แบบฝึกการแยกโจทย์ปัญหาบวกลบ100

19,214 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
 • ดีมาก ๆ เลยคะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
19,214
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,354
Actions
Shares
0
Downloads
648
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกการแยกโจทย์ปัญหาบวกลบ100

 1. 1. แบบฝึ กการแยกโจทย์ ปัญหาบวกลบ1. มีกระต่าย 55 ตัว ซื ้อมาอีก 17 ตัว มีกระต่ายกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์..............…………......................... ตอบ..............…………....................2. มีกระต่าย 55 ตัว แบ่งใส่กรง 17 ตัว เหลือกระต่ายกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์..................…………..................... ตอบ.....................………….............3. มีกระต่าย 55 พี่ให้ มาอีก 17 ตัว มีกระต่ายทังหมดกี่ตว ้ ั ประโยคสัญลักษณ์................…………....................... ตอบ.....…………..............................4. มีกระต่าย 55 ตัว ขายไป 17 ตัว เหลือกระต่ายกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์.................…………...................... ตอบ.........………….........................5. มีช้อน 84 คัน ได้ มาอีก 28 คัน มีช้อนทังหมดเท่าไร ้ ประโยคสัญลักษณ์........................…………............... ตอบ.....…………............................6. มีช้อน 84 คัน แบ่งให้ เพื่อน 28 คันเหลือช้ อนกี่คน ั ประโยคสัญลักษณ์................................…………....... ตอบ...................………….............7. มีช้อน 84 คันซื ้อมาอีก 28 คัน มีช้อนทังหมดกี่คน ้ ั ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................8. มีช้อน 84 คัน ทาหายไป 28 คัน เหลือช้ อนกี่คนั ประโยคสัญลักษณ์...........................…………............ ตอบ.........………….......................
 2. 2. 9. มีดนสอ 67 แท่ง พี่ให้ มาอีก 28 แท่ง มีดนสอทังหมดเท่าไร ิ ิ ้ ประโยคสัญลักษณ์...........................…………............ ตอบ.........………….......................10. มีดนสอ 67 แท่งขายไป 28 แท่ง เหลือดินสอทังหมดเท่าไร ิ ้ ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................11. มีดนสอ 67 แท่ง ซื ้อมาอีก 28 แท่ง มีดนสอทังหมดเท่าไร ิ ิ ้ ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................12. มีลกโป่ ง 73 ลูกคุณครูให้ อีก 17 ลูก มีลกโป่ งทังหมดเท่าไร ู ู ้ ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................13. มีลกโป่ ง 73 ลูกทาแตก 17 ลูก เหลือลูกโป่ งเท่าไร ู ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................14. สีดามีลกโป่ ง 76 ลูก มานีมีมากกว่า 28 ลูก มานีมีลกโป่ งกี่ลก ู ู ู ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................15. สีดามีลกโป่ ง 76 ลูก มานีมีน้อยกว่า 28 ลูก มานีมีลกโป่ งกี่ลก ู ู ู ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................16. มีส้ม 46 ผล เก็บมาเพิ่มอีก 17 ผล มีส้มทังหมดเท่าไร ้ ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................
 3. 3. 17. มีส้ม 46 ผล รับประทานไป 17 ผล เหลือส้ มกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................18. สมชายมีส้ม 72 ผล สมพรมีมากกว่าสมชาย 38 ผล สมพรมีส้มกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................19. มีต๊ กตา 85 ตัว เพื่อนให้ มาอีก 48 ตัว มีต๊ กตาทังหมดกี่ตว ุ ุ ้ ั ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................20. มีต๊ กตา 74 ตัว ให้ น้องเป็ นของขวัญวันเกิด 36 ตัว เหลือตุ๊กตาเท่าไร ุ ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................21. น้ องมีต๊ กตา 83 ตัว พี่มีต๊ กตามากกว่าน้ อง 47 ตัว พี่ต๊ กตากี่ตว ุ ุ ุ ั ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................22. น้ องมีต๊ กตา 71 ตัว พี่มีต๊ กตาน้ อยกว่าน้ อง 19 ตัว พี่ต๊ กตากี่ตว ุ ุ ุ ั ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................23. มีลกชิ ้น 46 ลูก ซื ้อมาอีก 38 ลูก มีลกชิ ้นทังหมดเท่าไร ู ู ้ ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................24. มีลกชิ ้น 48 ลูก แบ่งให้ เด็ก 19 ลูก เหลือลูกชิ ้นเท่าไร ู ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................
 4. 4. 25. พ่อมีลกชิ ้น 74 ไม้ แม่มีลกชิ ้นน้ อยกว่าพ่อ 48 ไม้ แม่มีลกชิ ้นกี่ไม้ ู ู ู ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................26. พ่อมีลกชิ ้น 65 ไม้ แม่มีลกชิ ้นมากกว่าพ่อ 27 ไม้ แม่มีลกชิ ้นกี่ไม้ ู ู ู ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................27. มีส้ม 39 ผล ได้ มาอีก 43 ผล มีส้มทังหมดกี่ผล ้ ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................28. มีส้ม 39 ผล กินไป 43 ผล เหลือส้ มทังหมดกี่ผล ้ ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................29. นารี เก็บส้ มได้ 57 กอง วีระเก็บได้ มากกว่า 38 กอง วีระเก็บส้ มได้ ทงหมดกี่กอง ั้ ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................30. นารี เก็บส้ มได้ 57 กอง วีระเก็บได้ มากกว่า 38 กอง วีระเก็บส้ มได้ ทงหมดกี่กอง ั้ ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................31. มีเงิน 68 บาทแม่ให้ อีก 24 บาท มีเงินทังหมดกี่บาท ้ ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................32. มีเงิน 68 บาทซื ้อขนม 24 บาท เหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................
 5. 5. 33. สุดามีเงิน 68 บาท มานีมีเงินมากกว่าสุดา 24 บาท มานีมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................34. สุดามีเงิน 68 บาท มานีมีเงินน้ อยกว่าสุดา 24 บาท มานีมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................35. ขายปลาครังแรก 72 ตัว ขายครังที่สอง 18 ตัว ขายปลาทังหมดกี่ตว ้ ้ ้ ั ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................36. มีปลา 72 ตัว ขายไป 18 ตัว เหลือปลาทังหมดกี่ตว ้ ั ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................37. ขายปลาครังละ 72 ตัว ขายครังที่สองมากกว่าครังแรก 18 ตัว ขายปลาครังที่สองกี่ตว ้ ้ ้ ้ ั ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................38. ขายปลาครังละ 72 ตัว ขายครังที่สองน้ อยกว่าครังแรก 18 ตัว ขายปลาครังที่สองกี่ตว ้ ้ ้ ้ ั ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................39. มีลกเสือ 22 หมู่ มีเนตรนารี มากกว่า 19 หมู่ มีเนตรนารี กี่หมู่ ู ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................40. มีลกเสือ 22 หมู่ มีเนตรนารี น้อยกว่า 16 หมู่ มีเนตรนารี กี่หมู่ ู ประโยคสัญลักษณ์.........................………….............. ตอบ........………….........................
 6. 6. 41. มีลกโป่ ง 92 ลูก ขายไป 47 ลูก จะเหลือลูกโป่ งกี่ลก ู ู ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................42. ดอกไม้ 81 ดอก ขายไป 36 ดอก เหลือดอกไม้ กี่ดอก ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................43. มีโต๊ ะในห้ องเรี ยน 37 ตัว นาเข้ ามาอีก 18 ตัว มีโต๊ ะทังหมดกี่ตว ้ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................44. มีถ้วย 132 ใบ ซื ้อมาเพิ่มอีก 78 ใบ มีถ้วยทังหมดเท่าไร ้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................45. ซื ้อข้ าวโพดครังแรก 45 ถุง ซื ้อครังที่สอง 19 ถุงมีข้าวโพดทังหมดกี่ถง ้ ้ ้ ุ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................46. มีเงาะ 84 กิโลกรัม แบ่งขาย 37 กิโลกรัม จะเหลือเงาะกี่กิโลกรัม ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................47. พี่มีดนสอ 63 แท่งซึงมากกว่าน้ องอยู่ 28 แท่ง น้ องมีดนสอกี่แท่ง ิ ่ ิ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................48. พี่มีดนสอ 63 แท่งซึงน้ อยกว่าน้ องอยู่ 28 แท่ง น้ องมีดนสอกี่แท่ง ิ ่ ิ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................49. แม่มีเงิน 45 บาท ซึงมากกว่าพ่อ 17 บาท พ่อมีเงินกี่บาท ่ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................50. แม่มีเงิน 45 บาท ซึงน้ อยกว่าพ่อ 17 บาท พ่อมีเงินกี่บาท ่ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................51. มีปลา 72 ตัวซึงมากกว่ากุ้ง 19 ตัว มีก้ งกี่ตว ่ ุ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................52. มีปลา 72 ตัวซึงน้ อยกว่ากุ้ง 19 ตัว มีก้ งกี่ตว ่ ุ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................53. มีขนมปั ง 80 ชิ ้น ซึงมากกว่าขนมกล้ วย 15 ชิ ้น มีขนมกล้ วยกี่ชิ ้น ่ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................54. มีขนมปั ง 80 ชิ ้น ซึงน้ อยกว่าขนมถ้ วย 15 ชิ ้น มีขนมกล้ วยกี่ชิ ้น ่ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................55. ลุงเลี ้ยงไก่ไว้ 71 ตัว เลี ้ยงเป็ ด 49 ตัว ลุงเลี ้ยงไก่มากกว่าเป็ ดกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................56. ซื ้อสมุด 48 บาท ซื ้อดินสอ 17 บาท ต้ องจ่ายเงินทังหมดกี่บาท้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................
 7. 7. 57. จ่ายเงินค่าเสื ้อ 75 บาท จ่ายเงินค่ากางเกง 68 บาท จ่ายเงินทังหมดเท่าไร ้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ..........................................58. ซื ้อดินสอ 38 บาท ซื ้อสมุด 49 บาท จ่ายเงินทังหมดกี่บาท ้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................59. ซื ้อปลา 79 บาท ซื ้อกุ้ง 37 บาท จ่ายเงินซื ้อปลาและกุ้งกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................60. มีเงินอยู่ 48 บาทซื ้อหนังสือการ์ ตน 19 บาท เหลือเงินกี่บาท ู ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................61. ผ้ าชิ ้นหนึงยาว 75 เมตร ชิ ้นที่สองยาว 47 เมตร ผ้ าสองชิ ้นยาวกี่เมตร ่ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................62. ซื ้อน ้าอ้ อย 63 บาท ซื ้อมังคุด 48 บาท จะต้ องจ่ายเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................63. กางเกงราคาตัวละ 79 บาท เสื ้อแพงกว่ากางเกง 17 บาท เสื ้อราคาตัวละกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................64. มีนก 79 ตัวซึงน้ อยกว่ากาอยู่ 18 ตัว มีกาทังหมดกี่ตว ่ ้ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................65. มีเก้ าอี ้ 15 ตัว ซื ้อมาเพิ่มอีก 47 ตัว มีเก้ าอี ้ทังหมดกี่ตว ้ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................66. นักเรี ยนชัน ป.1 มี 37 คน ชัน ป.2 มี 38 คน มีนกเรี ยนทังหมดกี่คน ้ ้ ั ้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................67. ดอกดาวเรื อง 85 ดอก นาไปร้ อยพวงมายลัย 39 ดอก จะเหลือดอกดาวเรื องกี่ดอก ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................68. ซื ้อสมุด 58 บาท ซื ้อปากกา 29 บาท จะต้ องจ่ายเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................69. เลี ้ยงปลาดุก 73 ตัวซึงน้ อยกว่าปลาช่อน 39 ตัว เลี ้ยงปลาช่อนกี่ตว ่ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................70 . มีส้มอยู่ 72 ผล มีมงคุดมากกว่าส้ ม 29 ผลมีมงคุดกี่ผล ั ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………71. มีกระดุม 94 เม็ด ขายไป 79 เม็ดเหลือกระดุมกี่เม็ด ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………72. มะพร้ าว 96 ผล แบ่งขายไป 17 ผล เหลือมะพร้ าวกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………
 8. 8. 73. มีสมุด 18 เล่ม ซื ้อมาอีก 68 เล่ม มีสมุดทังหมดกี่เล่ม ้ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………74. แม่ซื ้อละมุดมา 72 ผลซึงมากกว่า ส้ มเขียวหวาน 48 ผล แม่ซื ้อส้ มเขียวหวานมากี่ผล ่ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………75. มีเสือ 15 ตัว วัว 56 ตัวมีสตว์ทงหมดกี่ตว ั ั้ ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………76. รถไถนา 73 คัน ขายไป 19 คัน เหลือรถไถนากี่คน ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………77. มีนกกีฬา 75 คน เป็ นนักกีฬาชาย 29 คนเป็ นนักกีฬาหญิงกี่คน ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………78. มีผลไม้ ทงหมด 72 ผล เป็ นส้ ม 43 ผลที่เหลือเป็ นเงาะกี่ผล ั้ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………79. มีนกเรี ยนทังหมด 92 คน เป็ นนักเรี ยนหญิง 37 คน เป็ นนักเรี ยนขายกี่คน ั ้ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………80. เสื ้อนักเรี ยนตัวละ 45 บาท กางเกงตัวละ 35 บาท ซื ้อสองอย่างจะต้ องจ่ายเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………81. ซื ้อกางเกงราคาตัวละ 75 บาทให้ เงินคนขายไป 100 บาท จะได้ เงินทอนกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………82. ขายถุงเท้ า 75 คู่ เหลือถุงเท้ าอยู่ 18 คู่ เดิมมีถงเท้ ากี่คู่ ุ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………83. ซื ้อสมุด 48 บาทแล้ วยังเหลือเงินอยูอี 27 บาท เดิมมีเงินเท่าไร ่ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………84. ซื ้อปากกา 18 บาทแล้ วยังเหลือเงินอยู่ 76 บาท เดิมมีเงินอยูเ่ ท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………85. มีเงินอยู่ 73 บาท ซื ้อถุงเท้ าราคาคูละ 19 บาทจะได้ รับเงินทอนกี่บาท ่ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………86. หลังจากจ่ายค่าไฟฟาแล้ ว 28 บาท คุณแม่ยงเหลือเงิน 52 บาท เดิมคุณแม่มีเงินเท่าไร ้ ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………87. สมุดราคาเล่มละ 17 บาทให้ ธนบัตรฉบับละ 50 บาทแก่คนขายจะได้ เงินทอนเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………88. จ่ายค่าสมุด 17 บาท จ่ายค่าหนังสือ 59 บาท จ่ายเงินทังหมดกี่บาท ้ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………
 9. 9. 89. อ่านหนังสือไปแล้ ว 13 หน้ ายังเหลือไม่ได้ อาน 48 หน้ า หนังสือเล่มนี ้มีกี่หน้ า ่ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………90. มีปลาทู 82 เข่งขายไป 45 เข่ง เหลือปลาทูกี่เข่ง ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………91. ขายปลาทูไป 29 เข่ง ยังเหลือปลาทูอีก 45 เข่ง เดิมมีปลาทูกี่เข่ง ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………92. มีดอกกุหลาบ 72 ดอกซึ่งมากกว่าดอกดาวเรื อง 57 ดอก มีดอกดาวเรื องกี่ดอก ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………93. ซื ้อนมกล่อง 19 บาท ยังเหลือเงินอยู่ 45 บาทเดิมมีเงินอยูเ่ ท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………94. ซื ้อดินสอสี 32 กล่อง ขายไป 18 กล่อง เหลือดินสอสีกี่กล่อง ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………95. ร้ านค้ ามีกระเป๋ า 59 ใบ ซื ้อมาเพิ่มอีก 28 ใบ ร้ านค้ ามีกระเป๋ าทังหมดกี่ใบ ้ ประโยคสัญลักษณ์………………………… ตอบ………………………96. มีต้นไม้ ทงหมด 72 ต้ นเป็ นขนุน 19 ต้ น นอกนันเป็ นมะม่วง มีมะม่วงอยูเ่ ท่าไร ั้ ้ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………97. จ่ายค่าน ้าประปา 72 บาท จ่ายค่าไฟฟา 79 บาท จ่ายเงินทังหมดเท่าไร ้ ้ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………98. มีมะม่วง 82 กองมีมงคุดน้ อยกว่ามะม่วง 37 กอง มีมงคุดกี่กอง ั ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………99. ขายปลาได้ เงิน 45 บาท ขายผักได้ เงิน 17 บาท ขายปลาได้ มากกว่าผักกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………100. ขายปลาไป 67 ตัว ยังเหลือปลาอยู่อีก 25 ตัว เดิมมีปลาทังหมดอยู่กี่ตว้ ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………101. มีมะม่วง 71 ผล ขายไป 45 ผล เหลือมะม่วงอยูกี่ผล ่ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………102. มีขนมถ้ วย 73 ห่อ มีขนมครก 19 ห่อมีขนมทังหมดกี่หอ ้ ่ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………103. มีไก่ 48 ตัว มีเป็ ด 32 ตัว มีไก่และเป็ ดกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………104. พี่เก็บส้ มได้ 38 ผล น้ องเก็บได้ 47 ผล พี่และน้ องเก็บส้ มได้ ทงหมดกี่ผล ั้ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………
 10. 10. 105. พี่เก็บส้ มได้ 38 ผล น้ องเก็บได้ มากกว่า 47 ผล น้ องเก็บส้ มได้ กี่ผล ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………106. หมวกใบละ 46 บาทให้ ธนบัตรฉบับละ 100 บาทไปจะได้ รับเงินทอนเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………107. สมุดฉีกเล่มหนึงมีกระดาษ 80 แผ่น ฉีกใช้ ไป 17 แผ่นจะเหลือกระดาษกี่แผ่น ่ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………108. มีเงิน 72 บาท ซื ้อดินสอสี 27 บาทจะเหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………109. หลังจากซื ้อขนมแล้ ว 17 บาท ดารายังเหลือเงินอยู่ 18 บาท เดิมดารามีเงินเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………110. พ่อเลี ้ยงปลานิล 58 ตัว ซึงน้ อยกว่าปลาตะเพียนอยู่ 39 ตัว พ่อเลี ้ยงปลาตะเพียนกี่ตว ่ ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………111. มานีอานหนังสือวันแรก 46 หน้ าวันที่สองอ่านได้ 17 หน้ ารวมสองวันอ่านได้ กี่หน้ า ่ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………

×