Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Матеріали з досвіду роботи

1,672 views

Published on

Матеріали з досвіду роботи вчителя хімії ШСШ №1 Крутової-Оникієнко О.О.

Published in: Career
 • Login to see the comments

Матеріали з досвіду роботи

 1. 1. Тема: Найважливіші поняття хімії (хімічні реакції). (8 клас) Мета: актуалізувати знання учнів про фізичні та хімічні явища, ознаки хімічних явищ, рівняння хімічних реакцій; повторити і систематизувати знання про властивості Оксигену та Феруму, кисню та заліза; закріпити уміння проводити обчислення за законом збереження мас. Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Тип уроку: Перевірки, оцінки і корекції знань, навичок і умінь. І. Організаційний етап. ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності. Щоб підготуватися до уроку, повторити навчальний матеріал 7 класу учні вдома переглядають відеоурок та виконують інтерактивні завдання, що розміщені на блозі «Хімія 8 клас». Це дає можливість усім учням повторити матеріал в зручний для них час, в необхідному ритмі. Якщо виникають питання, то вони розглядаються під час уроку. Бесіда: — Чим хімічні явища відрізняються від фізичних? — Що ми називаємо хімічною реакцією? — Що ми називаємо хімічним рівнянням? — Що таке реагенти? — Сформулюйте закон збереження мас. — Яким чином закон збереження маси враховують при складанні хімічних рівнянь? — Які ознаки хімічних реакцій вам відомі? — Які умови перебігу хімічних реакцій? — Які реакції належать до реакцій розкладу? — Які реакції належать до реакцій сполучення? — Які речовини називають каталізаторами? — Поясніть різницю між горінням, повільним окисненням та вибухом.
 2. 2. 2 ІІІ. Повторення та узагальнення знань, закріплення вмінь і навичок. 1. Фізичні та хімічні явища. Виберіть, які з наведених явищ належать до хімічних, а які — до фізичних: * узимку вода в річці замерзає; * зі скла виготовляють пляшки; * скіпка горить у кисні; * восени листя жовтіє; * з розчину відфільтровують осад; * запах освіжувача повітря швидко поширюється в приміщенні; * кавун скисає; * іржавіє цвях. 2. Рівняння хімічних реакцій. 1. Розставте коефіцієнти в таких схемах реакцій: Mg + HCl = MgCl + H2 N2O5 = NO2 + O2 C2H4 + O2 = CO2 + H2O PbCl2 + K2S = PbS + KCl 2. Допишіть рівняння хімічних реакцій: … + O2 = SO2 Fe + … = FeS Ca + O2 = … Na + O2 = … 3. Допишіть прості речовини, що утворюють наведені сполуки та складіть рівняння: … + … = K2O … + … = FeS … + … = AlI2 … + … = FeCl3 4. Запишіть рівняння взаємодії таких простих речовин та доберіть коефіцієнти: а) залізо та сірка; б) цинк і кисень; в) залізо і кисень. 5. Із яких простих речовин утворюються: CO2, Na2O, FeO, Ca3P2, CaS. Напишіть відповідні рівняння. 3. Проведення обчислення за законом збереження мас. 1. У результаті взаємодії 8г сірки із залізом утворилося 22г ферум (II) сульфіду. Обчисліть масу витраченого заліза. 2. Унаслідок взаємодії 8г метану з 32г кисню утворилося 22г вуглекислого газу і вода. Обчисліть, яка маса води виділилася в результаті цієї реакції. 3. Масова частка Феруму у природній сполуці FeS2 (пиріт) становить … Самостійна робота.
 3. 3. 3 І варіант ІІ варіант 1. Складіть хімічні формули сполук, утворених двовалентним Сульфуром і такими елементами: Гідрогеном, Кальцієм, Хромом (ІІІ), Калієм, Алюмінієм, Карбоном (ІV) 1.Складіть хімічні формули сполук, утворених Оксигеном і такими елементами: Фосфором (V), Карбоном (ІІ), Нітрогеном (ІV), Сульфуром (VІ), Бором (ІІІ), Магнієм. 2. Перетворіть на хімічні рівняння такі схеми реакцій: а) Li + O2 = Li2O б) Fe + Cl2 = FeCl2 в) Mn2O7 = MnO2 + O2 г) Al(OH)3 = Al2O3 + H2O д) Al + HCl = AlCl3 + H2 а) Mq(OH)2 = MqO + H2O б) HCl +Zn = ZnCl2 + H2 в) Al + S = Al2S3 г) Fe2O3 + C = Fe + CO2 д) Mq + Cl2 = MqCl2 3. Вказати тип хімічних реакцій з завдання №2 4. Обчисліть масову частку Феруму в ферум (ІІІ) оксиді. 5. У результаті взаємодії 4г кальцію з киснем утворилося 20г кальцій оксиду. Обчисліть масу витраченого кисню. 4. Обчисліть масову частку Оксигену в ферум (ІІ) оксиді. 5. У результаті взаємодії 5г сірки з киснем утворилося 22г Сульфур (VI) оксиду. Обчисліть масу витраченого кисню. ІV. Домашнє завдання. 1. Розв'язати задачі: 1) Яка з молекул важча: С12Н22О11 чи С6Н6C16 ? 2) Обчисліть, що важче: маса семи молекул води чи п'яти молекул вуглекислого газу? 2. Пригадати поетичні рядки, в яких мова йде про вогонь та залізо. V. Підведення підсумків уроку.
 4. 4. 4 Тема: Класифікація неорганічних сполук. (8 клас) Мета: сформувати уявлення про загальну класифікацію неорганічних речовин на підставі отриманих раніше знань про прості та складні речовини; розвивати навички розрізняти за формулами прості речовини метали і неметали та складні речовини – оксиди, кислоти, солі, основи. Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, навчальна таблиця. Базові поняття і терміни: Cкладні та прості речовини, оксиди, бінарні сполуки, валентність, фізичні властивості. Тип уроку: Комбінований. Хід уроку. І Організаційний етап. ІІ Актуалізація опорних знань. Кожен учень отримує навчальну таблицю (додаток 1). Бесіда: І. На які два класи поділяються всі хімічні речовини? Наведіть приклади з навчальної таблиці. (Учні називають і деякі пишуть на дошці.) 2. Прості речовини, у свою чергу, поділяються ще на дві групи. Які саме? (Метали й неметали. Наведені на дошці прості речовини розподіляємо на метали й неметали) 3. А на які групи можна розподілити складні речовини? (З наведених на дошці вибираємо органічні й неорганічні) 4. Складних чи простих речовин більше в природі? 5. А за якою ознакою можна класифікувати складні речовини? Сьогодні ми починаємо вивчати нову тему, що познайомить вас не лише зі способами класифікації складних речовин, але й дозволить дізнатися, як склад і будова речовин впливають на їхні властивості способи одержання й застосування. Готуючись до сьогоднішнього уроку ви познайомилися з інформацією про класифікацію неорганічних сполук, яка міститься на блозі «Хімія 8 клас».
 5. 5. 5 ІІІ Вивчення нового матеріалу. Бесіда:  На які класи поділяються неорганічні сполуки за складом?  Згадайте, де ми зустрічалися з оксидами в процесі вивчення хімії? У 7 класі під час вивчення простої речовини кисню. Унаслідок згоряння різних речовин у кисні утворюється продукт їх взаємодії — оксид. Тому невід'ємна частина будь-якого оксиду — Оксиген.  Хто може дати визначення оксидів?  Наводимо приклади оксидів з навчальної таблиці.  Які складні речовини називаються основами? Наведіть приклади. Основи — це складні речовини, що складаються з атомів металів та (однієї чи кількох гідроксильних груп - ОН. Наприклад: Са(ОН)2, Мq(ОН)2, NаОН, Fе(ОН)3.  Які складні речовини можна назвати кислотами? Наведіть приклади кислот. Кислоти — це складні речовини, що складаються з атомів Гідрогену й кислотних залишків. (Гідроген у кислотах записується перед кислотним залишком.) Наприклад: HNO3, H2SO4, H3PO4 , H2SO3.  Дайте визначення солей та наведіть приклади. Солі — складні речовини, що складаються з атомів металів і кислотних залишків. Наприклад: K2SO4, CuSO4, MqSO4. ІV Закріплення вивченого матеріалу. При підготовці до уроку ви виконували інтерактивні вправи на блозі «Хімія 8 клас». Які вправи у вас викликали труднощі? (Виконання вправ, що викликали запитання.) 1. Виберіть із п'ятого ряду таблиці формули оксидів. 2. Виберіть зі стовпця В усі формули основ. 3. Виберіть із восьмого ряду формули кислот. 4. Зі стовпця Г виберіть формули солей і відокремте кислотний залишок. V Узагальнення та систематизація знань. Тестування. Для того, щоб на уроці учні мали можливість виконати тест для перевірки своїх знань, зі своїх мобільних пристроїв смартфонів чи планшетів, вони готуючись до уроку завантажують програму за посиланням, що міститься на блозі. Там же розміщена і покрокова інструкція як це зробити.
 6. 6. 6 Учні проходять тестування на своїх мобільних пристроях. Для цього їм потрібно ввести код, який дає вчитель і одразу після проходження тестування вони отримують оцінку. VІ Домашнє завдання. 1. Виконати проект «Основні класи неорганічних сполук».
 7. 7. 7 Опис проекту Проект спрямований на ознайомлення учнів з основними класами неорганічних сполук, розкрити питання про значення їх в житті людини, фізичні властивості та поширення в природі. Формувати вміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати явища, речовини, робити висновки, працювати з додатковою літературою. Робота в групах спрямована на формування навичок працювати в команді. Проект колективний. Учні діляться на 4 групи. Залежно від здібностей учнів керівники груп визначають репродуктивне, реконструювальне чи творче завдання. Кожна творча група має свого керівника, в обов’язки якого входить організація роботи, контроль діяльності міні-груп, розподіл і контроль обов’язків по підготовці проекту. Результат своєї діяльності учні вносять в спільну презентацію створену за допомогою Google презентації. Термін виконання 2 тижня.
 8. 8. 8 Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Будова атома. Характеристика хімічних елементів». (8 клас) Мета: – вдосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, застосовувати теоретичні знання для прогнозування;  повторити і узагальнити основні поняття з теми, закріпити вміння за електронною формулою атома визначати хімічний символ елементу, положення його в ПС, закріпити навички розв’язування вправ, роботи з лабораторним обладнанням;  стимулювати пізнавальну активність учнів, інтерес до предмету, формувати здоров’язберігаючу компетентність (раціональне планування часу, розвиток наполегливості та працелюбності, здатності обирати оптимальні рішення. Обладнання та матеріали: Періодична системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва, комп’ютер, комп’ютерні тести. Базові поняття і терміни: Період, група, хімічний елемент, атом, ядро, електрон, протон, нейтрон, електронна оболонка, енергетичний рівень, металічні і неметалічні властивості., атомний радіус, електронегативність, періодичність. Тип уроку: Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок. Хід уроку . І Організаційний етап . ІІ Повідомлення теми, мети і завдань уроку. ІІІ Мотивація навчальної діяльності. ІV Перевірка знань учнів фактичного матеріалу й основних понять. 1. Розминка. (Працюємо фронтально з Динамічною періодичною таблицею елементів http://www.ptable.com/?lang=uk)
 9. 9. 9 1. Який елемент названий на честь Д.І. Менделєєва? (101 Менделевій) Елемент №101 був вперше отриманий на початку 1955 р. в Радіаційній лабораторії Каліфорнійського університету групою американських учених. 2. Який елемент справжній гігант? (Титан) 3. Який елемент не має «постійної прописки» в таблиці? (Н) 4. Який елемент названий на честь Росії? (Рутеній) 5. Який елемент «говорить російською мовою», що він, це не він . (Неон) 6. Який елемент обертається довкола сонця? (Hg) 7.Яке формулювання Періодичного закону дав Д.І. Менделєєв? 8.Як звучить сучасне формулювання закону? 2. Експрес-іспит. (Вчитель по черзі пропонує учням питання, фіксуючи правильність відповіді. Кожен учень повинен відповісти один раз.) 1) Яку інформацію про будову атома дає.:  Порядковий номер елементу  Номер групи  Номер періоду 2) Як визначити, користуючись таблицею Менделєєва:  Число протонів в атомі  Число нейтронів  Число електронів  Заряд ядра атома  Кількість енергетичних рівнів  Кількість електронів на зовнішньому рівні V Перевірка осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення. Дослідницька робота (робота в групах). Завдання 1. На підставі аналізу будови атома з’ясувати вірогідність існування сполук гелію, неону, аргону в природі або можливості їх синтезу людиною. Група хіміків-теоретиків отримує завдання та форму звіту (додаток 1), за необхідністю вчитель надає інструкцію (додаток2), додаткові матеріали. Завдання 2. Перевірити дослідним шляхом наступне положення: «Із зростанням порядкового номеру в підгрупах неметалічні властивості елементів зменшуються»(на прикладі підгрупи галогенів) Група хіміків-експериментаторів отримує інструкцію (додатки 3, 4) виконує дослід, складає звіт.
 10. 10. 10 Додаток 1 Звіт про результати дослідження Тема. Вірогідність існування сполук Гелію, Неону, Аргону 1. Здатність атома до утворення хімічних зв’язків визначається … 2. У стаціонарному стані атоми… 3. Вільні орбіталі мають… 4. У збуджений стан можуть переходити… При цьому їхні валентності відповідно можуть мати значення… 5. Таким чином, можна очікувати, що сполуки …. можуть бути відкриті. Вважати, що існують сполуки … не можна згідно з теорією будови атома. Дослідники: 1. 2. 3. 4. Додаток 2 Інструкція до завдання 1 І 1. Згадайте, чим визначається здатність атома до утворення хімічних зв’язків? 2. Проаналізуйте наявність неспарених електронів у атомів Гелію, Неону, Аргону. Складіть схеми будови цих атомів у стаціонарному стані. 3. Визначте наявність вільних орбіталей і можливості переходу атомів у збуджений стан. 4. Зробіть висновок про можливість існування сполук Гелію, Неону, Аргону. Якщо сполуки можливі, передбачте валентності елементів у них. 5. Складіть звіт про результати дослідження. !!! Якщо необхідно скористуйтеся довідковими матеріалами (отримати у вчителя) Кількість неспарених електронів – 2 4 Валентність – ІІ IV ІІ. Атоми третього та наступних періодів мають на зовнішньому електронному рівні d-підрівень, на який при переході у збуджений стан атому можуть переходити s- та p- електрони зовнішнього рівня. Таким чином виникають додаткові можливості збільшення кількості неспарених електронів.
 11. 11. 11 Додаток 3 Інструкція до завдання 2 Доведемо, що галоген з меншим порядковим номером витискує галоген з більшим порядковим номером з його сполук. Зібраний прибор (мал.1). В дугоподібну трубку (1) помістили декілька кристаликів калій перманганату (КMnO4). У посудину (3) поміщена вата, змочена розчином натрій броміду (NaBr), в посудину (4) – вата з розчином калій йодиду (КІ) і йодокрохмальний папірець. Судина (5) заповнена активованим вугіллям і призначена для поглинання газів. !!! Увага! Герметичність приладу не порушувати! Виконання роботи. 1. У результаті взаємодії калій перманганату з хлоридною кислотою утворюється газоподібний хлор: 2KMnO4 + 10HCl  2 KOH + 2MnCl2 + 3Cl2 +4H2O 2. На основі теоретичних знань передбачте зміни, які повинні відбутися в посудинах 1,3,4. 3. Повідомте клас про будову прибору та змінах, що очікуються. 4. Долийте хлоридну кислоту через воронку 2 та швидко закрийте її пробкою. 5. Спостерігайте за тим, що відбувається. 6. Запишіть рівняння відповідних реакцій. 7. Зробіть висновок про відповідність припущення та результатів досліду. Додаток 4 Довідкові матеріали до завдання 2 Галогени – елементи VII групи, головної підгрупи. Висока хімічна активність – загальна хімічна властивість галогенів. Але з двох галогенів один більш активний, ніж інший. Різна активність галогенів наочно виявляється в реакціях заміщення одного галогену іншим. Виходячи з положення елементів у періодичній системі, хлор має заміщувати бром і витискувати його зі сполук: ? KBr + ? Cl2  ? KCl + ? Br2 бурий Бром, в свою чергу, може витискувати йод з його сполук: ? KІ + ? Br2  ? KBr + ?І2 Звіти науково-дослідних груп. Демонстрація досліду. Підведення підсумків роботи.
 12. 12. 12 Фізкультхвилинка. Ці вправи допоможуть зняти втому очей, напругу шиї, спини після роботи за столом: «Подвійні малюнки» «Подвійні малюнки» 1. Вихідна поза - обидві руки вільно випрямлені перед собою. Уявіть, що в руках по олівцю, а перед вами - полотно. 2. Одночасно двома руками від центру починайте малювати на уявному полотні дзеркальні зображення. Сюжет не має значення, але малюнки повинні розташовуватися у верхній і нижній частинах полотна. Тіло розслаблено, дихання в природному темпі, рухи рук вільні. Варіанти: малюємо крейдою або маркерами на дошці, пастеллю на папері, прикріпленою на рівні очей. Вправи рекомендуються робити без окулярів, щоб вони не обмежували поле зору. VІ Застосування учнями знань в стандартних і змінених умовах. Комп’ютерне тестування. Учні проходять тестування на своїх комп’ютерах (8 клас Тест 2), які відразу оцінює комп’ютер. VІІ Перевірка, аналіз і оцінка виконаних робіт. VІІІ Підсумок уроку. ІХ Домашнє завдання. Повторити § 31-37.
 13. 13. 13 Дистанційний урок для 8 класу Тема уроку: Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени. Мета: Сформувати знання учнів про хімічні елементи; пояснити причини необхідності класифікації хімічних елементів; дати поняття про природні групи хімічних елементів; розповісти про властивості хімічних елементів, які складають групу лужних металів і групу галогенів; проаналізувати вже відомі властивості простих речовин (металів і неметалів), зробити висновок про причини подібності властивостей деяких елементів. Обладнання та матеріали: Періодична система елементів Д. І. Менделєєва (короткоперіодний та довгоперіодний варіанти); таблиця розчинності. Базові поняття і терміни: Хімічний елемент, проста речовина, складна речовина, періодичний закон, періодична система, будова речовини . Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу. Урок створений в системі Moodle. І Вивчення нового матеріалу. Новий матеріал учні опрацьовують самостійно зайшовши на сторінку курсу під власним ім’ям.
 14. 14. 14 Новий матеріал поданий у вигляді інтерактивного малюнку, що має теги з посиланнями на відео матеріали та посилання на інтернет джерела. ІІ Закріплення знань. Для закріплення знань учні виконують інтерактивні завдання. Для учнів, що бажають поглибити свої знання з даної теми можуть виконати додаткове завдання користуючись додатковими джерелами інформації.
 15. 15. 15 Щоб перевірити свої знання з даної теми та отримати оцінку за урок учні виконують контрольний тест.
 16. 16. 16 Після закінчення контрольного тесту кожен учень отримую оцінку в свій електронний журнал. ІІІ Домашнє завдання . 1. Опрацювати § 26, 27, 28 підручника.
 17. 17. 17 Позакласний захід ВЕЧІР-КОНКУРС ЦІКАВОЇ ХІМІЇ ДЛЯ УЧНІВ 8-Х КЛАСІВ. І. Вступне слово ведучих. 1-ий ведучий: Добрий день, дорогі гості 2-ий ведучий: Добрий день, дорогі учні. 1-ий ведучий. Сьогодні ми проведемо вечір-конкурс цікавої хімії, щоб поглибити ваш інтерес до вивчення хімії і зміцнити теоретичні знання і практичні навички. 2-ий ведучий. РЕКЛАМА ХІМІЇ Важко навіть уявити, Як без хімії прожити? Чистить, миє і годує, Живить, травить і лікує. Грішне тіло прикриває, на городі помагає. Щоб родили помідори, Ми під них підсиплем добрив. 1-ий ведучий: Як природа збій дала, Скоригується краса Там підмажем, підфарбуєм, Що не треба – затушуєм. Є косметика у нас – Станеш ти красуня враз! 2-ий ведучий: Посуд, меблі і тканини – Це хімічні речовини І повітря і вода; Взагалі природа вся! Хімію вивчай охоче – І в халепу ти не вскочиш. Знатимеш про неї все, Вона користь принесе. 1-ий ведучий: У конкурсі беруть участь дві команди. Команда учнів 8-А класу, капітан команди…(представляється капітан команди), і команда учнів 8-Б класу, капітан команди…(представляється капітан команди) 2-ий ведучий. За свої дії учасники будуть отримувати бали. Перможцем виявиться команда, яка набере найбільшу кількість балів. Допомогти своїй команді отримати більшу кількість балів можуть уболівальники під час
 18. 18. 18 проведення конкурсу «Хімічні перегони». Переможців чекає нагорода. 1-ий ведучий. Оцінювати діяльність команд буде журі. (Називає членів журі). ІІ. Конкурс емблеми, назви команди і девізу. 1-ий ведучий. Перша частина нашого конкурсу – конкурс емблеми, назви команди і девізу. 2-ий ведучий. Надаємо слово для представлання своєї команди, емблеми і девізу команді 8-А класу. Звернення до журі: Максимальна кількість балів цього конкурсу 5 балів. 1-ий ведучий. Надаємо слово для представлання своєї команди, емблеми і девізу команді 8-Б класу. 2-ий ведучий. Журі оголошує результати першого конкурсу. ІІІ. Читання загадок з хімії. 1-ий ведучий. Друга частина нашого конкурсу – читання загадок з хімії. Учень, який правильно відповідає дає один бал команді, за яку вболіває. Шість протонів у ядрі Особливості мої. Це підказка. Відгадайте, Як зовуть мене, пізнайте. (Карбон). 2-ий ведучий. Дванадцятку протонів маю, Другу групу полюбляю, Відгадайте хто я є. Як зовуть ім’я моє? (Магній) 1-ий ведучий. Я елемент у шостій групі Займаю головну підгрупу. На доллар я є чимось схожий, До складу трьох кислот я входжу. (Сульфур). 2-ий ведучий. Я живу в квартирі вісім Як з’являється хтось лишень – Вмить оксиди виникають, А інертників минаю. (Оксиген) 1-ий ведучий. Я – елемент усім відомий, В повітрі майже невагомий Мене рослини полюбляють, На номер схожий – всі це знають (Нітроген) 2-ий ведучий. Оксигену не боюся І йому не підкорюся! Силу я найбільшу маю Електрон завжди шукаю. (Флуор)
 19. 19. 19 1-ий ведучий. Трійка –це число магічне, В ній житло моє одвічне. Чортів тузінь – це мій знак З мене побудуй літак (Алюміній) 2-ий ведучий. Елемент я незвичайний І поводжуся нейтрально Період другий завершаю, А Гелія за брата маю. (Неон) 1-ий ведучий. Я найлегший елемент, Електрон – мій аргумент Чи прийняти чи віддати? – Це мене треба питати, Бо вирішую все я – Особливість в цім моя. (Гідроген) 2-ий ведучий. Для підбиття підсумків надаємо слово журі. Члени журі оголошують підсумки другого конкурсу. ІV. Хімічна вікторина. 2-ий ведучий. Третя частина нашого конкурсу – хімічна вікторина. Так як ви закінчили вивчати тему «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва» , то перевіримо ваш рівень уміння використовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях. За кожну правильну відповідь команда отримує один бал. 1-ий ведучий. Назва якого хімічного елемента походить від назви півострова? (Скандій). 2-ий ведучий. Які хімічні елементи названі на честь частин світу? (Європій, Америцій). 1-ий ведучий. На який хімічний елемент багата морська капуста – ламінарія ? (Йод). 2-ий ведучий. Відкинувши перші три літери в назві хімічного елемента з родинами лантаноїдів отримаєте назву сильної наркотичної речовини, що використовується в медицині як знеболювальний засіб . (Європій) 1-ий ведучий. Елемент, який утворює газ, що міститься в повітрі в найбільшій кількості ? (Нітроген). 2-ий ведучий. Назва яких хімічних елементів відповідають назвам країн? (Германій, Францій). 1-ий ведучий. Якого хімічного елемента найбільш потребує рослина під час утворення і достигання насіння? (Фосфор). 2-ий ведучий. Які хімічні елементи названі на честь учених? (Менделєвій, Енштейній, Кюрій, Резерфордій). 1-ий ведучий. Назви яких хімічних елементів відповідають назвам планет?
 20. 20. 20 (Меркурій, Уран, Нептуній, Плутоній). 2-ий ведучий. Якщо повірити стародавньому історику, то під час походу Олександра Македонського в Індію, офіцери його армії хворіли на шлунково- кишкові захворювання рідше, ніж солдати. Їжа і напої були однаковими, а металічний посуд – різним. З якого металу був цей чудовий посуд? (Срібло). 1-ий ведучий. Для підбиття підсумків надаємо слово журі. Члени журі оголошують підсумки третього конкурсу. V. Хімічна гра «лабіринт». 2-ий ведучий. Четверта частина нашого конкурсу гра «лабіринт». 1-ий ведучий. Кожній із команд видається картка з ланцюгами правильних і неправильних висловлювань. Виграє та команда, яка правильно пройде з лівого верхнього кута в правий нижній. Що ж , розпочнемо, у вас є 7 хвилин. 2-ий ведучий. А поки наші учасники команд розгадують лабіринт, пропонуємо нашим вболівальникам відповісти на запитання, принісши таким чином додаткові бали команді, за яку вони вболівають. Кожне питання оцінюється одним балом. 1-ий ведучий. Назвіть різновиди одного і того ж самого елемента з різними нуклонними числами? (Ізотопи). 2-ий ведучий. Негативно заряджений йон? (Аніон) 1-ий ведучий. Частинка, що рухається навколо ядра? (Електрон). 2-ий ведучий. Позитивно заряджеий йон? (Катіон). 1-ий ведучий. Позитивно заряджена частинка, що розміщена в ядрі? (Протон) 2-ий ведучий. Нейтрально заряджена частинка, що міститься в ядрі? (Нейтрон). 1-ий ведучий. Хімічно неподільна частинка? (Атом). 2-ий ведучий. Прошу журі зарахувати правильні відповіді учнів (один бал за кожну правильну відповідь), і додати ці бали до сумарної кількості балів кожної з команд. 1-ий ведучий. Наші команди завершують розгадування лабіринтів і передають результати суддям для оцінки. 2-ий ведучий. Члени журі оголошують загальні результати ІV конкурсу гри «лабіринт». Надаємо слово члену журі. VІ. Конкурс капітанів. 1-ий ведучий. Капітанам команди зараз зіграють у хімічний волейбол. Хто дасть найбільше правильних відповідей той і переможу.
 21. 21. 21 Підбивають загальні результати конкурсів. Команду переможців нагороджують заохочувальними призами і грамотами. 2-ий ведучий. Дякуємо всім учасникам і вболівальникам за участь у нашому хімічному вечорі-конкурсі. До наступних зустрічей! Конкурси Команда 8-А класу (кількість балів) Команда 8-Б класу (кількість балів) Конкурс емблеми, назви команди, девізу Конкурс загадок з хімії Хімічна вікторина Хімічна гра «Лабіринт» Конкурс капітанів
 22. 22. 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Бабенко В. Г. Дистанційне навчання — від теорії до практики [Електронний ресурс] / Бабенко В. Г., Бабенко О. М. // Праці Таврійського державного агротехнологічного Університету : збірник науково-методичних праць. — Мелітополь: ТДАТУ, 2009. — № 13. — Режим доступу до збірника: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Ptdau/2009_13/data_2009/6.pdf 2. Балик Н. Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів / Н.Балик, Г.Шмигер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 1. – С. 9-17. 3. Державний стандарт базової та повної середньої освіти, затверджений постановою кабінету міністрів України від. 23 листопада 2011 р. № 1392. 4. Зенкин А.С. Самостоятельная работа студентов: методуказания /сост.: [А.С. Зенкин, В.М. Кирдяев, Ф.П. Пильгаев, А.П. Лащ]. – Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2009. – с. 35. 5. Капустин Ю. И. Педагогические и организационные условия эффективного сочетания очного обучения и применения технологий дистанционного образования: автореф. Дис. На соискание науч.степеня доктора пед. Наук: спец. 13.00.02 — «Содержание и методика преподавания» /Ю. И. Капустин. — М., 2007. — 45 с 6. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г.Кременем 20 грудня 2000р.) 7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів ( вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни 13 квітня 2011 року № 329 8. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційниу курс: навч.посібник / за ред. В.М.Кухаренко, 3-є вид. /В.М.Кухареко, О.В.Рибалко, Н.Г.Спротенко – Харків: НТУ«ХПШ», «Торсінг», 2002. – 320с. 9. Навички 21 століття. Формування навичок співпраці [стаття] : [Електронний ресурс] // Інновації в освіті. — Режим доступу : https://akocharyan.wordpress.com/2014/10/16 25.10.2014. 10. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: хімія. 7-9 класи.— К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. — 32с. 11. Рафальська О.О. Технологія змішаного навчання яе іновація дистанційної освіти // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво « Луцьк, 2013. Випуск №11, с. 128 -133. 12. Шуневич Б. І. Тенденція розвитку складових частин організації дистанційного навчання / Б. І. Шуневич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів : Видавництво ЛНУ, 2009. — № 653. — С. 231–239 (Інформаційні системи та мережі)

×