TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM GVHD: ThS. LÊ ĐỨC LONG Học viên: Phạm Văn Sơn Lớp: VB2_SP Tin 09 (nhóm 03) Email: [email_add...
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH TIN 12
Mục tiêu <ul><li>Kiến thức: </li></ul><ul><ul><li>Biết các khái niệm: Cập nhật dữ liệu, sắp xếp, lọc, tìm kiếm và in. </li...
Trọng tâm bài học <ul><li>Cập nhật, sắp xếp và lọc dữ liệu </li></ul>Kiến thức đã biết <ul><li>Phép toán logic and, or (t...
Phương tiện và đồ dùng dạy học <ul><li>Sách giáo khoa, sách giáo viên </li></ul><ul><li>Phiếu học tập </li></ul><ul><li>We...
 
Các hoạt động dạy học Bài 5: Các Thao Tác Cơ Bản Trên Bảng Hoạt động 5 Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 4 Hoạt động 3 Ho...
Hoạt động 1 Ôn bài cũ (7P) <ul><li>GV nhận xét, cho điểm  dẫn dắt vào bài mới </li></ul><ul><li>Khi tạo mới 1 CSDL thì ...
Hoạt động 2: (8p) Tìm hiểu về cập nhật dữ liệu GV <ul><li>Chiếu các câu hỏi: cập nhật dữ liệu gồm các thao tác gì? </li></...
Hoạt động 3: (8p) Tìm hiểu về sắp xếp dữ liệu GV <ul><li>Gởi CSDL QLHS xuống máy tính các nhóm </li></ul><ul><li>Yêu cầu ...
Hoạt động 4: (12p) Lọc dữ liệu GV <ul><li>Sử dụng CSDL QLHS  hướng dẫn thực hiện lọc theo ô dữ liệu đang chọn </li></ul...
Hoạt động 4: Lọc dữ liệu GV <ul><li>Sử dụng CSDL QLHS  hướng dẫn thực hiện lọc theo mẫu </li></ul>GV <ul><li>Yêu cầu: <...
Hoạt động 5: (5p) Tìm kiếm đơn giản và in dữ liệu GV <ul><li>Yêu cầu học sinh xem SGK trang 46 _ 47 </li></ul>GV <ul><li>Y...
Hoạt động 6: (5p) Củng cố và giao bài GV <ul><li>Gởi game ôn tập bài 5 xuống các máy tính học sinh </li></ul>Nhóm HS Các n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Van son nhom 03

626 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van son nhom 03

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM GVHD: ThS. LÊ ĐỨC LONG Học viên: Phạm Văn Sơn Lớp: VB2_SP Tin 09 (nhóm 03) Email: [email_address] Website nhóm 03: http://thayson.com/vb2 KỊCH BẢN DẠY HỌC BÀI 5: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG
 2. 2. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH TIN 12
 3. 3. Mục tiêu <ul><li>Kiến thức: </li></ul><ul><ul><li>Biết các khái niệm: Cập nhật dữ liệu, sắp xếp, lọc, tìm kiếm và in. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biết các lệnh làm việc với bảng: Cập nhật dữ liệu, sắp xếp, lọc và tìm kiếm. </li></ul></ul><ul><li>Kĩ năng : </li></ul><ul><ul><li>Mở bảng ở chế độ trang dữ liệu </li></ul></ul><ul><ul><li>Cập nhật dữ liệu: thêm mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi </li></ul></ul><ul><ul><li>Dùng nút lệnh để sắp xếp bản ghi theo 1 trường </li></ul></ul><ul><ul><li>Dùng các nút lệnh để lọc ra những bản ghi thỏa mãn 1 số điều kiện nào đó. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sử dụng được chức năng tìm kiếm, thay thế đơn giản và in dữ liệu. </li></ul></ul>
 4. 4. Trọng tâm bài học <ul><li>Cập nhật, sắp xếp và lọc dữ liệu </li></ul>Kiến thức đã biết <ul><li>Phép toán logic and, or (tin học 11, toán 10) </li></ul><ul><li>Khởi động Access </li></ul><ul><li>Tạo cơ sở dữ liệu mới </li></ul><ul><li>Tạo bảng </li></ul>Điểm khó <ul><li>Một số học sinh chưa thành thạo thao tác tạo bảng (về nhà chưa xem lại bài cũ, chưa thực hành ôn tập thao tác tạo bảng) </li></ul><ul><li>Xác định điều kiện lọc </li></ul>
 5. 5. Phương tiện và đồ dùng dạy học <ul><li>Sách giáo khoa, sách giáo viên </li></ul><ul><li>Phiếu học tập </li></ul><ul><li>Website hỗ trợ học tập http:// thayson.com/tinhoc </li></ul><ul><li>Phim minh họa thao tác, game học tập </li></ul><ul><li>Phòng học Multimedia (máy tính, Projector, máy tính học sinh) </li></ul><ul><ul><ul><li>Máy tính cho giáo viên kết nối Projector </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 nhóm (3 học sinh)/ 1 máy tính </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máy tính GV, HS được kết nối mạng cục bộ, Internet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các máy tính được cài đặt các phần mềm hỗ trợ học tập như Netop school, trình duyệt web Chrome, Access 2003 (phù hợp với SGK) </li></ul></ul></ul>
 6. 7. Các hoạt động dạy học Bài 5: Các Thao Tác Cơ Bản Trên Bảng Hoạt động 5 Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 4 Hoạt động 3 Hoạt động 6 7p 12 8 8 5 5
 7. 8. Hoạt động 1 Ôn bài cũ (7P) <ul><li>GV nhận xét, cho điểm  dẫn dắt vào bài mới </li></ul><ul><li>Khi tạo mới 1 CSDL thì trong CSDL đã có dữ liệu chưa?  chưa </li></ul><ul><li>Muốn lưu dữ liệu ta phải tạo đối tượng gì để lưu dữ liệu? </li></ul><ul><li>Đối tượng bảng (có nhắc lại nhanh về tạo bảng  tùy lớp) </li></ul><ul><li>để nhập dữ liệu vào cho CSDL, thêm, sửa, xóa, lọc dữ liệu </li></ul><ul><li>bài 5….. </li></ul>Gọi học sinh lên Máy GV làm trắc nghiệm (5 phút) Bài làm được hiển thị Trực tiếp trên Projector Học sinh các nhóm thực hiện bài làm trên máy tính mình (5 phút) Học sinh quan sát Kết quả trên Projector
 8. 9. Hoạt động 2: (8p) Tìm hiểu về cập nhật dữ liệu GV <ul><li>Chiếu các câu hỏi: cập nhật dữ liệu gồm các thao tác gì? </li></ul><ul><li>Trình bày các bước thực hiện từng thao tác? </li></ul><ul><li>Gởi phim thao tác cập nhật dữ liệu xuống máy học sinh </li></ul>GV <ul><li>Yêu cầu: </li></ul><ul><li>Học sinh làm việc nhóm </li></ul><ul><li>Các nhóm xem phim minh họa các thao tác cập nhật dữ liệu </li></ul><ul><li>Ghi nhận lại các bước thực hiện các thao tác đó </li></ul><ul><li>Yêu cầu học sinh mang sản phẩm lên trình bày </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét _học sinh ghi nhận vào phiếu học tập </li></ul>Nhóm HS Các nhóm học sinh thực hiện lần lượt các yêu cầu của giáo viên
 9. 10. Hoạt động 3: (8p) Tìm hiểu về sắp xếp dữ liệu GV <ul><li>Gởi CSDL QLHS xuống máy tính các nhóm </li></ul><ul><li>Yêu cầu </li></ul><ul><li>Các nhóm mở CSDL QLHS  mở Bảng Hocsinh </li></ul><ul><li>Mở SGK trang 43 _ 44 </li></ul>GV <ul><li>Yêu cầu: </li></ul><ul><li>Hãy sắp xếp Trường “Tên” theo thứ tự tăng dần </li></ul><ul><li>Hãy quan sát kết quả sau khi sắp xếp </li></ul><ul><li>Hãy sắp xếp Trường “ Tên” theo thứ tự giảm dần </li></ul><ul><li>Hãy quan sát kết quả sau khi sắp xếp </li></ul><ul><li>Tóm tắt các bước thực hiện thao tác sắp xếp các bản ghi </li></ul><ul><li>Yêu cầu nhóm học sinh trình bày các bước thao tác sắp xếp </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét _học sinh ghi nhận vào phiếu học tập </li></ul>Nhóm HS Các nhóm học sinh thực hiện lần lượt các yêu cầu của giáo viên
 10. 11. Hoạt động 4: (12p) Lọc dữ liệu GV <ul><li>Sử dụng CSDL QLHS  hướng dẫn thực hiện lọc theo ô dữ liệu đang chọn </li></ul>GV <ul><li>Yêu cầu: </li></ul><ul><li>Nhóm học sinh thực hiện lọc ra các bạn tên “Duy”  quan sát kết quả lọc </li></ul><ul><li>Hãy lọc ra các học sinh có giới tính là “Nữ” </li></ul><ul><li>Hãy ghi nhận lại thao tác thực hiện </li></ul><ul><li>Yêu cầu HS trình bày lại  GV nhận xét </li></ul>Nhóm HS Các nhóm học sinh thực hiện lần lượt các yêu cầu của giáo viên
 11. 12. Hoạt động 4: Lọc dữ liệu GV <ul><li>Sử dụng CSDL QLHS  hướng dẫn thực hiện lọc theo mẫu </li></ul>GV <ul><li>Yêu cầu: </li></ul><ul><li>Nhóm học sinh thực hiện lọc ra các bạn có giới tính là “Nam” thuộc tổ 3 </li></ul><ul><li>Ghi nhận lại thao tác lọc theo mẫu </li></ul><ul><li>Hãy trình bày các bước thao tác  GV nhận xét </li></ul>Nhóm HS Các nhóm học sinh thực hiện lần lượt các yêu cầu của giáo viên
 12. 13. Hoạt động 5: (5p) Tìm kiếm đơn giản và in dữ liệu GV <ul><li>Yêu cầu học sinh xem SGK trang 46 _ 47 </li></ul>GV <ul><li>Yêu cầu trả lời các câu hỏi: </li></ul><ul><li>Có mấy cách tìm kiếm? Nêu từng cách? </li></ul><ul><li>GV nhận xét và hướng dẫn thực hiện tìm kiếm trên CSDL QLHS </li></ul><ul><li>GV nêu cách in trong Access tương tự như Word </li></ul>Nhóm HS Các nhóm học sinh thực hiện lần lượt các yêu cầu của giáo viên và ghi nhận lại các thao tác tìm kiếm đơn giản, in dữ liệu
 13. 14. Hoạt động 6: (5p) Củng cố và giao bài GV <ul><li>Gởi game ôn tập bài 5 xuống các máy tính học sinh </li></ul>Nhóm HS Các nhóm học sinh thực hiện game để củng cố lại bài học GV <ul><li>Giao bài: </li></ul><ul><li>Xem lại bài 5 </li></ul><ul><li>Trả lời các câu hỏi trang 47 </li></ul><ul><li>Xem hướng dẫn Bài tập _thực hành số 3 trên website thayson.com/tinhoc </li></ul>

×