Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varman sijoitusten ilmastopolitiikka ja tulokset 2017

8,465 views

Published on

Varman sijoitusten ilmastopolitiikassa on lyhyemmän aikavälin tavoitteena pienentää hiilijalanjälkeä eri omaisuusluokissa vuoteen 2020 mennessä. Tämä tavoite toteutui jo vuoden 2017 lopussa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on muokata salkusta Pariisin ilmastosopimuksen 2 asteen tavoitteen mukainen.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Varman sijoitusten ilmastopolitiikka ja tulokset 2017

  1. 1. Varman sijoitusten ilmastopolitiikka ja hiilijalanjälki 2017 12.2.2018 Varman sijoitusten hiilijalanjälki | 12.2.2018 |1
  2. 2. Varman sijoitusten ilmastopolitiikka kattaa kaikki omaisuusluokat ja linjaa, miten Varma sijoitustoiminnassaan hillitsee ilmastonmuutosta. Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä vuoteen 2020 mennessä • noteeratuissa osakesijoituksissa 25 % • noteeratuissa yrityslainasijoituksissa 15 % ja • kiinteistösijoituksissa 15 %. Varman sijoitusten hiilijalanjälki | 12.2.2018 |2 "Kehitämme salkkuamme niin, että sijoituksistamme tulee 2 asteen tavoitteen mukaisia." Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä
  3. 3. Ilmastopolitiikan tulokset 2017 Varman sijoitusten ilmastopolitiikassa on lyhyemmän aikavälin tavoitteena pienentää hiilijalanjälkeä eri omaisuusluokissa vuoteen 2020 mennessä. Tämä tavoite toteutui jo vuoden 2017 lopussa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on muokata salkusta Pariisin ilmastosopimuksen 2 asteen tavoitteen mukainen. KiinteistösijoituksetYrityslainatListatut osakkeet Tulos -27 % Tulos -22 % Tulos -18 % Toteutunut Tavoite -25 % Ennuste Toteutunut Tavoite -15 % Ennuste Toteutunut Tavoite -15 % 2017 tavoite saavutettu2016 tavoite saavutettu 2017 tavoite saavutettu Varman sijoitusten hiilijalanjälki | 12.2.2018 |3
  4. 4. Ilmastopolitiikan aikaansaannoksia 2017 Sijoitusten hiilijalanjälki roimassa laskussa • Saavutimme kaikissa omaisuusluokissa CO2- vähennystavoitteet, jotka olimme asettaneet vuodelle 2020 • Kehitämme sijoituksiamme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaiseksi. • Varma 6 parhaan kärjessä WWF:n tutkimuksessa, miten hyvin osakesalkut ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa • Aloitimme green bondeihin sijoittamisen 2017. Vuoden lopussa niitä oli salkussa n. 300 milj. euroa. • Kestävän kehityksen teemaosakesalkussa 2017 lopussa oli n. 400 milj. euroa. • Vastuullisuus on integroituna kaikkiin omaisuuslajeihin ja myös omistajaohjaukseen. Kestävän kehityksen teemasalkku ja green bondit • Odotamme, että yhtiöt noudattavat kv. yritysvastuunormeja ja raportoivat, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on niiden liiketoimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullisuus mukana omistajaohjauksessa Varman sijoitusten hiilijalanjälki | 12.2.2018 |4
  5. 5. Noteerattujen osakesijoitusten hiilijalanjälki Varman sijoitusten hiilijalanjälki | 12.2.2018 |5 Varman noteeratut osakesijoitukset 31.12.2017 31.12.2015 Muutos Varma vs indeksi Hiili-intensiteetti 126 163 -22 % - Hiilijalanjälki suhteessa liikevaihtoon 173 237 -27 % -39 % Markkina-arvo (mrd. euroa) 13,2 10,8 22 % - Hiilijalanjälki (tCO2e) 1 313 176 1 810 908 -27 % -44 % Hiilijalanjälki suhteessa sijoitettuun pääomaan 100 168 -41 % -44 % Raportoivien yhtiöiden osuus (suhteessa pääomaan) 82 % 85 % -4 % -
  6. 6. Noteerattujen yrityslainasijoitusten hiilijalanjälki Varman sijoitusten hiilijalanjälki | 12.2.2018 |6 Varman noteeratut yrityslainat 31.12.2017 31.12.2015 Muutos Varma vs indeksi 31.12.2017 Hiili-intensiteetti 112 171 -35 % - Hiilijalanjälki suhteessa liikevaihtoon 169 217 -22 % -57 % Markkina-arvo (mrd. euroa) 3,8 3 27 % - Hiilijalanjälki (tCO2e) 1 269 025 1 535 094 -17 % -17 % Hiilijalanjälki suhteessa sijoitettuun pääomaan 333 515 -35 % -23 % Raportoivien yhtiöiden osuus (suhteessa pääomaan) 82 % 86 % -5 % -
  7. 7. Suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki Varman sijoitusten hiilijalanjälki | 12.2.2018 |7 (3) Varman suorat kiinteistösijoitukset 31.12.2017 31.12.2015 Muutos Hiilijalanjälki (tCO2) 45 682 58 050 Josta asuntojen osuus 17 % 18 % Josta toimitilojen osuus 83 % 82 % Hiilijalanjälki suhteessa bruttoneliöihin (CO2 kg/brm2) 27,8 33,8 -18 % Asuntojen hiilijalanjälki suhteessa bruttoneliöihin (CO2kg/brm2 ) 20,8 27,2 -24 % Toimitilojen hiilijalanjälki suhteessa bruttoneliöihin (CO2kg/brm2 ) 29,9 35,6 -16 % Laskennassa mukana olevan kiinteistökannan markkina-arvo (mrd. €) 2,1 2,2 Josta asuntoja 35 % 29 % Josta toimitiloja 65 % 71 % Laskennassa mukana olevien kohteiden osuus koko suoran kiinteistökannan markkina-arvosta 74 % 66 %
  8. 8. Listatut osakesijoitukset Sijoitamme parhaiden käytäntöjen yrityksiin. Selvitämme yritysten varautumisen ilmastonmuutokseen yritystapaamisissa ja hyödyntämällä erilaisia tiedonlähteitä. Perustimme kestävän kehityksen teemasalkun. Sijoitamme parhaiden käytäntöjen yrityksiin ja huomioimme yritysten hiili-intensiteetin osana yritysvalintaa ja sektoriallokaatiota. Yritystapaamisissa vaikutamme ilmastonmuutoksen huomioonottamiseen yrityksen liiketoiminnassa. Noteeratut yrityslainasijoitukset Kiinteistöissä hiilidioksidipäästöt muodostuvat energiankulutuksesta, jota alennamme parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta. Varman merkittävimmät rakennukset sertifioidaan BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä. Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä. Kiinteistöt Varman sijoitusten hiilijalanjälki | 12.2.2018 |8 Ilmastoystävällinen sijoittaminen eri omaisuuslajeissa

×