ABVV pamflet aanpassingen beslissi

353 views

Published on

Over de aanpassingen bij de beslissingen regering Di Rupo1; aanpassingen 2012

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ABVV pamflet aanpassingen beslissi

  1. 1. Samen zijn we sterk Samen boeken we resultaten Sinds de eerste ballonnetjes voor een sociaaleconomisch regeerakkoord werden opgelaten, heeft het ABVV zorgvuldig een syndicale strategie opgebouwd. Eerst een open brief aan de regeringsonderhandelaars en dan een duidelijk signaal met de militantenconcentratie. Een massale nationale betoging en een staking van de openbare diensten bij de bekendmaking van het regeerakkoord. En op 30 januari een geslaagde algemene staking nadat sommige elementen van het regeerakkoord zonder enig overleg door het Parlement waren gejaagd. Een syndicale strategie die alleen kon gevolgd worden dankzij de inzet van vele militanten en leden. Een hartelijk dank voor dit engagement en voor jullie vertrouwen in jullie vakbond is hier zeker op zijn plaats. En hoewel sommige vragen nog open staan kregen we met onze aanpak al beweging in wat als onwrikbare maatregelen werd afgekondigd. Want samen zijn we sterk en samen boeken we resultaten. • De regering bracht de brugpensioenleeftijd op 60 jaar. Als gevolg van gezamenlijke vakbondsdruk kunnen werknemers, met een loopbaan van 40 jaar, ook op jongere leeftijd met brugpensioen. • Brugpensioen vóór 60 jaar telt niet langer mee als gewerkte periode voor de berekening van de loopbaan. Dankzij de vakbondsacties zal deze periode wel meetellen als de werknemer een zwaar beroep uitoefent. • Het brugpensioen op 58 jaar, na 35 jaar loopbaan, wordt dankzij onze strijd opnieuw ingevoerd voor werknemers die in ploegen of onderbroken diensten werken.v.u. Dirk Schoeters | ABVV-regio Antwerpen | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen • De werkgevers worden voortaan verplicht een werknemer die met brugpensioen gaat te vervangen. • Het vervroegd pensioen kan voortaan pas op 62 jaar, na 40 jaar loopbaan. Als gevolg van ons protest stemt de regering ermee in de verlenging van de loopbaan tot twee jaar te beperken voor werknemers die op 31 december 2012 tussen 57 en 61 jaar oud zijn. • Tijdens de wachttijd wordt de kinderbijslag verder uitbetaald. • De controle op de beschikbaarheid verdwijnt voor bruggepensioneerden vanaf de leeftijd van 56 jaar. • Werknemers met een zwaar beroep kunnen nog op 50 jaar een eindeloopbaan tijdskrediet (4/5de landingsbaan) nemen. Dit geldt ook voor werknemers die op 50-jarige leeftijd een loopbaan hebben van minstens 28 jaar, mits een CAO in bedrijf of sector dit voorziet. Anderen moeten wachten tot ze 55 jaar worden. • Wie al in tijdskrediet of met brugpensioen was - of voor beide stelsels al in opzeg – voor de bekendmaking van de maatregelen, behoudt volledige pensioenrechten. Hier tegenover staat echter dat we tot nu toe het uitblijven van enige concrete vooruitgang voor de openbare diensten moeten betreuren. Het ABVV zal daarom blijven ijveren: • opdat iedereen fiscaal zou bijdragen volgens zijn echt inkomen (belasting op vermogens en kapitaal, afschaffing van de notionele intrestaftrek); • voor een echt offensief relanceplan dat duurzame, kwaliteitsvolle banen kan creëren; • voor een duidelijk signaal aan de Europese Raad en Commissie: er moeten euro- obligaties en een financiële transactietaks komen. Nieuwe maatregelen mogen in geen geval de werknemers en de uitkeringsgerechtigden opnieuw verzwakken! Meer info binnenkort op www.abvv-regio-antwerpen.be Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

×