Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energy bits

2,649 views

Published on

Η σειρά “ENERGY-BITS the Series” περιλαμβάνει 24 δεκάλεπτα ντοκιμαντέρ με ιστορίες από 7 χώρες της Ευρώπης που αφορούν στη βιώσιμη χρήση της Ενέργειας. Απευθύνεται σε νέους/ες και αποτελεί μία συμπαραγωγή 13 ευρωπαϊκών φορέων με την υποστήριξη του προγράμματος Intelligent Energy. Στην Ελλάδα η σειρά προβάλλεται από την ΕΤ1 στη ζώνη της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, κάθε Σάββατο στις 12:15μμ., σε επανάληψη κάθε Παρασκευή στις 10:15πμ. και από την ERT world κάθε Σάββατο στις 11:15πμ.

http://www.energy.eu

  • Be the first to like this

Energy bits

  1. 1. “Βιώσιμες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας!”Σε πολλά μέρη του κόσμου η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί ολοένα αυξανόμενηβιομηχανική παραγωγή, απρόβλεπτη ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.Οδηγούμαστε έτσι σε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, η οποία προκαλείκλιματικές αλλαγές και άλλες αρνητικές συνέπειες.Σε όλο τον κόσμο οι κυβερνήσεις μειώνουν σταδιακά την κατανάλωση ενέργειας καιπροωθούν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ευρώπη έχει θεσπίσει τηναναπτυξιακή στρατηγική "Ευρώπη 2020" για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχοι τηςστρατηγικής είναι:  20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου - κάτω από τα επίπεδα του 1990.  20% αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  20% μείωση στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας - σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα.Αν θέλετε να μάθετε τους σχετικούς προβληματισμούς των νέων, ακούστε εδώ τασχόλια από φοιτητές μηχανικούς, που έλαβαν μέρος σε ένα διεθνές καλοκαιρινό σχολείογια την ενεργειακή απόδοση (USE Efficiency-Universities & Students for EnergyEfficiency). Πρόκειται για ένα έργο που έφερε κοντά εκατοντάδες φοιτητέςπανεπιστημίων και καθηγητές, οι οποίοι αντάλλαξαν ιδέες πάνω σε θέματα αποδοτικήςχρήσης της ενέργειας.
  2. 2. Πως μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή; Είναι απλό. Χρειάζεται οκαθένας μας να κάνει από κάτιμικρό. Αυτή είναι η κύρια ιδέα τουENERGY BITS.To ENERGY BITS(http://www.energybits.eu/) είναιένα δια-μεσικό έργο στο Διαδίκτυοκαι στην Τηλεόραση για τηνπροώθηση της βιώσιμης χρήσης τηςενέργειας. Το ENERGY-BITSπεριλαμβάνει μια σειρά 24τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ μικρούμήκους, διαθέσιμα και στο κανάλιτου έργου στο YouTube, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι (serious-game) και έναδιαδραστικό ντοκυμαντέρ (i-doc) στον ιστότοπο του ENERGY BITS με πολλαπλέςδιαδρομές πλοήγησης.Η σειρά “ENERGY-BITS the Series” αποτελείται από 24 δεκάλεπτα ντοκιμαντέρ μειστορίες από 7 χώρες της Ευρώπης που αφορούν στη βιώσιμη χρήση της Ενέργειας.Απευθύνεται σε νέους/ες και αποτελεί μία συμπαραγωγή 13 ευρωπαϊκών φορέων μετην υποστήριξη του προγράμματος Intelligent Energy. Στην Ελλάδα η σειράπροβάλλεται από την ΕΤ1 στη ζώνη της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, κάθε Σάββατοστις 12:15μμ, σε επανάληψη κάθε Παρασκευή στις 10:15πμ και από την ERT worldκάθε Σάββατο στις 11:15πμ από τα μέσα Φεβρουαρίου. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι (serious-game) “Ενέργεια 2020” στηρίζεται στην παιδαγωγική μέθοδο της «επίλυσης προβλήματος» και της ενίσχυσης της λήψης αποφάσεων στην πραγματική ζωή. Ο στόχος των παικτών είναι να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και να επιλέξουν τις καλύτερες ανανεώσιμες πηγέςενέργειας. Ο παίκτης έχει βοήθεια από 3 συμβούλους: τον οικονομικό, τονπεριβαλλοντικό και τον κοινωνικό, αλλά ο ίδιος αποφασίζει να πάρει τις ορθέςαποφάσεις για να βελτιώσει το συλλογικό μας μέλλον! Δείτε την παρουσίαση για τουςτρόπους, με τους οποίους μπορείτε να αξιοποιήσετε το παιχνίδι με τους μαθητές σαςστην τάξη, συλλογικά, ατομικά ή με παιχνίδι ρόλων.
  3. 3. Ακόμα, στο πλαίσιο του έργου θα συγκεντρωθούν βίντεο από ομάδες μαθητών με τουςεκπαιδευτικούς τους, από τα σχολεία όλης της Ευρώπης για το ζήτημα της ενέργειας. Ανέχετε κάποιες ιδέες που θα θέλατε να παρουσιάσετε και να μοιραστείτε για τηδημιουργία ενός ενεργειακά βιώσιμου μέλλοντος, ή κάποια ενδιαφέροντα έργα ήδράσεις που σχετίζονται με την ενέργεια και οι μαθητές σας είναι από 11 έως 18 ετών,στείλτε μας το δικό σας μήνυμα με ένα βίντεο.Σας καλούμε να γυρίσετε ένα σύντομο βίντεο, όχι μεγαλύτερο από 3 λεπτά και να τουποβάλετε στο διαγωνισμό βίντεο προτείνοντας απλά τις σκέψεις σας ή τις ιδέες μιαςομάδας από το σχολείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα του κινητού σαςτηλεφώνου ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή λήψης βίντεο έχετε.Τα τρία καλύτερα βίντεο θα δημοσιευτούν στο δικτυακό τόπο, θα μεταδοθούντηλεοπτικά από τους φορείς του έργου ENERGY BITS και θα βραβευτούν σε ειδικήτελετή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.Ενημερωθείτε σχετικά με τη δημιουργία βίντεο και τους όρους στο δικτυακό τόπο τουδιαγωνισμού http://www.ebitsvideo.com/ και στην παρουσίαση Have your say(http://www.slideshare.net/sofipapadi/have-your-say-15892903) Ανεβάστε το βίντεο έως τις 15 Απριλίου 2013, εδώ: www.energybits.eu/en/your.aspΣοφία Παπαδημητρίου,Υπ. Ψηφιακών και Κοινωνικών Μέσων Δ/νσης Εκπ. Ραδιοτηλεόρασης

×