SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
PORTAFOLI JUDIT SÁNCHEZ
Judit-E Sánchez Bañeres
ÍNDEX
Statement	3
Introducció al portafoli	 4
Projectes	5
	 Romance de la Pena Negra	 5
	L’Horitzó	 8
	 Vestigis de Vida	 11
Curriculum Vitae	 15
3
Judit-E Sánchez Bañeres
STATEMENT
La majoria de la obra pertany al camp de la imatge (fotografia i video) ja que és la branca
artística que més atrau a l’artista. Però també s’adjunta un projecte Litogràfic ja que es creia
convenient.
Els projectes intenten il·lustrar sentiments que percebem, en cada cas hi haurà un element
que proporciona aquesta sentiments.
El primer projecte, El Romance de la Pena Negra, i·lustra un poema.
El següent, l’Horitzó, intenta canviar la manera de percebre aquesta línia.
I l’últim, Vestigis de vida, apel·la als sentiments i els temes que giren al voltant dels espais
abandonats.
4
Judit-E Sánchez Bañeres
INTRODUCCIÓ AL PORTAFOLI
Aquest portafoli té la intenció de fer un breu recorregut per tres projectes.
El primer projecte està desenvolupat a partir d’un poema de Federico García Lorca. El Romance de la Pena
Negra té com a objectiu il·lustrar els sentiments que descriu el poema utilitzant elements visuals i metàfo-
res. Es tracta de videoart, ja que per a desenvolupar les idees que narra el poema es va creure més conve-
nient aquesta disciplina.
El segon projecte, l’Horitzó, intenta donar-li la volta al significat tradicional d’aquesta paraula creant unes
imatges en que l’horitzó prén un aire diferent. A les tres litografies hi apareixen paisatges duplicats fruit d’un
reflex. És per això que l’horitzó prendrà un nou significat i serà en punt d’unió entre el reflex i la matèria.
I per últim es troba el projecte Vestigis de Vida que gira entorn els paisatges i indrets abandonats.
El projecte en sí, està compost per una dicotomia: la primera part, la més creativa, s’encarrega d’insuflar vida
allà on ja no n’hi ha, creant situacions vinculades a la funció o història d’aquells espais (i es materialitza en
videos i collages). I la segona, és la que estudia els edificis des d’un punt de vista més documental, sempre
partint d’una visió intimista. En aquest portafoli es pot veure un petit recull de la segona part (les fotografies).
5
Judit-E Sánchez Bañeres
PROJECTES
EL ROMANCE DE LA PENA NEGRA
La historia de la Soledad gira entorn a la pena d’haver-se quedat vídua a la seva jove edat. Al llarg d’aquests
versos trobem que es fa una petita gradació de foscor a claredat. Tota aquesta foscor que carrega l’atmosfera
quan encara no ha sortit el sol va transformant-se en un entorn més clar i potser ens deixa entreveure una
insinuació d’esperança.
La protagonista d’aquesta pena és una gitana anomenada Soledad, un nom que ja ens deixa veure la direcció
que sembla que prendrà la seva vida i els sentiments que es desenvoluparan al llarg d’aquesta trista història.
A mesura que avança se’ns apareixen moltes metàfores del que seran els elements clau que conformen la
història i en els què m’he basat a l’hora d’elaborar el vídeo.
La imatge que presenta el títol és la pintura negra, idea que s’anirà repetint al curt, aquesta pena negra de la
que parla Lorca que és la raó de la tristesa de la Soledad. Tal i com se’ns suggereix en el poema aquest dolor
li cau a sobre a la protagonista tenyint-li la carn (cos) i la roba, deixant-la en un estat de resignació i passivitat.
És com un petit virus que s’estén per tot el seu ésser.
L’altre element que apareix és el cavall. Aquest animal representa les passions i els instints que es descontro-
len. No tenen cap genet que els governi, per tant va directe al mar, element que representa la mort del cavall.
El que ens vol dir l’autor és que la passió destructora que sent la protagonista solament pot acabar amb la fi
de la seva vida, la mort (el mar).
Les referencies a la seva jove edat i bellesa es veuen donades per les seves cuixes i les camises de fil.
Un altre factor clau que s’ha representat és l’aigua, en el vídeo l’aigua cau sobre la protagonista que està
coberta de pintura negra, fent que la pena li marxi i deixi el seu cor en pau tal i com el narrador del poema li
aconsella a Soledad.
Totes aquestes idees es van desenvolupant en el temps que triga a sortir el sol. El poema comença a la foscor
de la nit, i va narrant aquesta pena fins que al final ens deixa entreveure que s’ha fet de dia i es pot veure com
es reflecteixen els arbres al riu i els colors clars coronen l’escena.
6
Judit-E Sánchez Bañeres
Fotograma del curt ROMANCE DE LA PENA NEGRA, 2014.
Fotograma del curt ROMANCE DE LA PENA NEGRA, 2014.
7
Judit-E Sánchez Bañeres
Fotograma del curt ROMANCE DE LA PENA NEGRA, 2014.
Fotograma del curt ROMANCE DE LA PENA NEGRA, 2014.
8
Judit-E Sánchez Bañeres
L’HORITZÓ
La paraula horitzó té varis significats i cada persona pot utilitzar-la de maneres diferents per a referir-se a una
cosa o a una altra. Però de tots els significats possibles d’horitzó, el que he volgut desenvolupar en el meu
projecte ha sigut l’horitzó com a línia que divideix el paisatge. Per tant, he basat les estampes en la definició
més general i típica d’aquesta paraula.
El què sabem d’horitzó és que no existeix com a tal, sinó que és una invenció humana per a denominar el
terme a partir del qual comença tot allò desconegut.
Quan sentim la paraula horitzó, a la majoria de persones se’ns forma una imatge amb dues parts ben di-
ferenciades. Cel i terra o mar i cel separats per una línia que tots veiem molt clara, però que en realitat és
imaginària i mòbil.
Per això, tot i basant-me en l’horitzó en forma de paisatge he volgut donar-li una altra funció diferent a la
tradicional.
El punt important de l’idea que volia desenvolupar està en el canvi que pateix aquesta línia de separació quan
parlem d’un paisatge que es reflecteix en una superfície aquosa, que és el recurs que he utilitzat en el meu
projecte.
En totes les estampes apareixen dos elements; el paisatge que vull representar i el seu reflex. Per tant, just
on acaba el paisatge real neix una imatge invertida que es reflecteix en una superfície. Com que vaig decidir
utilitzar tinta negra a l’hora d’estampar les planxes vaig fer un reflex una mica borrós i grisós, ja que vaig creu-
re que s’entendria millor la relació entre paisatge i reflex.
Així doncs, l’horitzó d’aquests tres paisatges es desplaçarà per a convertir-se en la línia que uneix imatge amb
reflex. Així, aquesta petita línia d’on neixen els dos “mons” unirà la imatge tangible amb l’etèria.
La separació entre mar/terra i cel ja no serà visible perquè formaran part del mateix conjunt visual.
9
Judit-E Sánchez Bañeres
REFLEX 1 (2013) Litografia. 50 x 60 cm
REFLEX 2 (2013) Litografia. 50 x 60 cm
10
Judit-E Sánchez Bañeres
REFLEX 3 (2013) Litografia. 50 x 60 cm
11
Judit-E Sánchez Bañeres
VESTIGIS DE VIDA
La història de la humanitat narra grans canvis i innovacions espectaculars. Actualment les noves tecnologies
estan presents cada dia, tothom està connectat.
És per això, que totes les persones necessiten desconnectar en un moment o un altre i fer alguna acció que
els ompli. Uns troben la solució en la música, el ioga, l’art, anar a córrer, veure una pel·lícula, sortir a passe-
jar… Doncs jo he trobat aquest moment especial a les ruïnes i als edificis en abandonament.
Entrar en aquell espai amb parets destenyides, bigues caigudes, amb la llum filtrant-se pels marcs d’antigues
finestres, em produeix una sensació que mai podré descriure. Totes les paraules i maneres de descriure-ho
es queden petites. Et sents com una formiga en un jardí meravellós, ple de llocs per recórrer. A poc a poc vas
avançant i et deixes dur per la curiositat i l’esperit aventurer, captant cada petit detall que et crida l’atenció.
En realitat entre l’espai i nosaltres no hi ha tantes diferències. L’edifici es queda abandonat fins al seu final,
però és quan hi entra algun visitant que llueix el seu interior i explica les històries que van escoltar les seves
parets. Va passant el temps i va deixant al descobert el seu esquelet, que a final acaba sent devorat per la
natura, ansiosa per recuperar el seu terreny.
SOBREVIVINT (2014) Fotografia. 40,98 x 27,43 cm
12
Judit-E Sánchez Bañeres
AIGUA (2014) Fotografia. 40,98 x 27,43 cm
PARAIGÜES (2013) Fotografia. 40,98 x 27,43 cm
13
Judit-E Sánchez Bañeres
EL PASSADÍS (2013) Fotografia. 40,98 x 27,43 cm
14
Judit-E Sánchez Bañeres
CADIRA (2013) Fotografia. 40,98 x 27,43 cm
15
Judit-E Sánchez Bañeres
CURRÍCULUM VITAE
Sánchez Bañeres, Judit - Elisabet
18/07/1994
Carrer Llacuna, 5
Castellbell i el Vilar (08296)
Barcelona, Espanya
658621336
juditsanba@gmail.com
	 FORMACIÓ ACADÈMICA
2014  	 	 Cursant el segon curs del Grau de Belles Arts
		 Universitat de Barcelona (UB)
		
2012  	 	 Proves d’accès a la Universitat (PAU)
    	 	 Nota d’accès: 7,43. Amb ponderació (Història de l’Art): 8,097.
2010 - 2012	 Batxillerat d’Arts plàstiques
		 Institut d’Ensenyament Secundari Lluís de Peguera (Manresa)
    	 	 Nota mitja: 7,80.
	 	 Estudis Musicals (Reglat)
2006 - 2010	 Estudis de Grau Professional de Música
		 Conservatori Municipal de Música de Manresa
    	 	 Violí de grau professional (1r. a 3r.).
             Percussió de grau elemental (1r. a 3r.).
    	 	 Orquestra de corda Juvenil.
   	 	 Llenguatge musical de grau professional ( 1r. a 3r.).
    	 	 Harmonia I (pla antic, LOGSE).
    	 	 Harmonia I i II .
   	   	 Anàlisi Musical I.
2002 - 2006	 Estudis de Grau Elemental de Música
		 Conservatori Municipal de Música de Manresa
    	 	 Violí de grau elemental (1r. a 4r.).
            	 Orquestra de corda Infantil.
    	 	 Llenguatge musical de grau elemental ( 1r. a 4r.).
16
Judit-E Sánchez Bañeres
2001 - 2002	 Estudis de Iniciació a la Música
		 Conservatori Municipal de Música de Manresa
       	 Llenguatge musical d’iniciació ( 7 anys ).
1999 - 2001	 Estudis de Sensibilització de Música
		 Conservatori Municipal de Música de Manresa
       	 Llenguatge musical de sensibilització ( 5 i 6 anys ).
	 FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
	 	 Altres Estudis musicals (No Reglat)
2012 - 2013 	 Estudis de Grau Mitjà de Música
		 Conservatori Municipal de Música de Manresa
             Percussió de grau mitjà(2n.).
2011 - 2012	 Estudis de Grau Mitjà de Música
		 Conservatori Municipal de Música de Manresa
	 	 Percussió de grau mitjà(1r.).
	 	 Banda Simfònica.
2010 - 2011	 Estudis de Grau Mitjà de Música
		Conservatori Municipal de Música de Manresa
	 	 Percussió de grau elemental (4rt.)
	 	 Banda Simfònica.
	ALTRES
2014	 	 Participació a la cinquena edició d’Ull de Peix (espai expositiu).
2011 - 2012	 Realització d’un videoclip del grup “Purple Pumpkins”
	 	 (Com a Treball de Recerca).
2009 - 2013	 Component (bateria i segones veus) de “Purple Pumpkins”
	 	 Una formació de pop-rock manresana.

More Related Content

Similar to t4_e6_sanchez

Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1TExhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1TInstitut-Escola Les Vinyes
 
Exhibició pública - Programa de mà
Exhibició pública - Programa de màExhibició pública - Programa de mà
Exhibició pública - Programa de màSergi del Moral
 
Música dibuixada (novembre 2011)
Música dibuixada (novembre 2011)Música dibuixada (novembre 2011)
Música dibuixada (novembre 2011)Lluís M. Bosch
 
L' equilibri, de Salva Soler
L' equilibri, de Salva SolerL' equilibri, de Salva Soler
L' equilibri, de Salva SolerTeatrequilibri
 
Dossier petitcirc accidental en una nit de lluna plena
Dossier petitcirc accidental en una nit de lluna plenaDossier petitcirc accidental en una nit de lluna plena
Dossier petitcirc accidental en una nit de lluna plenabala perdia
 
petit circ accidental
petit circ accidentalpetit circ accidental
petit circ accidentalbala perdia
 
El poder dels símbols - Miniguia
El poder dels símbols - MiniguiaEl poder dels símbols - Miniguia
El poder dels símbols - Miniguiacomunicaciogpv
 
Art & Emoció - Curs ICE Sant Pau
Art & Emoció - Curs ICE Sant PauArt & Emoció - Curs ICE Sant Pau
Art & Emoció - Curs ICE Sant Pauhome
 
Programa La Llotja de Altabix
Programa La Llotja de AltabixPrograma La Llotja de Altabix
Programa La Llotja de AltabixSalvador Campello
 
La llotja
La llotjaLa llotja
La llotjapardo5
 
Workshops aigua grup1
Workshops aigua grup1Workshops aigua grup1
Workshops aigua grup1lluís nater
 
La llotja
La llotjaLa llotja
La llotjapardo5
 

Similar to t4_e6_sanchez (20)

Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1TExhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 22-23 1T
 
Exhibició pública - Programa de mà
Exhibició pública - Programa de màExhibició pública - Programa de mà
Exhibició pública - Programa de mà
 
Anna, Olga, Rocio
Anna, Olga, RocioAnna, Olga, Rocio
Anna, Olga, Rocio
 
Música dibuixada (novembre 2011)
Música dibuixada (novembre 2011)Música dibuixada (novembre 2011)
Música dibuixada (novembre 2011)
 
L' equilibri, de Salva Soler
L' equilibri, de Salva SolerL' equilibri, de Salva Soler
L' equilibri, de Salva Soler
 
Dossier petitcirc accidental en una nit de lluna plena
Dossier petitcirc accidental en una nit de lluna plenaDossier petitcirc accidental en una nit de lluna plena
Dossier petitcirc accidental en una nit de lluna plena
 
petit circ accidental
petit circ accidentalpetit circ accidental
petit circ accidental
 
Dracs2
Dracs2Dracs2
Dracs2
 
llena
llenallena
llena
 
El poder dels símbols - Miniguia
El poder dels símbols - MiniguiaEl poder dels símbols - Miniguia
El poder dels símbols - Miniguia
 
Philippe halsman
Philippe halsmanPhilippe halsman
Philippe halsman
 
Art & Emoció - Curs ICE Sant Pau
Art & Emoció - Curs ICE Sant PauArt & Emoció - Curs ICE Sant Pau
Art & Emoció - Curs ICE Sant Pau
 
Programa La Llotja de Altabix
Programa La Llotja de AltabixPrograma La Llotja de Altabix
Programa La Llotja de Altabix
 
La llotja
La llotjaLa llotja
La llotja
 
Workshops aigua grup1
Workshops aigua grup1Workshops aigua grup1
Workshops aigua grup1
 
La llotja
La llotjaLa llotja
La llotja
 
T4 e6-gismeros
T4 e6-gismerosT4 e6-gismeros
T4 e6-gismeros
 
T4 e6-gismeros
T4 e6-gismerosT4 e6-gismeros
T4 e6-gismeros
 
Miquel Martí i Pol
Miquel Martí i PolMiquel Martí i Pol
Miquel Martí i Pol
 
la Karpe d'IES19
la Karpe d'IES19la Karpe d'IES19
la Karpe d'IES19
 

More from vasatrasgis

t3_e5_diazvarela
t3_e5_diazvarelat3_e5_diazvarela
t3_e5_diazvarelavasatrasgis
 
t3_e4_diazvarela
t3_e4_diazvarelat3_e4_diazvarela
t3_e4_diazvarelavasatrasgis
 
T1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdocT1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdocvasatrasgis
 
T4 e6 trasmontan
T4 e6 trasmontanT4 e6 trasmontan
T4 e6 trasmontanvasatrasgis
 
Evolución y comparativa Photoshop
Evolución y comparativa PhotoshopEvolución y comparativa Photoshop
Evolución y comparativa Photoshopvasatrasgis
 
t1_e1_DiazVarela
t1_e1_DiazVarelat1_e1_DiazVarela
t1_e1_DiazVarelavasatrasgis
 
T1 e1 gismerosppt
T1 e1 gismerospptT1 e1 gismerosppt
T1 e1 gismerospptvasatrasgis
 
T1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdocT1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdocvasatrasgis
 
t2_e2_diazvarela
t2_e2_diazvarelat2_e2_diazvarela
t2_e2_diazvarelavasatrasgis
 

More from vasatrasgis (11)

t3_e5_diazvarela
t3_e5_diazvarelat3_e5_diazvarela
t3_e5_diazvarela
 
t3_e4_diazvarela
t3_e4_diazvarelat3_e4_diazvarela
t3_e4_diazvarela
 
T1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdocT1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdoc
 
T4 e6 trasmontan
T4 e6 trasmontanT4 e6 trasmontan
T4 e6 trasmontan
 
t4_e6_sanchez
t4_e6_sanchezt4_e6_sanchez
t4_e6_sanchez
 
Evolución y comparativa Photoshop
Evolución y comparativa PhotoshopEvolución y comparativa Photoshop
Evolución y comparativa Photoshop
 
t1_e1_sanchez
t1_e1_sanchezt1_e1_sanchez
t1_e1_sanchez
 
t1_e1_DiazVarela
t1_e1_DiazVarelat1_e1_DiazVarela
t1_e1_DiazVarela
 
T1 e1 gismerosppt
T1 e1 gismerospptT1 e1 gismerosppt
T1 e1 gismerosppt
 
T1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdocT1 e1 gismerosdoc
T1 e1 gismerosdoc
 
t2_e2_diazvarela
t2_e2_diazvarelat2_e2_diazvarela
t2_e2_diazvarela
 

Recently uploaded

ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfISMAELALVAREZCABRERA
 
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfISMAELALVAREZCABRERA
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERSSuperAdmin9
 
feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555twunt
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaISMAELALVAREZCABRERA
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.Lasilviatecno
 

Recently uploaded (7)

ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
 
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
 
feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
 

t4_e6_sanchez

 • 2. Judit-E Sánchez Bañeres ÍNDEX Statement 3 Introducció al portafoli 4 Projectes 5 Romance de la Pena Negra 5 L’Horitzó 8 Vestigis de Vida 11 Curriculum Vitae 15
 • 3. 3 Judit-E Sánchez Bañeres STATEMENT La majoria de la obra pertany al camp de la imatge (fotografia i video) ja que és la branca artística que més atrau a l’artista. Però també s’adjunta un projecte Litogràfic ja que es creia convenient. Els projectes intenten il·lustrar sentiments que percebem, en cada cas hi haurà un element que proporciona aquesta sentiments. El primer projecte, El Romance de la Pena Negra, i·lustra un poema. El següent, l’Horitzó, intenta canviar la manera de percebre aquesta línia. I l’últim, Vestigis de vida, apel·la als sentiments i els temes que giren al voltant dels espais abandonats.
 • 4. 4 Judit-E Sánchez Bañeres INTRODUCCIÓ AL PORTAFOLI Aquest portafoli té la intenció de fer un breu recorregut per tres projectes. El primer projecte està desenvolupat a partir d’un poema de Federico García Lorca. El Romance de la Pena Negra té com a objectiu il·lustrar els sentiments que descriu el poema utilitzant elements visuals i metàfo- res. Es tracta de videoart, ja que per a desenvolupar les idees que narra el poema es va creure més conve- nient aquesta disciplina. El segon projecte, l’Horitzó, intenta donar-li la volta al significat tradicional d’aquesta paraula creant unes imatges en que l’horitzó prén un aire diferent. A les tres litografies hi apareixen paisatges duplicats fruit d’un reflex. És per això que l’horitzó prendrà un nou significat i serà en punt d’unió entre el reflex i la matèria. I per últim es troba el projecte Vestigis de Vida que gira entorn els paisatges i indrets abandonats. El projecte en sí, està compost per una dicotomia: la primera part, la més creativa, s’encarrega d’insuflar vida allà on ja no n’hi ha, creant situacions vinculades a la funció o història d’aquells espais (i es materialitza en videos i collages). I la segona, és la que estudia els edificis des d’un punt de vista més documental, sempre partint d’una visió intimista. En aquest portafoli es pot veure un petit recull de la segona part (les fotografies).
 • 5. 5 Judit-E Sánchez Bañeres PROJECTES EL ROMANCE DE LA PENA NEGRA La historia de la Soledad gira entorn a la pena d’haver-se quedat vídua a la seva jove edat. Al llarg d’aquests versos trobem que es fa una petita gradació de foscor a claredat. Tota aquesta foscor que carrega l’atmosfera quan encara no ha sortit el sol va transformant-se en un entorn més clar i potser ens deixa entreveure una insinuació d’esperança. La protagonista d’aquesta pena és una gitana anomenada Soledad, un nom que ja ens deixa veure la direcció que sembla que prendrà la seva vida i els sentiments que es desenvoluparan al llarg d’aquesta trista història. A mesura que avança se’ns apareixen moltes metàfores del que seran els elements clau que conformen la història i en els què m’he basat a l’hora d’elaborar el vídeo. La imatge que presenta el títol és la pintura negra, idea que s’anirà repetint al curt, aquesta pena negra de la que parla Lorca que és la raó de la tristesa de la Soledad. Tal i com se’ns suggereix en el poema aquest dolor li cau a sobre a la protagonista tenyint-li la carn (cos) i la roba, deixant-la en un estat de resignació i passivitat. És com un petit virus que s’estén per tot el seu ésser. L’altre element que apareix és el cavall. Aquest animal representa les passions i els instints que es descontro- len. No tenen cap genet que els governi, per tant va directe al mar, element que representa la mort del cavall. El que ens vol dir l’autor és que la passió destructora que sent la protagonista solament pot acabar amb la fi de la seva vida, la mort (el mar). Les referencies a la seva jove edat i bellesa es veuen donades per les seves cuixes i les camises de fil. Un altre factor clau que s’ha representat és l’aigua, en el vídeo l’aigua cau sobre la protagonista que està coberta de pintura negra, fent que la pena li marxi i deixi el seu cor en pau tal i com el narrador del poema li aconsella a Soledad. Totes aquestes idees es van desenvolupant en el temps que triga a sortir el sol. El poema comença a la foscor de la nit, i va narrant aquesta pena fins que al final ens deixa entreveure que s’ha fet de dia i es pot veure com es reflecteixen els arbres al riu i els colors clars coronen l’escena.
 • 6. 6 Judit-E Sánchez Bañeres Fotograma del curt ROMANCE DE LA PENA NEGRA, 2014. Fotograma del curt ROMANCE DE LA PENA NEGRA, 2014.
 • 7. 7 Judit-E Sánchez Bañeres Fotograma del curt ROMANCE DE LA PENA NEGRA, 2014. Fotograma del curt ROMANCE DE LA PENA NEGRA, 2014.
 • 8. 8 Judit-E Sánchez Bañeres L’HORITZÓ La paraula horitzó té varis significats i cada persona pot utilitzar-la de maneres diferents per a referir-se a una cosa o a una altra. Però de tots els significats possibles d’horitzó, el que he volgut desenvolupar en el meu projecte ha sigut l’horitzó com a línia que divideix el paisatge. Per tant, he basat les estampes en la definició més general i típica d’aquesta paraula. El què sabem d’horitzó és que no existeix com a tal, sinó que és una invenció humana per a denominar el terme a partir del qual comença tot allò desconegut. Quan sentim la paraula horitzó, a la majoria de persones se’ns forma una imatge amb dues parts ben di- ferenciades. Cel i terra o mar i cel separats per una línia que tots veiem molt clara, però que en realitat és imaginària i mòbil. Per això, tot i basant-me en l’horitzó en forma de paisatge he volgut donar-li una altra funció diferent a la tradicional. El punt important de l’idea que volia desenvolupar està en el canvi que pateix aquesta línia de separació quan parlem d’un paisatge que es reflecteix en una superfície aquosa, que és el recurs que he utilitzat en el meu projecte. En totes les estampes apareixen dos elements; el paisatge que vull representar i el seu reflex. Per tant, just on acaba el paisatge real neix una imatge invertida que es reflecteix en una superfície. Com que vaig decidir utilitzar tinta negra a l’hora d’estampar les planxes vaig fer un reflex una mica borrós i grisós, ja que vaig creu- re que s’entendria millor la relació entre paisatge i reflex. Així doncs, l’horitzó d’aquests tres paisatges es desplaçarà per a convertir-se en la línia que uneix imatge amb reflex. Així, aquesta petita línia d’on neixen els dos “mons” unirà la imatge tangible amb l’etèria. La separació entre mar/terra i cel ja no serà visible perquè formaran part del mateix conjunt visual.
 • 9. 9 Judit-E Sánchez Bañeres REFLEX 1 (2013) Litografia. 50 x 60 cm REFLEX 2 (2013) Litografia. 50 x 60 cm
 • 10. 10 Judit-E Sánchez Bañeres REFLEX 3 (2013) Litografia. 50 x 60 cm
 • 11. 11 Judit-E Sánchez Bañeres VESTIGIS DE VIDA La història de la humanitat narra grans canvis i innovacions espectaculars. Actualment les noves tecnologies estan presents cada dia, tothom està connectat. És per això, que totes les persones necessiten desconnectar en un moment o un altre i fer alguna acció que els ompli. Uns troben la solució en la música, el ioga, l’art, anar a córrer, veure una pel·lícula, sortir a passe- jar… Doncs jo he trobat aquest moment especial a les ruïnes i als edificis en abandonament. Entrar en aquell espai amb parets destenyides, bigues caigudes, amb la llum filtrant-se pels marcs d’antigues finestres, em produeix una sensació que mai podré descriure. Totes les paraules i maneres de descriure-ho es queden petites. Et sents com una formiga en un jardí meravellós, ple de llocs per recórrer. A poc a poc vas avançant i et deixes dur per la curiositat i l’esperit aventurer, captant cada petit detall que et crida l’atenció. En realitat entre l’espai i nosaltres no hi ha tantes diferències. L’edifici es queda abandonat fins al seu final, però és quan hi entra algun visitant que llueix el seu interior i explica les històries que van escoltar les seves parets. Va passant el temps i va deixant al descobert el seu esquelet, que a final acaba sent devorat per la natura, ansiosa per recuperar el seu terreny. SOBREVIVINT (2014) Fotografia. 40,98 x 27,43 cm
 • 12. 12 Judit-E Sánchez Bañeres AIGUA (2014) Fotografia. 40,98 x 27,43 cm PARAIGÜES (2013) Fotografia. 40,98 x 27,43 cm
 • 13. 13 Judit-E Sánchez Bañeres EL PASSADÍS (2013) Fotografia. 40,98 x 27,43 cm
 • 14. 14 Judit-E Sánchez Bañeres CADIRA (2013) Fotografia. 40,98 x 27,43 cm
 • 15. 15 Judit-E Sánchez Bañeres CURRÍCULUM VITAE Sánchez Bañeres, Judit - Elisabet 18/07/1994 Carrer Llacuna, 5 Castellbell i el Vilar (08296) Barcelona, Espanya 658621336 juditsanba@gmail.com FORMACIÓ ACADÈMICA 2014 Cursant el segon curs del Grau de Belles Arts Universitat de Barcelona (UB) 2012 Proves d’accès a la Universitat (PAU) Nota d’accès: 7,43. Amb ponderació (Història de l’Art): 8,097. 2010 - 2012 Batxillerat d’Arts plàstiques Institut d’Ensenyament Secundari Lluís de Peguera (Manresa) Nota mitja: 7,80. Estudis Musicals (Reglat) 2006 - 2010 Estudis de Grau Professional de Música Conservatori Municipal de Música de Manresa Violí de grau professional (1r. a 3r.). Percussió de grau elemental (1r. a 3r.). Orquestra de corda Juvenil. Llenguatge musical de grau professional ( 1r. a 3r.). Harmonia I (pla antic, LOGSE). Harmonia I i II . Anàlisi Musical I. 2002 - 2006 Estudis de Grau Elemental de Música Conservatori Municipal de Música de Manresa Violí de grau elemental (1r. a 4r.). Orquestra de corda Infantil. Llenguatge musical de grau elemental ( 1r. a 4r.).
 • 16. 16 Judit-E Sánchez Bañeres 2001 - 2002 Estudis de Iniciació a la Música Conservatori Municipal de Música de Manresa Llenguatge musical d’iniciació ( 7 anys ). 1999 - 2001 Estudis de Sensibilització de Música Conservatori Municipal de Música de Manresa Llenguatge musical de sensibilització ( 5 i 6 anys ). FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Altres Estudis musicals (No Reglat) 2012 - 2013 Estudis de Grau Mitjà de Música Conservatori Municipal de Música de Manresa Percussió de grau mitjà(2n.). 2011 - 2012 Estudis de Grau Mitjà de Música Conservatori Municipal de Música de Manresa Percussió de grau mitjà(1r.). Banda Simfònica. 2010 - 2011 Estudis de Grau Mitjà de Música Conservatori Municipal de Música de Manresa Percussió de grau elemental (4rt.) Banda Simfònica. ALTRES 2014 Participació a la cinquena edició d’Ull de Peix (espai expositiu). 2011 - 2012 Realització d’un videoclip del grup “Purple Pumpkins” (Com a Treball de Recerca). 2009 - 2013 Component (bateria i segones veus) de “Purple Pumpkins” Una formació de pop-rock manresana.