บันทึกทัศนะศึกษา

14,484 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,165
Actions
Shares
0
Downloads
115
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บันทึกทัศนะศึกษา

  1. 1. ……………………………………………………………………………… ………………… บั น ทึ ก รายทาง ……………………………………………………………………………… ………………… วันที่………เดือน……………………พ.ศ. …… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… บั น ทึ ก รายทาง………………………………………………………………………………………………… วันที่………เดือน……………………พ.ศ. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………….……………………
  2. 2. ……………………………………………………………………………………………… บันทึก สิ่งที่สนใจ…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………ฐาน……………………………………………………………………………… ที ่ ..2.....…………………………………………………………………………………………………………………… บันทึก สิ่งที่สนใจ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ฐานที ่ .1...... ……………………………………………………………………………………
  3. 3. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… …………… ฐานที ่ .3...... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………….…………………… ……………………………………………………………………………… บันทึก ………………… ……………………………………………………………………………… เพราะ ………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………….…………………… เราชาววิทย์เวียงสระไปทัศนศึกษา ……………………………………………………………………………… จังหวัดภูเก็ต ………………… วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2552 ……………………………………………………………………………… คำาว่า “ภูเก็ต” นันเชื่อว่าเพี้ยนมาจากภาษามลายูคือ “บูกิ๊ต” ้ ………………… ซึ่งแปลว่าภูเขา ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีมานานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ……………………………………………………………………………… โดยตัวเมืองอยู่ที่ถลางซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองถลางเดิมมีขุนนาง ………………… ไทยคอยดูแลรักษาผลประโยชน์เพราะฝรั่งชาติฮอลันดามารับซื้อ ……………………………………………………………………………… สินค้าจำาพวกแร่ ต่อมาถึงรัชกาลที่ ๑ พระเจ้ากรุงอังวะยกกองทัพ ………………… เข้ามารุกรานหัวเมืองฝ่ายตะวันตกแถบชายทะเลของไทยในปี พ.ศ. ……………………………………………………………………………… ๒๓๒๘ โดยแบ่งกองทัพยกไปตีเมืองกระ ระนอง ชุมพร ไชยา ……………………………………………………………………………… ตลอดลงไปถึงเมืองนครศรีธรรมราช ขณะนั้นกองทัพกรุงเทพฯ ยัง ……………….…………………… ติดพันการศึกที่กาญจนบุรียกมาช่วยไม่ทัน พม่าส่งแม่ทัพชื่อยี่หวุ่น สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ ยกทัพเรือมาตีได้ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า แล้วเลยไปตั้งค่ายล้อมเมือง …………………………………………………………………………… ถลางไว้ ขณะนันพระยาถลางถึงแก่กรรมยังไม่ได้ตั้งเจ้าเมืองใหม่ ้…………………… ภริยาเจ้าเมืองถลางชื่อจัน กับน้องสาวชื่อมุก จึงคิดอ่านกับกรรมการ
  4. 4. ทั้งปวงตั้งค่ายใหญ่ขึ้น ๒ ค่าย ป้องกันรักษาเมืองเป็นสามารถ พม่า 5. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีทักษะล้อมเมืองอยู่เดือนเศษเมื่อหมดเสบียงก็เลิกทัพกลับไป กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6. เพื่อรวบรวมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ 7. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้พระราชทานเครื่องยศให้วีรสตรีทั้งสองเป็นท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร เป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่ชาวเมืองตลอดมา เกาะถลางหรือ กำาหนดการเดินทางเมืองถลางได้เปลี่ยนชื่อเป็นเกาะภูเก็ต หรือเมืองภูเก็ตในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ภูเก็ต ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในด้านความสวยงามของทิวทัศน์ และหาดทรายนำ้าทะเลสีฟ้าใส พร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยในน่านนำ้าทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร ความยาวสุดของเกาะภูเก็ตวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 48.7 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 21.3 กิโลเมตร ภูเก็ตแบ่งออกเป็น 3 อำาเภอ คือ อำาเภอเมือง อำาเภอถลาง และอำาเภอกะทู้ จุดประสงค์กิจกรรม ฐานที่ 1 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 132. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ กรกฎาคม 2524 อยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กิโลเมตร ตามเส้นทาง3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้ทักษะกระบวนการในการสังเกต การ ถนนเทพกษัตรี ผ่านสี่แยกอำาเภอถลาง ตรงไปเมื่อถึงหลักกิโลเมตรปฏิบัติกิจกรรมและใช้ความคิด 21-22 จะมีทางแยกด้านซ้ายเข้าไป 10 กิโลเมตร หรือจะไปทาง4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักทำากิจกรรมเป็นกลุ่มและฝึกความสามัคคี แยกเข้าสนามบินเลี้ยวซ้าย 2 กิโลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่ 56,250สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ไร่ เป็นหาดทรายที่มีความยาวต่อเนื่องกันถึง 13 กิโลเมตร โดยเริ่ม จาก หาดในทอน ใช้เส้นทางไปอุทยานฯ เลี้ยวซ้ายที่หลักกิโลเมตร
  5. 5. 21-22 เมื่อถึงทางแยกเข้าบ้านสาคู เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 3 เป็นจุดชมวิวที่สวยงามของภูเก็ต อยู่ห่างจากหาดราไวย์กิโลเมตร หาดในทอน เป็นเวิ้งอ่าวที่งามแปลกตาทอดโค้งจากตัว ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหลมที่เกาะเป็นที่กำาบังคลื่นลมได้อย่างดี และเป็นหาดที่เงียบสงบ เหมาะ อยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรียกว่าแหลมเจ้าสำาหรับการเล่นนำ้า จากริมหน้าผามีแนวต้นตาลลาดลงสู่หาดในยาง เป็นที่ตั้งที่ทำาการอุทยานฯ เป็นหาดที่มีสวนสนร่มรืน ่ ปลาย แหลมที่เป็นโขดหิน สามารถเดินไปจนถึงปลายแหลมเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นนำ้า นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังขนาด ได้ มองเห็นนำ้าทะเลสีเขียวใหญ่เป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะเต่าทะเลซึ่ง มรกต และสามารถเห็นเกาะแก้วอยู่ด้านหน้าแหลม ทางขวาจะขึนมาวางไข่บนหาด ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ แต่ ้ จะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหาน แหลมพรหมเทพนับเป็นปัจจุบันเต่าทะเลมีจำานวนลดลงมากจนแทบจะไม่เห็นเต่าขึ้นมา สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีวางไข่อีกเลย “ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ” สร้างขึ้นในวโรกาสที่หาดไม้ขาว หรือหาดสนามบิน ไปตามเส้นทางถนนเทพกษัตรีผ่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มีขนาดทางแยกเข้าสนามบินตรงไปทางสะพานสารสินจะมีทางแยกด้าน ความกว้างที่ฐาน 9 เมตร สูง 50 ฟุต และแสงไฟจากโคมไฟจะมองซ้ายมือ มีป้ายบอกทางเข้าหาดไม้ขาว เลี้ยวซ้ายไป 3.5 กิโลเมตร เห็นไกลถึง 39 กิโลเมตร ใช้เป็นเครื่องหมายในการเดินเรือก็จะถึงหาดไม้ขาว ซึ่งเป็นหาดที่มีจั๊กจั่นทะเลและเต่าทะเลขึ้นมา เนื่องจากภูเก็ตถือเป็นศูนย์กลางเส้นทางคมนาคมในทะเลอันดามันวางไข่เช่นเดียวกับหาดในยาง ที่สำาคัญ ภายในประภาคารมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวการสร้างหาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายขาวทอดยาวขนานกับทิวต้นสนอยู่ ประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน การคำานวณ และแสดงเวลาถัดจากหาดไม้ขาวไปจนถึงสะพานสารสิน นับเป็นหาดที่อยู่เหนือ ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก เรือหลวงจำาลองพร้อมประวัติเรือแต่ละลำาสุดของเกาะภูเก็ต จากบนยอดของประภาคารยังเป็นจุดชมทิวทัศน์บริเวณแหลมพรหม เทพโดยรอบ บันทึก……………………………………………………………………… …………………… ฐานที่ 2 แหลมพรหมเทพ …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
  6. 6. …………………………………………………………………………………… ตั้งอยูที่ปลายแหลมพันวา จัดแสดงสัตว์นำ้าที่สวยงาม ่…………………………………………………………………………………… แปลกตา หาชมได้ยาก โดยมี รูปแบบการจัดตู้เลี้ยง………………. ให้ใกล้เคียงกับแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์นำ้า…………………………………………………………………… ชนิดนั้น ๆ มากที่สุด เช่น หาดทราย หาดหิน แนว ปะการัง ป่าชายเลน และป่าโกงกาง ภายในตัวอาคาร ฐานที่ 3 สถานแสดงพันธุ์สัตว์นำ้า ได้แยกส่วนจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วนคือ พันธุ์ไม้นำ้า ทางทะเล สัตว์นำ้าจืด และสัตว์ทะเล รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆจาก ชายฝั่งถึงทะเล - พันธุ์ไม้นำ้า สัตว์นำ้าจืด มีตู้จัดแสดงสัตว์นำ้าจืด มากกว่า 50 ชนิด เช่น ปลาไหลไฟฟ้า ปลาช่อนอเม ซอน ปลากระเบนนำ้าจืด - สัตว์ทะเล ทะเลอันดามันเป็นแหล่งที่มีสัตว์ทะเล มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สถานแสดงพันธุ์สัตว์นำ้า ภูเก็ตได้คัดเลือกสัตว์ทะเลมาจัดแสดงทั้งในตู้ ตลอด จนการจัดแสดงในตู้อุโมงค์ขนาดใหญ่ ปริมาตร 200 ตัน แสดงปลากระเบนราหู ปลาฉลาม เป็นต้น นอกจากนั้นยังจัดแสดงปลาหมอทะเลขนาดใหญ่ในตู้ ปริมาตร 120 ตัน รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 1. ความพร้อมในการดำาเนินการทัศนศึกษา 2. ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมทัศนศึกษา 3. ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการ ทัศนศึกษา 4. พาหนะที่ใช้ในการเดินทางทัศนศึกษา 5. ทีพักระหว่างทัศนศึกษา ่ 6. ความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง ทัศนศึกษา 7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเข้าชม สถานที่แต่ละแห่ง 8. ความประทับใจในการทัศนศึกษา 9. การดูแลนักเรียนระหว่างการทัศนศึกษา 10. ถ้าจัดให้มีการทัศนศึกษาครั้งต่อไปท่าน สนใจในระดับ
  7. 7. บันทึก……………………………………………………………… สิ่งแวดล้อมพร้อมรักษาให้น่าดู ธรรมชาติให้คง ………………………. อยู่คู่แผ่นดิน ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………… แบบประเมินกิจกรรมตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะและเพศ  ชาย  หญิงสถานภาพ ครู  นักเรียน ผู้ปกครองตอนที่ 2 แบบประเมินวัตถุประสงค์โครงการ ประสบการณ์ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 1. เพือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ่ข้อเสนอแนะ ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้..................................................................................................................... ภายนอกสถานศึกษา.......................................................................................................................................................................................................................................... กลุ ่ ม สาระวิ ท ยาศาสตร์.................................... กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเวียงสระ เที่ยวภูเก็ตสุขสบายกายและใจ เที่ยวถิ่นไทย แบบเรียบง่ายได้ความรู้
  8. 8. โครงการเรี ย นฟรี 15 ปี อย่ า งมี คุ ณ ภาพ กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะและ ประสบการณ์ กลุ ่ ม สาระวิ ท ยาศาสตร์ โรงเรี ย นเวี ย งสระ วั น ที ่ 25 -26 ธั น วาคม 2552 ทั ศ นศึ ก ษา ณ จ.ภู เ ก็ ต

×