Successfully reported this slideshow.

El bloc a l'educació

1,831 views

Published on

Published in: Education

El bloc a l'educació

 1. 1. web 2.0 blocs
 2. 2. TECNOLOGÍAS DEL CONOCIMIENTO Mitjans On-Line Web 2.0 TECNOLOGIES DEL CONEIXEMENT comunicació conversa connexió comunitat interacció creació participació crear compartir col·laborar combinar descobrir reutilitzar escriure editar publicar descarregar innovar reinventar
 3. 3. Mitjans On-Line Web 2.0 La Web 2.0 fa referència a la transició a Internet des de les webs tradicionals a aplicacions webs destinades a usuaris. Els propulsors de l’aproximació a la Web 2.0 creuen que l’ús de la web està orientat a la interacció i xarxes socials, que poden generar contingut que explota els efectes de les xarxes creant o sense crear webs interactives i visuals. És a dir, els llocs Web 2.0 actuen més com a punts de trobada, o webs depenents d’usuaris.
 4. 4. Tabla Cronológica Mitjans On-Line Web 2.0
 5. 5. Mitjans On-Line Web 2.0 La Web 2.0 és una actitud i no precisament una tecnologia. Ofereix serveis orientats a la vinculació, COLABORACIÓ i estimula el coneixement col·leciu. Representa l’evolució de les aplicacions tradicionals cap a aplicacions Web enfocades a l’usuari final.
 6. 6. Eines tecnològiques utilitzades en educació Eines construcció col·lectiva WEB 2.0 Blocs Wiki Google Flickr Youtube RSS Podcast
 7. 7. Georges Bernard Shaw (1856-1950) «Si tu tens una poma i jo tinc una poma i intercanviem les pomes, llavors tant tu com jo continuem tenint una poma. Però si tu tens una idea i jo tinc una idea i intercanviem idees, llavors ambdós tenim dues idees».
 8. 8. BLOCS, BITÀCORES, WEBLOGS… … i ell seu ús a l’educació
 9. 9. Definició blog <ul><li>El weblog, bloc, bitàcora o diari en línia és una alternativa de comunicació i informació personalitzada on qualsevol persona sense necessitat de tenir un allotjament web i sense coneixements en programació o diseny gràfic pot tenir la seva pròpia pàgina Web i utilitzar-la a través d’un nom d’usuari i una contrasenya. </li></ul><ul><li>Aquests espais permeten la construcció de comunitats en línia en què es promou la creatividat i autonomia dels individus, així com el seu creixement en l’aspecte tecnològic, educatiu, social i cultural. </li></ul>
 10. 10. Característiques <ul><li>Inclouen una llista d’entrades dels textos o articles de l’autor del bloc. En aquest component es poden incloure fotos, vídeos i àudio. </li></ul>POST
 11. 11. Característiques <ul><li>La majoria de blocs li ofereixen l’oportunitat al visitant de reaccionar als articles publicats per l’autor mitjançant un sistema de comentaris. </li></ul>COMENTARIS
 12. 12. Característiques <ul><li>Tenen un calendari i un arxiu electrònic que li permet al lector accedir als articles que s’han publicat en els diferents dies del mes. </li></ul><ul><li>Tenen una funció de recerca que facilita la localització del material que s’ha publicat en el bloc. </li></ul>
 13. 13. Característiques <ul><li>Els articles i entrades d’un bloc poden ser classificats en categories, el que permet organitzar-los de forma més efectiva. </li></ul><ul><li>Tenen llistes de links i blocs favorits de l’autor coneguts com “blogrolls”. </li></ul>ETIQUETES
 14. 14. ¿Per què utilitzar un Blog i no un Lloc Web? <ul><li>Tots els sistemes per crear blocs permeten crear-lo i editar-lo des d’un navegador web, totalment en línia. </li></ul><ul><li>Els blocs permeten de forma senzilla organitzar els articles per categories temàtiques i de forma cronològica. </li></ul><ul><li>Els motors de recerca tendeixen a identificar més fàcilment el contingut dels blocs i això augmenta el nombre de visites rebudes; el bloc té més probabilitats de rebre visites que una página web. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Els visitants poden subscriure’s al bloc i rebre les notícies per correu. </li></ul><ul><li>Els blocs tenen sistemes de comentaris que permeten que els visitants puguin deixar missatges. </li></ul><ul><li>Crear i mantenir un bloc és molt més fàcil que crear i mantenir una pàgina web. Publicar contingut en un bloc és molt semblant a enviar un correu electrònic. </li></ul>¿Per què utilitzar un Blog i no un Lloc Web?
 16. 16. Taxonomia Fotolog (fotografies) Vlogs (vídeo) Moblogs (Gestió des de móbils) Audioblogs (Fitxers d’àudio)
 17. 17. Eines per a la creació d’un Blog Solució completa de creació i administració de blocs Solució consistent en software <ul><li>Fácil ús. </li></ul><ul><li>Actualment existeixen moltes alternatives en la web. </li></ul><ul><li>Blogger: www.blogger.com </li></ul><ul><li>Blogia: www.blogia.com </li></ul><ul><li>Bitàcores: www.bitacoras.com </li></ul><ul><li>Requereix d’un servidor web </li></ul><ul><li>És necessari tenir coneixemnents en gestió web. </li></ul><ul><li>Wordpress: http://es.wordpress.com </li></ul><ul><li>Movable Type: http://www.movabletype.org </li></ul>Característiques principals URLs de interés
 18. 18. Ús educatiu de blocs: Edublocs <ul><li>Els edublocs es poden definir com aquells weblogs el principal objetiu del qual és recolçar un procés d’ensenyament-aprenentatge en un context educatiu. </li></ul>
 19. 19. Usos educatius Portafolis electrònics Pàgines web per a professors i estudiants Sistema per a la gestió d’un curs en línia Eina per al treball en grup Eina per a la investigació Estudiants: treballs realizats, reflexions, aspiracions futuras i recursos favorits. Professor: exemples de treballs i exàmens, visió i filosofia sobre el procés d’ensenyament. Presència en línia de professors i estudiants. El bloc pot contenir articles, notícies, programa, presentacions i documents relacionats amb el temari. <ul><li>Fitxer electrònic per a les notes de camp, reflexions i observacions de l’investigador. </li></ul><ul><li>Conèixer i compartir amb altres investigadors que treballen el mateix tema </li></ul><ul><li>Fitxer electrònic de recursos que l’investigador ha identificat. </li></ul><ul><li>L’investigador pot publicar borradors del seu treball i rebre feedback </li></ul><ul><li>Desenvolupament de temes en col·laboració amb altres estudiants. </li></ul><ul><li>Calendari de tasques del curs. </li></ul><ul><li>Publicació d’articles rellevants. </li></ul>Promouen el treball en equip, gràcies a la possibilitat de gestió a través de vàries persones.
 20. 20. Algunes raons per utilitzar els BLOCS en l’educació <ul><li>Optimització de recursos i renovació de metodologies de treball. </li></ul><ul><li>Aproximació entre alumnes, alumnes i professors i entre l’escola i els pares. </li></ul><ul><li>Relació amb el món, possibilitat de trobar col·laboradors de treball afins, formació contínua i compartida. </li></ul>
 21. 21. Algunes raons per utilitzar els BLOCS en l’educació <ul><li>Revalorització de la imatge professional del professor. </li></ul><ul><li>Excel·lent porta d’entrada per atrevir-se amb les TAC. </li></ul><ul><li>Intercanvi d’experiències, exercici de reflexió personal i professional. </li></ul>
 22. 22. Algunes raons per utilitzar els BLOCS en l’educació <ul><li>Major compromís dels alumnes en els contextos de l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Major motivació en termes globals, sobretot pel treball de competències en la llengua materna, principalmente l’escrita. </li></ul><ul><li>“ Transversalització” del currículum i de l’aprenentatge-unificació al voltant d’un projecte comú. </li></ul>
 23. 23. Tipologia de Blocs Educatius
 24. 24. Tipus d’edublocs segons autoria BLOC del PROFESSOR BLOC professor/ alumnes BLOCS d’ALUMNES Model docent tradicional: el professor com instructor. Model docent innovador: el professor en el paper de tutor o guia. Model mixt
 25. 25. Blocs Educatius Alguns exemples d’usos de blocs en l’entorn escolar
 26. 26. Alguns usos del bloc en l’entorn escolar <ul><li>Bloc de l’escola </li></ul><ul><li>Bloc del professor </li></ul><ul><li>Bloc del professor per a la classe </li></ul><ul><li>Bloc de la classe </li></ul><ul><li>Bloc individual de l’alumne </li></ul>
 27. 27. Altres usos del bloc <ul><li>Difondre informacions administratives relatives al centre. </li></ul><ul><li>Portar el diari de la vida quotidiana del centre . </li></ul><ul><li>Presentar treballs dels alumnes </li></ul><ul><li>Publicar reportatges i fotos de sortides o activitats </li></ul><ul><li>Publicar articles dels professors </li></ul><ul><li>Donar servei als alumnes i els pares . </li></ul><ul><li>Oferir tallers de tasques i d’exercicis on-line. </li></ul><ul><li>Promoure intercanvis científics o lingüístics . </li></ul><ul><li>Ser espai d’intercanvi entre els professors... </li></ul>
 28. 28. El bloc del professor pot servir per… <ul><li>Posar a disposició dels alumnes recursos pedagògics . </li></ul><ul><li>Reflexionar sobre la pràctica professional . </li></ul><ul><li>Elaborar un “ carnet de ruta ”. </li></ul>
 29. 29. El Bloc del professor per a la classe pot servir per… <ul><li>Publicar informació pràctica sobre el curs. </li></ul><ul><li>Publicar treballs dels alumnes . </li></ul><ul><li>Perllongar el treball de classe . </li></ul><ul><li>Proposar activitats de ref orç . </li></ul>
 30. 30. El Bloc de la classe pot servir de recolçament per... <ul><li>Fer la crònica de la vida de la classe . </li></ul><ul><li>Difondre les produccions dels alumnes . </li></ul><ul><li>Realitzar projectes pedagògics . </li></ul><ul><li>Fomentar la comunicació entre els alumnes i entre els alumnes i el professor. </li></ul><ul><li>Comunicar-se amb l’exterior. </li></ul><ul><li>Parlar sobre temes d’interès. </li></ul>
 31. 31. El Bloc de l’alumne pot servir per... <ul><li>Elaborar un “carnet de ruta” (dificultats, progressos, descobriments...). </li></ul><ul><li>Elaborar un portfolio de treballs . </li></ul><ul><li>Fer i publicar les seves tasques escolars . </li></ul><ul><li>Tenir llistes d’enllaços i recursos interessants. </li></ul>
 32. 32. Alguns sistemes per a la creació de blocs Blogger ( http://www.blogger.com ) és el servei de blocs de Google. Es tracta d’un dels serveis amb més èxit entre els ‘bloguers’ Acelblog (http://www.acelblog.com) és un sistema que ofereix bloc multiusuari (amb permisos diferents), subscripció de notícies d’altres blocs o mitjans, 30 megas per pujar arxius, plantilles predissenyades amb opció a transformar-les, etiquetes (tags) en les entrades. Bitácoras (http://bitacoras.com) és un servei que ofereix recolçament per a fotologs, amb la possibilitat de publicar imatges i mantenir un arxiu permanent, sense necessitat d’alliberar espai periòdicament. Servei de blocs de Ya.com (http://blogs.ya.com), amb10 megas de espai i plantilles que es poden personalitzar. Blogia (http://www.blogia.com) és una eina de publicació de bitàcores de gran extensió en el món de parla hispana. Permet la classificació d’articles en temes, comentaris, introducció fàcil d’una imatge per article, cercador, etc.
 33. 33. EXEMPLES D’EDUBLOCS <ul><li>http://www.aulablog.com/edublogs/ </li></ul><ul><li>http://blocdellenguacatalana.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>http://blocs.xtec.cat/llengcat/ </li></ul><ul><li>http://recursostic-cole.blogspot.com/index.html </li></ul><ul><li>http://seresdelengua.wordpress.com/ </li></ul><ul><li>http://quimica.bloc.cat/ </li></ul><ul><li>http://catalaaliesalbadelvalles.blogspot.com/ </li></ul>
 34. 34. ..i ara a crear el nostre bloc!!!
 35. 35. Pàgina d’inici de Blogger Opció de visita ràpida Opció de creació de blocs Opció d’entrada en un bloc existent
 36. 36. Crear un compte en Blogger Triem un nom clau i una contrasenya Necessitem un e-mail de Google
 37. 37. Crear el nostre bloc Posem un nom al nostre bloc Triem una URL Introduïm la clau de verificació Podem modificar la configuració
 38. 38. Triem una plantilla de Blogger I el nostre bloc está a punt per ser publicat
 39. 39. Com creem entrades o posts? Escrivim un nou post Editem els posts anteriors Organitzem els comentaris
 40. 40. Escrivim el nostre primer post Escrivim el títol del post Escrivim i donem format al cos del post Podem incloure enllaços externs Podem afegir imatges Previsualitzem el resultat El post está a punt
 41. 41. Configuració del nostre bloc? Direcció URL Dates i llengua del bloc Títol i descripció del bloc Format dels comentaris i arxiu de posts Altres opcions
 42. 42. Canviem el disseny del nostre bloc? Podem editar la plantilla actual si tenim coneixement d’HTML. O triem una nova plantilla.

×