SlideShare a Scribd company logo
Se on sinussa.
Windows 10 hallinnan näkökulmasta, 30.10.2015
Mika Seitsonen ja Tapsa Kankkonen
Sisältö
• Hallinnan näkökulmaa
• Pilvipalvelut
Hallinnan näkökulmaa
Asennus
• Windows 10 tuo paljon uusia toimintoja, mutta läheskään kaikki
niistä eivät ole välittömästi käyttöönotettavissa
• Rautatuki - Windows Server 2016
• Asennus ja käyttöönotto toimivat samoin periaattein, mutta nyt
tulevat versiot asennetaan upgrade –toimintoina, ei puhtaana
asennuksena
• asennemuutos
• Windows 10 on samassa raudassa nopeampi kuin Windows 7, joten
asennukset menevät vanhaan rautaan
• lisätoiminnot vaativat sitten W10 -rautaa
4
Windows 10 rautavaatimukset
• 1 gigahertz (GHz) or faster
• RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit)
• Free hard disk space: 16 GB
• Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM
driver
• A Microsoft account and Internet access
5
Ominaisuuksia
6
Ominaisuuksia
7
Päivityspolut
• Ilmainen päivitys Windows 7 ja 8.1 –laitteisiin
• laitteen eliniän ajaksi
• voimassa 28.7.2016 saakka
• Enterprise vaatii SA:n
• XP ja muut vanhemmat versiot oikeuttavat 3kk ilmaiseen
testiversioon
• Windows Insider –ohjelman kautta Windows on myös ilmainen
• vaatii Insider –ohjelmassa pysymisen ja viimeisimpien buildien käyttöä
8
Windows 10 ADK
9
• Asennuspaketin ja vastaustiedoston
luominen vihdoinkin graafisena
työkaluna
• Provisiointipaketti
• OEM –asennuksen muuttaminen
Enterprise –asennukseksi
• Ajurit alkuperäisestä asennuksesta
• Muutoksen aikana voidaan muokata
lukuisia asioita:
• Lisenssi
• Toimialueliitos
• Ohjelmat
• Kielipaketit
• Päivitykset
• Sähköpostiprofiilit
• Wlan/VPN –profiilit
• Sertifikaattien asennus
Kovalevyn tilankäytön optimointia
• Windows 10 pakkaa käyttöjärjestelmätiedostot automaattisesti
• säästö 32-bittisessä 1,5GB, 64-bittisessä 2,6GB
• Siis myös Windows mobile!
• ei aktivoidu koneissa joiden muisti ja cpu speksit eivät täytä vaatimuksia
• Refresh ja Reset –toiminnot eivät enää käytä erillistä
käyttöjärjestelmäkuvaa
• säästöä aikalailla (Vähintään 4 gigaa!)
10
Enterprise Credential Protection
• Virtual Secure Mode (VSM)/Virtualization-Based Security (VBS)
• Vaatii virtuaalikoneen, jossa LSASS, virtuaalinen TPM ja koodin
tarkistus bitit
• Trustlets
11
Device Guard
• Lukitsee laitteen niin, että vain luotettujen toimittajien ohjelmat voivat
käynnistyä
• Device Guard for Windows 10 Enterprise
• Device Guard for Windows 10 Enterprise + Virtualization extensions
• UEFI –boot (secure boot)
• TPM 2.0
• Eristetyt Hyper-V pohjaiset tietoturvapalvelut
• UMCI (User Mode Code Integrity) valvoo user –tilassa olevia ohjelmia
(classic apps, Store apps, palvelut) kuten AppLocker
• KMCI (Kernel Mode Code Integrity) valvoo kernel –tilaa (tätä ei AppLocker
osaa)12
Enterprise Data Protection
• Teknologia datavuotojen varalle - Erottelee yrityksen ja yksityisen
• Käyttäjä voi tallettaa datan yritysdatana – ie. Save as…
• Datan pyyhkiminen/käytön estäminen
• RMS –pohjainen datan suojaus
• Mallit: Block, Override, Audit, Off
• EDP määrittää ohjelman "Priviledged App" –tilaan jolloin se voi
käsitellä yritysdataa
• käyttäjän "omat" ohjelmat eivät tähän siis pysty
• esim. Dropbox.exe ei ole "priviledged" – ei synkronointia firman datalle!!
13
Pilvipalvelut
Protect
your data
Enable
your users Unify your environment
People-centric approach
Devices Apps Data
Identity Choices
Computer joins AD
to establish trust
User signs on using AD
account
Group Policy + System
Center
Computer registers with AD or Azure AD via Device
Registration to establish trust for remote resource access
User signs in with a Microsoft account, associates an Azure
AD account
Intune/MDM
Computer joins Azure AD
to establish trust
User signs on using
Azure AD account
Intune/MDM
Settings roaming
Single sign-on to enterprise + cloud-based services
Organization Owned Personally Owned (BYOD)
Self-service Single
sign on
•••••••••••
Username
Simple
connection
Cloud
SaaS
Azure
Office 365Intune
Other
Directories
Windows Server
Active Directory
On-premises Microsoft Azure Active Directory
Enterprise Mobility Suite
Easily manage identities across
on-premises and cloud. Single sign-on
and self-service for corporate resources.
Azure Active Directory
Premium
Unify identity Manage apps and devices Protect data
Microsoft Intune
Azure Rights
Management
Manage and protect corporate apps
and data on almost any device with
MDM and MAM.
Encryption, identity, and authorization
policies to secure corporate files and
email across phones, tablets, and PCs.
Mobile application
management
PC managementMobile device
management
ITUser
Microsoft Intune
Intune helps organizations provide their employees with access to corporate
applications, data, and resources from virtually anywhere on almost any
device, while helping to keep corporate information secure.
Enterprise mobility management with Intune
Enroll
• Provide a self-service Company
Portal for users to enroll devices
• Deliver custom terms and
conditions at enrollment
• Bulk enroll devices using Apple
Configurator, DEP or service
account
• Restrict access to Exchange
email or SharePoint if a device is
not enrolled
Retire
• Revoke access to corporate
resources
• Perform selective wipe
• Audit lost and stolen devices
Provision
• Deploy device security policy
settings
• Deploy certificates, email, VPN,
and WiFi profiles
• Install mandatory apps
• Deploy app restriction policies
• Deploy data protection policies
Manage and Protect
• Restrict access to corporate
resources if policies are violated
(e.g., jailbroken device)
• Protect corporate data by
restricting actions such as
copy/cut/paste/save outside of
managed app ecosystem
• Report on device and app
compliance
User IT
Mobiledevices and PCs Mobiledevices
System Center
Configuration
Manager
Domainjoined PCs
Configuration Manager integrated with Intune (hybrid)Intune standalone (cloud only)
IT IT
Intune web console ConfigurationManager console
System Center Configuration Manager - Windows 10 vaatimukset
• SCCM 2012 R2 SP1 tai SCCM 2012 SP2 +
• Cumulative Update 1 https://support.microsoft.com/en-us/kb/3074857
• Fix https://support.microsoft.com/en-us/kb/3089193
• Fix https://support.microsoft.com/en-us/kb/3084586
• Windows PE 10 (itsellä toiminut vanhallakin)
• Import (https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn387582.aspx )
• tai
• Vaihda Windows 10 ADK
• Vaihda Win PE 10 boot imaget
• Huom. Win PE 10 ei tue Windows 7:aa vanhemman OS:n jakelua
• USMT 10 (Windows 10 ADK:sta)
• Huom. USMT 10 siirron kohteena ei enää Windows 7
• Update https://support.microsoft.com/kb/3074667 Windows 10:iin
24
SCCM - Tuleva(t) versio(t) vNext
• Kaksi variaariota (kuten Windows 10:stä)
• Ilman (pää)versionumeroa oleva dynaamisesti/helposti päivittyvä
• System Center Configuration Manager
• Tullee joulukuussa 2015 (tarkenteella v1512 (Vuosi 2015 kuukausi 12))
• Kiinteä vuosilukuversiolla oleva (kuten Windows 10 LTSB)
• System Center 2016 Configuration Manager
• Tullee H2 2016
• Ei tule (alkuvaiheessa) poikkeamaan merkittävästi 2012 R2 SP1:stä
• Sama arkkitehtuuri, sama käyttöliittymä, päivitys inplace upgade, Uutta:
• Tuki Win 10:n uusille - ei perinteisesti hallittaville ominaisuuksille
• Automaattisen Client päivityksen testaus ja tarkastelu
• Uusi Software Center
• SUM (Software Update Management ) 'klustereille', pienet ADR (Automatic Deployment Rules)
muutokset, WSUS Cleanup
• OSD: WinPE as Peer Cache
• On-premise MDM (Mobile Device Management)
• (Ja puoliautomaattinen SCCM päivittyminen) 25
Basic
Traditional
Mobile Device
Management
Lightweight Full Control
Update
Approach
Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting
​Allow Auto Update
Connectivity/AllowCellularData
Roaming Search/DisableBackoff
TextInput/AllowJapaneseNonP
ublishingStandardGlyph Settings/AllowDateTime
AllowIntrusionPreventio
nSystem
AllowFullScanRemov
ableDriveScanning
Configure
SmartScreen
Schedule Install Day
Connectivity/AllowVPNOverCell
ular
Search/PreventRemoteQu
eries
TextInput/AllowJapaneseIVSC
haracters Settings/AllowLanguage AllowIOAVProtection
AllowFullScanOnMap
pedNetworkDrives Allow Pop-ups
Schedule Install Time
Connectivity/AllowVPNRoaming
OverCellular
Search/AllowUsingDiacriti
cs
TextInput/AllowJapaneseUser
Dictionary Settings/AllowRegion AllowScriptScanning
AllowScanningNetwo
rkFiles Allow Cookies
DeviceLock/AllowIdleRetur
nWithoutPassword Connectivity/AllowBluetooth
Search/AlwaysUseAutoLan
gDetection
TextInput/AllowJapaneseIMES
urrogatePairCharacters
Settings/AllowSignInOptio
ns
AllowOnAccessProtectio
n
SignatureUpdateInte
rval Allow Save Password
WiFi/AllowWiFi
Experience/AllowScreenCaptur
e
Search/DisableRemovable
DriveIndexing
TextInput/ExcludeJapaneseIM
EExceptShiftJIS
Settings/AllowYourAccoun
t RealTimeScanDirection
AllowCloudProtectio
n Allow Autofill
WiFi/AllowInternetSharing Experience/AllowTaskSwitcher
Search/PreventIndexingLo
wDiskSpaceMB
TextInput/ExcludeJapaneseIM
EExceptJIS0208 Settings/AllowPowerSleep
DaysToRetainCleanedMa
lware
SubmitSamplesCons
ent
Configure Enterprise
Site List
WiFi/AllowAutoConnectTo
WiFiSenseHotspots
Experience/AllowVoiceRecordin
g
Search/AllowIndexingEncr
yptedStoresOrItems
TextInput/ExcludeJapaneseIM
EExceptJIS0208andEUDC Settings/AllowAutoPlay AllowUserUIAccess ExcludedExtensions
WiFi/AllowWiFiHotSpotRep
orting
Experience/AllowSyncMySettin
gs
Security/AllowRemovePro
visioningPackage TextInput/AllowInputPanel Experience/AllowCortana ScanParameter ExcludedPaths
WiFi/AllowManualWiFiConf
iguration
Experience/AllowManualMDM
Unenrollment
Security/RequireProvisioni
ngPackageSignature
Bluetooth/AllowDiscoverable
Mode
Search/SafeSearchPermiss
ions ScheduleScanDay ExcludedProcesses
System/AllowLocation
Accounts/AllowMicrosoftAccou
ntConnection
AboveLock/AllowActionCe
nterNotifications Bluetooth/AllowAdvertising
Experience/AllowCopyPas
te ScheduleScanTime Policy name
System/AllowTelemetry
Accounts/AllowAddingNonMicr
osoftAccountsManually
Authentication/AllowEAPC
ertSSO
Bluetooth/AllowConnectable
Mode Force Start Size ScheduleQuickScanTime Allow Browser
System/AllowExperimentati
on
Security/AllowManualRootCerti
ficateInstallation
TextInput/AllowIMENetwo
rkAccess Settings/AllowDataSense Policy name AVGCPULoadFactor
AllowSearchSuggesti
onsinAddressBar
Security/AntiTheftMode
Security/AllowAddProvisioningP
ackages
TextInput/AllowKoreanExt
endedHanja Settings/AllowVPN AllowRealtimeMonitoring AllowArchiveScanning
SendIntranetTraffict
oInternetExplorer
Connectivity/AllowUSBCon
nection Search/AllowWindowsIndexer
TextInput/AllowIMELoggin
g Settings/AllowWorkplace AllowBehaviorMonitoring AllowEmailScanning Allow Do Not Track
System/AllowUserToResetP
hone
Kokeilutilit
• Office 365 E3
• http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=403802
• Azure
• http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-trial
• 170€ edestä kokeiluaikaa, mutta vaatii luottokortin
• Enterprise Mobility Suite (EMS)
• http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/enterprise-
mobility/overview.aspx
Lisäinformaatiota
• http://blogs.technet.com/b/ad/archive/2015/10/14/azure-ad-domain-services-
is-now-in-public-preview-use-azure-ad-as-a-cloud-based-domain-controller.aspx
• http://blogs.technet.com/b/microsoftintune/archive/2015/10/27/coming-soon-
new-intune-features-including-windows-10-edp-policies.aspx
• http://blogs.technet.com/b/configmgrteam/archive/2015/10/27/system-center-
configmgr-support-for-win-10-and-intune.aspx

More Related Content

Similar to Windows 10 hallinnan näkökulmasta

Windows Intune - Salcom Webinaari
Windows Intune - Salcom WebinaariWindows Intune - Salcom Webinaari
Windows Intune - Salcom Webinaari
Jarno Mäki
 
XP:n tuki loppuu: Sami Laihon viime hetken vinkit
XP:n tuki loppuu: Sami Laihon viime hetken vinkitXP:n tuki loppuu: Sami Laihon viime hetken vinkit
XP:n tuki loppuu: Sami Laihon viime hetken vinkit
Sovelto
 
Windows 7 Käyttöönottoprojekti
Windows 7 KäyttöönottoprojektiWindows 7 Käyttöönottoprojekti
Windows 7 Käyttöönottoprojekti
Vaihde 7
 
TechNet110: Windows 7 ja Windows Server 2008 R2, paremmat yhdessä
TechNet110: Windows 7 ja Windows Server 2008 R2, paremmat yhdessäTechNet110: Windows 7 ja Windows Server 2008 R2, paremmat yhdessä
TechNet110: Windows 7 ja Windows Server 2008 R2, paremmat yhdessäJarno Mäki
 
Windows 7 Työn tuottavuus
Windows 7 Työn tuottavuusWindows 7 Työn tuottavuus
Windows 7 Työn tuottavuus
Vaihde 7
 
Windows Vista Ja 7 Yhteensopivuus Ja Sovellustestaus
Windows Vista Ja 7 Yhteensopivuus Ja SovellustestausWindows Vista Ja 7 Yhteensopivuus Ja Sovellustestaus
Windows Vista Ja 7 Yhteensopivuus Ja Sovellustestaus
Vaihde 7
 
Mac-työasemat ylläpidon kiusana
Mac-työasemat ylläpidon kiusanaMac-työasemat ylläpidon kiusana
Mac-työasemat ylläpidon kiusana
Sovelto
 
System Center 2012 SP1
System Center 2012 SP1System Center 2012 SP1
System Center 2012 SP1
Sovelto
 
Store App -kehityksen aloittaminen
Store App -kehityksen aloittaminenStore App -kehityksen aloittaminen
Store App -kehityksen aloittaminen
Sovelto
 
Windows 8
Windows 8Windows 8
Windows 8
Sovelto
 
System Center Configuration Manager 2007 - Webinaari
System Center Configuration Manager 2007 - WebinaariSystem Center Configuration Manager 2007 - Webinaari
System Center Configuration Manager 2007 - WebinaariJarno Mäki
 
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Teemu Tiainen
 
Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenä
Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenäMicrosoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenä
Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenä
Sovelto
 
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari2013_Kimmo_Janhunen
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari2013_Kimmo_JanhunenTietoturvallisuuden_kevatseminaari2013_Kimmo_Janhunen
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari2013_Kimmo_Janhunen
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Private Cloud ja Dynamic Datacenter Toolkit
Private Cloud ja Dynamic Datacenter ToolkitPrivate Cloud ja Dynamic Datacenter Toolkit
Private Cloud ja Dynamic Datacenter Toolkit
Teddie Wardi
 
Cisco Tulevaisuuden ICT- ja tietoliikennepalvelut
Cisco  Tulevaisuuden ICT- ja tietoliikennepalvelutCisco  Tulevaisuuden ICT- ja tietoliikennepalvelut
Cisco Tulevaisuuden ICT- ja tietoliikennepalvelut
Katariina Kolehmainen
 
SUSE Manager 2.1
SUSE Manager 2.1SUSE Manager 2.1
SUSE Manager 2.1
Finceptum Oy
 
101115 triuvare -_pilvee,_pilvee,_pilvee
101115 triuvare -_pilvee,_pilvee,_pilvee101115 triuvare -_pilvee,_pilvee,_pilvee
101115 triuvare -_pilvee,_pilvee,_pilveeToni Rantanen
 
Tuotekortti EASY Pilvipalvelin
Tuotekortti EASY PilvipalvelinTuotekortti EASY Pilvipalvelin
Tuotekortti EASY Pilvipalvelin
StorageIT
 

Similar to Windows 10 hallinnan näkökulmasta (20)

Windows Intune - Salcom Webinaari
Windows Intune - Salcom WebinaariWindows Intune - Salcom Webinaari
Windows Intune - Salcom Webinaari
 
XP:n tuki loppuu: Sami Laihon viime hetken vinkit
XP:n tuki loppuu: Sami Laihon viime hetken vinkitXP:n tuki loppuu: Sami Laihon viime hetken vinkit
XP:n tuki loppuu: Sami Laihon viime hetken vinkit
 
SCCM
SCCMSCCM
SCCM
 
Windows 7 Käyttöönottoprojekti
Windows 7 KäyttöönottoprojektiWindows 7 Käyttöönottoprojekti
Windows 7 Käyttöönottoprojekti
 
TechNet110: Windows 7 ja Windows Server 2008 R2, paremmat yhdessä
TechNet110: Windows 7 ja Windows Server 2008 R2, paremmat yhdessäTechNet110: Windows 7 ja Windows Server 2008 R2, paremmat yhdessä
TechNet110: Windows 7 ja Windows Server 2008 R2, paremmat yhdessä
 
Windows 7 Työn tuottavuus
Windows 7 Työn tuottavuusWindows 7 Työn tuottavuus
Windows 7 Työn tuottavuus
 
Windows Vista Ja 7 Yhteensopivuus Ja Sovellustestaus
Windows Vista Ja 7 Yhteensopivuus Ja SovellustestausWindows Vista Ja 7 Yhteensopivuus Ja Sovellustestaus
Windows Vista Ja 7 Yhteensopivuus Ja Sovellustestaus
 
Mac-työasemat ylläpidon kiusana
Mac-työasemat ylläpidon kiusanaMac-työasemat ylläpidon kiusana
Mac-työasemat ylläpidon kiusana
 
System Center 2012 SP1
System Center 2012 SP1System Center 2012 SP1
System Center 2012 SP1
 
Store App -kehityksen aloittaminen
Store App -kehityksen aloittaminenStore App -kehityksen aloittaminen
Store App -kehityksen aloittaminen
 
Windows 8
Windows 8Windows 8
Windows 8
 
System Center Configuration Manager 2007 - Webinaari
System Center Configuration Manager 2007 - WebinaariSystem Center Configuration Manager 2007 - Webinaari
System Center Configuration Manager 2007 - Webinaari
 
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
 
Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenä
Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenäMicrosoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenä
Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 palvelunhallinnan välineenä
 
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari2013_Kimmo_Janhunen
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari2013_Kimmo_JanhunenTietoturvallisuuden_kevatseminaari2013_Kimmo_Janhunen
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari2013_Kimmo_Janhunen
 
Private Cloud ja Dynamic Datacenter Toolkit
Private Cloud ja Dynamic Datacenter ToolkitPrivate Cloud ja Dynamic Datacenter Toolkit
Private Cloud ja Dynamic Datacenter Toolkit
 
Cisco Tulevaisuuden ICT- ja tietoliikennepalvelut
Cisco  Tulevaisuuden ICT- ja tietoliikennepalvelutCisco  Tulevaisuuden ICT- ja tietoliikennepalvelut
Cisco Tulevaisuuden ICT- ja tietoliikennepalvelut
 
SUSE Manager 2.1
SUSE Manager 2.1SUSE Manager 2.1
SUSE Manager 2.1
 
101115 triuvare -_pilvee,_pilvee,_pilvee
101115 triuvare -_pilvee,_pilvee,_pilvee101115 triuvare -_pilvee,_pilvee,_pilvee
101115 triuvare -_pilvee,_pilvee,_pilvee
 
Tuotekortti EASY Pilvipalvelin
Tuotekortti EASY PilvipalvelinTuotekortti EASY Pilvipalvelin
Tuotekortti EASY Pilvipalvelin
 

More from Sovelto

LOISTO-palvelu
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
Sovelto
 
Sovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittelySovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittely
Sovelto
 
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuTilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Sovelto
 
Ansaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaaAnsaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaa
Sovelto
 
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Sovelto
 
Ajankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoaAjankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoa
Sovelto
 
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukenaYhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Sovelto
 
Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
Sovelto
 
Tietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuriTietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuri
Sovelto
 
Intune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMSIntune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMS
Sovelto
 
Azure Active Directory
Azure Active DirectoryAzure Active Directory
Azure Active Directory
Sovelto
 
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
Sovelto
 
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen ​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
Sovelto
 
Seminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanatSeminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanat
Sovelto
 
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, TilannejohtaminenEsimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Sovelto
 
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Sovelto
 
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Sovelto
 
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Sovelto
 
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
Sovelto
 
Päivän avaus
Päivän avaus Päivän avaus
Päivän avaus
Sovelto
 

More from Sovelto (20)

LOISTO-palvelu
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
 
Sovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittelySovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittely
 
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuTilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
 
Ansaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaaAnsaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaa
 
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
 
Ajankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoaAjankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoa
 
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukenaYhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
 
Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
 
Tietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuriTietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuri
 
Intune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMSIntune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMS
 
Azure Active Directory
Azure Active DirectoryAzure Active Directory
Azure Active Directory
 
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
 
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen ​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
 
Seminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanatSeminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanat
 
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, TilannejohtaminenEsimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
 
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
 
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
 
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
 
Päivän avaus
Päivän avaus Päivän avaus
Päivän avaus
 

Windows 10 hallinnan näkökulmasta

 • 1. Se on sinussa. Windows 10 hallinnan näkökulmasta, 30.10.2015 Mika Seitsonen ja Tapsa Kankkonen
 • 4. Asennus • Windows 10 tuo paljon uusia toimintoja, mutta läheskään kaikki niistä eivät ole välittömästi käyttöönotettavissa • Rautatuki - Windows Server 2016 • Asennus ja käyttöönotto toimivat samoin periaattein, mutta nyt tulevat versiot asennetaan upgrade –toimintoina, ei puhtaana asennuksena • asennemuutos • Windows 10 on samassa raudassa nopeampi kuin Windows 7, joten asennukset menevät vanhaan rautaan • lisätoiminnot vaativat sitten W10 -rautaa 4
 • 5. Windows 10 rautavaatimukset • 1 gigahertz (GHz) or faster • RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit) • Free hard disk space: 16 GB • Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM driver • A Microsoft account and Internet access 5
 • 8. Päivityspolut • Ilmainen päivitys Windows 7 ja 8.1 –laitteisiin • laitteen eliniän ajaksi • voimassa 28.7.2016 saakka • Enterprise vaatii SA:n • XP ja muut vanhemmat versiot oikeuttavat 3kk ilmaiseen testiversioon • Windows Insider –ohjelman kautta Windows on myös ilmainen • vaatii Insider –ohjelmassa pysymisen ja viimeisimpien buildien käyttöä 8
 • 9. Windows 10 ADK 9 • Asennuspaketin ja vastaustiedoston luominen vihdoinkin graafisena työkaluna • Provisiointipaketti • OEM –asennuksen muuttaminen Enterprise –asennukseksi • Ajurit alkuperäisestä asennuksesta • Muutoksen aikana voidaan muokata lukuisia asioita: • Lisenssi • Toimialueliitos • Ohjelmat • Kielipaketit • Päivitykset • Sähköpostiprofiilit • Wlan/VPN –profiilit • Sertifikaattien asennus
 • 10. Kovalevyn tilankäytön optimointia • Windows 10 pakkaa käyttöjärjestelmätiedostot automaattisesti • säästö 32-bittisessä 1,5GB, 64-bittisessä 2,6GB • Siis myös Windows mobile! • ei aktivoidu koneissa joiden muisti ja cpu speksit eivät täytä vaatimuksia • Refresh ja Reset –toiminnot eivät enää käytä erillistä käyttöjärjestelmäkuvaa • säästöä aikalailla (Vähintään 4 gigaa!) 10
 • 11. Enterprise Credential Protection • Virtual Secure Mode (VSM)/Virtualization-Based Security (VBS) • Vaatii virtuaalikoneen, jossa LSASS, virtuaalinen TPM ja koodin tarkistus bitit • Trustlets 11
 • 12. Device Guard • Lukitsee laitteen niin, että vain luotettujen toimittajien ohjelmat voivat käynnistyä • Device Guard for Windows 10 Enterprise • Device Guard for Windows 10 Enterprise + Virtualization extensions • UEFI –boot (secure boot) • TPM 2.0 • Eristetyt Hyper-V pohjaiset tietoturvapalvelut • UMCI (User Mode Code Integrity) valvoo user –tilassa olevia ohjelmia (classic apps, Store apps, palvelut) kuten AppLocker • KMCI (Kernel Mode Code Integrity) valvoo kernel –tilaa (tätä ei AppLocker osaa)12
 • 13. Enterprise Data Protection • Teknologia datavuotojen varalle - Erottelee yrityksen ja yksityisen • Käyttäjä voi tallettaa datan yritysdatana – ie. Save as… • Datan pyyhkiminen/käytön estäminen • RMS –pohjainen datan suojaus • Mallit: Block, Override, Audit, Off • EDP määrittää ohjelman "Priviledged App" –tilaan jolloin se voi käsitellä yritysdataa • käyttäjän "omat" ohjelmat eivät tähän siis pysty • esim. Dropbox.exe ei ole "priviledged" – ei synkronointia firman datalle!! 13
 • 15. Protect your data Enable your users Unify your environment People-centric approach Devices Apps Data
 • 16.
 • 17.
 • 18. Identity Choices Computer joins AD to establish trust User signs on using AD account Group Policy + System Center Computer registers with AD or Azure AD via Device Registration to establish trust for remote resource access User signs in with a Microsoft account, associates an Azure AD account Intune/MDM Computer joins Azure AD to establish trust User signs on using Azure AD account Intune/MDM Settings roaming Single sign-on to enterprise + cloud-based services Organization Owned Personally Owned (BYOD)
 • 19. Self-service Single sign on ••••••••••• Username Simple connection Cloud SaaS Azure Office 365Intune Other Directories Windows Server Active Directory On-premises Microsoft Azure Active Directory
 • 20. Enterprise Mobility Suite Easily manage identities across on-premises and cloud. Single sign-on and self-service for corporate resources. Azure Active Directory Premium Unify identity Manage apps and devices Protect data Microsoft Intune Azure Rights Management Manage and protect corporate apps and data on almost any device with MDM and MAM. Encryption, identity, and authorization policies to secure corporate files and email across phones, tablets, and PCs.
 • 21. Mobile application management PC managementMobile device management ITUser Microsoft Intune Intune helps organizations provide their employees with access to corporate applications, data, and resources from virtually anywhere on almost any device, while helping to keep corporate information secure. Enterprise mobility management with Intune
 • 22. Enroll • Provide a self-service Company Portal for users to enroll devices • Deliver custom terms and conditions at enrollment • Bulk enroll devices using Apple Configurator, DEP or service account • Restrict access to Exchange email or SharePoint if a device is not enrolled Retire • Revoke access to corporate resources • Perform selective wipe • Audit lost and stolen devices Provision • Deploy device security policy settings • Deploy certificates, email, VPN, and WiFi profiles • Install mandatory apps • Deploy app restriction policies • Deploy data protection policies Manage and Protect • Restrict access to corporate resources if policies are violated (e.g., jailbroken device) • Protect corporate data by restricting actions such as copy/cut/paste/save outside of managed app ecosystem • Report on device and app compliance User IT
 • 23. Mobiledevices and PCs Mobiledevices System Center Configuration Manager Domainjoined PCs Configuration Manager integrated with Intune (hybrid)Intune standalone (cloud only) IT IT Intune web console ConfigurationManager console
 • 24. System Center Configuration Manager - Windows 10 vaatimukset • SCCM 2012 R2 SP1 tai SCCM 2012 SP2 + • Cumulative Update 1 https://support.microsoft.com/en-us/kb/3074857 • Fix https://support.microsoft.com/en-us/kb/3089193 • Fix https://support.microsoft.com/en-us/kb/3084586 • Windows PE 10 (itsellä toiminut vanhallakin) • Import (https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn387582.aspx ) • tai • Vaihda Windows 10 ADK • Vaihda Win PE 10 boot imaget • Huom. Win PE 10 ei tue Windows 7:aa vanhemman OS:n jakelua • USMT 10 (Windows 10 ADK:sta) • Huom. USMT 10 siirron kohteena ei enää Windows 7 • Update https://support.microsoft.com/kb/3074667 Windows 10:iin 24
 • 25. SCCM - Tuleva(t) versio(t) vNext • Kaksi variaariota (kuten Windows 10:stä) • Ilman (pää)versionumeroa oleva dynaamisesti/helposti päivittyvä • System Center Configuration Manager • Tullee joulukuussa 2015 (tarkenteella v1512 (Vuosi 2015 kuukausi 12)) • Kiinteä vuosilukuversiolla oleva (kuten Windows 10 LTSB) • System Center 2016 Configuration Manager • Tullee H2 2016 • Ei tule (alkuvaiheessa) poikkeamaan merkittävästi 2012 R2 SP1:stä • Sama arkkitehtuuri, sama käyttöliittymä, päivitys inplace upgade, Uutta: • Tuki Win 10:n uusille - ei perinteisesti hallittaville ominaisuuksille • Automaattisen Client päivityksen testaus ja tarkastelu • Uusi Software Center • SUM (Software Update Management ) 'klustereille', pienet ADR (Automatic Deployment Rules) muutokset, WSUS Cleanup • OSD: WinPE as Peer Cache • On-premise MDM (Mobile Device Management) • (Ja puoliautomaattinen SCCM päivittyminen) 25
 • 27. Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting ​Allow Auto Update Connectivity/AllowCellularData Roaming Search/DisableBackoff TextInput/AllowJapaneseNonP ublishingStandardGlyph Settings/AllowDateTime AllowIntrusionPreventio nSystem AllowFullScanRemov ableDriveScanning Configure SmartScreen Schedule Install Day Connectivity/AllowVPNOverCell ular Search/PreventRemoteQu eries TextInput/AllowJapaneseIVSC haracters Settings/AllowLanguage AllowIOAVProtection AllowFullScanOnMap pedNetworkDrives Allow Pop-ups Schedule Install Time Connectivity/AllowVPNRoaming OverCellular Search/AllowUsingDiacriti cs TextInput/AllowJapaneseUser Dictionary Settings/AllowRegion AllowScriptScanning AllowScanningNetwo rkFiles Allow Cookies DeviceLock/AllowIdleRetur nWithoutPassword Connectivity/AllowBluetooth Search/AlwaysUseAutoLan gDetection TextInput/AllowJapaneseIMES urrogatePairCharacters Settings/AllowSignInOptio ns AllowOnAccessProtectio n SignatureUpdateInte rval Allow Save Password WiFi/AllowWiFi Experience/AllowScreenCaptur e Search/DisableRemovable DriveIndexing TextInput/ExcludeJapaneseIM EExceptShiftJIS Settings/AllowYourAccoun t RealTimeScanDirection AllowCloudProtectio n Allow Autofill WiFi/AllowInternetSharing Experience/AllowTaskSwitcher Search/PreventIndexingLo wDiskSpaceMB TextInput/ExcludeJapaneseIM EExceptJIS0208 Settings/AllowPowerSleep DaysToRetainCleanedMa lware SubmitSamplesCons ent Configure Enterprise Site List WiFi/AllowAutoConnectTo WiFiSenseHotspots Experience/AllowVoiceRecordin g Search/AllowIndexingEncr yptedStoresOrItems TextInput/ExcludeJapaneseIM EExceptJIS0208andEUDC Settings/AllowAutoPlay AllowUserUIAccess ExcludedExtensions WiFi/AllowWiFiHotSpotRep orting Experience/AllowSyncMySettin gs Security/AllowRemovePro visioningPackage TextInput/AllowInputPanel Experience/AllowCortana ScanParameter ExcludedPaths WiFi/AllowManualWiFiConf iguration Experience/AllowManualMDM Unenrollment Security/RequireProvisioni ngPackageSignature Bluetooth/AllowDiscoverable Mode Search/SafeSearchPermiss ions ScheduleScanDay ExcludedProcesses System/AllowLocation Accounts/AllowMicrosoftAccou ntConnection AboveLock/AllowActionCe nterNotifications Bluetooth/AllowAdvertising Experience/AllowCopyPas te ScheduleScanTime Policy name System/AllowTelemetry Accounts/AllowAddingNonMicr osoftAccountsManually Authentication/AllowEAPC ertSSO Bluetooth/AllowConnectable Mode Force Start Size ScheduleQuickScanTime Allow Browser System/AllowExperimentati on Security/AllowManualRootCerti ficateInstallation TextInput/AllowIMENetwo rkAccess Settings/AllowDataSense Policy name AVGCPULoadFactor AllowSearchSuggesti onsinAddressBar Security/AntiTheftMode Security/AllowAddProvisioningP ackages TextInput/AllowKoreanExt endedHanja Settings/AllowVPN AllowRealtimeMonitoring AllowArchiveScanning SendIntranetTraffict oInternetExplorer Connectivity/AllowUSBCon nection Search/AllowWindowsIndexer TextInput/AllowIMELoggin g Settings/AllowWorkplace AllowBehaviorMonitoring AllowEmailScanning Allow Do Not Track System/AllowUserToResetP hone
 • 28. Kokeilutilit • Office 365 E3 • http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=403802 • Azure • http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-trial • 170€ edestä kokeiluaikaa, mutta vaatii luottokortin • Enterprise Mobility Suite (EMS) • http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/enterprise- mobility/overview.aspx