‫על‬ ‫המאומץ‬-‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫ידי‬. ‫על‬ ‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫עברו‬ ‫התלמידים‬-‫צבי‬ ‫בן‬ ‫שמעון‬ ‫תיכון‬ ‫תלמידי‬ ‫ידי‬.,‫לאחר‬ ‫בגן‬ ‫שתילה‬ ‫התלמידים‬ ‫ערכו‬ ‫הפעילות‬. ‫ט‬"‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫בגן‬ ‫בשבט‬ ‫ו‬-‫א‬ ‫שכבות‬'-‫ב‬'
 • 28. ‫למסדרונות‬ ‫הוספו‬ ‫המסדרונות‬ ‫את‬ ‫ולייפות‬ ‫השייכות‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫בכדי‬ ‫ההפסקה‬ ‫במהלך‬ ‫שונות‬ ‫משכבות‬ ‫תלמידים‬ ‫הכינו‬ ‫אשר‬ ‫צמחים‬ ‫אדניות‬ ‫הירוקה‬. ‫המסדרות‬ ‫חזות‬ ‫שיפור‬
 • 29. ‫שאיננו‬ ‫ודבר‬ ‫חדש‬ ‫לקנות‬ ‫צריך‬ ‫הכל‬ ‫שלא‬ ‫אותנו‬ ‫לימדו‬ ‫וקיימות‬ ‫נבונה‬ ‫צרכנות‬ ‫לפח‬ ‫מיד‬ ‫זורקים‬ ‫לא‬ ‫צריכים‬...‫וערכו‬ ‫חפצים‬ ‫ביניהם‬ ‫החליפו‬ ‫התלמידים‬ ‫כסף‬ ‫ללא‬ ‫מסחר‬. ‫ספרי‬ ‫בית‬ ‫תן‬ ‫קח‬ ‫שוק‬