Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blogs

639 views

Published on

Breu presentació sobre lús educatiu dels blogs

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blogs

 1. 1. Blogs: eina i recurs? Edublogs a la Blogesfera D. Atzet – C. Díez – S. Zurita . Març 2010
 2. 2. Els blogs. Previs <ul><li>Tenen el seu origen en el periodisme
 3. 3. Ràpida progressió: articles, temàtiques...
 4. 4. Inicis Web 2.0
 5. 5. Primers passos d’interacció </li></ul>
 6. 6. Els blogs (1) <ul><li>Constricció del mot Weblog
 7. 7. Lloc web personal
 8. 8. Publicar coses per compartir
 9. 9. Públic o privat
 10. 10. Pot contenir: text, imatges, só, video...
 11. 11. RSS, que en facilita el seguiment </li></ul>
 12. 12. Els blogs (2) <ul><li>Bàsicament amb contingut propi
 13. 13. Contenen l’opinió, idees i pensaments de qui escriu
 14. 14. Eina per a la comunicació
 15. 15. Individual o de grup
 16. 16. Permet la interacció editor - lector </li></ul>
 17. 17. Els blogs (3) <ul><li>Diferents tipologies, en funció de l’ús </li></ul><ul><ul><li>Blog. Diari o llibreta personal
 18. 18. Warblog. Quan presenten notícies d’una guerra
 19. 19. Klog. Programa de registre per a radioaficionats
 20. 20. Fotolog. Blog d’imatges
 21. 21. ... </li></ul></ul>
 22. 22. Els blogs (4) <ul><li>Edublogs és una possibilitat més
 23. 23. Lloc web educatiu
 24. 24. Publicar coses materials o informacions escolars
 25. 25. De professorat, alumnat, de grup, centre... </li></ul>
 26. 26. Exemples d’Edublogs (1) <ul><li>Plataforma per fer edublogs, basada en WP
 27. 27. Lloc de trobada de professionals
 28. 28. Espai per compartir (fòrums)
 29. 29. Material de referència </li></ul>
 30. 30. Exemples d’Edublogs (2) <ul><li>Professor: índex + Avaluació
 31. 31. Portfolio personal
 32. 32. Pla d’acció personal
 33. 33. Repositori de material </li></ul>
 34. 34. Exemples d’Edublogs (3) Plantejament de l’Edublog (Carpeta digital) en Francesc Sala
 35. 35. Exemples d’Edublogs (4) <ul><li>Professor: portfolio personal
 36. 36. Formació del professorat
 37. 37. Repositori de material TIC </li></ul>
 38. 38. Exemples d’Edublogs (5) <ul><li>Professor
 39. 39. Reflexions sobre TIC i TAC
 40. 40. Tutorials i guies TIC
 41. 41. Repositori de material </li></ul>
 42. 42. Blogs i aprenentatge Des de les Cb els blogs permeten: <ul><li>Contextualització o situacions reals. Millora de la competència comunicativa
 43. 43. Treballar la iniciativa i autonomia personal
 44. 44. Facilita el aprendre a aprendre. L’alumnat, partint del seu coneixement, va construint un nou coneixement
 45. 45. Millora en la competència de tractament de la informació i competència digital a partir de l’ús i gestió de recursos
 46. 46. Treball de la competència social i ciutadana des del treball personal </li></ul>
 47. 47. Blogs i aprenentatge Des del treball de l’alumnat i reforçant Cb <ul><li>Afavoreixen la integració al currículum de les TIC
 48. 48. Treball de la identitat
 49. 49. Faciliten la participació i l’autonomia en l’alumnat
 50. 50. Permeten un aprenentatge entre iguals
 51. 51. Els materials i la informació estan sempre disponible
 52. 52. Ajuden a la capacitació per l’aprenentatge permanent </li></ul>
 53. 53. Blogs i aprenentatge Des d’una perspectiva didàctica: <ul><li>Els blogs parteixen de l’ús
 54. 54. Treballen la creació i comprensió de textos
 55. 55. Afavoreixen la organització i estructuració d’idees
 56. 56. Permeten la interrelació d’idees força a altres elements complementaris o descriptius
 57. 57. Donar significativitat als continguts </li></ul>
 58. 58. Blogs i aprenentatge Des de la perspectiva del professorat: <ul><li>Compartim responsabilitat
 59. 59. Podem observar més els processos
 60. 60. Canvis en la gestió de l’aula i del grup classe
 61. 61. Canvis en l’avaluació
 62. 62. Augment de la productivitat, fruit de l’autoregulació de l’alumnat
 63. 63. Transcendència del treball a l’aula </li></ul>
 64. 64. On i com començar? (1) <ul><li>Elements d’un [edu]blog </li></ul><ul><ul><li>Autor(s). Qui crea i gestiona l’espai blog
 65. 65. Entrada. Cadascun dels elements o intervencions en el blog
 66. 66. Blogroll. Llista d’enllaços recomanats per l’autor(s)
 67. 67. Comentari. Espai que l’autor pot deixar obert o no a la interacció amb els lectors
 68. 68. TAG. Paraula que identifica o refereix una entrada
 69. 69. Pàgina. Elements amb diferents entrades vinculades a la pàgina principal </li></ul></ul>
 70. 70. On i com començar? (2) <ul><li>Plataformes gratuïtes </li></ul><ul><ul><li>Wordpress
 71. 71. Blogger
 72. 72. Edublogs
 73. 73. lacomunitat.net
 74. 74. Departament d’Educació </li></ul></ul><ul><li>Servidor propi
 75. 75. A mode local </li></ul><ul><ul><li>Claroline (Amb reconeixement UNESCO) </li></ul></ul>

×