Els blocs

630 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Els blocs

 1. 1. Curs de formació 2011/2012 3a part: Els blocs Sandra Martín i Sellés
 2. 2. El contingut d’aquest dossier ha estat extret dels materials del curs “Recursos iestratègies TAC per a l’educació secundària” de Ramon Barlam, Laia Benito, MarCamacho, Laia Martín i Robert Muñoz.
 3. 3. ÍndexElsblocs: quèsóni per quèserveixen?......................................................... 1Tipologia de blocs........................................................................................... 5Bloc d’aula...................................................................................................... 8El bloc de l’assignatura................................................................................... 9El bloc de l’alumne/a....................................................................................... 11Criteris per a la creació d’un bloc. Definició d’objectius didàctics................... 14Creació d’un bloc............................................................................................ 18Enriquiment del bloc (I): incorporació dimatge i vídeo................................... 25Enriquiment del bloc (II): el so........................................................................ 32Els blocs i la creació de comunitat.................................................................. 35
 4. 4. Els blocs: quèsóni per quèserveixen?Segons la Viquipèdia, un bloc (informalment també weblog, blog, dip -diaripersonal interactiu- o bitàcola) "és un espai personal descriptura a Internet.Una mena de diari en línia, un lloc web que una persona utilitza per a escriure-hi periòdicament, en el qual tota lescriptura i lestil sutilitza via web. Un blocestà dissenyat perquè, com en un dietari, cada article tingui data de publicació,de tal forma que la persona que lescriu (blocaire) i les que el llegeixen podenseguir un camí de tot el que sha publicat i editat".Tot i que no segueixen una estructura única, els blocs consten de diferentsparts que poden ser confegides i organitzades de diferent manera segons elsobjectius que perseguim. Una de les característiques que fan dels blocs unaeina versàtil i realment completa és la flexibilitat de gestió dels seus elements,que sempre i en qualsevol moment podrem canviar i refer."La importància de dir-se Ernest"En primer lloc, el títol del bloc nanuncia la temàtica: "Bloc duna profe","Quadern de Carol", "Aula dacollida IES La Serreta de Rubí", "Arran de pupitre"… Pot haver-hi també un subtítol aclaridor, una frase, una cita, unes paraules…Cada vegada que inserim nou contingut al bloc estem creant una entrada, partcentral i rellevant dels blocs. Cada entrada conté informació precisa i detalladasobre algun fet o activitat i no solen ser gaire extenses. 1
 5. 5. EstructuraEls continguts de cada entrada es van indexant al bloc de diferent manera.Duna banda, larxiu del bloc emmagatzema les entrades realitzades a partirdels títols. Per aquesta raó, cal ser clars quan es tracti de definir el contingut deles entrades que anem creant.Una altra manera en què la informació es va recollint i organitzant són lesetiquetes o tags, que defineixen el contingut de lentrada a partir de paraulesclaus que posteriorment ens permeten trobar-lo de manera ràpida quanrealitzem cerques.El perfil del creador o creadora del bloc és una altra de les parts, tot i que, comja sha dit prèviament, les parts dels blocs són nombroses i poden ser presentso no en un bloc concret segons els objectius que aquests persegueixin.Habitualment, en cada entrada, el públic lector hi pot escriure els seuscomentaris i l’autor/a els pot tornar resposta, de manera que es permet establirun diàleg. Lús o temàtica de cada bloc és particular, nhi ha de tipus personal,periodístic, empresarial o corporatiu, tecnològic, educatiu, etc. Els autors delsblocs poden organitzar-ne els continguts dacord amb els seus interessos,personalitzar-ne el disseny i permetre laccés i comentaris a la resta dusuaris.Avui dia nombroses aplicacions com Blogger (http://blogger.com), Wordpress omoltes altres permeten que la creació de blocs sigui un procés simple irealment a labast de tothom (vegeu, però, lapartat següent). Les diferentsplantilles existents a la xarxa permeten també incorporar de manera molt fàcilelements multimèdia: un vídeo educatiu, un arxiu sonor o podcast, imatges…per tal denriquir-ne els els continguts. Aquesta possibilitat els converteix en unaeina única i molt rica per poder ser explotada en tot tipus daula, en àmbits 2
 6. 6. destudi diferents i també amb un alumnat divers. En definitiva, els blocs enshan de servir per donar resposta a determinades necessitats educatives i perassolir objectius didàctics específics.Com a eina de gran flexibilitat per a la interacció, els blocs permeten a docents iestudiants altres maneres de produir i de publicar continguts, alhora queestimulen processos de creació col·laborativa i de descentralització de lainformació.Molts blocs no contenen uns objectius daprenentatge definits. És moltimportant, doncs, abans de procedir a la creació dun bloc tenir-ne clares lesparts, saber per què el farem servir i quines estratègies daplicació a laulautilitzarem.Accés a ledició de blocsAl llarg daquest curs veureu diferents exemples de blocs educatius. A lhoradutilitzar-los amb finalitats didàctiques i, sobretot, quan hi penseu deixar dadesdalumnat (noms, fotos, vídeos…), us recomanem que treballeu en espaissegurs, entenent com a tals aquells que tenen servidors i seu de lactivitat alEstat espanyol i, en especial, els serveis que avala el mateix Departament. Ésel cas, dels serveis web XTECblocs o Escoles en Xarxa.Entenem que, seguint la línia de mantenir actualitzats els coneixements en TICdel professorat, és bo en aquest moment de fer conèixer a aquest col·lectiuprofessional aquestes eines tan populars i tan conegudes per lalumnat de lesnostres aules, amb el doble objectiu de no accentuar lescletxa digitalgeneracional i de començar a pensar el suc didàctic que sen pot treure.Justament, part daquestsucconsisteix com a agents educadorsquesom a fer veure a lalumnat la necessitat de respectar una sèrie de pautes de conducta per garantir el respecte mutu i la preservació de drets inalienables, entre els quals els drets al control sobre les pròpies dades personals, a lhonor, la intimitat i la pròpia imatge (drets considerats fonamentals als sistemes jurídics europeus, entre els quals lespanyol) i els drets relacionats amb la propietat intel·lectual; 3
 7. 7. a respectar nosaltres mateixos les normes establertes pels esmentats ordenaments jurídics en la nostra pràctica educativa quotidiana.Aquestes consideracions són especialment rellevants a lhora daplicar-les adeteminats serveis en línia (gmail i derivats, YouTube, blogger…) i a lespossibles pràctiques didàctiques que sen derivin. En concret: els aplicatius en línia que sacaben desmentar estan sota legislació nord-americana, una legislació altament permissiva i diferent de leuropea pel que fa a la protecció de dades personals, raó per la qual, en signar un contracte en línia per obtenir un compte dalgun servei (p.e. Gmail), esteu acceptant, entre daltres actuacions, que un cercador rastregi tots els continguts del vostre correu per tal de col·locar-hi publicitat relativa o bé la lliure difusió dimatges de persones menors per a la qual amb tota probabilitat no val el permís que qui nexerceix la tutoria legal ha atorgat al centre educatiu (aquestes autoritzacions, dacord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, són per a usos ben delimitats i amb finalitats ben concretes); cal que utilitzeu materials de creació pròpia i nindiqueu lautoria i una adreça electrònica de contacte efectiva. Si no són vostres i els publiqueu en línia, heu dassegurar-vos que els materials que utilitzeu han estat publicats amb una llicència que autoritza lús que en voleu fer, p.e. una CreativeCommons que permeti fer ús de lobra en les condicions en què ho esteu fent; de tenir els corresponents permisos per part de la persona física o jurídica que és propietària legal dels drets dautoria (morals i/o patrimonials) per poder-ne fer difusió, reproducció, comunicació pública, distribució i, per descomptat, còpia o obra derivativa; en aquest sentit, heu de recordar que lanomenat dret de cita en contextos educatius sha dinterpretar restrictivament complint-se ambdues condicions: que sigui una cita, és a dir, un fragment (una fotografia, p.e., no és un fragment, és una obra completa) i que sempri en un context didàctic que en justifiqui la reproducció.Daquest advertiment es deriva el fet que el Departament dEducació nogaranteix que cap daquests aplicatius sajusti al marc legal espanyol, enespecial pel que fa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i ho volfer constar aquí perquè el professorat en tingui constància i, fent ús de ladiscreció que se li suposa, actuï en conseqüència.Els blocs de la XTEC ja són aquí: serviu-vos-en!A partir del curs 2007-2008, la XTEC facilita laccés al professorat a un serveide blocs http://blocs.xtec.cat/. Per disposar dun bloc només us caldràlidentificador i la contrasenya dusuari/ària de la XTEC (els mateixos del correuelectrònic). El bloc se us generarà de forma automàtica. Els blocs de la XTECsón una adaptació del conegut sistema de gestió de continguts (CMS) de codiobert per a la publicació de blocs a Internet, WordPress, caracteritzat per unaàgil i eficient administració. 4
 8. 8. Podeu utilitzar el bloc (o blocs) que hàgiu generat amb el vostre identificadorper a qualsevol modalitat de les que se us presentaran en aquests mòduls.Tipologia de blocsExisteix una variada tipologia de blocs educatius o edublocs: bloc delprofessor/a, bloc de l’ alumne/a, bloc daula, bloc col·lectiu, bloc de centre, blocde Departament o Àrea, bloc dassignatura, bloc temàtic, bloc de ficció, bloc desuport a altres activitats dutes a terme mitjançant les TIC…Usos diferents dels blocs contemplen la seva utilització com a eina de comunicació, per exemple, en intercanvis entre centres que participen en projectes comuns; com un simple bloc de notes, com un diari de classe que recull -com en un quadern de bitàcola- evidències dun llarg viatge com un espai descriptura de reflexió i/o creació o bé finalment com una plataforma de difusió de la feina feta.En qualsevol cas, un bloc educatiu sempre és una extensió de laula física enllàde lespai i el temps de classe, una invitació a la resta de la comunitat educativaa gaudir i compartir el treball de les aules.Una altra classificació dels blocs en funció de la persona, grup de treball oentitat responsable és la de: blocs de docents blocs daula blocs de matèria blocs de centresAl llarg daquesta pràctica veurem un ampli ventall de blocs educatius així comalgunes de les seves principals potencialitats i, en posteriors pràctiques, enscentrarem en cadascun en especial.Ús educatiu dels blocs Lús educatiu dels blocs queda molt evidenciat als blocs daula, espai de comunicació real entre professorat i alumnat, des don el professorat pot ferun seguiment determinat del procés daprenentatge -és a dir, es fa servir el bloccom un dossier daprenentatge (portafolio)- i anar avaluant com es realitzaaquest progrés. El fet de poder participar en projectes col·laboratius i de treballen grup sovint desperta la motivació de lalumnat i enriqueix un procésdaprenentatge obert i de construcció conjunta de coneixement.Cal tenir molt present que si es volen treballar determinats aspectes de làrea apartir dun bloc (lexpressió escrita o oral, en el cas de la llengua; la capacitat desíntesi, en el cas de les ciències), cal fer-ho constar tant en la programació 5
 9. 9. didàctica del curs com tenir-ho present en lavaluació.La vessant comunicativa dels blocs queda palesa en lús que sen pot derivarcom a eina de treball comuna dins laula dacollida:Aula dacollida de LlagosteraQualsevol activitat de les aules afegeix valor en ser publicada en un bloc.Lautoexigència de lalumnat sacreix (ha de quedar bé amb el seu públic) i elprofessorat rep els guanys derivats de la motivació i la feina assolida. Vegeu (iescolteu!) el bloc de la ràdio de la CEPSA Oriol Martorell: 6
 10. 10. OM RàdioEls blocs dàrea serveixen com a contenidors de recursos que donaran suporta la matèria, així shi trobaran hipervincles a altres pàgines, guies, documentsde suport, fitxes de treball… que permetran treballar-los de maneracol·laborativa i cooperativa. Poden també servir de suport a un crèdit variable,com aquest taller de lectura de lIES Mar del Frau:Els blocs col·lectius associen diversos blocs i dediquen la seva part méscentral a recollir les aportacions dels membres autors a mesura que aquesteses van generant. Així, aquesta part central es va nodrint dels diferentscontinguts a mesura que aquests es van inserint als blocs. 7
 11. 11. Bloc daulaEntre els usos educatius dels blocs per al professorat és important mencionarles bondats de la seva utilizació per a la distribució de continguts curriculars iformatius, el seu ús com eina de comunicació a laula i també la sevapotencialitat com a instrument facilitador del treball col·laboratiu.Alhora, els blocs poden utilitzar-se com a transmissors dactivitats que haginestat dutes a terme amb èxit a laula, com a elements incentivadors per a laconstrucció de xarxes i propiciadors de laprenentatge col·laboratiu mitjançantestratègies de treball en equip.http://apiedeaula.blogspot.com/2007/07/y-fin.htmlEls blocs permeten una immediata publicació de material didàctic que pot serduta a terme mitjançant una diversa tipologia de formats multimèdia: hipertext,imatge fixa o en moviment, continguts sonors. Lexplotació daquest materialadquireix especial significat didàctic en activitats com utilitzar un vídeo o unaimatge com a font de debat, crear una història col·lectiva a partir dunesparaules, dur a terme una bitàcola daula. 8
 12. 12. Lús educatiu dels blocs és aplicable a tots els nivells i totes les matèries.Cal esmentar també lús del bloc com a espai danimació a la lectura, com aplataforma de difusió dactivitats que es duen a terme a laula, com a espai decomunicació fluid entre estudiant/a i professor/a, estudiants i professors i tambécom a canal de comunicació entre pares/mares i professor/a, sobretot en el casde tutories.Els blocs també serveixen per exposar allò amb què es treballa, com ainstrument de comunicació amb famílies i també com a col·lectors denllaços iadreces dinterès. Aquest és un bon punt per iniciar el treball amb blocs ambalumnat de secundària: fer-los fer una llista denllaços dinterès per constituir unblogroll. Ens podem valer duna altra eina web 2.0: un servei de marcadorssocials (del.icio.us, netvibes…) per compilar-los, etiquetar-los, compartir-los icomentar-los a laula amb lajuda del canó de projecció. Però després vindrà latasca més interessant: fer fer una breu ressenya sobre linterès de lenllaç. Comqui no vol la cosa estem esmolant el seu esperit crític, ensinistrant-los en laredacció de síntesis i construint una part del nostre bloc daula. Fa?El bloc de lassignaturaEls blocs de lassignatura o de làrea serveixen per fer conèixer continguts delassignatura i treballar-los de manera col·laborativa i cooperativa. Cal tenir moltpresent que si es volen treballar determinats aspectes de làrea a partir dunbloc, lexpressió escrita o oral - en el cas de la llengua, la capacitat de síntesi,en el cas de les ciències- cal fer-ho constar tant en la programació didàctica delcurs com tenir-ho present en l avaluació. 9
 13. 13. http://blog.educastur.es/luciaag/practicas/http://auladehistoria.blogspot.com/Un bon exemple daprofitament daquesta modalitat de bloc és servir-sen per alelaboració del projecte de recerca de 4t dESO o dels treballs de síntesi de laresta de cursos.Els avantatges en aquests contextos són ben evidents: alumne/a i professorat tutor estan en contacte permanent al llarg de lelaboració dels treballs encomants; ambdós disposen de leina de comentaris per anar redreçant línia i continguts de la proposta inicial; 10
 14. 14. la definició de lestructura és requisit sine qua non per al funcionament del bloc; quan es presenti el treball oralment ja no caldrà preparar prsentacions addicionals; no caldrà buscar empresa editorial si, finalment, es vol optar per deixar- lo a Internet!Us mostrem un magnífic treball de recerca de la collita 2007-2008: El model dedona del franquisme de la Clara Tur Muñoz i la Maria Pomés Lorencés,alumnes de l’IES Francisco de Goya de Barcelona.El bloc de lalumne/aPel que fa lalumnat, lús educatiu dels blocs fomenta la pràctica de lescripturareflexiva: lalumnat és estimulat a reflexionar abans descriure. La possibilitatde fer públiques les seves contribucions mitjançant el bloc fa créixer, també, laseva motivació.Així mateix, els blocs ofereixen importants possibilitats de seguiment del procésdaprenentatge de lalumnat. El professorat pot recollir evidència del progrés delalumnat i comptar amb elements per a lavaluació, ja sigui individual, entreiguals o grupal, és dir, pot fer servir el bloc com un dossier daprenentatgedigital (portafolio. 11
 15. 15. http://2dmanjon.blogia.com/Els blocs són eines potents que permeten sistematitzar el treball de lalumne/a.El professorat ha dintentar aconseguir la seva fidelització a lhora dincloureentrades de manera periòdica al bloc, a estar atent a les aportacions delscompanys i companyes, a interactuar i generar intercanvi didees… En aquestsentit, és interessant la idea de proposar, en blocs col·lectius o de grup, unafreqüència determinada de contribucions (cada setmana, cada tres dies…),establir paràmetres bàsics de redacció i distribució de tasques que incloguinque lalumnat pugui crear contingut de qualitat, proposar títols originals, inseririmatges suggerents que suscitin controvèrsia i diàleg, etc…)Es pot fer participar lalumnat de diferents maneres.A linici es recomana crear un bloc daula on lalumnat pugui introduir-hientrades sota un "usuari-classe" i que signin el comentari amb el seu nom depila o un pseudònim reconegut pel professorat responsable de lactivitat.Posteriorment, el/la professor/a pot convidar lalumnat de manera que tambépugui introduir les seves pròpies entrades. En aquest cas és recomanable quecada vegada que es creï una entrada, lalumne/a insereixi el seu nom com unaetiqueta.La utilització de les tags o etiquetes és fonamental als blocs i altres eines de laweb 2.0 ja que permeten indexar molta informació i trobar-la posteriorment demanera molt ràpida.En el moment davaluar, només caldrà que el professorat faci una cerca ambcada cognom perquè li apareguin totes les intervencions realitzades al bloc perpart daquell/a alumne/a determinat. 12
 16. 16. Finalment, també es pot demanar a cada alumne/a que creï un bloc individual.En aquest cas, el professor/a rebrà retroacció de cada entrada que lalumne/aintrodueixi mitjançant lRSS o sindicació de continguts.Una activitat que agrada molt a lalumnat és la cerca dimatges que podenacompanyar la seva entrada. Cal remetrel a fonts lliures o que permeten ladifusió en contextos didàctics, com ara el fons de flickr amb llicènciescreativecommons o el projecte ViquipèdiaCommons.Per acabar aquesta pràctica, us recomanem un cop dull al bloc de lIESCristòfol Ferrer de Premià de Mar: Llegir molt i escriure bé 13
 17. 17. Criteris per a la creació d’un bloc. Definiciód’objectius didàctics.Abans de començar a veure com podem construir el nostre propi bloc, cal tenirpresent les consideracions següents (Domènech, 2007): 1. Escollir el tipus de bloc que volem crear: personal, col·lectiu, daula, dàrea o assignatura… 2. Definir-ne els objectius didàctics de manera clara i ordenada. Què pretenem aconseguir amb el nostre bloc? Podem crear un espai de comunicació amb el nostre alumnat, o bé establir un espai que doni suport a la nostra matèria, o bé fer-lo servir com un contenidor de la feina feta, o bé emprar-lo com una eina compartida entre diferents centres que treballen en un projecte col.laboratiu… És important no perdre mai de vista que els blocs bàsicament són eines de col-laboració. 3. Establir els criteris de participació: les eines de creació de blocs són obertes i versàtils i permeten al creador/a editar un bloc totalment a mida. En aquest sentit, és important tenir en compte, dacord amb els objectius del bloc, com volem que sigui el tipus de participació en aquest. Pel que fa a laccés, els blocs poden ser oberts, semioberts, tancats… Permeten incloure comentaris per afavorir la participació i la interacció, i, des de ladministració del bloc, es poden establir també criteris sobre com han de ser fets, és dir, els comentaris poden ser anònims o cal que els usuaris del bloc shi registrin per a poder fer-ho … 14
 18. 18. 4. Experimentar diferents estratègies dús, és a dir, abans de procedir a la seva utilització duna manera global, és interessant provar la versatilitat de leina, i anar canviant dactivitats. A linici és convenient començar amb activitats puntuals, temporitzades i molt ben preparades. Poc a poc, anirem incorporant leina de manera més gradual. Així, es pot fer servir un bloc de matèria per a introduir un tema nou i així canviar dinàmiques tradicionals de classe o bé dedicar cada trimestre a un ús diferent del bloc. 5. És important que lalumnat conegui què és un bloc i per què serveix, una opció és la de fer-los-en crear un de propi, daquesta manera poden experimentar amb el seu ús i veuren les potencialitats. Després, una vegada ja han creat el seu bloc, es pot crear un bloc col·lectiu, que sanirà enriquint amb les contribucions que es vagin fent en els blocs individuals. 6. A linici és interessant establir un petit protocol i unes mínimes normes dús pel que fa a la participació en el bloc per part de lalumnat: redacció de missatges, tipus de llenguatge a emprar, freqüència dintroducció dentrades… Convé establir una certa rutina i que aquesta es vagi mantenint al llarg del temps.Cal recordar que els blocs -a banda de ser un instrument de comunicació-esdevenen molt útils per potenciar i fomentar la lectura i escriptura, però tambéper desenvolupar habilitats com la cerca i el processament de la informació, larealització dactivitats sintetitzadores i per compartir coneixement. Els blocsreforcen lautoestima de lalumnat, en el sentit que aquest esdevé creador ieditor de missatges propis, que envia i comparteix amb la resta. La publicacióimmediata proporciona també una sensació dhaver assolit objectius. Els blocsfan possible que laula surti del seu reducte físic i que esdevingui quelcom més,on poder accedir des de qualsevol lloc, fet altament atractiu per a les famíliesque poden observar la feina escolar dels seus membres júnior. Finalment, lautilització del bloc com a dossier daprenentatge digital, o sigui, com a recull delevidència del procés daprenentatge, fa que aquesta eina esdevingui realmentútil també en els processos davaluació.Per poder dur a terme una integració satisfactòria dels blocs a laula, cal que elprofessorat estigui ben format en lús didàctic i pedagògic de leina.Ara bé, només trobarem el veritable sentit educatiu del bloc quan ens hi posemdes de la pràctica…Organització i planificacióSigui quin sigui el tipus de bloc que escollim, un bloc educatiu és, com hem vist,un espai en línia per a una actuació pedagògica. Per tant, caltenirclarperquèlhemoberticom hi treballarem.Lús més habitual consisteix a construir un portal per comunicar informaciósobre les classes i per arxivar-hi materials de curs. Però aquestes tasques nosón pròpiament blocaires ni tampoc les més interessants des duna òpticaconstructivista. Consisteixen simplement a fer posting, a publicar informació 15
 19. 19. perquè sigui accessible en línia. Si voleu, és un primer pas que caldria situar enuna pedagogia instructiva.Però, sens dubte, cal anar més enllà i explorar les possibilitats que eldinamisme intrínsec dels blocs ens ofereixen: Promoure el pensament crític i analític Esdevenir un motor de pensament creatiu, intuïtiu i associatiu Garantir laccés a informació de qualitat Combinar el bo i millor de dos àmbits: la reflexió individual i la interacció socialPassant a aplicacions concretes i dacord amb el que sha vist al mòdul 1 delcurs, el primer que cal considerar és en quin punt del currículum o de lacciótutorial és convenient de comptar amb un bloc. Com a eina de construcciósocial de coneixement, un bloc educatiu ha de comptar amb la complicitat de la comunitat educativa, en activa (lalumnat) i en passiva (famílies) i generar usos responsables.Així doncs, és essencial definir-ne els objectius didàctics que es pretén dassolir; implicar lalumnat en el procés de construcció del bloc donant-li les pautes necessàries per treballar-hi; comunicar a les famílies lexistència del bloc i obtenir-ne les autoritzacions oportunes (drets dimatge, drets dautoria.Un bloc educatiu és un instrument al servei de laprenentatge.Definició dobjectius didàcticsEn general, els blocs són instruments idonis per a pràctiques de lectura iescriptura. Al món de leducació, com hem vist, es poden utilitzar en totes lesàrees del currículum per: col·laborar amb persones expertes en diverses matèries, p.e. per comentar un llibre de lectura amb lautor/a; arxivar-hi materials relatius al procés densenyament i aprenentatge; per compartir resultats dexperiments entre alumnat de diferents centres; publicar-hi treballs de lalumnat i comentar-los tant en horitzontal (entre el mateix alumnat) com amb el professorat.Per tant, en fer la planificació dun curs, hem de pensar en quin moment del desenvolupament del currículum farem pràctiques emprant el bloc; definir quina utilitat li donarem; 16
 20. 20. considerar el grau de participació i les característiques que li volem atorgar, p.e. a qui donarem accés al bloc; preveure un procediment dintroducció de lalumnat a la construcció del bloc amb la periodització de les activitats corresponents; p.e. inscripció dusuaris i usuàries, elaboració denllaços dinterès, repartiment de tasques… preveure un temps de pràctica en la dinàmica que es vol per al bloc, p.e. ensenyar a lalumnat com navegar-hi, com editar-hi, com sindicar-hi els continguts; elaborar una carta dusos consensuada per alumnes i famílies (vegeu secció següent); elaborar els criteris davaluació per a les activitats del bloc.Com veurem, és una bona pràctica (i transparent!) fer constar aquests objectiusi recursos procedimentals a lapartat de presentació del bloc. VegeuQui som albloc Llegir molt iescriurebé.Exemplesdobjectiusconcretsdels blocs: publicar informació dinterès sobre la marxa del curs: calendaris, esdeveniments, deures i altres informacions pertinents; publicar tasques a realitzar; suggerir idees (prompts) per fomentar lescriptura, p.e. a partir de cites; facilitar exemples sobre activitats desenvolupades a laula, vocabulari o jocs; proveir lectures o material audiovisual perquè lalumnat les consulti i hi reaccioni; col·leccionar i organitzar recursos dInternet per al curs, elaborant llistes denllaços a indrets escaients i fiables on se nindiqui la rellevància; publicar-hi imatges i comentaris de les activitats de classe; convidar els estudiants a afegir-hi comentaris i entrades (és convenient fer-ho en aquest ordre) per donar-los veu; publicar-hi exemples de bones pràctiques realitzades al llarg del curs pel mateix alumnat; mostrar-hi tasques creatives de lalumnat; crear una dinàmica de lloc densenyament i aprenentatge, publicant-hi no només informació referida a lorganització del curs, sinó activitats, discussió de tòpics, enllaços i lectures, és a dir, la suma dels objectius anteriors; crear un flux de treball al voltant de temes, p.e. la lectura dun llibre, la realització dun experiment, el comentari duna notícia, lanàlisi duna gràfica… crear clubs de lectura; fomentar estratègies de comentari per desenvolupar el llenguatge argumentatiu; enllaçar la vostra aula amb altres aules, al mateix centre (p.e. emprant estratègies de padrinatge per a aules dacollida) o amb daltres centres. 17
 21. 21. Creació dun blocActualment, existeixen nombrosos llocs a Internet des don es poden crearblocs. Cal tenir present que per a la creació i gestió de blocs es treballa semprea partir de plantilles.Com ja hem dit al mòdul anterior, el Departament d’Educació ha posat enmarxa un servei de blocs basat en el WordPress, que estalviarà a centres ipersones usuàries de la XTEC el procés dinstal·lació individual de laplicació.Hi podeu accedir des de ladreça http://blocs.xtec.cat/.Blocs amb XTECBlocsAra ve la part més fàcil: editar i publicar el vostre bloc, el bloc del vostre centre,el de la vostra aula, el de la vostra matèria, el de la festa del mes… Usproposem que comenceu per fer-vos un bloc de prova per degustar-ne lespossibilitats i fer-hi els primers assajos. Després, quan ja el tingueu a la vostramida, el podeu exportar fàcilment des del mateix tauler dadministració. 1. Connecteu-vos a Internet, activeu el vostre navegador i aneu a lespai de provesdXTECBlocs: http://hipolit.xtec.cat/blocs/ 2. Feu clic a lopció Crea el teu bloc. 18
 22. 22. 3. A la pantalla que se us ha obert, introduïu les vostres dades dusuari/ària de la XTEC a les caselles corresponents. Tot seguit feu clic a Següent:4. A la nova pantalla, haureu de donar un nom al vostre bloc. Ja coneixeu La importància de dir-se Ernest…, per tant, és molt important que us lhàgiu rumiat bé abans per garantir limpacte que cerqueu i atreure el públic en qui estigueu pensant. A la casella Nom del bloc lheu descriure tot junt, però no cal que sigui sencer. A la de Títol del bloc, sí que lheu descriure tal i com vulgueu que es mostri a la capçalera, quant 19
 23. 23. a escriptura.5. Finalment, no oblideu de fer clic a la pastilla Crea el bloc.6. La pantalla següent us lliura les dades per accedir al vostre bloc. Copieu ladreça (qualsevol de les dues: la primera us dóna accés a la portada del bloc; la segona, a ladministració) i enganxeu-la a la barra dadreces del navegador. 20
 24. 24. I després… ja teniu el vostre bloc a punt destrena. Us recomanem que comenceu per enganxar la primera adreça ja que és la que us dóna accés a veure laspecte general que, per defecte, presenta el vostre bloc, aspecte que, de ben segur, us plaurà de personalitzar i fer al vostre gust i a la vostra mida. Així, doncs, continuarem lexplicació partint daquest supòsit.Com personalitzar el vostre bloc Accediu al vostre bloc amb la primera adreça. En podreu veure laspecte general i observareu que hi ha un missatge per defecte. Us entra el neguit dapropiar-vos lespai i dir-hi la vostra? Doncs, feu clic a Edita i a la següent pantalla ja podreu introduir el vostre text. Per fer-ho, només caldrà que feu clic a Administració (o Inici de sessió), escolliu la pestanya Gestiona i feu clic a lopció Edita corresponent a larticle Hola 21
 25. 25. món! A continuació, entrareu al quadre dedició.Si, entretant us heu desconnectat, potser haureu de tornar-vos a identificar.Tan bon punt us hàgiu identificat, apareix el nom del(s) vostre(s) bloc(s) a lacolumna de la dreta de la interfície. Per accedir a un bloc en concret, heu de ferclic al damunt del títol. 22
 26. 26. Ja a dins del vostre bloc, accediu al panell dadministració fent clic al menú dela dreta on hi ha escrit Administració. Apareixerà una interfície com aquesta:Fixeu-vos en el menú principal. És intuïtiu, oi? Doncs, a més, funciona deprimera. Tauler: espai de recepció. Conté informació sobre WordPress i un resum de les activitats més recents al bloc. Escriu: espai de publicació dentrades o pàgines al bloc. Gestiona: espai on podeu fer un seguiment de les pàgines i entrades que heu publicat, amb la possibilitat de poder-les editar o esborrar. També podeu afegir-hi i editar-hi les categories del bloc. Comentaris: des daquest espai podeu moderar les intervencions alienes que es facin al vostre bloc. Llista de blocs: edició i gestió dels enllaços del bloc. Presentació: edició de laspecte visual del bloc. Connectors: aplicacions que aporten funcionalitats noves al bloc, però que cal instal·lar separadament. 23
 27. 27. Usuaris: espai des don es gestionen les propietats generals del compte dadministrador/a i també la incorporació dusuaris nous al bloc amb permisos de publicació. Opcions: aquesta pestanya permet canviar els paràmetres del bloc.Aneu, doncs, experimentant les prestacions de cadascuna de les opcions.Quan cliqueu al damunt de cadascuna veureu que, a sota, sobre un submenúque dóna accés a les prestacions concretes de cada opció. És senzill, oi?Blocs amb BloggerCom ja hem dit, és convenient que els blocs educatius shostatgin en servidorssota jurisdicció espanyola. Tingueu sempre present que no és una bona opcióper publicar-hi fotos dalumnat i qualsevol tipus dinformació que vulgueuque estigui protegida per la legislació espanyola i europea en matèria deprotecció de dades personals (un dret fonamental) i protecció de lapropietat intel·lectual.De manera que si ja teníeu un bloc amb finalitats educatives obert enaplicacions com ara blogger, us recomanem que feu la importació daquest bloca XTECBlocs. Per fer-fo, un cop hàgiu obert el vostre bloc a XTECBlocs, 24
 28. 28. haureu de seguir el camí que us indica el quadre següent:Enriquiment del bloc (I):incorporació dimatge i vídeoFlickr (http://flickr.com) i Picasa (http://picasa.google.es) són dos dels principalsespais web que permeten allotjar imatges a la xarxa, però també permetenmoltes altres possibilitats: crear àlbums, compartir les nostres imatges ofotografies amb altres usuaris, col·locar-les en un mapa, descriure-les iexplotar-les de moltes maneres.Les imatges als blocsEl procediment per inserir imatges en un bloc és relativament fàcil. Ens caldràsempre localitzar la icona: 25
 29. 29. i pujar la imatge des del vostre disc dur o bé enllaçar-la directament des de laseva ubicació a la Xarxa mitjançant lURL o adreça web.Podeu enllaçar una imatge existent a la Xarxa fent-hi clic a sobre amb el botódret i seleccionant "Copia la ubicació de la imatge". Una vegada dins leditordentrades del vostre bloc, només cal que lhi enganxeu i directament esmostrarà la imatge.Podeu utilitzar imatges per il·lustrar el contingut de lentrada que inseriu: laimatge duna escriptora, la foto dun lloc recomanat per anar de vacances, unpaisatge suggeridor… 26
 30. 30. Us recomanem vivament que les imatges que introduïu siguin vostres o dunafont lliure.Per tal de despertar linterès dels vostres estudiants podem demanar-los - en elcas que disposin dun bloc propi o col·lectiu- originalitat en la cerca i selecció defotos. Duna banda, desperteu la seva motivació, i daltra aconseguiu queintentin fer un pas enllà pel que fa a la relació de la imatge -o forma- amb elcontingut.Per tal deducar el vostre alumnat en el respecte a la propietat intel·lectual deterceres persones i fomentar la seva pròpia creativitat, posareu com a condicióque totes les imatges que sinsereixin als blocs siguin de collita pròpia. És unabona manera, a més, de treure partit a les dotacions dequipamentsaudiovisuals dels centres.Es poden generar nombroses activitats dexplotació didàctica a partir dimatges,ens poden servir per introduir nous continguts o per treballar conceptes. A més,podem generar activitats com: endevinalles creació dhistòries col·lectives debats descobrir el personatge amagat, la ciutat desconeguda …Entre les destreses i estratègies que treballareu amb aquest tipus dactivitats,cal destacar lexpressió escrita, la recollida i síntesi dinformació, la redaccióacurada, lortotipografia, la descripció, la creació literària i de ficció…Flickr o Picasa són dos dels bancs dimatges més grans existents actualment ala Xarxa, tot i que no només poden ser utilitzats com mers contenidors, sinóque també podeu fer ús de la seva potencialitat com eina dedició i de creaciódactivitats. Incorporen sistemes detiquetatge de la informació així com lapossibilitat dinserir comentaris dins cada foto. A més també permeten crearcomunitats dinteressos dins la mateixa aplicació. 27
 31. 31. Ús educatiu dels vídeosActualment existeixen nombrosos contenidors de vídeos que ens poden servirde gran ajuda a lhora dintroduir nous continguts, per exemplificar conceptes iprocessos o bé simplement per divulgar pràctiques reeixides que shan dut aterme a laula si voleu fer-ne difusió (presentacions orals, obres de teatre,festivals escolars, jornades, diades, projectes d intercanvi…). En aquest darrercas, cal tenir lautorització escrita de les famílies per difondre les imatges on espot veure el/la seu/seva fill/a de forma clarament identificable amb expressióexplícita de lús que sen farà (on es publicarà, amb quina finalitat, en quinescondicions…)Els blocs o videoblocs són blocs constituïts només per vídeos que tenen com aobjectiu la seva explotació didàctica. Pel que fa referència a vídeos decontingut educatiu Teachertube (http://www.teachertube.com) conté vídeoseducatius elaborats per professorat i estudiants que ja estan preparats per aser usats a laula. GoogleVideos també és un altre important contenidor dematerial al qual podem recórrer.Per poder inserir un vídeo de Youtube, Teachertube o GoogleVideos, noméscal que copiem el codi i linserim com una nova entrada del nostre bloc, totrecordant de tenir "edició dhtml" activat, al cas de Blogger o bé tenir instal·lat elconnector per a vídeos al cas XTECBlocs - WordPress.Inserció de vídeo i àudio al vostre blocEn principi, heu de comptar amb un subministrament extern a través dun serveiweb 2.0, com ara YouTube. He de tenir allà el vostre vídeo o el vostre àudio i,si no són vostres, els corresponents permisos per poder-los emprar en el vostrebloc (vull dir que, en principi, no hi podeu posar un clip den Bruce Springsteenperquè és el vostre cantant preferit!). 28
 32. 32. Si us hi fixeu, a YouTube, p.e., a la banda dreta de la pantalla hi apareixendues franges de codi: 1. el superior és lURL don està penjat el vostre vídeo o el vídeo que voleu mirar o inserir al vostre bloc; 2. linferior és el codi que us permetrà incrustar el vostre vídeo al vostre bloc (fer el quecol·loquialment sanomena un embbeded).Per incrustar un vídeo del YouTube al vostre bloc, heu de copiar-vos tot el codique es troba a la franja inferior (el que teniu ombrejat a la imatge següent):Un cop us lheu copiat (botó dret del ratolí > Copia), aneu al taulerdadministració del vostre bloc i seleccioneu lentrada on vulgueu incrustar elvídeo. Seleccioneu lopció Editar. Quan tingueu el quadre dedició obert, feu clica la pestanya Codi que trobareu a la part superior tal com indica la imatge 29
 33. 33. següent:(Teòricament, també hauríeu de poder inserir el vídeo a través de la icona V iafegint lURL al formulari següent, però per si us falla aquesta opciócontinuarem explicant lopció a través dinserció de línies de codi) Rere laclàusula <code> enganxeu-hi el fragment de codi que heu copiat del YouTube.En havent acabat, no us oblideu de fer clic a la pastilla Desa. Si tot ha anat bé,ja heu de tenir el vídeo encastat al vostre bloc. Una altra bona opció consisteix a enllaçar vídeos des del vostre bloc al portal edu3.cat.edu3.cat és un portal que mira de connectar la ràdio i la televisió amb laula. Ésuna iniciativa conjunta del Departament dEducació de la Generalitat de 30
 34. 34. Catalunya i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Ofereixaccés a nombrós material audiovisual tant del Departament com de laCorporació. També hi ha enllaços a daltres adreces dinterès: altres recursosaudiovisuals en línia, programació del dia de ràdio i televisió dinterèseducatiu…Mitjançant un cercador, el públic en general pot accedir al tipus de material queli interessi. Si es clica a lopció Cerca avançada, laplicatiu permet filtrar elsresultats segons nivells educatius o segons àmbits de coneixement. Elsresultats apareixen en una llista sota del dispositiu de recerca. El portal ofereixla reproducció en línia i en temps real. Cal tenir instal·lat el connector deRealPlayer per poder gaudir daquest servei.La llista de blocsConstruir una llista denllaços dinterès (per defecte, laplicació lanomena llistade blocs) és una opció que se us ofereix des de ladministració del bloc. Com jahem dit en ocasions anteriors aquesta estratègia permet iniciar lalumnat en lúscrític de la informació i, alhora, practicar lescriptura sintètica tot responent apreguntes del tipus: Què maporta aquesta pàgina web als meus estudissobre…, A qui la recomaria?…Per accedir a lopció Llista de blocs del vostre bloc, heu de: 1. Anar a http://hipolit.xtec.cat/blocs/ i fer clic a Entra a la banda superior dreta de la pantalla. 2. Connectar-vos amb les vostres dades didentificació de la XTEC. 3. Fer clic al nom del vostre bloc 4. Entrar a Administració o Inici de sessió 31
 35. 35. 5. Seguir aquesta via: 6. Feu clic a lenllaç afegir enllaços 7. Empleneu el formulari. Us recomanem que utilitzeu lopció dobrir pestanyes del vostre navegador (Ctrl + T) per tal de tenir oberta en una pestanya veïna la pàgina a què vulgueu remetre sense risc dequivocar- vos en copiar ladreça. 8. No passeu per alt lopció categories que trobareu a la dreta de la interfície. Us serà molt útil quan comenceu a tenir una important relació denllaços!Enriquiment del bloc (II): el soLes possibilitats educatives dels blocs es veuen incrementades quan hiincorporem altres elements per enriquir-los. Ja hem vist com inserir arxius devídeo i imatges als nostres blocs. Vegem ara com el so, element importantíssimen qualsevol procés daprenentatge, pot ser integrat dins del nostre bloc i quinautilitat didàctica en podem treure.El podcàsting, dacord amb el Termcat (http://www.termcat.cat/), és una tècnicaper a crear i difondre arxius radiofònics, de so i de vídeo per Internet quepermet que lusuari, per mitjà duna subscripció, pugui descarregar els arxius alseu ordinador de manera automàtica i escoltar-los o veurels quan vulgui, jasigui des de lordinador mateix o bé, especialment, des dun reproductor portàtil.El mot està format a partir del terme "pod" (càpsula) i "broadcasting" (difusió).En definitiva, lactivitat consisteix en una emissió formada per un conjunt defitxers de so normalment integrada en una entrada dun bloc i que es difon persubscripció amb un RSS, un mitjà que permet la redifusió de continguts i larecepció de continguts diversos en un únic lector.Lús educatiu del so adquireix més importància a partir de lemergència delpodcàsting i la seva capacitat de propagació a la Xarxa. Precisament, lenormepopularitat que els reproductors tenen entre lalumnat actual en potencienencara més lús educatiu que podem extreuren. Podem incloure podcasts(fitxers de ràdio, de so o de vídeo destinats a la difusió per podcàsting) alnostre bloc per informar (de novetats a laula, de fets actuals, dinformacionsrelacionades amb làrea de treball …), per divulgar continguts curriculars (és adir, el professorat o alumnat poden crear arxius sonors de determinats temes,unitats; poden presentar projectes, es pot introduir nou vocabulari o nous 32
 36. 36. conceptes a partir de podcasts ja existents, es poden revisar continguts…)Laprenentatge esdevé més significatiu i motivador, l alumnat es converteix encreador directe de contingut didàctic duna manera diferent i desconeguda,malgrat la familiaritat que tenen amb el mitjà.Lús dels podcasts com a eina de comunicació és, sens dubte, un dels mésapreciats atesa la singularitat de leina. El potencial comunicatiu del podcast estradueix en activitats com la realització de presentacions personals o deprojectes, permet treballar destreses com la comprensió auditiva o potenciar laproducció tant oral com escrita. La riquesa de les activitats que es podengenerar a partir de lexplotació del so en laprenentatge de les llengüesestrangeres nés només un exemple.Dentre les múltiples activitats didàctiques amb podcast des dels blocs, convédestacar potser les narracions col·lectives, els debats per investigar i exposartemes en grup o individualment, la creació o subscripció a determinatsprogrames de ràdio, la creació dun diari en línia però enregistrat cada dia perun/a alumne/a diferent…Com fem un podcast?A lactualitat existeixen a la Xarxa nombrosos contenidors de podcasts(http://itunes.com, http://odeo.com … on ja es poden trobar emissions dequalitat elaborats per altres professors o estudiants.Però parlar de podcàsting és també parlar de ledició de so. Per a la creaciódun podcast, en primer lloc, cal elaborar un guió i decidir sobre el contingut i elprocediment que farem servir per explotar-lo satisfactòriament. Posteriorment,sha de crear larxiu sonor (que desenvoluparem mitjançant un programadedició de so com lAudacity (http://audacity.sourceforge.net) que ens permetràjugar amb moltes possibilitats (inserir efectes especials, col·locar música defons …).Si volem crear l arxiu de so directament en xarxa, també disposem de moltsespais on és molt fàcil realitzar enregistraments de veu. Només ens caldrà unmicròfon. 33
 37. 37. Per elaborar i distribuir un podcastUna vegada tinguem ja el nostre registre sonor, lhem de desar en un servidorde podcasts, com els que hem anunciat abans. Allà, el compartirem i elposarem a disposició daltres usuaris. Aquests contenidors ens generen un codihtml per al nostre podcast que fàcilment podem inserir dins el nostre bloc idisposar-ne de manera ràpida i molt eficaç. En aquest cas, ens dirà: "Post tomyblog"Com a exemple de bones pràctiques educatives amb podcasts, us presentemla feina feta des de la Institució Montserrat, de Barcelona. Aquest centredisposa de diferents canals de podcasts als quals qualsevol usuari/ària de laXarxa es pot subscriure i anar actualitzant-ne els continguts: vídeos, apunts,ràdio, un programa propi de ficció…).http://web.mac.com/akmenico1/iWeb/IMPODCAST/PORTADA.htmlPodcast de lIES Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita ahttp://mitjansalfacs.blogspot.com.Experiències a lAula dAcollida de lIES Pius Font i Quer. 34
 38. 38. http://acollida-pius.blogspot.com/.Per poder disposar darxius dàudio a XTECBlocs - WordPress cal que ensdescarreguem el connector Audio Player, aquesta aplicació ens facilita inserirun reproductor mp3 i permet la reproducció dàudio.Els blocs i la creació de comunitatEls blocs ens permeten escriure a Internet sense necessitat de posseirconeixement tècnic específic, encara que una de les principals característiquesdels blocs és la possibilitat de generar comunitat a partir de la sindicació decontinguts.La web 2.0, segona generació de la web basada en comunitats quecomparteixen interessos i en serveis que faciliten la col·laboració, com ara elsespais web de treball en xarxa, els wikis i les folksonomies, aporta nombroseseines que tenen la possibilitat de sindicar continguts, és a dir, la possibilitat derebre mitjançant subscripció (en un compte de correu electrònic o en un lectorde RSS) cada actualització que es produeix relacionada amb un contingut alqual ens hem subscrit: titulars de diaris, entrades dun bloc, programes deràdio…Les eines 2.0 aporten també la possibilitat de compartir amb altres usuaris elsnostres continguts mitjançant la creació de grups i de xarxes dusuaris ambinteressos comuns. En definitiva, aquestes eines ens permeten crearcomunitat, enriquir-nos a partir dels continguts que generem i també dels quegeneren altres persones, tot fomentant processos de generació i intercanvi deconeixement. 35
 39. 39. Subscripció mitjançant RSSÉs habitual trobar en moltes pàgines web, en blocs, en wikis, aquest símbol: tot i que també en podem trobar daltres, com també missatges que ens conviden a la subscripció com:Clicant a sobre daquesta icona, obtenim un desplegable com aquest:en el qual només ens caldrà seleccionar quin lector de RSS fem servir.El gestor de correu electrònic MozillaThunderbird també permet subscriures auna font mitjançant el quadre de diàleg Subscripcions RSS, al qual podeuaccedir de diverses maneres: Cliqueu amb el botó secundari sobre el nom de compte en el panell de carpetes i seleccioneu Gestiona les subscripcions. Cliqueu sobre el nom del compte al panell de carpetes i, aleshores, cliqueu sobre lenllaç Gestiona les subscripcions de la finestra principal del Thunderbird. Aneu a Eines>Paràmetres del compte, cliqueu al nom del compte al panell de lesquerra i, després, cliqueu al botó Gestiona les subscripcions.Un cop sigueu al quadre de diàleg Subscripcions RSS, tot el que heu de ferper subscriure-us a una font RSS és clicar sobre el botó Afegeix, introduirlURL de la font, i clicar a Dacord. Un cop la font sigui verificada, apareixerà alquadre de diàleg Subscripcions RSS i al panell de carpetes a sota del comptecorresponent.Altres agregadors o lectors de RSS als quals podem recórrer són Bloglines(www.bloglines.com), Pageflakes (www.pageflakes.com) o Google Reader. 36
 40. 40. Una de les possibilitats dexplotació de lRSS amb blocs és la subscripció perpart del professorat als blocs dels estudiants, així, cada vegada que algúintrodueix un nou contingut al seu bloc, en podem tenir notícia al moment i noens cal visitar bloc per bloc les notícies de cada alumne/a.Finalment, els agregadors de titulars ens permeten també optimitzar el temps,ja que, amb un ràpid cop dull, podem conèixer totes les novetats que hanaparegut als diferents canals als quals estem subscrits: titulars dun diari, blocsdaltres professors/es, blocs dalumnes, blocs col·lectius, wikis…Pàgina de lagregador de titulars Pageflakes 37

×