Successfully reported this slideshow.

Bai 22 - Tin hoc 10 - Nhom 7 - Sang + Nu

1,866 views

Published on

Hai em Sang va Nu goi lai thay bai giang.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai 22 - Tin hoc 10 - Nhom 7 - Sang + Nu

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT DẠY HỌC NHÓM 7 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S Lê Đức Long
 2. 9. <ul><li>Hoạt động 1 : Mở đầu (5 phút) </li></ul><ul><li>Bằng một số câu hỏi gợi ý liên quan đến bài học: </li></ul><ul><li>+ Em hãy liệt kê một số dịch vụ của Internet? </li></ul><ul><li>+ Hiện nay em đã sử dụng dịch vụ nào ? </li></ul>
 3. 10. <ul><li>Hoạt động 2 : (20 phút) </li></ul><ul><li>Giới thiệu trang web là gì? </li></ul><ul><li>Cấu trúc của một trang web: đặt ở đâu, dữ liệu từ đâu,… </li></ul><ul><li>Cách truy cập 1 trang web như thế nào? </li></ul><ul><li>Giới thiệu một số trình duyệt thông dụng hiện nay, ưu điểm, nhược điểm của một vài trình duyệt. </li></ul>
 4. 11. <ul><li>Hoạt động 3 : (15 phút) </li></ul><ul><li>Giới thiệu một số công cụ tìm kiếm như: google, yahoo,.. </li></ul><ul><li>Cách sử dụng công cụ tìm kiếm. </li></ul><ul><li>Một và học sinh thực hành cho cả lớp xem. </li></ul>
 5. 12. <ul><li>Hoạt động 4 : (5 phút) </li></ul><ul><li>Củng cố kiến thức tiết học </li></ul><ul><li>Nêu nhiệm vụ về nhà, chuẩn bị tiết học sau. </li></ul>
 6. 13. <ul><li>Hoạt động 5 : (5 phút) </li></ul><ul><li>Nhắc lại cách truy cập trang web </li></ul><ul><li>Kiểm tra cách sử dụng công cụ tìm kiếm. </li></ul>
 7. 14. <ul><li>Hoạt động 6 : (20 phút) </li></ul><ul><li>Giới thiệu dịch vụ thư điện tử. </li></ul><ul><li>Cách đăng ký một hộp thư. </li></ul><ul><li>Giới thiệu một số nhà cung cấp thư điện tử như: Gmail, yahoo, vnn,.. </li></ul>
 8. 15. <ul><li>Hoạt động 7 : (15 phút) </li></ul><ul><li>Vấn đề bảo mật thông tin: </li></ul><ul><li>+ Quyền truy cập </li></ul><ul><li>+ Mã hóa dữ liệu </li></ul><ul><li>+ Những nguy cơ khi sử dụng Internet và lời khuyên khi sử dụng Internet. </li></ul>
 9. 16. <ul><li>Hoạt động 8 : (5 phút) </li></ul><ul><li>Củng cố kiến thức. </li></ul><ul><li>Giao nhiệm vụ </li></ul>

×