SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
PORTAFOLI
Cristina Diaz-Varela
INDEX
1. Statment	 5
2. Introducció	 7
3. Projectes	 8
	 L’horitzó 	 8
	 Totalitat 	 10
	 El cicle 	 11
	 El Romance de la Pena Negra 	 13
	 No t’amaguis 	 17
4. Curriculum Vitae 	 21
5
1. STATEMENT
En aquest portafoli presento cinc projectes, tots ells tenen un simbolisme. In-
tento crear projectes en el que es vegin el significat de les formes o de les idees.
Presento un projecte basat en la idea de l’horitzó està fet pel mitjà litogràfic. Els projec-
tes que el seguiexen estàn treballats amb el cercle i l’esfera que representen la totalitat i
la perfecció. Després presento un projecte audiovisual basat en un poema. I l’últim és un
curtmetratge en el que el tema és l’armari i el que s’amaga dins d’ell.
Treballo amb diferents mitjans, d’aquesta manera es veu varietat.
6
7
2. INTRODUCCIÓ
Amb aquest portafoli vull ensenyar els meus projectes i per tant les meves habilitats. Pre-
sento un projecte fet amb litografia, una fotomuntatge, unes fotografies i dos curtmetrat-
ges. Tots son projectes recents i espero que us agradin.
Primer presento un projecte basat en la idea de l’horitzó, i represento aquest horitzó com
un món on esta la nostra imaginació, els nostres somnis i objectius.
Després venen dos projectes on es veu la idea del cercle i l’esfera com a símbol de totalitat
i perfecció. L’esfera representa en el meu projecte la totalita i el poder i en l’altre projecte
vaig combinar el cercle i l’espiral, perque a més de representar la perfecció són simbols del
cicle de la vida, o sigui, del pas del temps.
El següent projecte està basat en un poema, a partir d’ell he vaig treure la idea principal i
la vaig voler representar a través d’un mitjà audiovisual.
I l’últim projecte també és fet amb videocamera, consisteix en una historia de por. Estic
treballant amb el concepte d’armari i aquest curtmetratge és una part d’aquest projecte.
L’armari reprsenta com som nosaltres, és algo molt íntim i per això sempre està tancat, però
també s’ha representat l’armari com un lloc on s’amagen els monstres, els nostres monstres
i pors, el video consisteix en això.
Així doncs, us deixo amb els meus projectes i una explicació més extensa sobre ells.
8
3. PROJECTES
L’ horitzó: de la realitat al somni
Aquest projecte es basa en l’horitzó intern. Aquest horitzó és el nostre imaginari. L’horitzó
com a element físic és un fenomen que si intentem apropar-nos no hi arribem mai, tenim
l’objectiu però no hi arribem, així com passa en els somnis i l’imaginari. Veiem fins on està
l’horitzó però més enllà hi trobarem allò que desitgem o ens imaginem.
En l’imaginari es necessiten tres factors: el subjecte, la persona que s’imagina que hi ha més
enllà de l’horitzó; els referents, aquells elements reals, que podem inclòs barrejar-los, per
poder obtindré el que és l’últim factor; el somni o l’imaginari.
En la meva proposta es basa i es veuen aquest tres factors. A la primera estampa trobem
el subjecte, una noia amb els cabells esvalotats. A la segona estampa trobem els referents,
quan ens diuen horitzó el que se ens apareix a la ment és la típica imatge del mar que divi-
deix el cel i la terra gràcies a l’horitzó i uns vaixells navegant. Aquesta es l’estampa central,
i trobem al centre el concepte d’horitzó físic: línia divisòria del cel i la terra. I a la última es-
tampa hi ha una paisatge místic i fantàstic que representa l’imaginari de la noia i, per tant,
el seu horitzó. Representa una visió dels somnis i una visió del concepte d’horitzó.
Les estampes van col•locades horitzontalment una sobre de l’altre, així que fan una com-
posició vertical. A cada estampa hi ha un element que s’enfila fins a la següent estampa,
així que els cabells de la noia pugen fins l’estampa del mar fent que els seus cabells es
converteixin en onades. A la següent estampa els núvols es converteixen en els arrels de
la última estampa.
El projecte consisteix en un viatge, una camí que s’ha de recórrer per arriba als somnis.
Títol: De la realitat al somni
Autor: Cristina Diaz-Varela
Data: 2013
Tècnica: litografia
Dimensions: 1’20 x 60 cm (42’5 x 60 cm, 35 x 60 cm, 42’5 x 60 cm)
9
10
Totalitat
Aquest projecte consisteix en la representació del poder i la totalitat. L’obra consisteix en
una esfera col·locada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià. Aquesta plaça és la del
poder municipal, allà es troba l’antic Ajuntament de Sarrià, quan encara no formava part
de la ciutat de Barcelona.
L’ esfera esta tallada per ser col·locada en uns esgraons, així que no es una esfera com-
plerta. Vaig escollir aquesta forma perque és dinàmica, gira lliurement cap a qualssevol
direcció. Aquesta perfecció deriva de les seves característiques geomètriques que la fan
completament diferent a la resta de poliedres regulars. Cadascun dels punts de la seva su-
perfície equidista del mateix centre, això implica regularitat i ordre. L’esfera procedeix de la
irradiació de un punt central cap a l’exterior, com una explosió. Cada punt de la superfície
és un punt unit per un radi amb el centre, el que vol dir que el centre contindrà el mateix
número de punts que la superfície exterior, es a dir, un número infinit. La paradoxa és que
en geometria el zero i l’infinit són una sola i mateixa cosa. El que ens acaba determinant
que l’esfera és un símbol de poder.
Així que vaig pensar que podia fer aquesta es-
cultura per que és una esfera que no pot girar
per que s’ha quedat enganxada, li han tret el
poder. Simbolitzant així la pèrdua del poder
municipal, que no significa que hagi estat res
dolent, però és una part de la història que s’ha
de saber.
Autor: Cristina Diaz-Varela
Títol de l’obra: Totalitat
Data: 2013
Tema: El poder
Material: Acer patinable
Dimensions: 1’60 x 1’60 x 1’60 m
Lloc: Plaça Consell de la Vila, Sarrià, Barcelona
11
El cicle
Aquest projecte consisteix en tre fotografies on combino els cercles i les espirals, creades
per plans cenitals, de diferents escales.
Un Cercle es tanca sobre si mateix, i per això representa la unitat, l’absolut, la perfecció. És
símbol del cel en relació a la terra, de l’espiritual en relació al material.
Si ben el cercle representa el cel, el celestial, Déu o l’Ànima, s’usa en el terrenal com a
representació de la perfecció de Déu a la terra, de la seva manifestació arquetípica en la
materia.
La seva imatge prové del disc solar. El Sol, Creador de la Llum i Senyor del Foc de la Vida,
és l’element crucial per a l’existència de vida a la terra.
Per això, per sobre de tot el cosmos simbòlic, s’erigeix el Símbol del Cercle -la Roda de
la Vida per al Budisme- que fa girar a la naturalesa sencera, amb els seus cicles, els seus
ritmes i el seu moviment etern. És, per tant, la totalitat, la integritat i la realització.
Així que agfant la idea del que representa el cercle, el cicle de la naturalesa, agafo l’espiral
pel mateix motiu, la representació del cicle de la vida.
L’espiral representa el cicle “naixement-mort-renaixement” així com al Sol, ques es creia que
seguia aquell mateix cicle, naixent cada matí, morint cada nit i renaixia al matí següent.
Autor: Cristina Diaz-
Varela
Títol de l’obra: Cicle I
Data: 2013
Tema: El cicle de la vida
Material: fotografia
12
Autor: Cristina Diaz-Varela
Títol de l’obra: Cicle II
Data: 2013
Tema: El cicle de la vida
Material: fotografia
Autor: Cristina Diaz-Varela
Títol de l’obra: Cicle III
Data: 2013
Tema: El cicle de la vida
Material: fotografia
13
El romance de la pena negra
Aquest projecte esta basat en el poema El Romance de la Pena Negra de Federico García
Lorca. Aqueste ens parla d’una dona jove que s’ha quedat vídua. El tema principal és la
mort i tot el que provoca en Soledad Montoya, la jove vídua.
La protagonista manté un diàleg del vers 9 al 12, busca la seva alegria i persona, és la veu
de la moderació la que le contesta, aquesta diu quins son els límits i convencions. Soledad
Montoya representa a la pena negra, està condemnada a la soletat i al dol, és el seu destí
ja que la creencia on va ser educada és aquesta i, per tant, es veu reprimida, al igual que
la Andalusía profunda i oblidada. Aquesta repressió la represento al projecte.
El projecte consisteix en un video en el que es veu a Soledad Montoya lligada amb una
corda. Soledad Montoya representa el poble andalús, igual que en el poema, i la ccrda
són los límits que s’han imposat per a que les persones es comportein igual. Soledad està
lligada a la tradició i és així per no sentirse assenyalada o jutgada, s’ha quedat vídua i ja no
li queda res, nomès li queda tristesa i soletat. Així que davant aquesta repressió Soledad es
deslliga, es libera de las convencions, como quan Lorca li diu: ‘lava tu cuerpo con agua de
las alondras, y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya’.
Entre els videos de Soledad Montoya he intercalat plans de funerals de la pel·lícula La Úl-
tima Canción. Aquests plans representan la memoria i el record de Soledad, perque fins i
tot els funerals son convencionals, tothom li va a donar les seves condolències, alguns van
per ‘obligació‘, etc.
Autor: Cristina Diaz-Varela
Títol de l’obra: El Romance de la Pena Negra
Data: 2014
Tema: La repressió
Material: Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=suaJPqUMloQ
14
15
16
17
No t’amaguis
La temàtica d’aquest projecte es l’armari. Dintre d’un armari es poden amagar moltes co-
ses. He treballat varies manipulacions amb els armaris, pero el que vull representar amb
aquest projecte son els monstres que s’amaguen als nostres armaris, vull treballar la por.
Així doncs, el projecte consisteix en un curtmetratge en el que es veu una noia fugint
d’algo, veu ombres i sent sons que no sap d’on venen. Així que comença a corre i arriba a
una habitació on hi ha un armari. A l’armari està amagat el monstre. El monstre que hi ha a
l’armari representa els obstacles que ens creem per por, les nostres barreres, el que no ens
permet tirar cap a endavant.
Autor: Cristina Diaz-Varela
Títol de l’obra: No t’amaguis
Data: 2014
Tema: Monstres de l’armari
Material: Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=mHsLXFcXWYA
18
19
20
21
4. CURRICULUM VITAE
Nom: Cristina Diaz-Varela
Any de naixement: 03/09/1994
Carrer: c/Bonavista 2, 1º 2ª
Codi postal: 08022
Barcelona, Espanya
Teléfon: 638 48 75 09
Email: crisdiazvv@gmail.com
Educació
2010-2012: Estudis Artístic al Batxillerat.
Cursant segon curs al grau superior de Belles Arts.
Experiència
2011: primer premi al concurs de curmetratges de ‘Una mirada crítica per una ciutadania
crítica’. <https://www.youtube.com/watch?v=AK6-1gY2-rE>
2012: participació al concurs ‘Lluita per la sida’ amb tres curtmetratges.
Globus per la sida: <https://www.youtube.com/watch?v=9fNwDcK3CoQ>
Caminaires per la sida: <https://www.youtube.com/watch?v=wwvMkO57whc>
Retrats per la sida: <https://www.youtube.com/watch?v=2jAJYpJDWHg>
Idiomes
Cursant el nivell B2 d’anglès. Hem presentarè al examen oficial (First Cambridge Exam)
aquest juny.
T4 e6 diaz_varela

More Related Content

What's hot (20)

Lliçó d'anatomia
Lliçó d'anatomiaLliçó d'anatomia
Lliçó d'anatomia
 
Aquarel·les
Aquarel·lesAquarel·les
Aquarel·les
 
Fitxa 59 la lliçó d'anatomia
Fitxa 59 la lliçó d'anatomiaFitxa 59 la lliçó d'anatomia
Fitxa 59 la lliçó d'anatomia
 
6.Pintura barroca
6.Pintura barroca6.Pintura barroca
6.Pintura barroca
 
Philippe halsman
Philippe halsmanPhilippe halsman
Philippe halsman
 
Ticià: Dànae
Ticià: DànaeTicià: Dànae
Ticià: Dànae
 
Eros I Psique. Canova
Eros I Psique. CanovaEros I Psique. Canova
Eros I Psique. Canova
 
la lliço d'anatomia- rembrand
la lliço d'anatomia- rembrand la lliço d'anatomia- rembrand
la lliço d'anatomia- rembrand
 
t4_e6_sanchez
t4_e6_sanchezt4_e6_sanchez
t4_e6_sanchez
 
t4_e6_sanchez
t4_e6_sanchezt4_e6_sanchez
t4_e6_sanchez
 
La Lliçó D’Anatomia Del Professor Tulp
La Lliçó D’Anatomia Del Professor TulpLa Lliçó D’Anatomia Del Professor Tulp
La Lliçó D’Anatomia Del Professor Tulp
 
Tca. judit i holofernes
Tca. judit i holofernesTca. judit i holofernes
Tca. judit i holofernes
 
L'habitació vermella. Henri Matisse
L'habitació vermella. Henri MatisseL'habitació vermella. Henri Matisse
L'habitació vermella. Henri Matisse
 
Creu i r. marina sánchez
Creu i r. marina sánchezCreu i r. marina sánchez
Creu i r. marina sánchez
 
Pint Al Fresc
Pint Al FrescPint Al Fresc
Pint Al Fresc
 
E.Munch. El Crit
E.Munch. El CritE.Munch. El Crit
E.Munch. El Crit
 
Rodin: El pensador
Rodin: El pensadorRodin: El pensador
Rodin: El pensador
 
8. pintura barroca
8. pintura barroca8. pintura barroca
8. pintura barroca
 
Paisatge
PaisatgePaisatge
Paisatge
 
Eros I Psique d'Antonio Canova
Eros I Psique d'Antonio CanovaEros I Psique d'Antonio Canova
Eros I Psique d'Antonio Canova
 

Viewers also liked

Module 06 presentation
Module 06 presentationModule 06 presentation
Module 06 presentationthinkict
 
Colongate
ColongateColongate
Colongatejenric
 
12205958 pss7
12205958 pss712205958 pss7
12205958 pss7mwhang
 
13a Jornada Europea de la Cultura Jueva
13a Jornada Europea de la Cultura Jueva13a Jornada Europea de la Cultura Jueva
13a Jornada Europea de la Cultura JuevaEnric H. March
 
Presentació plans de reestructuració [modo de compatibilidad]
Presentació plans de reestructuració [modo de compatibilidad]Presentació plans de reestructuració [modo de compatibilidad]
Presentació plans de reestructuració [modo de compatibilidad]estherag
 
L'Armari de les cinc claus: la necessitat de protegir la documentació
L'Armari de les cinc claus: la necessitat de protegir la documentacióL'Armari de les cinc claus: la necessitat de protegir la documentació
L'Armari de les cinc claus: la necessitat de protegir la documentacióArxivers Lleida
 
기업의 블로그 활용
기업의 블로그 활용기업의 블로그 활용
기업의 블로그 활용용휘 김
 
Kenniskantoor (Ilse Depré)
Kenniskantoor (Ilse Depré)Kenniskantoor (Ilse Depré)
Kenniskantoor (Ilse Depré)Bibnet vzw
 
Periodismo I – Clase 1
Periodismo I – Clase 1Periodismo I – Clase 1
Periodismo I – Clase 1Juan Sb
 
Нетрадиционный газ
Нетрадиционный газНетрадиционный газ
Нетрадиционный газSergij Panchenko
 

Viewers also liked (20)

Module 06 presentation
Module 06 presentationModule 06 presentation
Module 06 presentation
 
Colongate
ColongateColongate
Colongate
 
Sant Cugat
Sant CugatSant Cugat
Sant Cugat
 
Visita Waterloo
Visita WaterlooVisita Waterloo
Visita Waterloo
 
12205958 pss7
12205958 pss712205958 pss7
12205958 pss7
 
Pflt 1213 val
Pflt 1213 valPflt 1213 val
Pflt 1213 val
 
Ies les termes
Ies les termesIes les termes
Ies les termes
 
13a Jornada Europea de la Cultura Jueva
13a Jornada Europea de la Cultura Jueva13a Jornada Europea de la Cultura Jueva
13a Jornada Europea de la Cultura Jueva
 
Presentació plans de reestructuració [modo de compatibilidad]
Presentació plans de reestructuració [modo de compatibilidad]Presentació plans de reestructuració [modo de compatibilidad]
Presentació plans de reestructuració [modo de compatibilidad]
 
Bondia Lleida 08112011
Bondia Lleida 08112011Bondia Lleida 08112011
Bondia Lleida 08112011
 
L'Armari de les cinc claus: la necessitat de protegir la documentació
L'Armari de les cinc claus: la necessitat de protegir la documentacióL'Armari de les cinc claus: la necessitat de protegir la documentació
L'Armari de les cinc claus: la necessitat de protegir la documentació
 
기업의 블로그 활용
기업의 블로그 활용기업의 블로그 활용
기업의 블로그 활용
 
Kenniskantoor (Ilse Depré)
Kenniskantoor (Ilse Depré)Kenniskantoor (Ilse Depré)
Kenniskantoor (Ilse Depré)
 
Periodismo I – Clase 1
Periodismo I – Clase 1Periodismo I – Clase 1
Periodismo I – Clase 1
 
Programa de mà 02 concerts simfònics al palau t11-12
Programa de mà 02  concerts simfònics al palau t11-12Programa de mà 02  concerts simfònics al palau t11-12
Programa de mà 02 concerts simfònics al palau t11-12
 
L'observatoire de l'automobile 2012
L'observatoire de l'automobile 2012L'observatoire de l'automobile 2012
L'observatoire de l'automobile 2012
 
Retallades3%
Retallades3%Retallades3%
Retallades3%
 
Tema 3. El Clima
Tema 3. El ClimaTema 3. El Clima
Tema 3. El Clima
 
A Review of Incentive Reward Cards 1997 - White Paper
A Review of Incentive Reward Cards 1997 - White PaperA Review of Incentive Reward Cards 1997 - White Paper
A Review of Incentive Reward Cards 1997 - White Paper
 
Нетрадиционный газ
Нетрадиционный газНетрадиционный газ
Нетрадиционный газ
 

Similar to T4 e6 diaz_varela

Portofoliomaria
PortofoliomariaPortofoliomaria
Portofoliomariamatujilla
 
Calaixera de secrets i somnis pas a pas
Calaixera de secrets i somnis pas a pasCalaixera de secrets i somnis pas a pas
Calaixera de secrets i somnis pas a pasada
 
Projecte Custòdia 2013
Projecte Custòdia 2013Projecte Custòdia 2013
Projecte Custòdia 2013CarmeMalaret
 
PROGRAMACIÓ ED. ARTÍSTICA YAYOI KUSAMA.pdf
PROGRAMACIÓ ED. ARTÍSTICA YAYOI KUSAMA.pdfPROGRAMACIÓ ED. ARTÍSTICA YAYOI KUSAMA.pdf
PROGRAMACIÓ ED. ARTÍSTICA YAYOI KUSAMA.pdfAnnaTerradasPrat
 
Dalí La persistència de la memòria
Dalí La persistència de la memòriaDalí La persistència de la memòria
Dalí La persistència de la memòriaFely Lucena
 
Dalí persistencia memòria
Dalí persistencia memòriaDalí persistencia memòria
Dalí persistencia memòriaFely Lucena
 
Dalí Persistència de la memòria
Dalí Persistència de la memòriaDalí Persistència de la memòria
Dalí Persistència de la memòriaFely Lucena
 
Dalí persistencia memòria
Dalí persistencia memòriaDalí persistencia memòria
Dalí persistencia memòriaFely Lucena
 
Tema 3. Expressar El MóN
Tema 3. Expressar El MóNTema 3. Expressar El MóN
Tema 3. Expressar El MóNjcalzamora
 
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1TExhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1TInstitut-Escola Les Vinyes
 
Exhibició pública - Programa de mà
Exhibició pública - Programa de màExhibició pública - Programa de mà
Exhibició pública - Programa de màSergi del Moral
 

Similar to T4 e6 diaz_varela (20)

Portofoliomaria
PortofoliomariaPortofoliomaria
Portofoliomaria
 
Persistencia de la memoria
Persistencia de la memoriaPersistencia de la memoria
Persistencia de la memoria
 
Calaixera de secrets i somnis pas a pas
Calaixera de secrets i somnis pas a pasCalaixera de secrets i somnis pas a pas
Calaixera de secrets i somnis pas a pas
 
T4 e6 salinas_quiles
T4 e6 salinas_quilesT4 e6 salinas_quiles
T4 e6 salinas_quiles
 
llena
llenallena
llena
 
Projecte Custòdia 2013
Projecte Custòdia 2013Projecte Custòdia 2013
Projecte Custòdia 2013
 
PROGRAMACIÓ ED. ARTÍSTICA YAYOI KUSAMA.pdf
PROGRAMACIÓ ED. ARTÍSTICA YAYOI KUSAMA.pdfPROGRAMACIÓ ED. ARTÍSTICA YAYOI KUSAMA.pdf
PROGRAMACIÓ ED. ARTÍSTICA YAYOI KUSAMA.pdf
 
Dalí La persistència de la memòria
Dalí La persistència de la memòriaDalí La persistència de la memòria
Dalí La persistència de la memòria
 
Dalí persistencia memòria
Dalí persistencia memòriaDalí persistencia memòria
Dalí persistencia memòria
 
Dalí Persistència de la memòria
Dalí Persistència de la memòriaDalí Persistència de la memòria
Dalí Persistència de la memòria
 
Dalí persistencia memòria
Dalí persistencia memòriaDalí persistencia memòria
Dalí persistencia memòria
 
Nietzsche. Introducció
Nietzsche. IntroduccióNietzsche. Introducció
Nietzsche. Introducció
 
Nietzsche filo1
Nietzsche filo1Nietzsche filo1
Nietzsche filo1
 
T4 e6-gismeros
T4 e6-gismerosT4 e6-gismeros
T4 e6-gismeros
 
T4 e6-gismeros
T4 e6-gismerosT4 e6-gismeros
T4 e6-gismeros
 
Plato Timeu
Plato TimeuPlato Timeu
Plato Timeu
 
Tema 3. Expressar El MóN
Tema 3. Expressar El MóNTema 3. Expressar El MóN
Tema 3. Expressar El MóN
 
El realisme
El realismeEl realisme
El realisme
 
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1TExhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
 
Exhibició pública - Programa de mà
Exhibició pública - Programa de màExhibició pública - Programa de mà
Exhibició pública - Programa de mà
 

More from vasatrasgis

t3_e5_diazvarela
t3_e5_diazvarelat3_e5_diazvarela
t3_e5_diazvarelavasatrasgis
 
t3_e4_diazvarela
t3_e4_diazvarelat3_e4_diazvarela
t3_e4_diazvarelavasatrasgis
 
T1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdocT1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdocvasatrasgis
 
T4 e6 trasmontan
T4 e6 trasmontanT4 e6 trasmontan
T4 e6 trasmontanvasatrasgis
 
Evolución y comparativa Photoshop
Evolución y comparativa PhotoshopEvolución y comparativa Photoshop
Evolución y comparativa Photoshopvasatrasgis
 
t1_e1_DiazVarela
t1_e1_DiazVarelat1_e1_DiazVarela
t1_e1_DiazVarelavasatrasgis
 
T1 e1 gismerosppt
T1 e1 gismerospptT1 e1 gismerosppt
T1 e1 gismerospptvasatrasgis
 
T1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdocT1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdocvasatrasgis
 
t2_e2_diazvarela
t2_e2_diazvarelat2_e2_diazvarela
t2_e2_diazvarelavasatrasgis
 

More from vasatrasgis (10)

t3_e5_diazvarela
t3_e5_diazvarelat3_e5_diazvarela
t3_e5_diazvarela
 
t3_e4_diazvarela
t3_e4_diazvarelat3_e4_diazvarela
t3_e4_diazvarela
 
T1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdocT1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdoc
 
T4 e6 trasmontan
T4 e6 trasmontanT4 e6 trasmontan
T4 e6 trasmontan
 
Evolución y comparativa Photoshop
Evolución y comparativa PhotoshopEvolución y comparativa Photoshop
Evolución y comparativa Photoshop
 
t1_e1_sanchez
t1_e1_sanchezt1_e1_sanchez
t1_e1_sanchez
 
t1_e1_DiazVarela
t1_e1_DiazVarelat1_e1_DiazVarela
t1_e1_DiazVarela
 
T1 e1 gismerosppt
T1 e1 gismerospptT1 e1 gismerosppt
T1 e1 gismerosppt
 
T1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdocT1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdoc
 
t2_e2_diazvarela
t2_e2_diazvarelat2_e2_diazvarela
t2_e2_diazvarela
 

T4 e6 diaz_varela

 • 2.
 • 3. INDEX 1. Statment 5 2. Introducció 7 3. Projectes 8 L’horitzó 8 Totalitat 10 El cicle 11 El Romance de la Pena Negra 13 No t’amaguis 17 4. Curriculum Vitae 21
 • 4.
 • 5. 5 1. STATEMENT En aquest portafoli presento cinc projectes, tots ells tenen un simbolisme. In- tento crear projectes en el que es vegin el significat de les formes o de les idees. Presento un projecte basat en la idea de l’horitzó està fet pel mitjà litogràfic. Els projec- tes que el seguiexen estàn treballats amb el cercle i l’esfera que representen la totalitat i la perfecció. Després presento un projecte audiovisual basat en un poema. I l’últim és un curtmetratge en el que el tema és l’armari i el que s’amaga dins d’ell. Treballo amb diferents mitjans, d’aquesta manera es veu varietat.
 • 6. 6
 • 7. 7 2. INTRODUCCIÓ Amb aquest portafoli vull ensenyar els meus projectes i per tant les meves habilitats. Pre- sento un projecte fet amb litografia, una fotomuntatge, unes fotografies i dos curtmetrat- ges. Tots son projectes recents i espero que us agradin. Primer presento un projecte basat en la idea de l’horitzó, i represento aquest horitzó com un món on esta la nostra imaginació, els nostres somnis i objectius. Després venen dos projectes on es veu la idea del cercle i l’esfera com a símbol de totalitat i perfecció. L’esfera representa en el meu projecte la totalita i el poder i en l’altre projecte vaig combinar el cercle i l’espiral, perque a més de representar la perfecció són simbols del cicle de la vida, o sigui, del pas del temps. El següent projecte està basat en un poema, a partir d’ell he vaig treure la idea principal i la vaig voler representar a través d’un mitjà audiovisual. I l’últim projecte també és fet amb videocamera, consisteix en una historia de por. Estic treballant amb el concepte d’armari i aquest curtmetratge és una part d’aquest projecte. L’armari reprsenta com som nosaltres, és algo molt íntim i per això sempre està tancat, però també s’ha representat l’armari com un lloc on s’amagen els monstres, els nostres monstres i pors, el video consisteix en això. Així doncs, us deixo amb els meus projectes i una explicació més extensa sobre ells.
 • 8. 8 3. PROJECTES L’ horitzó: de la realitat al somni Aquest projecte es basa en l’horitzó intern. Aquest horitzó és el nostre imaginari. L’horitzó com a element físic és un fenomen que si intentem apropar-nos no hi arribem mai, tenim l’objectiu però no hi arribem, així com passa en els somnis i l’imaginari. Veiem fins on està l’horitzó però més enllà hi trobarem allò que desitgem o ens imaginem. En l’imaginari es necessiten tres factors: el subjecte, la persona que s’imagina que hi ha més enllà de l’horitzó; els referents, aquells elements reals, que podem inclòs barrejar-los, per poder obtindré el que és l’últim factor; el somni o l’imaginari. En la meva proposta es basa i es veuen aquest tres factors. A la primera estampa trobem el subjecte, una noia amb els cabells esvalotats. A la segona estampa trobem els referents, quan ens diuen horitzó el que se ens apareix a la ment és la típica imatge del mar que divi- deix el cel i la terra gràcies a l’horitzó i uns vaixells navegant. Aquesta es l’estampa central, i trobem al centre el concepte d’horitzó físic: línia divisòria del cel i la terra. I a la última es- tampa hi ha una paisatge místic i fantàstic que representa l’imaginari de la noia i, per tant, el seu horitzó. Representa una visió dels somnis i una visió del concepte d’horitzó. Les estampes van col•locades horitzontalment una sobre de l’altre, així que fan una com- posició vertical. A cada estampa hi ha un element que s’enfila fins a la següent estampa, així que els cabells de la noia pugen fins l’estampa del mar fent que els seus cabells es converteixin en onades. A la següent estampa els núvols es converteixen en els arrels de la última estampa. El projecte consisteix en un viatge, una camí que s’ha de recórrer per arriba als somnis. Títol: De la realitat al somni Autor: Cristina Diaz-Varela Data: 2013 Tècnica: litografia Dimensions: 1’20 x 60 cm (42’5 x 60 cm, 35 x 60 cm, 42’5 x 60 cm)
 • 9. 9
 • 10. 10 Totalitat Aquest projecte consisteix en la representació del poder i la totalitat. L’obra consisteix en una esfera col·locada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià. Aquesta plaça és la del poder municipal, allà es troba l’antic Ajuntament de Sarrià, quan encara no formava part de la ciutat de Barcelona. L’ esfera esta tallada per ser col·locada en uns esgraons, així que no es una esfera com- plerta. Vaig escollir aquesta forma perque és dinàmica, gira lliurement cap a qualssevol direcció. Aquesta perfecció deriva de les seves característiques geomètriques que la fan completament diferent a la resta de poliedres regulars. Cadascun dels punts de la seva su- perfície equidista del mateix centre, això implica regularitat i ordre. L’esfera procedeix de la irradiació de un punt central cap a l’exterior, com una explosió. Cada punt de la superfície és un punt unit per un radi amb el centre, el que vol dir que el centre contindrà el mateix número de punts que la superfície exterior, es a dir, un número infinit. La paradoxa és que en geometria el zero i l’infinit són una sola i mateixa cosa. El que ens acaba determinant que l’esfera és un símbol de poder. Així que vaig pensar que podia fer aquesta es- cultura per que és una esfera que no pot girar per que s’ha quedat enganxada, li han tret el poder. Simbolitzant així la pèrdua del poder municipal, que no significa que hagi estat res dolent, però és una part de la història que s’ha de saber. Autor: Cristina Diaz-Varela Títol de l’obra: Totalitat Data: 2013 Tema: El poder Material: Acer patinable Dimensions: 1’60 x 1’60 x 1’60 m Lloc: Plaça Consell de la Vila, Sarrià, Barcelona
 • 11. 11 El cicle Aquest projecte consisteix en tre fotografies on combino els cercles i les espirals, creades per plans cenitals, de diferents escales. Un Cercle es tanca sobre si mateix, i per això representa la unitat, l’absolut, la perfecció. És símbol del cel en relació a la terra, de l’espiritual en relació al material. Si ben el cercle representa el cel, el celestial, Déu o l’Ànima, s’usa en el terrenal com a representació de la perfecció de Déu a la terra, de la seva manifestació arquetípica en la materia. La seva imatge prové del disc solar. El Sol, Creador de la Llum i Senyor del Foc de la Vida, és l’element crucial per a l’existència de vida a la terra. Per això, per sobre de tot el cosmos simbòlic, s’erigeix el Símbol del Cercle -la Roda de la Vida per al Budisme- que fa girar a la naturalesa sencera, amb els seus cicles, els seus ritmes i el seu moviment etern. És, per tant, la totalitat, la integritat i la realització. Així que agfant la idea del que representa el cercle, el cicle de la naturalesa, agafo l’espiral pel mateix motiu, la representació del cicle de la vida. L’espiral representa el cicle “naixement-mort-renaixement” així com al Sol, ques es creia que seguia aquell mateix cicle, naixent cada matí, morint cada nit i renaixia al matí següent. Autor: Cristina Diaz- Varela Títol de l’obra: Cicle I Data: 2013 Tema: El cicle de la vida Material: fotografia
 • 12. 12 Autor: Cristina Diaz-Varela Títol de l’obra: Cicle II Data: 2013 Tema: El cicle de la vida Material: fotografia Autor: Cristina Diaz-Varela Títol de l’obra: Cicle III Data: 2013 Tema: El cicle de la vida Material: fotografia
 • 13. 13 El romance de la pena negra Aquest projecte esta basat en el poema El Romance de la Pena Negra de Federico García Lorca. Aqueste ens parla d’una dona jove que s’ha quedat vídua. El tema principal és la mort i tot el que provoca en Soledad Montoya, la jove vídua. La protagonista manté un diàleg del vers 9 al 12, busca la seva alegria i persona, és la veu de la moderació la que le contesta, aquesta diu quins son els límits i convencions. Soledad Montoya representa a la pena negra, està condemnada a la soletat i al dol, és el seu destí ja que la creencia on va ser educada és aquesta i, per tant, es veu reprimida, al igual que la Andalusía profunda i oblidada. Aquesta repressió la represento al projecte. El projecte consisteix en un video en el que es veu a Soledad Montoya lligada amb una corda. Soledad Montoya representa el poble andalús, igual que en el poema, i la ccrda són los límits que s’han imposat per a que les persones es comportein igual. Soledad està lligada a la tradició i és així per no sentirse assenyalada o jutgada, s’ha quedat vídua i ja no li queda res, nomès li queda tristesa i soletat. Així que davant aquesta repressió Soledad es deslliga, es libera de las convencions, como quan Lorca li diu: ‘lava tu cuerpo con agua de las alondras, y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya’. Entre els videos de Soledad Montoya he intercalat plans de funerals de la pel·lícula La Úl- tima Canción. Aquests plans representan la memoria i el record de Soledad, perque fins i tot els funerals son convencionals, tothom li va a donar les seves condolències, alguns van per ‘obligació‘, etc. Autor: Cristina Diaz-Varela Títol de l’obra: El Romance de la Pena Negra Data: 2014 Tema: La repressió Material: Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=suaJPqUMloQ
 • 14. 14
 • 15. 15
 • 16. 16
 • 17. 17 No t’amaguis La temàtica d’aquest projecte es l’armari. Dintre d’un armari es poden amagar moltes co- ses. He treballat varies manipulacions amb els armaris, pero el que vull representar amb aquest projecte son els monstres que s’amaguen als nostres armaris, vull treballar la por. Així doncs, el projecte consisteix en un curtmetratge en el que es veu una noia fugint d’algo, veu ombres i sent sons que no sap d’on venen. Així que comença a corre i arriba a una habitació on hi ha un armari. A l’armari està amagat el monstre. El monstre que hi ha a l’armari representa els obstacles que ens creem per por, les nostres barreres, el que no ens permet tirar cap a endavant. Autor: Cristina Diaz-Varela Títol de l’obra: No t’amaguis Data: 2014 Tema: Monstres de l’armari Material: Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=mHsLXFcXWYA
 • 18. 18
 • 19. 19
 • 20. 20
 • 21. 21 4. CURRICULUM VITAE Nom: Cristina Diaz-Varela Any de naixement: 03/09/1994 Carrer: c/Bonavista 2, 1º 2ª Codi postal: 08022 Barcelona, Espanya Teléfon: 638 48 75 09 Email: crisdiazvv@gmail.com Educació 2010-2012: Estudis Artístic al Batxillerat. Cursant segon curs al grau superior de Belles Arts. Experiència 2011: primer premi al concurs de curmetratges de ‘Una mirada crítica per una ciutadania crítica’. <https://www.youtube.com/watch?v=AK6-1gY2-rE> 2012: participació al concurs ‘Lluita per la sida’ amb tres curtmetratges. Globus per la sida: <https://www.youtube.com/watch?v=9fNwDcK3CoQ> Caminaires per la sida: <https://www.youtube.com/watch?v=wwvMkO57whc> Retrats per la sida: <https://www.youtube.com/watch?v=2jAJYpJDWHg> Idiomes Cursant el nivell B2 d’anglès. Hem presentarè al examen oficial (First Cambridge Exam) aquest juny.