Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Giáo viên hướng dẫn: LÊ ĐỨC LONG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH TUÂN
CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 12 Bước đầu có kĩ năng khai thác một hệ quản trị CSDL cụ thể Biết khái niệm ban đầu về CSDL và hệ...
CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 12 Bài 4 Cấu trúc bảng (1,2,1) Mục tiêu bài dạy Chuần kiến thức và kĩ năng Chương1 Khái niệm hệ ...
CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 12 Bài 4 Cấu trúc bảng (1,2,1) Mục tiêu bài dạy Chuần kiến thức và kĩ năng Chương1 Khái niệm hệ ...
Mục tiêu, chuẩn kiến thức, kĩ năng: <ul><li>Hiểu được các khái niệm chính trong cấu trúc bảng gồm trường, bản ghi, kiểu dữ...
Kiến thức đã biết và liên quan: <ul><li>Làm việc với bảng (lớp 10). </li></ul><ul><li>cách đặt tên bảng. </li></ul>Kiến th...
CẤU TRÚC BẢNG Hoạt  động 1 Hoạt  động 2 Hoạt  động 3 Hoạt  động 4
<ul><li>Ổn định lớp. </li></ul><ul><li>Kiểm tra bài cũ. </li></ul><ul><li>Mở đầu bài dạy. </li></ul><ul><li>Thời gian: 5 p...
<ul><li>GIỚI THIỆU CÁC KHÁI NIỆM </li></ul><ul><li>Bảng(Table). </li></ul><ul><li>Trường(Field). </li></ul><ul><li>Bản ghi...
<ul><li>TẠO VÀ SỬA CẤU TRÚC BẢNG </li></ul><ul><li>Tạo cấu trúc bảng. </li></ul><ul><li>Thay đổi cấu trúc bảng. </li></ul>...
<ul><li>TÓM TẮT- CỦNG CỐ </li></ul><ul><li>Bảng, trường, bản ghi, kiểu dữ liệu, khóa chính. </li></ul><ul><li>Tạo và sửa c...
<ul><li>TÓM TẮT- CỦNG CỐ </li></ul><ul><li>Bảng, trường, bản ghi, kiểu dữ liệu, khóa chính. </li></ul><ul><li>Tạo và sửa c...
Họat động 1 (5 phút) <ul><li>Ổn định lớp: phát phiếu học tập. </li></ul><ul><li>Kiểm tra bài cũ: (dự kiến 2 học sinh) </li...
Họat động 1 (5 phút)
Họat động 2 (10 phút) - GV:Nhìn bảng 2 các em cho biết: Bảng gồm gì? Thế nào là Trường, bản ghi, kiểu dữ liệu (5 phút). -...
Họat động 3 ( 25 phút) <ul><li>Tạo cấu trúc bảng: </li></ul><ul><li>-GV: nêu 3 bước tạo cấu trúc bảng: tạo bảng, nhập các...
Họat động 4 ( 5 phút) <ul><li>- giáo viên  củng cố lại kiến thức: </li></ul><ul><li>Bảng, trường, bản ghi, kiểu dữ liệu, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kich ban day hoc_Nguyễn Thành Tuân_ nhom 3

1,889 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kich ban day hoc_Nguyễn Thành Tuân_ nhom 3

 1. 1. Giáo viên hướng dẫn: LÊ ĐỨC LONG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH TUÂN
 2. 2. CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 12 Bước đầu có kĩ năng khai thác một hệ quản trị CSDL cụ thể Biết khái niệm ban đầu về CSDL và hệ quản trị CSDL
 3. 3. CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 12 Bài 4 Cấu trúc bảng (1,2,1) Mục tiêu bài dạy Chuần kiến thức và kĩ năng Chương1 Khái niệm hệ Quản trị CSDL Chương 2 Hệ quản trị CSDL MS ACCESS Chương 3 Hệ CSDL quan hệ Chương 4 Kiến trúc và bảo mật các hệ CSDL
 4. 4. CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 12 Bài 4 Cấu trúc bảng (1,2,1) Mục tiêu bài dạy Chuần kiến thức và kĩ năng Chương1 Khái niệm hệ Quản trị CSDL Chương 2 Hệ quản trị CSDL MS ACCESS Chương 3 Hệ CSDL quan hệ Chương 4 Kiến trúc và bảo mật các hệ CSDL
 5. 5. Mục tiêu, chuẩn kiến thức, kĩ năng: <ul><li>Hiểu được các khái niệm chính trong cấu trúc bảng gồm trường, bản ghi, kiểu dữ liệu. </li></ul><ul><li>Biết các khái niệm về khóa chính. </li></ul><ul><li>Biết cách tạo, sửa và lưu cấu trúc bảng, nạp và cập nhật dữ liệu. </li></ul>Điểm trọng tâm, điểm khó: <ul><li>Điểm trọng tâm: </li></ul><ul><ul><li>Tạo bảng dữ liệu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thao tác thêm, sửa, xóa bảng và lưu bảng. </li></ul></ul><ul><li>Điểm khó: </li></ul><ul><ul><li>Cách lập khóa chính là một tập hợp các trường. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cách thiết lập các thuộc tính của trường. </li></ul></ul>
 6. 6. Kiến thức đã biết và liên quan: <ul><li>Làm việc với bảng (lớp 10). </li></ul><ul><li>cách đặt tên bảng. </li></ul>Kiến thức có thể biết về chủ đề, nội dung học <ul><li>Thao tác nhập liệu vào bảng. </li></ul>Tình huống giả định <ul><li>Phòng học có 1 máy chiếu 4 máy vi tính ở 4 dãy dọc, 1 máy tính cho thầy giáo, 1 bảng đen, loa và micro. </li></ul>
 7. 7. CẤU TRÚC BẢNG Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 Hoạt động 4
 8. 8. <ul><li>Ổn định lớp. </li></ul><ul><li>Kiểm tra bài cũ. </li></ul><ul><li>Mở đầu bài dạy. </li></ul><ul><li>Thời gian: 5 phút . </li></ul>CẤU TRÚC BẢNG Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 Hoạt động 4
 9. 9. <ul><li>GIỚI THIỆU CÁC KHÁI NIỆM </li></ul><ul><li>Bảng(Table). </li></ul><ul><li>Trường(Field). </li></ul><ul><li>Bản ghi(Record). </li></ul><ul><li>Kiểu dữ liệu(DataType). </li></ul><ul><li>Thời gian: 10 phút. </li></ul>CẤU TRÚC BẢNG Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 Hoạt động 4
 10. 10. <ul><li>TẠO VÀ SỬA CẤU TRÚC BẢNG </li></ul><ul><li>Tạo cấu trúc bảng. </li></ul><ul><li>Thay đổi cấu trúc bảng. </li></ul><ul><li>Xóa và đổi tên bảng. </li></ul><ul><li>Thời gian: 25 phút. </li></ul>CẤU TRÚC BẢNG Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 Hoạt động 4
 11. 11. <ul><li>TÓM TẮT- CỦNG CỐ </li></ul><ul><li>Bảng, trường, bản ghi, kiểu dữ liệu, khóa chính. </li></ul><ul><li>Tạo và sửa cấu trúc bảng. </li></ul><ul><li>Xóa và đổi tên bảng. </li></ul><ul><li>Làm các bài tập trong sách giáo khoa trang 39. </li></ul><ul><li>Thời gian: 5 phút. </li></ul>CẤU TRÚC BẢNG Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 Hoạt động 4
 12. 12. <ul><li>TÓM TẮT- CỦNG CỐ </li></ul><ul><li>Bảng, trường, bản ghi, kiểu dữ liệu, khóa chính. </li></ul><ul><li>Tạo và sửa cấu trúc bảng. </li></ul><ul><li>Xóa và đổi tên bảng. </li></ul><ul><li>Làm các bài tập trong sách giáo khoa trang 39. </li></ul><ul><li>Thời gian: 5 phút. </li></ul><ul><li>TẠO VÀ SỬA CẤU TRÚC BẢNG </li></ul><ul><li>Tạo cấu trúc bảng. </li></ul><ul><li>Thay đổi cấu trúc bảng. </li></ul><ul><li>Xóa và đổi tên bảng. </li></ul><ul><li>Thời gian: 25 phút. </li></ul><ul><li>GIỚI THIỆU CÁC KHÁI NIỆM </li></ul><ul><li>Bảng(Table). </li></ul><ul><li>Trường(Field). </li></ul><ul><li>Bản ghi(Record). </li></ul><ul><li>Kiểu dữ liệu(DataType). </li></ul><ul><li>Thời gian: 10 phút. </li></ul><ul><li>Ổn định lớp. </li></ul><ul><li>Kiểm tra bài cũ. </li></ul><ul><li>Mở đầu bài dạy. </li></ul><ul><li>Thời gian: 5 phút . </li></ul>CẤU TRÚC BẢNG Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 Hoạt động 4
 13. 13. Họat động 1 (5 phút) <ul><li>Ổn định lớp: phát phiếu học tập. </li></ul><ul><li>Kiểm tra bài cũ: (dự kiến 2 học sinh) </li></ul><ul><li>Mở đầu bài dạy: </li></ul><ul><li>- Nêu vấn đề: học xong buổi học trước về các đối tượng của Access, dặn các em xem trước bài cấu trúc bảng. Hôm nay xem hình 2 bảng dữ liệu các em cho biết có điểm gì khác không? </li></ul>
 14. 14. Họat động 1 (5 phút)
 15. 15. Họat động 2 (10 phút) - GV:Nhìn bảng 2 các em cho biết: Bảng gồm gì? Thế nào là Trường, bản ghi, kiểu dữ liệu (5 phút). -HS trả lời câu hỏi. -GV: Nhận xét và cho học sinh ghi chú vào phiếu học tập. -Xem phim tạo - đặt tên bảng.
 16. 16. Họat động 3 ( 25 phút) <ul><li>Tạo cấu trúc bảng: </li></ul><ul><li>-GV: nêu 3 bước tạo cấu trúc bảng: tạo bảng, nhập các thông số, chọn khóa chính . Chiếu phim hướng dẫn lưu ý tạo khóa chính (là một tối thiểu các trường sao cho mỗi bộ giá trị của các trường trong khóa chính sẽ xác định duy nhất).(7 phút) </li></ul><ul><li>Sửa cấu trúc bảng: </li></ul><ul><li>-GV:nêu các bước thêm, xóa, thay đổi vị trí và thay đổi khóa chính của trường. </li></ul><ul><li>-Xem phim hướng dẫn các thao tác với bảng.(5phút). </li></ul><ul><li>-GV: cho 4 em đại diện 4 nhóm thi đua lên thực hiện tạo và sửa cấu trúc bảng bảng.).(10 phút) – dựa vào bài thực hành số 2, rút gọn phần nhập dữ liệu cho bảng, đồng thời cho xem phim bài thực hành số 2 trên máy của giáo viên. Lưu ý học sinh khai báo thuộc tính và tạo khóa chính cho đúng. </li></ul><ul><li>-GV:tóm tắt và cho học sinh ghi chép vào phiếu học tập.(3 phút). </li></ul>
 17. 17. Họat động 4 ( 5 phút) <ul><li>- giáo viên củng cố lại kiến thức: </li></ul><ul><li>Bảng, trường, bản ghi, kiểu dữ liệu, khóa chính. </li></ul><ul><li>Tạo và sửa cấu trúc bảng. </li></ul><ul><li>Xóa và đổi tên bảng. </li></ul><ul><li>game trắc nghiệm.(5 câu – 2 phút) </li></ul><ul><li>Dặn làm các bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trong sách giáo khoa trang 39. </li></ul>

×