Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varman sijoitusten hiilijalanjälki 2018

8,942 views

Published on

Varman sijoitusten hiilijalanjälki 2018

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Varman sijoitusten hiilijalanjälki 2018

  1. 1. Varman sijoitusten hiilijalanjälki 2018 Varmansijoitustenhiilijalanjälki | 13.2.2019 |1
  2. 2. Ilmastopolitiikan tavoitteet Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeä eri omaisuusluokissa vuoteen 2020 mennessä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on muokata salkusta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen mukainen. Listatut osakkeet Yrityslainat Kiinteistösijoitukse t - 17 % - 28 % - 17 % Tavoite - 25 % - 15 % 2016 tavoite saavutettu 2017 tavoite saavutettu - 15 % Tavoite 184 tCO2/M€ Tavoite 28,73 tCO2/brm2 Tavoite 177,75 tCO2/M€ ToteutunutToteutunutToteutunut Varmansijoitustenhiilijalanjälki | 13.2.2019 |2
  3. 3. Noteerattujen osakesijoitusten hiilijalanjälki Varmansijoitustenhiilijalanjälki | 13.2.2019 |3 Noteeratut osakesijoitukset 31.12.2018 31.12.2015 Muutos Varma vs indeksi Hiili-intensiteetti 124 163 -24 % - Hiilijalanjälki suhteessa liikevaihtoon 196 237 -17 % -27 % Markkina-arvo (mrd. euroa) 11,1 10,8 3 % - Hiilijalanjälki (tCO2e) 1 431 053 1 810 908 -21 % -29 % Hiilijalanjälki suhteessa sijoitettuun pääomaan 129 168 -23 % -29 % Painotettu hiili-Intensiteetti (TCFD) 189 -
  4. 4. Noteerattujen yrityslainasijoitusten hiilijalanjälki Varmansijoitustenhiilijalanjälki | 13.2.2019 |4 Noteeratut yrityslainat 31.12.2018 31.12.2015 Muutos Varma vs indeksi Hiili-intensiteetti 96 171 -44 % - Hiilijalanjälki suhteessa liikevaihtoon 156 217 -28 % -47 % Markkina-arvo (mrd. euroa) 3,7 3 23 % - Hiilijalanjälki (tCO2e) 1 118 218 1 535 094 -27 % -53 % Hiilijalanjälki suhteessa sijoitettuun pääomaan 306 515 -41 % -44 % Painotettu hiili-intensiteetti (TCFD) 106,00 -
  5. 5. Suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki Varmansijoitustenhiilijalanjälki | 13.2.2019 |5 (3) Varman suorat kiinteistösijoitukset 2015 2018 Muutos Hiilijalanjälki (tCO2) 58 050 43 579 Josta asuntojen osuus 18 % 20 % Josta toimitilojen osuus 82 % 80 % Hiilijalanjälki suhteessa bruttoneliöihin (CO2 kg / brm2 ) 33,8 27,9 -17 % Asuntojen hiilijalanjälki suhteessa bruttoneliöihin (CO2 kg/brm2 ) 27,2 22,6 -17 % Toimitilojen hiilijalanjälki suhteessa bruttoneliöihin (CO2 kg/brm2 ) 35,6 29,7 -17 % Laskennassa mukanaolevan kiinteistökannan markkina-arvo (mrd. euroa) 2,2 2,2 Josta asuntoja 29 % 36 % Josta toimitiloja 71 % 64 % Laskennassa mukanaolevien kohteiden osuus koko suoran kiinteistökannan markkina- arvosta 66 % 76 %

×