SlideShare a Scribd company logo
‫יוזמה‬
‫התחדשות‬...
http://portal.k12.il/beer-sheva/makif-g/Default.aspx ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫אתר‬:
‫ללמוד‬ ‫צריך‬ ‫ודור‬ ‫דור‬ ‫בכל‬
‫בכלים‬ ‫השימוש‬ ‫דרכי‬ ‫את‬
‫הדור‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬...
(‫קוק‬ ‫הרב‬)
‫שאיפה‬
rutigr10@gmail.com ‫ועדכונים‬ ‫לפרטים‬:‫גרינשפן‬ ‫רותי‬
‫מס‬ ‫מידעון‬'8
‫למדע‬ ‫ויצמן‬ ‫מכון‬–‫ב‬ ‫ארצי‬ ‫כנס‬"....‫כימיה‬,‫והחברה‬ ‫הפרט‬ ‫בראי‬ ‫וסביבה‬ ‫תעשייה‬"
‫בורג‬ ‫אורי‬,‫אילן‬‫מרטיוק‬‫ומעוז‬‫מרקרבס‬‫ט‬ ‫מכיתה‬'2‫בכנס‬ ‫שהוצגה‬ ‫בכימיה‬ ‫לעבודות‬ ‫ארצית‬ ‫בתחרות‬ ‫הראשון‬ ‫במקום‬ ‫זכו‬
‫מדעי‬-"‫כימיה‬,‫והחברה‬ ‫הפרט‬ ‫בראי‬ ‫וסביבה‬ ‫תעשייה‬"‫ברחובות‬ ‫למדע‬ ‫ויצמן‬ ‫במכון‬.
‫במכון‬ ‫המרצים‬ ‫בכירי‬ ‫מפי‬ ‫הרצאות‬ ‫ושמעו‬ ‫רבים‬ ‫למושבים‬ ‫שהתחלק‬ ‫הארצי‬ ‫המדעי‬ ‫בכנס‬ ‫השתתפו‬ ‫התלמידים‬.
‫התלמידים‬,‫הציגו‬‫הארצית‬ ‫בתחרות‬ ‫הראשון‬ ‫במקום‬ ‫וזכו‬ ‫השופטים‬ ‫חבר‬ ‫ובפני‬ ‫המשתתפים‬ ‫בפני‬ ‫עבודתם‬ ‫את‬ ‫בכנס‬.
‫בנושא‬ ‫עוסקת‬ ‫עבודתם‬" :‫מתכלה‬ ‫כשתל‬ ‫המגנזיום‬ ‫בסגסוגות‬ ‫שימוש‬."
‫לחוה‬ ‫תודות‬‫סטרול‬‫זו‬ ‫בעבודה‬ ‫תלמידיה‬ ‫את‬ ‫שהנחתה‬.
‫הארצית‬ ‫בתחרות‬ ‫ראשון‬ ‫מקום‬
"‫כימיה‬,‫והחברה‬ ‫הפרט‬ ‫בראי‬ ‫וסביבה‬ ‫תעשייה‬"
‫בורג‬ ‫אורי‬
‫מרטיוק‬ ‫אילן‬
‫מרקרבס‬ ‫מעוז‬
"‫מתכלה‬‫כשתל‬ ‫המגנזיום‬ ‫בסגסוגות‬‫שימוש‬"
...‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬,‫ד‬ ‫עבר‬"‫דרכים‬ ‫תאונת‬ ‫חמו‬ ‫בן‬ ‫גיא‬ ‫ר‬,
‫לעצמות‬ ‫כתחליף‬ ‫לו‬ ‫להשתיל‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫שבעקבותיה‬
‫שתלים‬ ‫הפגועות‬.‫לעצמות‬ ‫תחליף‬ ‫נמצא‬ ‫אמנם‬
‫שנשברו‬,‫יצטרך‬ ‫הוא‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫שכעבור‬ ‫לגיא‬ ‫נודע‬ ‫אבל‬
‫השתלים‬ ‫החלפת‬ ‫לצורך‬ ‫נוסף‬ ‫ניתוח‬ ‫לעבור‬.‫הליך‬ ‫הוא‬ ‫ניתוח‬
‫מורכב‬,‫לזיהומים‬ ‫לגרום‬ ‫שיכולה‬ ‫פולשנית‬ ‫פעולה‬ ‫נעשית‬ ‫בו‬
‫חיים‬ ‫ולסכנת‬,‫זו‬ ‫לבעיה‬ ‫פתרון‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫לכן‬....
‫המאמר‬ ‫לקריאת‬ ‫לחץ‬-
"‫מתכלה‬ ‫כשתל‬ ‫המגנזיום‬ ‫בסגסוגות‬ ‫שימוש‬,
‫המגנזיום‬ ‫בשתלי‬ ‫הקורוזיה‬ ‫תהליכי‬"
‫הארצית‬ ‫בתחרות‬ ‫ראשון‬ ‫מקום‬
11
‫הכבוד‬ ‫כל‬...‫בכם‬ ‫גאים‬!
‫ב‬‫הילד‬ ‫לשלום‬ ‫המועצה‬ ‫כנס‬–‫גוריון‬ ‫בן‬‫אוניברסיטת‬
‫כתב‬:‫י‬ ‫כהן‬ ‫יואל‬"‫א‬1
‫בכנס‬'‫הילד‬ ‫לשלום‬ ‫המועצה‬'‫השתתפנו‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬‫באוניברסיטת‬ ‫שהתקיים‬–
‫כהן‬ ‫יואל‬,‫ומקסי‬ ‫הבה‬ ‫אור‬‫רזניק‬‫י‬ ‫מכיתה‬"‫א‬1‫חנוך‬ ‫המורה‬ ‫של‬ ‫בהדרכתו‬‫טיאך‬.
‫בכנס‬,‫במועצה‬‫מסוימים‬‫בנושאים‬ ‫דנים‬ ‫ואיך‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫מעלים‬ ‫איך‬ ‫למדנו‬
‫הילד‬ ‫לשלום‬.‫שלנו‬ ‫ולדעה‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫לדעתם‬ ‫מתייחסים‬‫שבאמת‬ ‫הרגשנו‬.
‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫ושמענו‬ ‫פטור‬ ‫וועדות‬ ‫הדיווח‬ ‫חובת‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫העלנו‬ ‫לכיתה‬ ‫וחברי‬ ‫אני‬
‫ישראל‬ ‫במדינת‬‫חשובים‬ ‫מקצוע‬‫אנשי‬ ‫ושל‬ ‫המדינה‬ ‫פרקליט‬ ‫של‬.‫הרבה‬ ‫רכשנו‬
‫הילד‬ ‫לשלום‬ ‫במועצה‬‫מהשתתפותנו‬ ‫ידע‬,‫לחיקוק‬ ‫הדיון‬ ‫נראה‬ ‫איך‬ ‫למדנו‬
‫החוקים‬,‫קהל‬ ‫מול‬‫לעמוד‬ ‫ביטחון‬‫וקיבלנו‬ ‫עובדת‬ ‫כביכול‬ ‫המערכת‬ ‫איך‬ ‫ראינו‬
‫ולסיכום‬,‫בית‬ ‫את‬ ‫שייצגה‬ ‫לקבוצה‬ ‫ומאחדת‬ ‫מהנה‬ ‫חוויה‬ ‫פשוט‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫עבורנו‬
‫ספרנו‬-‫ג׳‬ ‫מקיף‬.
‫הבה‬ ‫אור‬ ‫כהן‬ ‫יואל‬‫רזניק‬ ‫מקסי‬
‫כהן‬ ‫יואל‬
‫רזניק‬ ‫מקסי‬
‫הבה‬ ‫אור‬
‫שרשרת‬ ‫חניכות‬ ‫בהדרכת‬‫הבינלאומי‬ ‫האישה‬ ‫יום‬
‫כתבה‬:‫ח‬ ‫סנדלר‬ ‫יוליה‬'6
‫ח‬ ‫כיתה‬ ‫בנות‬,'‫חניכות‬‫תוכנית‬'‫שרשרת‬'‫האישה‬ ‫יום‬ ‫פעילויות‬ ‫את‬ ‫העבירו‬
‫ז‬‫כיתות‬ ‫בפני‬-‫ט‬.
‫האם‬ ‫לכיתות‬ ‫נכנסו‬ ‫הבנות‬,‫עטרי‬ ‫גלי‬ ‫של‬ ‫השיר‬ ‫את‬ ‫שרו‬"‫אוהבת‬ ‫שאת‬ ‫מה‬ ‫רק‬‫תעשי‬"‫מכן‬‫ולאחר‬,
‫מהו‬ ‫הסבירו‬'‫הבינלאומי‬ ‫האישה‬ ‫יום‬'‫לפעילות‬ ‫הבנות‬ ‫את‬ ‫והזמינו‬‫בנושא‬‫שרשרת‬ ‫בחדר‬:
"‫כאישה‬ ‫וזכותי‬ ‫נשית‬ ‫אסרטיביות‬"
‫שרשרת‬ ‫בחדר‬‫הראשונה‬ ‫הפעילות‬,‫עלי‬ ‫האהוב‬ ‫החדר‬,‫ז‬‫שכבה‬ ‫לתלמידות‬ ‫הייתה‬'–
‫קצרה‬‫הכרות‬ ‫לאחר‬,‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫בחברה‬ ‫מקומן‬‫לדעתן‬ ‫מהו‬ ‫הבנות‬ ‫את‬ ‫שאלנו‬,‫המעמד‬ ‫לגבי‬ ‫הרגשתן‬ ‫על‬ ‫שוחחנו‬
‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫החברתי‬.
‫אותן‬ ‫שמאפיינת‬ ‫תכונה‬ ‫לבחור‬ ‫מהבנות‬ ‫ביקשנו‬‫שערכנו‬ ‫נוספת‬ ‫בפעילות‬,‫רוצות‬ ‫שהן‬ ‫תכונה‬ ‫זו‬ ‫אם‬ ‫איתן‬ ‫ביררנו‬‫בשיחה‬
‫לשנות‬ ‫או‬ ‫לשמר‬.
‫ז‬ ‫בשכבה‬‫שנערכה‬ ‫הפעילה‬ ‫בהפסקה‬,'‫שונות‬ ‫בתחנות‬‫פעילויות‬ ‫ערכו‬ ‫והבנות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫שירים‬ ‫השמענו‬:‫איפור‬ ‫עמדת‬,
‫נשית‬ ‫העצמה‬ ‫משפטי‬,‫אישה‬ ‫פרחי‬.
‫בפעילויות‬‫התרגשתי‬ ‫מאד‬,‫להדריך‬ ‫חששתי‬ ‫בהתחלה‬,‫ז‬ ‫כיתות‬ ‫בנות‬ ‫את‬ ‫אהבתי‬,'‫כאלה‬ ‫ופשוטות‬ ‫נחמדות‬ ‫הן‬ ‫כי‬
‫בקלות‬ ‫אליהן‬ ‫להתחבר‬ ‫שאפשר‬,‫ט‬ ‫כיתות‬ ‫לעומת‬ ‫להדריך‬ ‫משוחררת‬ ‫הרגשתי‬'‫בהדרכה‬ ‫קושי‬ ‫הרגשתי‬ ‫שם‬.
‫אוהבים‬ ‫כולנו‬-‫ג‬ ‫במקיף‬ ‫האהבה‬ ‫יום‬'
‫לילי‬‫רזניק‬‫י‬"‫א‬7
‫לכולנו‬ ‫המוכר‬ ‫מועד‬ ‫הוא‬ ‫האהבה‬ ‫יום‬.‫האוהבים‬ ‫לזוגות‬ ‫המוקדש‬ ‫יום‬ ‫זהו‬,‫זוגיים‬ ‫בבילויים‬ ‫שמאופיין‬ ‫יום‬,‫וברומנטיקה‬ ‫במתנות‬.‫שבישראל‬ ‫למרות‬
‫רשמי‬ ‫כמועד‬ ‫מצוין‬ ‫אינו‬ ‫החג‬,‫הזוג‬ ‫לבני‬ ‫יתרה‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫מקדישים‬ ‫ובו‬ ‫אותו‬ ‫לציין‬ ‫נוהגים‬ ‫עדיין‬ ‫אנחנו‬,‫ואכפתיות‬ ‫אהבה‬ ‫להם‬ ‫מראים‬.
‫בברכה‬ ‫מתקבלת‬ ‫למסיבה‬ ‫סיבה‬ ‫שכל‬ ‫כיוון‬,‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫כמו‬ ‫המיוחד‬ ‫היום‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫נהוג‬ ‫ספרנו‬ ‫בבית‬ ‫גם‬.
‫מראש‬ ‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫החלו‬ ‫האהבה‬ ‫יום‬ ‫לקראת‬ ‫ההכנות‬:‫רבות‬ ‫פגישות‬ ‫קיימו‬ ‫האהבה‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫לארגן‬ ‫שהתנדבו‬ ‫התלמידים‬,‫על‬ ‫דנו‬ ‫הם‬ ‫בהן‬
‫הקישוטים‬,‫הכיתות‬ ‫בין‬ ‫שיעברו‬ ‫התלמידים‬ ‫מיהם‬ ‫והחליטו‬ ‫היום‬ ‫לכבוד‬ ‫הממתקים‬ ‫על‬.
‫התכנית‬ ‫גיבוש‬ ‫לאחר‬,‫ההתארגנות‬ ‫של‬ ‫המעשי‬ ‫בשלב‬ ‫החלו‬ ‫הם‬:‫הספר‬ ‫בית‬ ‫ברחבי‬ ‫שנתלו‬ ‫פוסטרים‬ ‫בהכנת‬ ‫רק‬ ‫זמן‬ ‫השקיעו‬ ‫הם‬.‫אחרת‬ ‫קבוצה‬
‫הלבבות‬ ‫בצורת‬ ‫הברכות‬ ‫את‬ ‫להכין‬ ‫דאגה‬.‫בנוסף‬,‫על‬ ‫שירים‬ ‫תנגן‬ ‫אשר‬ ‫קבוצה‬ ‫אורגנה‬-‫ברכה‬ ‫לשלוח‬ ‫שרוצים‬ ‫והתלמידים‬ ‫המורים‬ ‫בקשת‬ ‫פי‬
‫מזמרת‬.‫ולבסוף‬,‫הכנות‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ ‫לאחר‬,‫לפתח‬ ‫הגיע‬ ‫האהבה‬ ‫יום‬.‫או‬ ‫זוגם‬ ‫לבני‬ ‫וסוכריות‬ ‫ברכות‬ ‫לקנות‬ ‫נהרו‬ ‫התלמידים‬ ‫יומיים‬ ‫במשך‬
‫לחבריהם‬.‫מורות‬ ‫ושל‬ ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫תור‬ ‫היה‬ ‫והסוכריות‬ ‫הברכות‬ ‫נמכרו‬ ‫בהם‬ ‫בדוכנים‬.
‫לברכות‬ ‫נוסף‬,‫טובים‬ ‫לחברים‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫זוגם‬ ‫לבני‬ ‫שיר‬ ‫להקדיש‬ ‫החליטו‬ ‫רבים‬.‫המוקדשים‬ ‫השירים‬ ‫את‬ ‫ושרה‬ ‫ניגנה‬ ‫הכיתות‬ ‫בין‬ ‫שעברה‬ ‫הקבוצה‬
‫מקסימה‬ ‫בצורה‬.‫שירה‬ ‫בכל‬ ‫הורגשה‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫אותו‬ ‫לבצע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ושיר‬ ‫שיר‬ ‫לכל‬ ‫שהוקדשה‬ ‫המיוחדת‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬.‫ההשקעה‬
‫המאזינים‬ ‫שאר‬ ‫בקרב‬ ‫ואפילו‬ ‫להם‬ ‫הוקדש‬ ‫שהשיר‬ ‫אלו‬ ‫בקרב‬ ‫רבה‬ ‫להתרגשות‬ ‫גרמה‬ ‫לכך‬ ‫שהוקדשה‬.
‫שיר‬ ‫הוקדש‬ ‫לה‬ ‫שגם‬ ‫סיפרה‬ ‫התלמידות‬ ‫אחת‬.‫עליה‬ ‫האהוב‬ ‫השיר‬ ‫שזהו‬ ‫והוסיפה‬ ‫חבריה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לה‬ ‫הוקדש‬ ‫ושהשיר‬ ‫זוג‬ ‫בן‬ ‫לה‬ ‫שאין‬ ‫אמרה‬ ‫היא‬.
‫לכך‬ ‫ציפתה‬ ‫שלא‬ ‫הודתה‬ ‫היא‬,‫לה‬ ‫הוקדש‬ ‫שהשיר‬ ‫גילתה‬ ‫כאשר‬ ‫אותה‬ ‫הציפה‬ ‫וההתרגשות‬.
‫רשמי‬ ‫חג‬ ‫אינו‬ ‫שזהו‬ ‫למרות‬ ‫אז‬,‫לשמחה‬ ‫לנו‬ ‫להביא‬ ‫שיכול‬ ‫מועד‬ ‫כל‬ ‫מנצלים‬ ‫אנו‬.‫לזוגות‬ ‫נועד‬ ‫אמנם‬ ‫החג‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫נוצל‬ ‫הזה‬ ‫היום‬ ‫אצלנו‬ ‫אך‬
‫זוג‬ ‫בני‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫טובים‬ ‫חברים‬ ‫לשמח‬.‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫החיובית‬ ‫האווירה‬ ‫לשיפור‬ ‫הביא‬ ‫זה‬ ‫יום‬ ‫ציון‬,‫הזה‬ ‫היום‬ ‫כמו‬ ‫רבים‬ ‫ימים‬ ‫עוד‬ ‫לנו‬ ‫שיהיו‬ ‫ונקווה‬.
‫יצאנו‬ ‫הטובים‬ ‫המעשים‬ ‫ביום‬,‫כיתה‬ ‫תלמידי‬ ‫כל‬
‫ט‬'7‫אוריין‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬.
‫ומשחקים‬ ‫בפעילויות‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫הדרכנו‬,‫סדנת‬
‫פורים‬ ‫יום‬ ‫לכבוד‬ ‫ותחרויות‬ ‫איפור‬.
‫של‬ ‫רגעים‬ ‫הקטנים‬ ‫לילדים‬ ‫להעניק‬ ‫מאד‬ ‫נהנינו‬
‫וצחוק‬ ‫להנאה‬ ‫להם‬ ‫ולגרום‬ ‫ומשחקים‬ ‫פעילות‬.
‫הטובים‬ ‫המעשים‬ ‫ביום‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫נהנינו‬
‫תלמידי‬ ‫ואנחנו‬ ‫לקהילה‬ ‫נתינה‬ ‫היא‬ ‫שלו‬ ‫שהמהות‬
‫ט‬ ‫כיתה‬'7‫ג‬ ‫ממקיף‬'‫באר‬-‫לקהילה‬ ‫תרמנו‬ ‫שבע‬.
‫ט‬ ‫תלמידי‬'7‫לקהילה‬ ‫תורמים‬
‫כיתות‬ ‫תלמידי‬ ‫התנדבו‬ ‫הטובים‬ ‫המעשים‬ ‫ביום‬
‫ח‬'4+‫ט‬'4‫הדו‬ ‫בגן‬-‫שלנו‬ ‫למקיף‬ ‫שסמוך‬ ‫לשוני‬.‫הגן‬
‫וערבים‬ ‫יהודים‬ ‫תלמידים‬ ‫משלב‬,‫בגן‬ ‫הדיבור‬ ‫שפות‬
‫וערבית‬ ‫עברית‬ ‫הן‬.‫בכיתות‬ ‫שהאוכלוסייה‬ ‫מכיוון‬
‫וערבים‬ ‫מיהודים‬ ‫מורכבת‬ ‫שלנו‬-‫זה‬ ‫שגן‬ ‫החלטנו‬
‫מאוד‬ ‫לנו‬ ‫מתאים‬.‫לפני‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫אליהם‬ ‫הגענו‬
‫הפורים‬ ‫חג‬.‫והמחשנו‬ ‫המגילה‬ ‫סיפור‬ ‫את‬ ‫קראנו‬
‫תמונות‬ ‫באמצעות‬ ‫להם‬.‫עימם‬ ‫עשינו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬
‫יצירה‬ ‫עבודות‬-‫ומסיכות‬ ‫כתרים‬.‫הפעילות‬ ‫בסיום‬
‫ורקדנו‬ ‫החג‬ ‫שירי‬ ‫את‬ ‫שרנו‬.‫היה‬ ‫היום‬‫מוצלח‬
‫מאוד‬,‫הגן‬ ‫ילדי‬ ‫את‬ ‫מאוד‬ ‫שימחה‬ ‫הפעילות‬
‫כאחד‬ ‫ותלמידנו‬.‫עיניים‬ ‫בכיליון‬ ‫מחכים‬ ‫התלמידים‬
‫בגן‬ ‫הבאה‬ ‫להתנדבות‬.
‫ח‬ ‫תלמידי‬'4+‫ט‬'4‫הדו‬ ‫בגן‬ ‫מתנדבים‬-‫לשוני‬
‫הטובים‬ ‫המעשים‬ ‫יום‬–‫לקהילה‬ ‫תורמים‬ ‫אנחנו‬ ‫גם‬...
‫לזכור‬ ‫מבלי‬ ‫לזולת‬ ‫תן‬ ‫תמיד‬,‫לשכוח‬ ‫מבלי‬ ‫קבל‬ ‫ותמיד‬...
‫ננא‬"‫סא‬–‫בהתנדבות‬ ‫התהליך‬ ‫סיכום‬
‫כתבו‬:‫ורוניקה‬‫מירושנסקי‬‫ואנסטסיה‬‫אבדולייב‬-‫י‬'7
‫שלנו‬ ‫ההתנדבות‬ ‫במסגרת‬‫בננא‬"‫סא‬‫האלימות‬ ‫בנושא‬ ‫הסיכונים‬ ‫על‬ ‫למדנו‬,‫סמים‬,‫ואלכוהול‬.‫על‬ ‫למדנו‬
‫מהדברים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫בשימוש‬ ‫והנזקים‬ ‫החסרונות‬ ‫ההשפעות‬.‫כרוך‬ ‫היה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫האישי‬ ‫הפרויקט‬
‫ואלכוהול‬ ‫בסמים‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫כיתות‬ ‫למספר‬ ‫בהרצאות‬,‫כרזות‬ ‫יצרנו‬ ‫הכיתות‬ ‫מתלמידי‬ ‫חלק‬ ‫עם‬ ‫וביחד‬
‫ואלכוהול‬ ‫סמים‬ ‫נגד‬.
‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫לכרזה‬ ‫הצבעה‬ ‫הייתה‬ ‫שבמרכזו‬ ‫אירוע‬ ‫הפקנו‬ ‫השיא‬ ‫ביום‬.
‫הבא‬ ‫לשלב‬ ‫שעלו‬ ‫כרזות‬ ‫שתי‬ ‫נבחרו‬ ‫השיא‬ ‫ביום‬,‫דניאל‬ ‫התלמיד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וצוירו‬‫איסמאילוב‬‫י‬ ‫מכיתה‬"‫א‬4
.
‫שבחרנו‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫קבוצות‬ ‫דעת‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫דעתנו‬ ‫פי‬ ‫שעל‬ ‫הכרזה‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫התבקשנו‬ ‫הבא‬ ‫בשלב‬
‫לשתף‬,‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫בין‬ ‫הסופית‬ ‫לתחרות‬ ‫לעלות‬ ‫יותר‬ ‫ראויה‬.
‫הסלוגן‬ ‫בעלת‬ ‫הייתה‬ ‫שנבחרה‬ ‫הכרזה‬"‫הפנים‬‫האמיתיות‬‫של‬"MR NICE GUY
‫הנזק‬ ‫את‬ ‫שמראה‬ ‫מאיים‬ ‫שד‬ ‫של‬ ‫פרצוף‬ ‫מצויר‬ ‫היה‬ ‫ובה‬‫האמיתי‬‫הסמים‬ ‫מאחורי‬ ‫שעומד‬‫הפופולארים‬
‫העטיפה‬ ‫על‬ ‫סמיילי‬ ‫ציור‬ ‫שעליהם‬.
‫בתחרות‬,‫והמכובד‬ ‫השני‬ ‫במקום‬ ‫זכינו‬,‫רבה‬ ‫השקעה‬ ‫אחרי‬‫בפרוייקט‬‫השנה‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫שעברנו‬.
‫ובגדול‬ ‫הצלחנו‬ ‫ואכן‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫שעבדנו‬ ‫בוודאות‬ ‫לומר‬ ‫אפשר‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫אחרי‬,‫המסר‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫גם‬
‫וגם‬ ‫הנכון‬‫להנות‬‫שעברנו‬ ‫מה‬ ‫מכל‬,‫ברברה‬ ‫של‬ ‫בזכותה‬ ‫והרבה‬–‫חינוך‬ ‫רכזת‬‫חברתי‬,‫כמובן‬.‫המון‬ ‫למדנו‬
‫מאוד‬ ‫מהנה‬ ‫דרך‬ ‫ועברנו‬.‫והקבוצתית‬ ‫האישית‬ ‫החוויה‬ ‫על‬ ‫תודה‬ ‫אז‬,‫היכולת‬ ‫ועל‬‫שהיתה‬‫לתרום‬ ‫לכולנו‬
‫אלכוהול‬ ‫נגד‬ ‫במלחמה‬ ‫ולהילחם‬,‫וסמים‬ ‫אלימות‬=‫ננא‬"‫סא‬.
‫תחרות‬‫ננאס‬"‫א‬-‫ואלימות‬ ‫סמים‬ ‫אלכוהול‬ ‫נגד‬ ‫נוער‬
‫כתב‬:‫הכרזה‬ ‫צייר‬-‫דניאל‬‫איסמאילוב‬‫יא‬4
‫באר‬ ‫בעיריית‬-‫בעיר‬ ‫המקיפים‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מכל‬ ‫עירונית‬ ‫תחרות‬ ‫התקיימה‬ ‫שבע‬.
‫ב‬ ‫מעיריית‬ ‫היה‬ ‫השופטים‬ ‫צוות‬"‫השני‬ ‫במקום‬ ‫זכינו‬ ‫ואנו‬ ‫החינוך‬ ‫ומשרד‬ ‫ש‬.
‫לפי‬ ‫כי‬ ‫המוצגת‬ ‫בתמונה‬ ‫ובחרנו‬ ‫ציירתי‬ ‫התחרות‬ ‫לקראת‬‫דעתינו‬‫את‬ ‫לייצג‬ ‫מתאימה‬ ‫הכי‬ ‫הייתה‬ ‫היא‬
‫ואלכוהול‬ ‫סמים‬ ‫מניעת‬ ‫על‬ ‫הנושא‬.
‫והמאמצים‬ ‫שלנו‬ ‫ההשקעה‬ ‫שבזכות‬ ‫שידעתי‬ ‫משום‬ ‫בטוח‬ ‫די‬ ‫הרגשתי‬ ‫בכנס‬,‫גבוה‬ ‫מאוד‬ ‫סיכוי‬ ‫לנו‬ ‫יש‬
‫לזכות‬.
‫בבאר‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מכל‬ ‫שנבחרנו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מרוצים‬ ‫מאוד‬ ‫היינו‬ ‫הזכייה‬ ‫על‬ ‫הכריזו‬ ‫כאשר‬-‫שני‬ ‫למקום‬ ‫שבע‬
‫מכובד‬ ‫מקום‬ ‫הוא‬ ‫שלדעתנו‬.
‫זכינו‬-
‫במקום‬2
‫עד‬‫עתה‬‫היו‬‫בארץ‬‫שלושה‬‫מוזאונים‬‫למדע‬,‫בירושלים‬,‫בחיפה‬‫וברחובות‬.‫כל‬‫עיר‬‫בה‬‫יש‬‫מוסד‬‫אוניברסיטאי‬‫כיבדה‬‫את‬‫עצמה‬‫במוזאון‬‫למדע‬.
‫המוזאון‬‫למדע‬‫הרביעי‬‫בארץ‬‫הוקם‬‫לא‬‫מזמן‬‫בבאר‬‫שבע‬.‫כיתה‬‫ט‬/2‫הגיעה‬‫אליו‬‫ביום‬‫שלישי‬‫ה‬-25.3.14.‫הגענו‬‫בציפייה‬‫להכיר‬‫את‬‫מתחם‬
‫הפארק‬‫החדש‬‫במרכז‬‫העיר‬‫העתיקה‬.‫הייחוד‬‫של‬‫מוזאון‬‫זה‬‫שהוא‬‫שם‬‫דגש‬‫על‬‫נושאים‬‫נפוצים‬‫בדרום‬‫הארץ‬,‫כמו‬‫אנרגיה‬‫גרעינית‬.‫כמו‬‫כן‬,
‫הוא‬‫מצוי‬‫בבניין‬‫יפה‬‫מהתקופה‬‫הטורקית‬(‫כמו‬‫הרבה‬‫מבנים‬‫בעיר‬‫העתיקה‬‫בבאר‬‫שבע‬)‫ששופץ‬‫ושוחזר‬.‫מטרת‬‫הפארק‬‫היא‬‫ללמד‬‫על‬‫נושאי‬
‫המדע‬‫השונים‬‫בעזרת‬‫פעילויות‬‫אינטראקטיביות‬‫בין‬‫המבקר‬‫למוצגים‬.
‫עם‬‫הגעתנו‬‫למתחם‬,‫למדנו‬‫על‬‫אופן‬‫הגעת‬‫הצליל‬‫לאוזנינו‬.‫על‬‫לחץ‬‫הידראולי‬‫ועל‬‫פעולות‬‫החשמל‬.‫התנסינו‬‫בחוקי‬‫הפיזיקה‬‫הפועלים‬‫על‬‫מנוף‬
‫ובמתקנים‬‫נוספים‬‫שנמצאים‬‫בפארק‬‫כגון‬:‫מכונת‬‫כדורים‬‫הפועלת‬‫על‬‫ידי‬‫תנועה‬.‫לאחר‬‫מכן‬‫למדנו‬‫על‬‫האטום‬,‫הגרעין‬‫ועל‬‫אנרגיה‬‫גרעינית‬.
‫ראינו‬‫סרטונים‬‫על‬‫המתחמים‬‫הגרעיניים‬‫הנפוצים‬‫באזורנו‬:‫המתחם‬‫לחקר‬‫האנרגיה‬‫הגרעינית‬‫שבנחל‬‫שורק‬‫וקמ‬"‫ג‬‫שבדימונה‬.‫למדנו‬‫על‬
‫החשיבות‬‫של‬‫האנרגיה‬‫הגרעינית‬‫להפקת‬‫חשמל‬‫למטרות‬‫ביטחוניות‬‫ועוד‬.
‫בנוסף‬‫לכך‬,‫קראנו‬‫על‬‫זוכי‬‫פרס‬‫נובל‬‫יהודים‬‫מכל‬‫הזמנים‬‫ומכל‬‫העולם‬‫כמו‬‫עדה‬‫יונת‬‫ודן‬‫שכטמן‬,‫זוכי‬‫פרס‬‫נובל‬‫לכימיה‬.‫בתערוכה‬‫אחרת‬
‫שעסקה‬‫בגנטיקה‬‫למדנו‬‫על‬‫התא‬‫האנושי‬‫ועל‬‫ה‬DNA,‫שהוא‬‫החומר‬‫התורשתי‬‫המצוי‬‫בגרעין‬‫התא‬‫ואחראי‬‫על‬‫התכונות‬‫שלנו‬‫שעוברות‬
‫בתורשה‬.‫שיחקנו‬‫משחק‬‫טריוויה‬‫על‬‫התאים‬‫האנושיים‬,‫והשתמשנו‬‫בתוכנה‬‫המדמה‬‫את‬‫צאצאנו‬‫לעתיד‬.
‫הנושאים‬‫שלמדנו‬‫עליהם‬‫הועברו‬‫בדרכים‬‫מקוריות‬,‫הלוואי‬‫שהיינו‬‫לומדים‬‫כך‬‫כל‬‫יום‬‫בבה‬"‫ס‬.‫זו‬‫הייתה‬‫חוויה‬‫מסקרנת‬,‫מפתחת‬‫מודעות‬
‫לתחומי‬‫המדע‬‫ולא‬‫שגרתית‬.‫היה‬‫מאוד‬‫כיף‬,‫ואני‬,‫ומקווה‬‫שגם‬‫שאר‬‫חבריי‬‫לכיתה‬,‫ממליצים‬‫לכם‬‫לבקר‬‫במתחם‬.‫תיהנו‬!
‫באר‬ ‫למדע‬ ‫קרסו‬ ‫פארק‬-‫שבע‬
‫כתב‬:‫ט‬ ‫בורג‬ ‫אורי‬'2
‫קרסו‬ ‫פארק‬ ‫לאתר‬ ‫כניסה‬
‫ח‬'3-"‫ח‬ ‫כיתה‬ ‫של‬ ‫יהודית‬ ‫רוח‬ ‫תלמידי‬3
‫חודש‬ ‫של‬ ‫השמחה‬ ‫אווירת‬ ‫את‬ ‫מנעימים‬
‫אדר‬,‫והרבה‬ ‫משעשעות‬ ‫תחפושות‬ ‫עם‬
‫אנרגיות‬!!"
‫ח‬4-‫בשיעור‬ ‫שנערכה‬ ‫מסכות‬ ‫סדנת‬ ‫מתוך‬
‫ח‬ ‫בכיתה‬ ‫יהודית‬ ‫רוח‬4.‫השיעור‬ ‫במסגרת‬
‫מיוחדות‬ ‫מסכות‬ ‫התלמידים‬ ‫הכינו‬
‫ויצירתיות‬,‫שרו‬,‫רקדו‬,‫ועשו‬ ‫התחפשו‬
‫שמח‬!"
‫יהודית‬ ‫רוח‬–‫פורים‬ ‫חוגגים‬...
‫אומנות‬ ‫בשיעורי‬‫וקישוטים‬ ‫מסיכות‬
‫פורים‬ ‫חגיגות‬–‫מסיכות‬,‫רעשנים‬,‫וריקודים‬ ‫שירים‬....
‫שלי‬‫קטן‬‫ליצן‬...
‫ט‬ ‫שכבה‬ ‫ספורט‬ ‫יום‬'
‫כתבה‬:‫סביון‬‫בראונשטיין‬‫ט‬'2
‫שלישי‬ ‫ביום‬,‫ה‬ ‫בתאריך‬-1/4/14‫ט‬ ‫לכיתות‬ ‫שכבתי‬ ‫ספורט‬ ‫יום‬ ‫התקיים‬,'‫השכבה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫ספורט‬ ‫היום‬ ‫היה‬ ‫והוא‬,‫היה‬ ‫הראשון‬ ‫כאשר‬
‫שנה‬ ‫בתחילת‬.
‫ספורט‬ ‫יום‬ ‫במהלך‬,‫בכיתתו‬ ‫תמך‬ ‫תלמיד‬ ‫וכל‬ ‫וחזקות‬ ‫מגובשות‬ ‫היו‬ ‫הכיתות‬ ‫כל‬.‫הספורט‬ ‫יום‬ ‫בתחילת‬,‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫בכיתות‬ ‫התכנסנו‬,‫הגענו‬
‫לאולם‬,‫ושם‬,‫בתחנות‬ ‫היום‬ ‫את‬ ‫התחלנו‬.‫לסל‬ ‫קליעה‬ ‫הייתה‬ ‫הראשונה‬ ‫התחנה‬,‫הייתה‬ ‫השנייה‬ ‫התחנה‬,‫דרך‬ ‫ומחבט‬ ‫דסקית‬ ‫עם‬ ‫לעבור‬
‫מוגדר‬ ‫מסלול‬,‫לראש‬ ‫מעבר‬ ‫כדור‬ ‫העברת‬ ‫הייתה‬ ‫השלישית‬ ‫התחנה‬,‫בטור‬ ‫הילדים‬ ‫כאשר‬,‫בטור‬ ‫האחרון‬ ‫לילד‬ ‫מגיע‬ ‫שהכדור‬ ‫ובזמן‬,‫עובר‬ ‫הוא‬
‫הטור‬ ‫לראש‬.‫הרביעית‬ ‫בתחנה‬,‫בבלונים‬ ‫הראש‬ ‫או‬ ‫היד‬ ‫עם‬ ‫ולגעת‬ ‫לקפוץ‬ ‫צריכים‬ ‫היינו‬,‫החמישית‬ ‫בתחנה‬,‫מעבר‬ ‫כדור‬ ‫לזרוק‬ ‫צריך‬ ‫היה‬
‫לחישוק‬,‫השישית‬ ‫בתחנה‬,‫כדורסל‬ ‫של‬ ‫כדור‬ ‫עם‬ ‫לעבור‬ ‫צריך‬ ‫היה‬‫בכידרור‬‫מוגדר‬ ‫מסלול‬ ‫דרך‬,‫המסלול‬ ‫ובסוף‬,‫שהבא‬ ‫לילד‬ ‫הכדור‬ ‫את‬ ‫לזרוק‬
‫בטור‬,‫בשער‬ ‫גול‬ ‫להבקיע‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫השביעית‬ ‫ובתחנה‬.
‫המשחקים‬ ‫במהלך‬,‫והשמחה‬ ‫המורל‬ ‫את‬ ‫העלה‬ ‫וזה‬ ‫שירים‬ ‫הושמעו‬.‫המשחקים‬ ‫לאחר‬,‫גדולה‬ ‫להפסקה‬ ‫יצאנו‬,‫ובסיומה‬,‫לאולם‬ ‫חזרנו‬.‫באולם‬
‫היתה‬‫השונות‬ ‫בקטגוריות‬ ‫הכיתות‬ ‫בין‬ ‫תחרות‬:‫חבל‬ ‫משיכת‬,‫ט‬ ‫כיתה‬ ‫ובה‬'3‫ניצחה‬,‫בכדורגל‬ ‫גם‬-‫ט‬ ‫כיתה‬3‫ניצחה‬,‫ובסוף‬,‫בנים‬ ‫כדורגל‬ ‫היה‬.
‫היום‬ ‫בסיום‬,‫לספורט‬ ‫המורה‬,‫ספורט‬ ‫ביום‬ ‫המנצחים‬ ‫מיהם‬ ‫הודיע‬ ‫אלי‬-
‫ט‬ ‫לכיתה‬ ‫הוענק‬ ‫ספורט‬ ‫ביום‬ ‫ראשון‬ ‫מקום‬'3,‫ט‬ ‫לכיתה‬ ‫השני‬ ‫במקום‬2‫ט‬ ‫לכיתה‬ ‫השלישי‬ ‫ובמקום‬7.
‫נגמר‬ ‫ספורט‬ ‫שיום‬ ‫שחשבנו‬ ‫לאחר‬,‫מהאולם‬ ‫ביציאה‬ ‫הפתעה‬ ‫לנו‬ ‫חיכתה‬,‫ארטיקים‬ ‫הייתה‬ ‫וההפתעה‬!!!
‫לסיום‬,‫ט‬ ‫בשכבה‬ ‫התלמידים‬ ‫לכל‬ ‫ומגבשת‬ ‫מהנה‬ ‫חוויה‬ ‫הייתה‬ ‫ספורט‬ ‫ביום‬ ‫ההשתתפות‬'!
‫ט‬'3 ‫ט‬'2‫ט‬'7
‫מוטיבציה‬-‫אותנו‬ ‫שמניע‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫המפתיעה‬ ‫האמת‬
rutigr10@gmail.com ‫ועדכונים‬ ‫לפרטים‬:‫גרינשפן‬ ‫רותי‬
‫מרתקת‬ ‫מאד‬ ‫בדרך‬ ‫המועבר‬ ‫קצרצר‬ ‫מסרטון‬ ‫ותיהנו‬ ‫צפו‬,
‫אותנו‬ ‫מניע‬ ‫באמת‬ ‫מה‬?
‫שונים‬ ‫בתחומים‬‫והישגים‬ ‫נוספים‬ ‫אירועים‬ ‫הבא‬ ‫ובמידעון‬,‫לימודיות‬ ‫חוויות‬ ‫ירבו‬ ‫כן‬,
‫ספרנו‬ ‫בבית‬‫וערכיות‬ ‫חברתיות‬...‫לשתף‬ ‫המשיכו‬.
‫הכותבים‬ ‫לכל‬ ‫תודה‬,‫עבורינו‬ ‫החוויות‬ ‫את‬ ‫שיוצרים‬ ‫אלה‬ ‫לכל‬ ‫וכמובן‬ ‫הצלמים‬.

More Related Content

Similar to מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8

נקודת מבט פברואר
נקודת מבט פברוארנקודת מבט פברואר
נקודת מבט פברואר
yonikuner
 
ניוזלטר 2 מאי 2009
ניוזלטר 2 מאי 2009ניוזלטר 2 מאי 2009
ניוזלטר 2 מאי 2009Maayan Zweig
 
נקודת מבט מחצית א2016
נקודת מבט מחצית א2016נקודת מבט מחצית א2016
נקודת מבט מחצית א2016
yonikuner
 
rami hod -MA.PDF
rami hod -MA.PDFrami hod -MA.PDF
rami hod -MA.PDFRami Hod
 
ניוזלטר ינואר 2010
ניוזלטר ינואר 2010ניוזלטר ינואר 2010
ניוזלטר ינואר 2010Maayan Zweig
 
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביבאני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
Noa Greenstep
 
ניוזלטר 1 מרץ 2009
ניוזלטר 1 מרץ 2009ניוזלטר 1 מרץ 2009
ניוזלטר 1 מרץ 2009Maayan Zweig
 
ניוזלטר ינואר 2011
ניוזלטר ינואר 2011ניוזלטר ינואר 2011
ניוזלטר ינואר 2011Maayan Zweig
 
ניוזלטר ינואר 2011
ניוזלטר ינואר 2011ניוזלטר ינואר 2011
ניוזלטר ינואר 2011Maayan Zweig
 
ניוזלטר 4 ספטמבר 2009
ניוזלטר 4 ספטמבר 2009ניוזלטר 4 ספטמבר 2009
ניוזלטר 4 ספטמבר 2009Maayan Zweig
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופיstav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ד - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ד - פריסה שנתיתתרבות יהודית ישראלית - כיתה ד - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ד - פריסה שנתית
חלד מפעלים חינוכיים
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 
זוויות גיליון 1 יולי-אוגוסט
זוויות גיליון 1 יולי-אוגוסטזוויות גיליון 1 יולי-אוגוסט
זוויות גיליון 1 יולי-אוגוסטEyal Boers
 
אני מאיר את הטבע בעיר
 אני מאיר את הטבע בעיר אני מאיר את הטבע בעיר
אני מאיר את הטבע בעיר
Noa Greenstep
 
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
anatyha
 

Similar to מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8 (20)

נקודת מבט פברואר
נקודת מבט פברוארנקודת מבט פברואר
נקודת מבט פברואר
 
ניוזלטר 2 מאי 2009
ניוזלטר 2 מאי 2009ניוזלטר 2 מאי 2009
ניוזלטר 2 מאי 2009
 
נקודת מבט מחצית א2016
נקודת מבט מחצית א2016נקודת מבט מחצית א2016
נקודת מבט מחצית א2016
 
rami hod -MA.PDF
rami hod -MA.PDFrami hod -MA.PDF
rami hod -MA.PDF
 
ניוזלטר ינואר 2010
ניוזלטר ינואר 2010ניוזלטר ינואר 2010
ניוזלטר ינואר 2010
 
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביבאני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
 
ניוזלטר 1 מרץ 2009
ניוזלטר 1 מרץ 2009ניוזלטר 1 מרץ 2009
ניוזלטר 1 מרץ 2009
 
ניוזלטר ינואר 2011
ניוזלטר ינואר 2011ניוזלטר ינואר 2011
ניוזלטר ינואר 2011
 
ניוזלטר ינואר 2011
ניוזלטר ינואר 2011ניוזלטר ינואר 2011
ניוזלטר ינואר 2011
 
ניוזלטר 4 ספטמבר 2009
ניוזלטר 4 ספטמבר 2009ניוזלטר 4 ספטמבר 2009
ניוזלטר 4 ספטמבר 2009
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
חוגים
חוגיםחוגים
חוגים
 
חוגי העשרה ופנאי
חוגי העשרה ופנאיחוגי העשרה ופנאי
חוגי העשרה ופנאי
 
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ד - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ד - פריסה שנתיתתרבות יהודית ישראלית - כיתה ד - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ד - פריסה שנתית
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 
זוויות גיליון 1 יולי-אוגוסט
זוויות גיליון 1 יולי-אוגוסטזוויות גיליון 1 יולי-אוגוסט
זוויות גיליון 1 יולי-אוגוסט
 
אני מאיר את הטבע בעיר
 אני מאיר את הטבע בעיר אני מאיר את הטבע בעיר
אני מאיר את הטבע בעיר
 
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
ידיעות אליכין גליון 22 דצמבר 2014
 

מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8

 • 1. ‫יוזמה‬ ‫התחדשות‬... http://portal.k12.il/beer-sheva/makif-g/Default.aspx ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫אתר‬: ‫ללמוד‬ ‫צריך‬ ‫ודור‬ ‫דור‬ ‫בכל‬ ‫בכלים‬ ‫השימוש‬ ‫דרכי‬ ‫את‬ ‫הדור‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬... (‫קוק‬ ‫הרב‬) ‫שאיפה‬ rutigr10@gmail.com ‫ועדכונים‬ ‫לפרטים‬:‫גרינשפן‬ ‫רותי‬ ‫מס‬ ‫מידעון‬'8
 • 2. ‫למדע‬ ‫ויצמן‬ ‫מכון‬–‫ב‬ ‫ארצי‬ ‫כנס‬"....‫כימיה‬,‫והחברה‬ ‫הפרט‬ ‫בראי‬ ‫וסביבה‬ ‫תעשייה‬" ‫בורג‬ ‫אורי‬,‫אילן‬‫מרטיוק‬‫ומעוז‬‫מרקרבס‬‫ט‬ ‫מכיתה‬'2‫בכנס‬ ‫שהוצגה‬ ‫בכימיה‬ ‫לעבודות‬ ‫ארצית‬ ‫בתחרות‬ ‫הראשון‬ ‫במקום‬ ‫זכו‬ ‫מדעי‬-"‫כימיה‬,‫והחברה‬ ‫הפרט‬ ‫בראי‬ ‫וסביבה‬ ‫תעשייה‬"‫ברחובות‬ ‫למדע‬ ‫ויצמן‬ ‫במכון‬. ‫במכון‬ ‫המרצים‬ ‫בכירי‬ ‫מפי‬ ‫הרצאות‬ ‫ושמעו‬ ‫רבים‬ ‫למושבים‬ ‫שהתחלק‬ ‫הארצי‬ ‫המדעי‬ ‫בכנס‬ ‫השתתפו‬ ‫התלמידים‬. ‫התלמידים‬,‫הציגו‬‫הארצית‬ ‫בתחרות‬ ‫הראשון‬ ‫במקום‬ ‫וזכו‬ ‫השופטים‬ ‫חבר‬ ‫ובפני‬ ‫המשתתפים‬ ‫בפני‬ ‫עבודתם‬ ‫את‬ ‫בכנס‬. ‫בנושא‬ ‫עוסקת‬ ‫עבודתם‬" :‫מתכלה‬ ‫כשתל‬ ‫המגנזיום‬ ‫בסגסוגות‬ ‫שימוש‬." ‫לחוה‬ ‫תודות‬‫סטרול‬‫זו‬ ‫בעבודה‬ ‫תלמידיה‬ ‫את‬ ‫שהנחתה‬. ‫הארצית‬ ‫בתחרות‬ ‫ראשון‬ ‫מקום‬ "‫כימיה‬,‫והחברה‬ ‫הפרט‬ ‫בראי‬ ‫וסביבה‬ ‫תעשייה‬" ‫בורג‬ ‫אורי‬ ‫מרטיוק‬ ‫אילן‬ ‫מרקרבס‬ ‫מעוז‬ "‫מתכלה‬‫כשתל‬ ‫המגנזיום‬ ‫בסגסוגות‬‫שימוש‬" ...‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬,‫ד‬ ‫עבר‬"‫דרכים‬ ‫תאונת‬ ‫חמו‬ ‫בן‬ ‫גיא‬ ‫ר‬, ‫לעצמות‬ ‫כתחליף‬ ‫לו‬ ‫להשתיל‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫שבעקבותיה‬ ‫שתלים‬ ‫הפגועות‬.‫לעצמות‬ ‫תחליף‬ ‫נמצא‬ ‫אמנם‬ ‫שנשברו‬,‫יצטרך‬ ‫הוא‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫שכעבור‬ ‫לגיא‬ ‫נודע‬ ‫אבל‬ ‫השתלים‬ ‫החלפת‬ ‫לצורך‬ ‫נוסף‬ ‫ניתוח‬ ‫לעבור‬.‫הליך‬ ‫הוא‬ ‫ניתוח‬ ‫מורכב‬,‫לזיהומים‬ ‫לגרום‬ ‫שיכולה‬ ‫פולשנית‬ ‫פעולה‬ ‫נעשית‬ ‫בו‬ ‫חיים‬ ‫ולסכנת‬,‫זו‬ ‫לבעיה‬ ‫פתרון‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫לכן‬.... ‫המאמר‬ ‫לקריאת‬ ‫לחץ‬- "‫מתכלה‬ ‫כשתל‬ ‫המגנזיום‬ ‫בסגסוגות‬ ‫שימוש‬, ‫המגנזיום‬ ‫בשתלי‬ ‫הקורוזיה‬ ‫תהליכי‬" ‫הארצית‬ ‫בתחרות‬ ‫ראשון‬ ‫מקום‬ 11 ‫הכבוד‬ ‫כל‬...‫בכם‬ ‫גאים‬!
 • 3. ‫ב‬‫הילד‬ ‫לשלום‬ ‫המועצה‬ ‫כנס‬–‫גוריון‬ ‫בן‬‫אוניברסיטת‬ ‫כתב‬:‫י‬ ‫כהן‬ ‫יואל‬"‫א‬1 ‫בכנס‬'‫הילד‬ ‫לשלום‬ ‫המועצה‬'‫השתתפנו‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬‫באוניברסיטת‬ ‫שהתקיים‬– ‫כהן‬ ‫יואל‬,‫ומקסי‬ ‫הבה‬ ‫אור‬‫רזניק‬‫י‬ ‫מכיתה‬"‫א‬1‫חנוך‬ ‫המורה‬ ‫של‬ ‫בהדרכתו‬‫טיאך‬. ‫בכנס‬,‫במועצה‬‫מסוימים‬‫בנושאים‬ ‫דנים‬ ‫ואיך‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫מעלים‬ ‫איך‬ ‫למדנו‬ ‫הילד‬ ‫לשלום‬.‫שלנו‬ ‫ולדעה‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫לדעתם‬ ‫מתייחסים‬‫שבאמת‬ ‫הרגשנו‬. ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫ושמענו‬ ‫פטור‬ ‫וועדות‬ ‫הדיווח‬ ‫חובת‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫העלנו‬ ‫לכיתה‬ ‫וחברי‬ ‫אני‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬‫חשובים‬ ‫מקצוע‬‫אנשי‬ ‫ושל‬ ‫המדינה‬ ‫פרקליט‬ ‫של‬.‫הרבה‬ ‫רכשנו‬ ‫הילד‬ ‫לשלום‬ ‫במועצה‬‫מהשתתפותנו‬ ‫ידע‬,‫לחיקוק‬ ‫הדיון‬ ‫נראה‬ ‫איך‬ ‫למדנו‬ ‫החוקים‬,‫קהל‬ ‫מול‬‫לעמוד‬ ‫ביטחון‬‫וקיבלנו‬ ‫עובדת‬ ‫כביכול‬ ‫המערכת‬ ‫איך‬ ‫ראינו‬ ‫ולסיכום‬,‫בית‬ ‫את‬ ‫שייצגה‬ ‫לקבוצה‬ ‫ומאחדת‬ ‫מהנה‬ ‫חוויה‬ ‫פשוט‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫עבורנו‬ ‫ספרנו‬-‫ג׳‬ ‫מקיף‬. ‫הבה‬ ‫אור‬ ‫כהן‬ ‫יואל‬‫רזניק‬ ‫מקסי‬ ‫כהן‬ ‫יואל‬ ‫רזניק‬ ‫מקסי‬ ‫הבה‬ ‫אור‬
 • 4. ‫שרשרת‬ ‫חניכות‬ ‫בהדרכת‬‫הבינלאומי‬ ‫האישה‬ ‫יום‬ ‫כתבה‬:‫ח‬ ‫סנדלר‬ ‫יוליה‬'6 ‫ח‬ ‫כיתה‬ ‫בנות‬,'‫חניכות‬‫תוכנית‬'‫שרשרת‬'‫האישה‬ ‫יום‬ ‫פעילויות‬ ‫את‬ ‫העבירו‬ ‫ז‬‫כיתות‬ ‫בפני‬-‫ט‬. ‫האם‬ ‫לכיתות‬ ‫נכנסו‬ ‫הבנות‬,‫עטרי‬ ‫גלי‬ ‫של‬ ‫השיר‬ ‫את‬ ‫שרו‬"‫אוהבת‬ ‫שאת‬ ‫מה‬ ‫רק‬‫תעשי‬"‫מכן‬‫ולאחר‬, ‫מהו‬ ‫הסבירו‬'‫הבינלאומי‬ ‫האישה‬ ‫יום‬'‫לפעילות‬ ‫הבנות‬ ‫את‬ ‫והזמינו‬‫בנושא‬‫שרשרת‬ ‫בחדר‬: "‫כאישה‬ ‫וזכותי‬ ‫נשית‬ ‫אסרטיביות‬" ‫שרשרת‬ ‫בחדר‬‫הראשונה‬ ‫הפעילות‬,‫עלי‬ ‫האהוב‬ ‫החדר‬,‫ז‬‫שכבה‬ ‫לתלמידות‬ ‫הייתה‬'– ‫קצרה‬‫הכרות‬ ‫לאחר‬,‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫בחברה‬ ‫מקומן‬‫לדעתן‬ ‫מהו‬ ‫הבנות‬ ‫את‬ ‫שאלנו‬,‫המעמד‬ ‫לגבי‬ ‫הרגשתן‬ ‫על‬ ‫שוחחנו‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫החברתי‬. ‫אותן‬ ‫שמאפיינת‬ ‫תכונה‬ ‫לבחור‬ ‫מהבנות‬ ‫ביקשנו‬‫שערכנו‬ ‫נוספת‬ ‫בפעילות‬,‫רוצות‬ ‫שהן‬ ‫תכונה‬ ‫זו‬ ‫אם‬ ‫איתן‬ ‫ביררנו‬‫בשיחה‬ ‫לשנות‬ ‫או‬ ‫לשמר‬. ‫ז‬ ‫בשכבה‬‫שנערכה‬ ‫הפעילה‬ ‫בהפסקה‬,'‫שונות‬ ‫בתחנות‬‫פעילויות‬ ‫ערכו‬ ‫והבנות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫שירים‬ ‫השמענו‬:‫איפור‬ ‫עמדת‬, ‫נשית‬ ‫העצמה‬ ‫משפטי‬,‫אישה‬ ‫פרחי‬. ‫בפעילויות‬‫התרגשתי‬ ‫מאד‬,‫להדריך‬ ‫חששתי‬ ‫בהתחלה‬,‫ז‬ ‫כיתות‬ ‫בנות‬ ‫את‬ ‫אהבתי‬,'‫כאלה‬ ‫ופשוטות‬ ‫נחמדות‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ‫בקלות‬ ‫אליהן‬ ‫להתחבר‬ ‫שאפשר‬,‫ט‬ ‫כיתות‬ ‫לעומת‬ ‫להדריך‬ ‫משוחררת‬ ‫הרגשתי‬'‫בהדרכה‬ ‫קושי‬ ‫הרגשתי‬ ‫שם‬.
 • 5. ‫אוהבים‬ ‫כולנו‬-‫ג‬ ‫במקיף‬ ‫האהבה‬ ‫יום‬' ‫לילי‬‫רזניק‬‫י‬"‫א‬7 ‫לכולנו‬ ‫המוכר‬ ‫מועד‬ ‫הוא‬ ‫האהבה‬ ‫יום‬.‫האוהבים‬ ‫לזוגות‬ ‫המוקדש‬ ‫יום‬ ‫זהו‬,‫זוגיים‬ ‫בבילויים‬ ‫שמאופיין‬ ‫יום‬,‫וברומנטיקה‬ ‫במתנות‬.‫שבישראל‬ ‫למרות‬ ‫רשמי‬ ‫כמועד‬ ‫מצוין‬ ‫אינו‬ ‫החג‬,‫הזוג‬ ‫לבני‬ ‫יתרה‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫מקדישים‬ ‫ובו‬ ‫אותו‬ ‫לציין‬ ‫נוהגים‬ ‫עדיין‬ ‫אנחנו‬,‫ואכפתיות‬ ‫אהבה‬ ‫להם‬ ‫מראים‬. ‫בברכה‬ ‫מתקבלת‬ ‫למסיבה‬ ‫סיבה‬ ‫שכל‬ ‫כיוון‬,‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫כמו‬ ‫המיוחד‬ ‫היום‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫נהוג‬ ‫ספרנו‬ ‫בבית‬ ‫גם‬. ‫מראש‬ ‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫החלו‬ ‫האהבה‬ ‫יום‬ ‫לקראת‬ ‫ההכנות‬:‫רבות‬ ‫פגישות‬ ‫קיימו‬ ‫האהבה‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫לארגן‬ ‫שהתנדבו‬ ‫התלמידים‬,‫על‬ ‫דנו‬ ‫הם‬ ‫בהן‬ ‫הקישוטים‬,‫הכיתות‬ ‫בין‬ ‫שיעברו‬ ‫התלמידים‬ ‫מיהם‬ ‫והחליטו‬ ‫היום‬ ‫לכבוד‬ ‫הממתקים‬ ‫על‬. ‫התכנית‬ ‫גיבוש‬ ‫לאחר‬,‫ההתארגנות‬ ‫של‬ ‫המעשי‬ ‫בשלב‬ ‫החלו‬ ‫הם‬:‫הספר‬ ‫בית‬ ‫ברחבי‬ ‫שנתלו‬ ‫פוסטרים‬ ‫בהכנת‬ ‫רק‬ ‫זמן‬ ‫השקיעו‬ ‫הם‬.‫אחרת‬ ‫קבוצה‬ ‫הלבבות‬ ‫בצורת‬ ‫הברכות‬ ‫את‬ ‫להכין‬ ‫דאגה‬.‫בנוסף‬,‫על‬ ‫שירים‬ ‫תנגן‬ ‫אשר‬ ‫קבוצה‬ ‫אורגנה‬-‫ברכה‬ ‫לשלוח‬ ‫שרוצים‬ ‫והתלמידים‬ ‫המורים‬ ‫בקשת‬ ‫פי‬ ‫מזמרת‬.‫ולבסוף‬,‫הכנות‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ ‫לאחר‬,‫לפתח‬ ‫הגיע‬ ‫האהבה‬ ‫יום‬.‫או‬ ‫זוגם‬ ‫לבני‬ ‫וסוכריות‬ ‫ברכות‬ ‫לקנות‬ ‫נהרו‬ ‫התלמידים‬ ‫יומיים‬ ‫במשך‬ ‫לחבריהם‬.‫מורות‬ ‫ושל‬ ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫תור‬ ‫היה‬ ‫והסוכריות‬ ‫הברכות‬ ‫נמכרו‬ ‫בהם‬ ‫בדוכנים‬. ‫לברכות‬ ‫נוסף‬,‫טובים‬ ‫לחברים‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫זוגם‬ ‫לבני‬ ‫שיר‬ ‫להקדיש‬ ‫החליטו‬ ‫רבים‬.‫המוקדשים‬ ‫השירים‬ ‫את‬ ‫ושרה‬ ‫ניגנה‬ ‫הכיתות‬ ‫בין‬ ‫שעברה‬ ‫הקבוצה‬ ‫מקסימה‬ ‫בצורה‬.‫שירה‬ ‫בכל‬ ‫הורגשה‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫אותו‬ ‫לבצע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ושיר‬ ‫שיר‬ ‫לכל‬ ‫שהוקדשה‬ ‫המיוחדת‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬.‫ההשקעה‬ ‫המאזינים‬ ‫שאר‬ ‫בקרב‬ ‫ואפילו‬ ‫להם‬ ‫הוקדש‬ ‫שהשיר‬ ‫אלו‬ ‫בקרב‬ ‫רבה‬ ‫להתרגשות‬ ‫גרמה‬ ‫לכך‬ ‫שהוקדשה‬. ‫שיר‬ ‫הוקדש‬ ‫לה‬ ‫שגם‬ ‫סיפרה‬ ‫התלמידות‬ ‫אחת‬.‫עליה‬ ‫האהוב‬ ‫השיר‬ ‫שזהו‬ ‫והוסיפה‬ ‫חבריה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לה‬ ‫הוקדש‬ ‫ושהשיר‬ ‫זוג‬ ‫בן‬ ‫לה‬ ‫שאין‬ ‫אמרה‬ ‫היא‬. ‫לכך‬ ‫ציפתה‬ ‫שלא‬ ‫הודתה‬ ‫היא‬,‫לה‬ ‫הוקדש‬ ‫שהשיר‬ ‫גילתה‬ ‫כאשר‬ ‫אותה‬ ‫הציפה‬ ‫וההתרגשות‬. ‫רשמי‬ ‫חג‬ ‫אינו‬ ‫שזהו‬ ‫למרות‬ ‫אז‬,‫לשמחה‬ ‫לנו‬ ‫להביא‬ ‫שיכול‬ ‫מועד‬ ‫כל‬ ‫מנצלים‬ ‫אנו‬.‫לזוגות‬ ‫נועד‬ ‫אמנם‬ ‫החג‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫נוצל‬ ‫הזה‬ ‫היום‬ ‫אצלנו‬ ‫אך‬ ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫טובים‬ ‫חברים‬ ‫לשמח‬.‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫החיובית‬ ‫האווירה‬ ‫לשיפור‬ ‫הביא‬ ‫זה‬ ‫יום‬ ‫ציון‬,‫הזה‬ ‫היום‬ ‫כמו‬ ‫רבים‬ ‫ימים‬ ‫עוד‬ ‫לנו‬ ‫שיהיו‬ ‫ונקווה‬.
 • 6. ‫יצאנו‬ ‫הטובים‬ ‫המעשים‬ ‫ביום‬,‫כיתה‬ ‫תלמידי‬ ‫כל‬ ‫ט‬'7‫אוריין‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬. ‫ומשחקים‬ ‫בפעילויות‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫הדרכנו‬,‫סדנת‬ ‫פורים‬ ‫יום‬ ‫לכבוד‬ ‫ותחרויות‬ ‫איפור‬. ‫של‬ ‫רגעים‬ ‫הקטנים‬ ‫לילדים‬ ‫להעניק‬ ‫מאד‬ ‫נהנינו‬ ‫וצחוק‬ ‫להנאה‬ ‫להם‬ ‫ולגרום‬ ‫ומשחקים‬ ‫פעילות‬. ‫הטובים‬ ‫המעשים‬ ‫ביום‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫נהנינו‬ ‫תלמידי‬ ‫ואנחנו‬ ‫לקהילה‬ ‫נתינה‬ ‫היא‬ ‫שלו‬ ‫שהמהות‬ ‫ט‬ ‫כיתה‬'7‫ג‬ ‫ממקיף‬'‫באר‬-‫לקהילה‬ ‫תרמנו‬ ‫שבע‬. ‫ט‬ ‫תלמידי‬'7‫לקהילה‬ ‫תורמים‬ ‫כיתות‬ ‫תלמידי‬ ‫התנדבו‬ ‫הטובים‬ ‫המעשים‬ ‫ביום‬ ‫ח‬'4+‫ט‬'4‫הדו‬ ‫בגן‬-‫שלנו‬ ‫למקיף‬ ‫שסמוך‬ ‫לשוני‬.‫הגן‬ ‫וערבים‬ ‫יהודים‬ ‫תלמידים‬ ‫משלב‬,‫בגן‬ ‫הדיבור‬ ‫שפות‬ ‫וערבית‬ ‫עברית‬ ‫הן‬.‫בכיתות‬ ‫שהאוכלוסייה‬ ‫מכיוון‬ ‫וערבים‬ ‫מיהודים‬ ‫מורכבת‬ ‫שלנו‬-‫זה‬ ‫שגן‬ ‫החלטנו‬ ‫מאוד‬ ‫לנו‬ ‫מתאים‬.‫לפני‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫אליהם‬ ‫הגענו‬ ‫הפורים‬ ‫חג‬.‫והמחשנו‬ ‫המגילה‬ ‫סיפור‬ ‫את‬ ‫קראנו‬ ‫תמונות‬ ‫באמצעות‬ ‫להם‬.‫עימם‬ ‫עשינו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫יצירה‬ ‫עבודות‬-‫ומסיכות‬ ‫כתרים‬.‫הפעילות‬ ‫בסיום‬ ‫ורקדנו‬ ‫החג‬ ‫שירי‬ ‫את‬ ‫שרנו‬.‫היה‬ ‫היום‬‫מוצלח‬ ‫מאוד‬,‫הגן‬ ‫ילדי‬ ‫את‬ ‫מאוד‬ ‫שימחה‬ ‫הפעילות‬ ‫כאחד‬ ‫ותלמידנו‬.‫עיניים‬ ‫בכיליון‬ ‫מחכים‬ ‫התלמידים‬ ‫בגן‬ ‫הבאה‬ ‫להתנדבות‬. ‫ח‬ ‫תלמידי‬'4+‫ט‬'4‫הדו‬ ‫בגן‬ ‫מתנדבים‬-‫לשוני‬ ‫הטובים‬ ‫המעשים‬ ‫יום‬–‫לקהילה‬ ‫תורמים‬ ‫אנחנו‬ ‫גם‬... ‫לזכור‬ ‫מבלי‬ ‫לזולת‬ ‫תן‬ ‫תמיד‬,‫לשכוח‬ ‫מבלי‬ ‫קבל‬ ‫ותמיד‬...
 • 7. ‫ננא‬"‫סא‬–‫בהתנדבות‬ ‫התהליך‬ ‫סיכום‬ ‫כתבו‬:‫ורוניקה‬‫מירושנסקי‬‫ואנסטסיה‬‫אבדולייב‬-‫י‬'7 ‫שלנו‬ ‫ההתנדבות‬ ‫במסגרת‬‫בננא‬"‫סא‬‫האלימות‬ ‫בנושא‬ ‫הסיכונים‬ ‫על‬ ‫למדנו‬,‫סמים‬,‫ואלכוהול‬.‫על‬ ‫למדנו‬ ‫מהדברים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫בשימוש‬ ‫והנזקים‬ ‫החסרונות‬ ‫ההשפעות‬.‫כרוך‬ ‫היה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫האישי‬ ‫הפרויקט‬ ‫ואלכוהול‬ ‫בסמים‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫כיתות‬ ‫למספר‬ ‫בהרצאות‬,‫כרזות‬ ‫יצרנו‬ ‫הכיתות‬ ‫מתלמידי‬ ‫חלק‬ ‫עם‬ ‫וביחד‬ ‫ואלכוהול‬ ‫סמים‬ ‫נגד‬. ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫לכרזה‬ ‫הצבעה‬ ‫הייתה‬ ‫שבמרכזו‬ ‫אירוע‬ ‫הפקנו‬ ‫השיא‬ ‫ביום‬. ‫הבא‬ ‫לשלב‬ ‫שעלו‬ ‫כרזות‬ ‫שתי‬ ‫נבחרו‬ ‫השיא‬ ‫ביום‬,‫דניאל‬ ‫התלמיד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וצוירו‬‫איסמאילוב‬‫י‬ ‫מכיתה‬"‫א‬4 . ‫שבחרנו‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫קבוצות‬ ‫דעת‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫דעתנו‬ ‫פי‬ ‫שעל‬ ‫הכרזה‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫התבקשנו‬ ‫הבא‬ ‫בשלב‬ ‫לשתף‬,‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫בין‬ ‫הסופית‬ ‫לתחרות‬ ‫לעלות‬ ‫יותר‬ ‫ראויה‬. ‫הסלוגן‬ ‫בעלת‬ ‫הייתה‬ ‫שנבחרה‬ ‫הכרזה‬"‫הפנים‬‫האמיתיות‬‫של‬"MR NICE GUY ‫הנזק‬ ‫את‬ ‫שמראה‬ ‫מאיים‬ ‫שד‬ ‫של‬ ‫פרצוף‬ ‫מצויר‬ ‫היה‬ ‫ובה‬‫האמיתי‬‫הסמים‬ ‫מאחורי‬ ‫שעומד‬‫הפופולארים‬ ‫העטיפה‬ ‫על‬ ‫סמיילי‬ ‫ציור‬ ‫שעליהם‬. ‫בתחרות‬,‫והמכובד‬ ‫השני‬ ‫במקום‬ ‫זכינו‬,‫רבה‬ ‫השקעה‬ ‫אחרי‬‫בפרוייקט‬‫השנה‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫שעברנו‬. ‫ובגדול‬ ‫הצלחנו‬ ‫ואכן‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫שעבדנו‬ ‫בוודאות‬ ‫לומר‬ ‫אפשר‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫אחרי‬,‫המסר‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫גם‬ ‫וגם‬ ‫הנכון‬‫להנות‬‫שעברנו‬ ‫מה‬ ‫מכל‬,‫ברברה‬ ‫של‬ ‫בזכותה‬ ‫והרבה‬–‫חינוך‬ ‫רכזת‬‫חברתי‬,‫כמובן‬.‫המון‬ ‫למדנו‬ ‫מאוד‬ ‫מהנה‬ ‫דרך‬ ‫ועברנו‬.‫והקבוצתית‬ ‫האישית‬ ‫החוויה‬ ‫על‬ ‫תודה‬ ‫אז‬,‫היכולת‬ ‫ועל‬‫שהיתה‬‫לתרום‬ ‫לכולנו‬ ‫אלכוהול‬ ‫נגד‬ ‫במלחמה‬ ‫ולהילחם‬,‫וסמים‬ ‫אלימות‬=‫ננא‬"‫סא‬. ‫תחרות‬‫ננאס‬"‫א‬-‫ואלימות‬ ‫סמים‬ ‫אלכוהול‬ ‫נגד‬ ‫נוער‬ ‫כתב‬:‫הכרזה‬ ‫צייר‬-‫דניאל‬‫איסמאילוב‬‫יא‬4 ‫באר‬ ‫בעיריית‬-‫בעיר‬ ‫המקיפים‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מכל‬ ‫עירונית‬ ‫תחרות‬ ‫התקיימה‬ ‫שבע‬. ‫ב‬ ‫מעיריית‬ ‫היה‬ ‫השופטים‬ ‫צוות‬"‫השני‬ ‫במקום‬ ‫זכינו‬ ‫ואנו‬ ‫החינוך‬ ‫ומשרד‬ ‫ש‬. ‫לפי‬ ‫כי‬ ‫המוצגת‬ ‫בתמונה‬ ‫ובחרנו‬ ‫ציירתי‬ ‫התחרות‬ ‫לקראת‬‫דעתינו‬‫את‬ ‫לייצג‬ ‫מתאימה‬ ‫הכי‬ ‫הייתה‬ ‫היא‬ ‫ואלכוהול‬ ‫סמים‬ ‫מניעת‬ ‫על‬ ‫הנושא‬. ‫והמאמצים‬ ‫שלנו‬ ‫ההשקעה‬ ‫שבזכות‬ ‫שידעתי‬ ‫משום‬ ‫בטוח‬ ‫די‬ ‫הרגשתי‬ ‫בכנס‬,‫גבוה‬ ‫מאוד‬ ‫סיכוי‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫לזכות‬. ‫בבאר‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מכל‬ ‫שנבחרנו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מרוצים‬ ‫מאוד‬ ‫היינו‬ ‫הזכייה‬ ‫על‬ ‫הכריזו‬ ‫כאשר‬-‫שני‬ ‫למקום‬ ‫שבע‬ ‫מכובד‬ ‫מקום‬ ‫הוא‬ ‫שלדעתנו‬. ‫זכינו‬- ‫במקום‬2
 • 8. ‫עד‬‫עתה‬‫היו‬‫בארץ‬‫שלושה‬‫מוזאונים‬‫למדע‬,‫בירושלים‬,‫בחיפה‬‫וברחובות‬.‫כל‬‫עיר‬‫בה‬‫יש‬‫מוסד‬‫אוניברסיטאי‬‫כיבדה‬‫את‬‫עצמה‬‫במוזאון‬‫למדע‬. ‫המוזאון‬‫למדע‬‫הרביעי‬‫בארץ‬‫הוקם‬‫לא‬‫מזמן‬‫בבאר‬‫שבע‬.‫כיתה‬‫ט‬/2‫הגיעה‬‫אליו‬‫ביום‬‫שלישי‬‫ה‬-25.3.14.‫הגענו‬‫בציפייה‬‫להכיר‬‫את‬‫מתחם‬ ‫הפארק‬‫החדש‬‫במרכז‬‫העיר‬‫העתיקה‬.‫הייחוד‬‫של‬‫מוזאון‬‫זה‬‫שהוא‬‫שם‬‫דגש‬‫על‬‫נושאים‬‫נפוצים‬‫בדרום‬‫הארץ‬,‫כמו‬‫אנרגיה‬‫גרעינית‬.‫כמו‬‫כן‬, ‫הוא‬‫מצוי‬‫בבניין‬‫יפה‬‫מהתקופה‬‫הטורקית‬(‫כמו‬‫הרבה‬‫מבנים‬‫בעיר‬‫העתיקה‬‫בבאר‬‫שבע‬)‫ששופץ‬‫ושוחזר‬.‫מטרת‬‫הפארק‬‫היא‬‫ללמד‬‫על‬‫נושאי‬ ‫המדע‬‫השונים‬‫בעזרת‬‫פעילויות‬‫אינטראקטיביות‬‫בין‬‫המבקר‬‫למוצגים‬. ‫עם‬‫הגעתנו‬‫למתחם‬,‫למדנו‬‫על‬‫אופן‬‫הגעת‬‫הצליל‬‫לאוזנינו‬.‫על‬‫לחץ‬‫הידראולי‬‫ועל‬‫פעולות‬‫החשמל‬.‫התנסינו‬‫בחוקי‬‫הפיזיקה‬‫הפועלים‬‫על‬‫מנוף‬ ‫ובמתקנים‬‫נוספים‬‫שנמצאים‬‫בפארק‬‫כגון‬:‫מכונת‬‫כדורים‬‫הפועלת‬‫על‬‫ידי‬‫תנועה‬.‫לאחר‬‫מכן‬‫למדנו‬‫על‬‫האטום‬,‫הגרעין‬‫ועל‬‫אנרגיה‬‫גרעינית‬. ‫ראינו‬‫סרטונים‬‫על‬‫המתחמים‬‫הגרעיניים‬‫הנפוצים‬‫באזורנו‬:‫המתחם‬‫לחקר‬‫האנרגיה‬‫הגרעינית‬‫שבנחל‬‫שורק‬‫וקמ‬"‫ג‬‫שבדימונה‬.‫למדנו‬‫על‬ ‫החשיבות‬‫של‬‫האנרגיה‬‫הגרעינית‬‫להפקת‬‫חשמל‬‫למטרות‬‫ביטחוניות‬‫ועוד‬. ‫בנוסף‬‫לכך‬,‫קראנו‬‫על‬‫זוכי‬‫פרס‬‫נובל‬‫יהודים‬‫מכל‬‫הזמנים‬‫ומכל‬‫העולם‬‫כמו‬‫עדה‬‫יונת‬‫ודן‬‫שכטמן‬,‫זוכי‬‫פרס‬‫נובל‬‫לכימיה‬.‫בתערוכה‬‫אחרת‬ ‫שעסקה‬‫בגנטיקה‬‫למדנו‬‫על‬‫התא‬‫האנושי‬‫ועל‬‫ה‬DNA,‫שהוא‬‫החומר‬‫התורשתי‬‫המצוי‬‫בגרעין‬‫התא‬‫ואחראי‬‫על‬‫התכונות‬‫שלנו‬‫שעוברות‬ ‫בתורשה‬.‫שיחקנו‬‫משחק‬‫טריוויה‬‫על‬‫התאים‬‫האנושיים‬,‫והשתמשנו‬‫בתוכנה‬‫המדמה‬‫את‬‫צאצאנו‬‫לעתיד‬. ‫הנושאים‬‫שלמדנו‬‫עליהם‬‫הועברו‬‫בדרכים‬‫מקוריות‬,‫הלוואי‬‫שהיינו‬‫לומדים‬‫כך‬‫כל‬‫יום‬‫בבה‬"‫ס‬.‫זו‬‫הייתה‬‫חוויה‬‫מסקרנת‬,‫מפתחת‬‫מודעות‬ ‫לתחומי‬‫המדע‬‫ולא‬‫שגרתית‬.‫היה‬‫מאוד‬‫כיף‬,‫ואני‬,‫ומקווה‬‫שגם‬‫שאר‬‫חבריי‬‫לכיתה‬,‫ממליצים‬‫לכם‬‫לבקר‬‫במתחם‬.‫תיהנו‬! ‫באר‬ ‫למדע‬ ‫קרסו‬ ‫פארק‬-‫שבע‬ ‫כתב‬:‫ט‬ ‫בורג‬ ‫אורי‬'2 ‫קרסו‬ ‫פארק‬ ‫לאתר‬ ‫כניסה‬
 • 9. ‫ח‬'3-"‫ח‬ ‫כיתה‬ ‫של‬ ‫יהודית‬ ‫רוח‬ ‫תלמידי‬3 ‫חודש‬ ‫של‬ ‫השמחה‬ ‫אווירת‬ ‫את‬ ‫מנעימים‬ ‫אדר‬,‫והרבה‬ ‫משעשעות‬ ‫תחפושות‬ ‫עם‬ ‫אנרגיות‬!!" ‫ח‬4-‫בשיעור‬ ‫שנערכה‬ ‫מסכות‬ ‫סדנת‬ ‫מתוך‬ ‫ח‬ ‫בכיתה‬ ‫יהודית‬ ‫רוח‬4.‫השיעור‬ ‫במסגרת‬ ‫מיוחדות‬ ‫מסכות‬ ‫התלמידים‬ ‫הכינו‬ ‫ויצירתיות‬,‫שרו‬,‫רקדו‬,‫ועשו‬ ‫התחפשו‬ ‫שמח‬!" ‫יהודית‬ ‫רוח‬–‫פורים‬ ‫חוגגים‬... ‫אומנות‬ ‫בשיעורי‬‫וקישוטים‬ ‫מסיכות‬ ‫פורים‬ ‫חגיגות‬–‫מסיכות‬,‫רעשנים‬,‫וריקודים‬ ‫שירים‬.... ‫שלי‬‫קטן‬‫ליצן‬...
 • 10. ‫ט‬ ‫שכבה‬ ‫ספורט‬ ‫יום‬' ‫כתבה‬:‫סביון‬‫בראונשטיין‬‫ט‬'2 ‫שלישי‬ ‫ביום‬,‫ה‬ ‫בתאריך‬-1/4/14‫ט‬ ‫לכיתות‬ ‫שכבתי‬ ‫ספורט‬ ‫יום‬ ‫התקיים‬,'‫השכבה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫ספורט‬ ‫היום‬ ‫היה‬ ‫והוא‬,‫היה‬ ‫הראשון‬ ‫כאשר‬ ‫שנה‬ ‫בתחילת‬. ‫ספורט‬ ‫יום‬ ‫במהלך‬,‫בכיתתו‬ ‫תמך‬ ‫תלמיד‬ ‫וכל‬ ‫וחזקות‬ ‫מגובשות‬ ‫היו‬ ‫הכיתות‬ ‫כל‬.‫הספורט‬ ‫יום‬ ‫בתחילת‬,‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫בכיתות‬ ‫התכנסנו‬,‫הגענו‬ ‫לאולם‬,‫ושם‬,‫בתחנות‬ ‫היום‬ ‫את‬ ‫התחלנו‬.‫לסל‬ ‫קליעה‬ ‫הייתה‬ ‫הראשונה‬ ‫התחנה‬,‫הייתה‬ ‫השנייה‬ ‫התחנה‬,‫דרך‬ ‫ומחבט‬ ‫דסקית‬ ‫עם‬ ‫לעבור‬ ‫מוגדר‬ ‫מסלול‬,‫לראש‬ ‫מעבר‬ ‫כדור‬ ‫העברת‬ ‫הייתה‬ ‫השלישית‬ ‫התחנה‬,‫בטור‬ ‫הילדים‬ ‫כאשר‬,‫בטור‬ ‫האחרון‬ ‫לילד‬ ‫מגיע‬ ‫שהכדור‬ ‫ובזמן‬,‫עובר‬ ‫הוא‬ ‫הטור‬ ‫לראש‬.‫הרביעית‬ ‫בתחנה‬,‫בבלונים‬ ‫הראש‬ ‫או‬ ‫היד‬ ‫עם‬ ‫ולגעת‬ ‫לקפוץ‬ ‫צריכים‬ ‫היינו‬,‫החמישית‬ ‫בתחנה‬,‫מעבר‬ ‫כדור‬ ‫לזרוק‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫לחישוק‬,‫השישית‬ ‫בתחנה‬,‫כדורסל‬ ‫של‬ ‫כדור‬ ‫עם‬ ‫לעבור‬ ‫צריך‬ ‫היה‬‫בכידרור‬‫מוגדר‬ ‫מסלול‬ ‫דרך‬,‫המסלול‬ ‫ובסוף‬,‫שהבא‬ ‫לילד‬ ‫הכדור‬ ‫את‬ ‫לזרוק‬ ‫בטור‬,‫בשער‬ ‫גול‬ ‫להבקיע‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫השביעית‬ ‫ובתחנה‬. ‫המשחקים‬ ‫במהלך‬,‫והשמחה‬ ‫המורל‬ ‫את‬ ‫העלה‬ ‫וזה‬ ‫שירים‬ ‫הושמעו‬.‫המשחקים‬ ‫לאחר‬,‫גדולה‬ ‫להפסקה‬ ‫יצאנו‬,‫ובסיומה‬,‫לאולם‬ ‫חזרנו‬.‫באולם‬ ‫היתה‬‫השונות‬ ‫בקטגוריות‬ ‫הכיתות‬ ‫בין‬ ‫תחרות‬:‫חבל‬ ‫משיכת‬,‫ט‬ ‫כיתה‬ ‫ובה‬'3‫ניצחה‬,‫בכדורגל‬ ‫גם‬-‫ט‬ ‫כיתה‬3‫ניצחה‬,‫ובסוף‬,‫בנים‬ ‫כדורגל‬ ‫היה‬. ‫היום‬ ‫בסיום‬,‫לספורט‬ ‫המורה‬,‫ספורט‬ ‫ביום‬ ‫המנצחים‬ ‫מיהם‬ ‫הודיע‬ ‫אלי‬- ‫ט‬ ‫לכיתה‬ ‫הוענק‬ ‫ספורט‬ ‫ביום‬ ‫ראשון‬ ‫מקום‬'3,‫ט‬ ‫לכיתה‬ ‫השני‬ ‫במקום‬2‫ט‬ ‫לכיתה‬ ‫השלישי‬ ‫ובמקום‬7. ‫נגמר‬ ‫ספורט‬ ‫שיום‬ ‫שחשבנו‬ ‫לאחר‬,‫מהאולם‬ ‫ביציאה‬ ‫הפתעה‬ ‫לנו‬ ‫חיכתה‬,‫ארטיקים‬ ‫הייתה‬ ‫וההפתעה‬!!! ‫לסיום‬,‫ט‬ ‫בשכבה‬ ‫התלמידים‬ ‫לכל‬ ‫ומגבשת‬ ‫מהנה‬ ‫חוויה‬ ‫הייתה‬ ‫ספורט‬ ‫ביום‬ ‫ההשתתפות‬'! ‫ט‬'3 ‫ט‬'2‫ט‬'7
 • 11. ‫מוטיבציה‬-‫אותנו‬ ‫שמניע‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫המפתיעה‬ ‫האמת‬ rutigr10@gmail.com ‫ועדכונים‬ ‫לפרטים‬:‫גרינשפן‬ ‫רותי‬ ‫מרתקת‬ ‫מאד‬ ‫בדרך‬ ‫המועבר‬ ‫קצרצר‬ ‫מסרטון‬ ‫ותיהנו‬ ‫צפו‬, ‫אותנו‬ ‫מניע‬ ‫באמת‬ ‫מה‬? ‫שונים‬ ‫בתחומים‬‫והישגים‬ ‫נוספים‬ ‫אירועים‬ ‫הבא‬ ‫ובמידעון‬,‫לימודיות‬ ‫חוויות‬ ‫ירבו‬ ‫כן‬, ‫ספרנו‬ ‫בבית‬‫וערכיות‬ ‫חברתיות‬...‫לשתף‬ ‫המשיכו‬. ‫הכותבים‬ ‫לכל‬ ‫תודה‬,‫עבורינו‬ ‫החוויות‬ ‫את‬ ‫שיוצרים‬ ‫אלה‬ ‫לכל‬ ‫וכמובן‬ ‫הצלמים‬.