Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016

Op 4 oktober 2016 heb ik in het kader van de post-HBO opleiding e-learning van Fontys weer een gastcollege verzorgd over de implementatie van technology enhanced learning. We hebben onder andere mijn implementatiemodel gebruikt om een casus te analyseren.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016

 1. 1. E-learning implementeren
 2. 2. Programma • Uitgangspunten • Implementatiemodel (discussie en toepassing) • Ervaringen en geleerde lessen
 3. 3. Uitgangspunten • Wat is de urgentie? • Gezamenlijke verantwoordelijkheid • Technologische problemen zijn vaak organisatorische problemen (voorbeeld student)
 4. 4. Meerdere niveaus Bron: Kalz, M., 2012
 5. 5. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 6. 6. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context Geen volgorde Het maakt niet uit welke activiteit je waar onderbrengt, als je deze maar ergens onderbrengt
 7. 7. Gebaseerd op praktijkervaringen, ook theoretisch onderbouwd
 8. 8. Toepasbaarheid • Structuur plan van aanpak, projectplan • Evaluatie-instrument
 9. 9. Zet kleine, overzichtelijke, stappen met concreet en werkend resultaat
 10. 10. Jullie vragen? Ga naar de online leeromgeving > Vragen gastcollege via Mentimeter
 11. 11. Mis je nog bepaalde factoren? Is het model volledig?
 12. 12. Casus • In 2014 werd een zeer ambitieus en grootschalig ’iPad’-project in Californië voortijdig stopgezet. Apple heeft 4,2 miljoen dollar terugbetaald aan het schooldistrict. • Lees twee artikelen over dit mislukte implementatie iPad-project • Wat is hier mis gegaan? • Welke factoren implementatiemodel zie je terug in dit project. • Beschrijf aan de hand van de zes factoren wat jij anders zou doen?
 13. 13. Curriculum Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhoudingen en belangen Duo’s (15 minuten) Ronde tafelgesprek
 14. 14. Curriculum Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhoudingen en belangen Duo’s (15 minuten) Ronde tafelgesprek Mijn beschrijving
 15. 15. Ervaringen en geleerde lessen
 16. 16. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 17. 17. Jullie voorbeelden?
 18. 18. Foto: Megan Choo 1 Gaat nooit werken 2 Wachten tot alle issues zijn opgelost 3 Rustig aan, problemen voorkomen 4 Logisch en planmatig opereren 5 Opschieten! 6 Leidt volledig op met ICT Hoe kijken medewerkers aan tegen ICT en leren?
 19. 19. Focus je bij de implementatie niet op de Iejoors en laat de Teigetjes niet een te dominante rol spelen!
 20. 20. Ontwikkel strategie hanteerbaar maken weerstanden Foto: ethomsen
 21. 21. Soorten weerstanden • De verandering is niet in het belang van de medewerkers (status, positie, plezier in het werk, autonomie, kwaliteit werk, werkdruk, teacher bandwith problem (D. Wiley), enzovoorts) • Onduidelijkheid (gevolgen voor de functie, verkeerde of andere verwachtingen, doelen) • Medewerkers weten het beter (ICT roept meer problemen op, lost niks op, enzovoorts) • Angst niet aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen (vertrouwen in eigen kunnen, ICT-vaardigheden, ruimte om zich voor te bereiden) Naar: H. Nathans, 1994
 22. 22. Soorten weerstanden (2) • Opleiders/docenten voelen zich niet serieus genomen (zij zijn immers specialist op het gebied van leren) • ICT-ers voelen zich niet serieus genomen (zij hebben verstand van security etc) • Medewerkers zien de zin er niet van in (geen betekenis, het gaat toch goed….)
 23. 23. Type weerstand binnen uw organisatie? Foto: ethomsen • Niet in belang • Onduidelijkheid • Medewerkers weten het beter • Angst nieuwe eisen • Niet serieus genomen voelen (docenten, ICT) • Geen zin van in zien • ....
 24. 24. Anders denken, anders doen • Onderzoek opvattingen van collega’s. Sluit innovaties daarop aan. • Versterk geloof in eigen kunnen • Investeer in sociaal kapitaal • Maak het abstracte concreet • Actie, actie, actie (prikkel gedrag) • Evalueer en leer continu Bron: Jeroen Bottema, http://www.leervlak.nl/index.php/leren-innoveren/ben-tichelaar-over-veranderprocessen.html
 25. 25. Foto: http://www.flickr.com/photos/bluedharma/86218554/ Leren komt van Venus, ICT van Mars Innoveren vs beheersen Diverse wensen vs 
 beperkte capaciteit Experimenten vs beveiliging
 26. 26. Foto: http://www.flickr.com/photos/ 21499556@N04/2701802631/ Organiseer dialoog ICT- beheer en opleiden Communiceer, communiceer, communiceer
 27. 27. Foto: Stockphoto © Piotr Łatacha #5871000 Foto: Stockfoto © Luciano De polo #20205593 Foto: Stockfoto © Yuri Arcurs #3244593 Lerenden Bewustwording Faire use policy Professionalisering Gebruik maken van expertise
 28. 28. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 29. 29. Jullie voorbeelden?
 30. 30. Foto: Marcopako Geen woorden maar daden
 31. 31. Mensen doen niet wat je zegt. Ze doen wat je doet. Wim Schreuders, 2013
 32. 32. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 33. 33. Jullie voorbeelden?
 34. 34. Foto: © Depositphotos.com/@leszekglasner Wat als een ‘balletje’ wordt vervangen?
 35. 35. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 36. 36. Jullie voorbeelden?
 37. 37. © firefox (wu kailiang) Cuban, 2001: betrouwbaarheid van technologie en de complexiteit van de technologie in belangrijke mate van invloed op de acceptatie ICT in onderwijs
 38. 38. Stabiele, betrouwbare, gebruikersvriendelijke technologie nog steeds een issue!
 39. 39. You never get a second chance to make a first impression
 40. 40. You never get a second chance to make a first impression Geldt ook voor technologie
 41. 41. Wat is de “zone of possibility” van onze technologieën? In relatie tot inhoud en didactiek Source: Entrepremusings Punya Mishra in: TPACK explores effective ed-tech integration Toegevoegde waarde ten opzichte aanwezige gereedschappen?
 42. 42. Wat is de “zone of possibility” van onze technologieën? In relatie tot inhoud en didactiek Source: Entrepremusings Punya Mishra in: TPACK explores effective ed-tech integration Toegevoegde waarde ten opzichte aanwezige gereedschappen? Let op de eigenschappen
 43. 43. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 44. 44. Jullie voorbeelden?
 45. 45. Van den Akker (2006): meerderheid curriculuminnovaties mislukken • inconsistenties tussen het bedoelde, geïmplementeerde en bereikte curriculum • overambitieuze plannen, onrealistische deadlines en te weinig investeringen in docenten.
 46. 46. Van den Akker (2006): meerderheid curriculuminnovaties mislukken • inconsistenties tussen het bedoelde, geïmplementeerde en bereikte curriculum • overambitieuze plannen, onrealistische deadlines en te weinig investeringen in docenten. En bij e-learning komt technologische vernieuwing nog eens daarbovenop
 47. 47. Voorkom vrijblijvendheid
 48. 48. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 49. 49. Jullie voorbeelden?
 50. 50. Foto: © Depositphotos.com/[@jntvisual Single sign on Bronsystemen Cursus aanvragen Relatie leidinggevende - medewerker
 51. 51. Tenslotte…
 52. 52. "Backer Judgment (detail)" by Jacob de Backer (circa 1540/1545–1591/1600) - Own work (BurgererSF). Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backer_Judgment_(detail).JPG#/media/File:Backer_Judgment_(detail).JPG
 53. 53. Houd rekening met de context • Wat in geval X heeft gewerkt, hoeft nog niet te werken in geval Y • Veel is bekend, toch gaat steeds veel fout • Dynamiek, afhankelijkheden
 54. 54. Dank! wilfred@wilfredrubens.com @wrubens

×