Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xarxes1 v2

420 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Xarxes1 v2

 1. 1. Espai per fomentar lús de les TICs, pas a pas, sense presses i amb una bona lletra
 2. 2. Objectius Introduir les xarxes socials com una eina més de comunicació Conèixer les mesures bàsiques que garanteixen la seguretat en l’ús de les xarxes Crear les nostres pròpies xarxes socials segons els interessos i gustos.
 3. 3. Metodologia Participació de tots i totes en el procés E-A Adaptació dels continguts als interessos i a les necessitats del grup Aprenentatge a partir de la pràctica i de la comprensió d’aquesta pràctica
 4. 4. Contingut1. La Comunicació Digital2. Els blocs3. El Facebook4. El Twitter5. Conclusions
 5. 5. 1a Sessió1. Presentació2. Qüestionari Inicial3. Que és una Xarxa Social4. La Comunicació Digital5. Els Blocs6. El Debat
 6. 6. Presentació • Qui sóc? • Que faig aquí? • Quins interessos tinc? • Tinc correu electrònic?
 7. 7. Qué ésuna xarxa social
 8. 8. Els blocs• Publicar i compartir imatges, notícies, opinions, vídeos, etc.• Seguir blocs interessants de manera que estiguem sempre actualitzats sobre les publicacions que s’hi han fet.• Interactuar amb els blocs. Sovint es permet fer comentaris.
 9. 9. El Facebook• Publicar i compartir imatges, notícies, opinions, vídeos, ...• Comunicar-se i interactuar amb les amistats de forma individual (obert o privat) o en grups (oberts o privats).• Obtenir informació i interactuar-hi (premsa, tallers, pàgines i grups a Facebook).• Estar al cas d’esdeveniments i ser-ne avisat (aniversaris d’amics, trobades, actes, etc.).
 10. 10. El Twitter• Publicar i compartir notícies, opinions, recursos, etc. (s’hi pot adjuntar una imatge a cada tuit).• Comunicar-se i interactuar amb les amistats de forma individual (obert o privat) o en grups (oberts o privats).• Obtenir informació i interactuar-hi (premsa, tallers, pàgines web).
 11. 11. D’on partim?
 12. 12. Comunicació vertical-unidireccionalDurant anys, la informació que hem rebut a través dels mitjansde comunicació de massa ha estat unidireccional; el canal deresposta era inexistent i, per tant, el receptor no tenia lapossibilitat d’interactuar amb el missatge emès.Aquesta situació va canviar quan van aparèixer Internet i els llocsweb, que van facilitar a tothom la creació de continguts a laxarxa.
 13. 13. On Som?
 14. 14. La nova comunicacióL’aparició de la web social, ha permès que qualsevol usuari hi pugui crearcontingut i, alhora, pugui interactuar amb la resta d’usuaris partint de lainformació que s’allotja a la xarxa.Per primer cop un receptor pot establir una comunicació continuada ambl’emissor del missatge a través del mateix canal o mitjà mitjançantmúltiples eines i plataformes socials.La nova vocació social a la xarxa no ve donada simplement perl’increment exponencial d’usuaris, sinó també pel canvi d’hàbits a l’horade consumir informació a través d’Internet.
 15. 15. Interactuar i Compartir
 16. 16. .... dos verbs de modaL’aparició de les xarxes socials ha desencadenat una revoluciódins els mitjans de comunicació de massa, que han esdevingutuna nova manera d’estar connectats amb els nostres i d’estar-hoamb el món exterior sense tenir barreres de cap tipus.Finalment, tot haurà canviat perquè res no canviï: Internet enspermet comunicar-nos novament en el sentit estricte de ‘posaren comú’, interactuar, informar-nos i debatre, conversar, discutir,compartir i celebrar la companyia a la vora del foc —de la xarxa,en aquest cas—, com feien els nostres ancestres.
 17. 17. Interactuar i compartir, els dos verbs de modaVídeo Les xarxes socials a Espanya i al món• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded& v=hc7TllPBbW0Vídeo La revolución de los medios• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded& v=ZMugxB7Weak#!Vídeo Infografía: redes sociales• http://www.youtube.com/watch?v=JGpGK4HUubM
 18. 18. Interactuar i compartir, els dos verbs de modaTant les institucions privades com les públiques s’han adonat que tocaadaptar-se al canvi, canviar la comunicació fins ara unidireccional, elmonòleg, per una comunicació més oberta i que permeti la respostadels usuaris, perquè aquests ja no són subjectes passius.Així, si ens hi fixem, veurem que les campanyes publicitàries han anatesdevenint més obertes, i la comunicació de les marques, méstransparent, a la recerca de la interacció amb el seu públic objectiu,que avui se sent més escoltat i partícip d’una conversa.
 19. 19. Què és un bloc?Un bloc és una publicació en línia amb històries publicades amb unaperiodicitat molt alta, encara que la gent pot publicar amb la regularitat quevulgui. A més a més, es presenten en un ordre cronològic invers, és a dir, allòque es publica en darrer lloc serà la primera cosa que sortirà en pantalla.També és molt habitual que als blocs hi hagi una llista d’enllaços amb unsaltres blocs que s’anomena blogroll. Als blocs ens donen l’oportunitat dedisposar d’un sistema de comentaris que permet als lectors establir unaconversa amb l’autor del bloc i entre ells, sobre el que s’ha publicat.
 20. 20. Característiques d’un bloc• Són col·laboratius, ja que ofereixen la possibilitat que altres internautes hi puguin afegir comentaris.• Són definibles, cosa que vol dir que els autors poden restringir qui volen que comenti el bloc i qui no. Això fa que alguns blocs tinguin un cercle participatiu bastant petit. Que sigui restringit no vol pas dir que no sigui ni públic ni visible per a qualsevol internauta.• Són interactius: des del mateix bloc es pot enllaçar amb altres blocs, webs, fitxers d’àudio, vídeos, etc.• Són gratuïts.• No necessiten programaris, ni llenguatges específics, ni requeriments tècnics. Per poder crear i gestionar un bloc tan sols cal un ordinador amb connexió a la xarxa.
 21. 21. Tipologies de blocsA. Segons l’autor-BLOCS INDIVIDUALS El més clàssic , el diari personal. ww.jcomajoan.blogspot.com.es-BLOCS COL·LECTIUS L’autoria correspon a un conjunt de persones particulars ques’identifiquen explícitament o que mantenen una identitat simbòlica com a conjunt.www.desdelamediterrania.cat-BLOCS CORPORATIUS: Blocs impulsats individualment o col·lectivament desd’empreses, institucions o altres tipus d’organitzacions. http://www.blog.lacaixa.es
 22. 22. Tipologies de blocsB. Segons el tipus de contingut-DIRECCIONAMENT D’ENLLAÇOS: És el tipus de bloc originari, en el qual l’autor secentra sobretot a proposar i comentar enllaços amb altres llocs que considerainteressants. www.blocs.xtec.cat/blocdelinks-INFORMACIÓ PERSONAL: bloc personal centrat en els continguts i les reflexions quel’autor considera interessants publicar a cada moment i des del seu punt de vistasubjectiu. www.eduardbatlle.cat-CIRCULACIÓ DE NOTÍCIES: Bloc en què l’autor comenta notícies sobre diversestemàtiques. www.mossegalapoma.cat
 23. 23. Tipologies de blocsC. Segons el format i els mitjans- BASATS EN EL TEXT: basats en la publicació, la circulació i l’intercanvi d’anotacionstextuals redactades. http://blocs.mesvilaweb.cat/ebenach- BASATS EN LA IMATGEFotografia (fotoblocs) www.albertorot.blogspot.com.esVídeo (videoblocs) http://blogs.elpunt.cat/iolandabustos- BASATS EN EL SOÀudio (audioblocs) www.podcastsdeliteratura.blogspot.com.es
 24. 24. Tipologies de blocsD. Segons la fórmula de gestió- PRÒPIA: La gestió de continguts d’aquest tipus de llocs es fa des d’eines i programesinstal·lats a l’ordinador de l’autor. L’allotjament del bloc s’acostuma a fer en unservidor corporatiu o contractat directament per l’usuari particular. El fet de contractarun servidor dóna l’opció que l’adreça URL del bloc sigui personalitzable (sempre queestigui disponible) i no necessiti que el proveïdor del servei hi aparegui, com sí quepassa en el cas de la fórmula en línia. Per exemple: www.eduardbatlle.cat- EN LÍNIA: Tant l’allotjament del bloc com la gestió dels continguts es fa en línia permitjà de serveis oferts per proveïdors externs. Es detecta a l’adreça URL del bloc, queincorpora una part del nom del proveïdor. Per exp www.jcomajoan.blogspot.com.es
 25. 25. Per a què serveix un bloc?• Per publicar notícies i opinions, etc.• Per obtenir informació i interactuar-hi• Diari personal de viatges, sentiments, aficions
 26. 26. Minuts de Debat• Com a eina de comunicació, com us imagineu que poden ser útils per a algú com vosaltres?• Teniu algun bloc? Coneixeu algun bloc o en seguiu cap?
 27. 27. Espai per fomentar lús de les TICs, pas a pas, sense presses i amb una bona lletra

×