SlideShare a Scribd company logo
ВОДА, ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДЕ
И
МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЗНАЧАЈ ВОДЕ ЗА ЧОВЕКА
• БЕЗ ВОДЕ НЕМА ЖИВОТА
• Она је драгоцена и за човека неопходно добро
• Резерве воде су неисцрпне. Због тога је најважнији задатак да
се она одржи, штедљиво користи и где је могуће повећава
• Загађивањем воде наноси се огромна штета човеку и свим
живим бићима.
• КВАЛИТЕТ ВОДЕ мора да одговара захтевима здравља људи и
предвиђеном режиму коришћења
• Употребљене воде треба вратити у водотокове под условом да
нису загађене
• Дужност сваког човека да користи воду као опште добро
• Вода не познаје државне границе и захтеваљ међунароидну
сарадњу
ПРИМЕНА ВОДЕ У ЧОВЕКОВОМ ЖИВОТУ
• Служи за пиће и припрему хране
• За одржавање личне хигијене
• За стамбене и урбане хигијене
• Користи се у пољопривреди,
• индустрији,
• саобраћају,
• енергетици,
• риболову,
• рекреацији итд.
добро у општој употреби
• Вода представља опште добро у општој
употреби на које имају право сви
• Не може се третирати као дар природе
којим се слободно располаже
рационално коришћење воде
• У данашње време , рационално
коришћење воде, један је од главних
задатака у свим земљама
• Основни предуслов за заштиту људског
здравља је квалитетна вода за пиће
КВАЛИТЕТ ВОДЕ
• Квалитет воде зависи од физичко-хемијских
и биохемијских особина воде у рекама,
језерима и морима
• То значи да зависи од количине
кисеоника,органских материја, нитрата,
фосфата, мангана,
магнезијума,
тешких метала.....
ПРОМЕНЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ
• Помене квалитета воде могу бити
условљене физичко-хемијским и
биохемијским променама:
- отпадним водама
- пестицидима и вештачким ђубривима
- Киселим кишама
- Променама режима тока воде
- Променом флоре и фауне у водама
VODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITE
ЗАГАЂЕЊЕ ВОДЕ
• Загађење воде може бити:
- хемијско
- физичко
- биолошко
VODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITE
загађујуће материје
• У процесу кружења воде у природи многе
загађујуће материје ( минерална ђубрива,
минерали, органске, неорганске и седиментне
материјеи отпадна топлота) које човек
производи,к доспевају у природне воде
• Извори загађења могу бити:
- директни: индустрија, домаћинства, водени
саобраћај и хаварије
- индиректни: пољопривреда, сточарство
ОТПАДНЕ ВОДЕ
• Отпадне воде су воде онечишћене
растворним и нерастворним органским и
неорганским матријама и
микроорганизмима
• Према месту настајања деле се на:
- комуналне
- индустријске
- пољопривредне
КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ
• Комуналне отпадне воде садрже:
- биоразградиве материје
- азотна и фосфорна једињења
- микроорганизме
- масноће и детерџенте
цветање воде
• Када велика количина нитрата и фосфата доспе у воду,
уобичајен резултат је
„популациона експлозија“ планктонских алги.
• Ова појава се назива цветање воде.
• По угинућу алги, микроорганизми за разлагање потроше
готово сав кисеоник из воде, изазивајући угинућа риба и
других животиња.
КВАЛИТЕТ КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ
• Квалитет комуналне отпадне воде зависи од:
- начина живљења становништва и њиховог
животног стандарда
- начина одвођења отпадних вода
- обима и врсте
индустрије у насељу
ИНДУСТРИЈСКЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ
• Индустријске отпадне воде чине:
- процесне отпадне воде
- расхладне отпадне воде
-оптадне воде од чишћења опреме и
погона
- санитарне отпадне воде
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ
• Потичу углавном од великих сточарских
фарми
• Отпадне воде из пољопривреде и после
пречишћавања садрже одређене састојке
који за биљке представљају хранљиве
материје
Промена температуре и хемијског
састава воде мора и океана
• Вишеструки утицај на промене састава живог
света водених екосистема такође имају
топлотна загађења воде.
• На местима изливања топле воде која хлади
постројења електрана, температура може
прећи 80˚С.
• Због тако високих температура, као и због
значајног смањења количине кисеоника на
таквим местима, природну биоценозу
замењује сиромашна заједница организама
отпорних према екстремним условима
живота.
Промена температуре и хемијског
састава воде мора и океана
Мере заштите воде
• Довољно чисте воде са очуваним
животним заједницама водених
организама основа је човековог опстанка
на Земљи.
• Због тога је стално праћење квалитета воде
један од предуслова за покретање
адекватних акција заштите.
Мере заштите воде
• Све мере заштите воде могу се поделити у
три групе.
• Прва -елиминација узрока загађивања,
• Друга – смањење количине штетних
материја,
• Трећа – посебне мере чишћења воде.
Мере заштите воде
• Веома значајан вид спречавања
загађивања водених токова је
• специјалана заштита изворишта,
• планирање и постављање ђубришта и
депонија даље од водотокова,
• смањење употребе ђубрива и пестицида у
пољопривреди, нарочито у близини
акумулационих језера,
• потребно је и масовно пошумљавање и
чување земљишта од ерозије
Мере заштите воде
• Смањење количине загађујућих материја које
доспевају до водених токова веома је значајан
вид борбе против загађења.
• Оно подразумева постављање одговарајућих
филтера и посебних система таложника на
местима где се изливају отпадне воде.
• Овде се подразумева и обавезно хлађење топлих
вода пре изливања у реку.
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ
• Већe загађења вода може се пречистити
хемијским и биолошким средствима.
• Хемијска средства су различите хемикалије
које се убацују у воду и неутралишу опасне
материје.
• Биолошке мере су најефикасније, јер су
базиране на природним законитостима и
активностима живих бића.
• Биљке и други организми релативно брзо
елиминишу загађујуће материје и враћају
хемијске односе у води на природан ниво.
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ
• У природи вода се самопречишћава,тако што
пролази кроз слојеве песка и шљунка који
представљају природне филтере.
• У њима заостају све „прљаве“ честице, због чега је
изворска вода бистра.
• У градовима се вода узима најчешће из река и
акумулационих језера, па се пре употребе мора
пречистити.
• То се ради у водоводима где се најпре изврши
таложење, затим филтрирање,кроз слојеве песка ,
а потом води додаје хлор
да би се уништиле заразне клице.
• Тако пречишћена вода
може се користити за пиће.
Треба знати и ово
• Из отворене славине сваког минута исцури 11-12
литара воде,
• ако пустимо да вода отиче из славине док перемо
зубе, непотребно
изгубимо око 40 – 60 литара воде
• ако вода отиче док се човек брије,
из славине истекне око 40 – 80 литара воде,
• ако аутомобил перемо поливајући
га водом из гуменог црева
потрошимо око 600 литара воде!
VODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITE

More Related Content

What's hot

Klimatske promene
Klimatske promeneKlimatske promene
Klimatske promene
Ivana Damnjanović
 
Biocenoza
BiocenozaBiocenoza
Kisele kiše
Kisele kišeKisele kiše
Kisele kiše
Ivana Damnjanović
 
Zagađenje vode......
Zagađenje vode......Zagađenje vode......
Zagađenje vode......
Mina Tanasić
 
Zagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanjaZagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanja
Ena Horvat
 
Životna sredina
Životna sredinaŽivotna sredina
Kлиматски елементи
Kлиматски елементиKлиматски елементи
Kлиматски елементи
prijicsolar
 
zagadjenje i zastita vode-pollution water
zagadjenje i zastita vode-pollution waterzagadjenje i zastita vode-pollution water
zagadjenje i zastita vode-pollution water
Dimitrije Radosavljevic
 
Odrzivi razvoj
Odrzivi razvojOdrzivi razvoj
Odrzivi razvoj
prijicsolar
 
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Ivana Damnjanović
 
Privreda osnovne karakteristike i podela
Privreda osnovne karakteristike i podelaPrivreda osnovne karakteristike i podela
Privreda osnovne karakteristike i podela
prijicsolar
 
Migracije stanovnistva
Migracije stanovnistvaMigracije stanovnistva
Migracije stanovnistva
prijicsolar
 
Zastita zivotne sredine
Zastita zivotne sredineZastita zivotne sredine
Zastita zivotne sredine
Olivera Lučić
 
Zagadjivanje i zaštita zemljišta
Zagadjivanje i zaštita zemljištaZagadjivanje i zaštita zemljišta
Zagadjivanje i zaštita zemljišta
Ena Horvat
 
Prirodni resursi održivo korišćenje
Prirodni resursi održivo korišćenjePrirodni resursi održivo korišćenje
Prirodni resursi održivo korišćenje
Ivana Damnjanović
 
Vode na kopnu
Vode na kopnuVode na kopnu
Vode na kopnu
Jovana Veselinović
 
Pubertet i adolescencija
Pubertet i adolescencija Pubertet i adolescencija
Pubertet i adolescencija
Kristina Franka
 
Globalno zagrevanje
Globalno zagrevanjeGlobalno zagrevanje
Globalno zagrevanje
plavaplaneta
 

What's hot (20)

Klimatske promene
Klimatske promeneKlimatske promene
Klimatske promene
 
Biocenoza
BiocenozaBiocenoza
Biocenoza
 
Kisele kiše
Kisele kišeKisele kiše
Kisele kiše
 
Zagađenje vode......
Zagađenje vode......Zagađenje vode......
Zagađenje vode......
 
Prirodna bogatstva
Prirodna bogatstvaPrirodna bogatstva
Prirodna bogatstva
 
вода
водавода
вода
 
Zagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanjaZagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanja
 
Životna sredina
Životna sredinaŽivotna sredina
Životna sredina
 
Kлиматски елементи
Kлиматски елементиKлиматски елементи
Kлиматски елементи
 
zagadjenje i zastita vode-pollution water
zagadjenje i zastita vode-pollution waterzagadjenje i zastita vode-pollution water
zagadjenje i zastita vode-pollution water
 
Odrzivi razvoj
Odrzivi razvojOdrzivi razvoj
Odrzivi razvoj
 
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
 
Privreda osnovne karakteristike i podela
Privreda osnovne karakteristike i podelaPrivreda osnovne karakteristike i podela
Privreda osnovne karakteristike i podela
 
Migracije stanovnistva
Migracije stanovnistvaMigracije stanovnistva
Migracije stanovnistva
 
Zastita zivotne sredine
Zastita zivotne sredineZastita zivotne sredine
Zastita zivotne sredine
 
Zagadjivanje i zaštita zemljišta
Zagadjivanje i zaštita zemljištaZagadjivanje i zaštita zemljišta
Zagadjivanje i zaštita zemljišta
 
Prirodni resursi održivo korišćenje
Prirodni resursi održivo korišćenjePrirodni resursi održivo korišćenje
Prirodni resursi održivo korišćenje
 
Vode na kopnu
Vode na kopnuVode na kopnu
Vode na kopnu
 
Pubertet i adolescencija
Pubertet i adolescencija Pubertet i adolescencija
Pubertet i adolescencija
 
Globalno zagrevanje
Globalno zagrevanjeGlobalno zagrevanje
Globalno zagrevanje
 

Viewers also liked

Vode lena i Jana
Vode lena i JanaVode lena i Jana
Vode lena i Jana
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
L221 - Geografija - Reke Srbije - Ivan Veličković - Vukosava Cvetković
L221 - Geografija - Reke Srbije - Ivan Veličković - Vukosava CvetkovićL221 - Geografija - Reke Srbije - Ivan Veličković - Vukosava Cvetković
L221 - Geografija - Reke Srbije - Ivan Veličković - Vukosava Cvetković
NašaŠkola.Net
 
Термоминералне воде и језера Србије
Термоминералне воде и језера СрбијеТермоминералне воде и језера Србије
Термоминералне воде и језера Србије
tanjamz
 
Uslovi života u vodi
Uslovi života u vodiUslovi života u vodi
Uslovi života u vodi
Ivana Damnjanović
 
Biljke i životinje naših voda
Biljke i životinje naših vodaBiljke i životinje naših voda
Biljke i životinje naših voda
Aida Kurtanović
 

Viewers also liked (8)

Vode Srbije
Vode Srbije Vode Srbije
Vode Srbije
 
Kлима Србије
Kлима СрбијеKлима Србије
Kлима Србије
 
Vode lena i Jana
Vode lena i JanaVode lena i Jana
Vode lena i Jana
 
L221 - Geografija - Reke Srbije - Ivan Veličković - Vukosava Cvetković
L221 - Geografija - Reke Srbije - Ivan Veličković - Vukosava CvetkovićL221 - Geografija - Reke Srbije - Ivan Veličković - Vukosava Cvetković
L221 - Geografija - Reke Srbije - Ivan Veličković - Vukosava Cvetković
 
Južna koreja
Južna korejaJužna koreja
Južna koreja
 
Термоминералне воде и језера Србије
Термоминералне воде и језера СрбијеТермоминералне воде и језера Србије
Термоминералне воде и језера Србије
 
Uslovi života u vodi
Uslovi života u vodiUslovi života u vodi
Uslovi života u vodi
 
Biljke i životinje naših voda
Biljke i životinje naših vodaBiljke i životinje naših voda
Biljke i životinje naših voda
 

Similar to VODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITE

загађивање водених екосистема
загађивање водених екосистемазагађивање водених екосистема
загађивање водених екосистема
Draženka Vujaković
 
Zagadjenje zastita vode
Zagadjenje zastita vodeZagadjenje zastita vode
Zagadjenje zastita vode
Tatjana Cakic
 
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjakZagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
dusanjerkovic
 
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjakZagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
dusanjerkovic
 
загађивање воде
загађивање водезагађивање воде
загађивање воде
notredame68
 
2. загађивање и заштита вода
2. загађивање и заштита вода2. загађивање и заштита вода
2. загађивање и заштита вода
BobMark8
 
Семинарски рад-ппт
Семинарски рад-пптСеминарски рад-ппт
Семинарски рад-ппт
jekamaks
 
Znacaj i zastita mora
Znacaj i zastita moraZnacaj i zastita mora
Znacaj i zastita mora
Dragan Antić
 
Svetski dan voda
Svetski dan vodaSvetski dan voda
Svetski dan voda
LjiljanaMudrinic
 
Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx
Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptxЗагађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx
Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx
LazarStojnev2
 
Ekologija i zastita tekucih voda
Ekologija i zastita tekucih vodaEkologija i zastita tekucih voda
Ekologija i zastita tekucih voda
maturski
 
Zagađivanje voda
Zagađivanje vodaZagađivanje voda
Zagađivanje voda
Ljilja Malic
 
Voda
VodaVoda
Voda
saculatac
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
Maja Simic
 
екологија
екологијаекологија
екологија
Vesna Nicetin
 
Zagadjenje reka i jezera
Zagadjenje reka i jezeraZagadjenje reka i jezera
Zagadjenje reka i jezera
Aleksa Grubacki
 
Ekosistem kopnenih voda
Ekosistem kopnenih vodaEkosistem kopnenih voda
Anaerobni postupci prerade
Anaerobni postupci preradeAnaerobni postupci prerade
Anaerobni postupci prerade
milicavucenovic
 
Ekosistem-2.pptx
Ekosistem-2.pptxEkosistem-2.pptx
Ekosistem-2.pptx
DamjanBacovic
 
Bioversal QF -Sve što treba da znate - Fact sheet[1]
Bioversal QF -Sve što treba da znate - Fact sheet[1]Bioversal QF -Sve što treba da znate - Fact sheet[1]
Bioversal QF -Sve što treba da znate - Fact sheet[1]
IBT doo Novi Sad
 

Similar to VODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITE (20)

загађивање водених екосистема
загађивање водених екосистемазагађивање водених екосистема
загађивање водених екосистема
 
Zagadjenje zastita vode
Zagadjenje zastita vodeZagadjenje zastita vode
Zagadjenje zastita vode
 
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjakZagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
 
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjakZagadjenje vode  lajbenšperger, dobraš i potkonjak
Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak
 
загађивање воде
загађивање водезагађивање воде
загађивање воде
 
2. загађивање и заштита вода
2. загађивање и заштита вода2. загађивање и заштита вода
2. загађивање и заштита вода
 
Семинарски рад-ппт
Семинарски рад-пптСеминарски рад-ппт
Семинарски рад-ппт
 
Znacaj i zastita mora
Znacaj i zastita moraZnacaj i zastita mora
Znacaj i zastita mora
 
Svetski dan voda
Svetski dan vodaSvetski dan voda
Svetski dan voda
 
Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx
Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptxЗагађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx
Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx
 
Ekologija i zastita tekucih voda
Ekologija i zastita tekucih vodaEkologija i zastita tekucih voda
Ekologija i zastita tekucih voda
 
Zagađivanje voda
Zagađivanje vodaZagađivanje voda
Zagađivanje voda
 
Voda
VodaVoda
Voda
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
екологија
екологијаекологија
екологија
 
Zagadjenje reka i jezera
Zagadjenje reka i jezeraZagadjenje reka i jezera
Zagadjenje reka i jezera
 
Ekosistem kopnenih voda
Ekosistem kopnenih vodaEkosistem kopnenih voda
Ekosistem kopnenih voda
 
Anaerobni postupci prerade
Anaerobni postupci preradeAnaerobni postupci prerade
Anaerobni postupci prerade
 
Ekosistem-2.pptx
Ekosistem-2.pptxEkosistem-2.pptx
Ekosistem-2.pptx
 
Bioversal QF -Sve što treba da znate - Fact sheet[1]
Bioversal QF -Sve što treba da znate - Fact sheet[1]Bioversal QF -Sve što treba da znate - Fact sheet[1]
Bioversal QF -Sve što treba da znate - Fact sheet[1]
 

More from Klara Kakučka

Derivati karboksilnih kiselina
Derivati karboksilnih kiselinaDerivati karboksilnih kiselina
Derivati karboksilnih kiselina
Klara Kakučka
 
Alkaloidi
AlkaloidiAlkaloidi
Alkaloidi
Klara Kakučka
 
Metabolizam aminokiselina
Metabolizam aminokiselinaMetabolizam aminokiselina
Metabolizam aminokiselina
Klara Kakučka
 
Regulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukozeRegulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukoze
Klara Kakučka
 
Koenzimi bioregulatori
Koenzimi bioregulatoriKoenzimi bioregulatori
Koenzimi bioregulatori
Klara Kakučka
 
Regulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukozeRegulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukoze
Klara Kakučka
 
HORMONI
HORMONIHORMONI
Nukleofilna supstitucija
Nukleofilna supstitucijaNukleofilna supstitucija
Nukleofilna supstitucija
Klara Kakučka
 
Regulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukozeRegulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukoze
Klara Kakučka
 
Metabolizam aminokiselina
Metabolizam aminokiselinaMetabolizam aminokiselina
Metabolizam aminokiselina
Klara Kakučka
 
Metabolizam
MetabolizamMetabolizam
Metabolizam
Klara Kakučka
 
ENZIMI- BIOKATALIZATORI
ENZIMI- BIOKATALIZATORIENZIMI- BIOKATALIZATORI
ENZIMI- BIOKATALIZATORI
Klara Kakučka
 
Proteini
ProteiniProteini
Proteini
Klara Kakučka
 

More from Klara Kakučka (13)

Derivati karboksilnih kiselina
Derivati karboksilnih kiselinaDerivati karboksilnih kiselina
Derivati karboksilnih kiselina
 
Alkaloidi
AlkaloidiAlkaloidi
Alkaloidi
 
Metabolizam aminokiselina
Metabolizam aminokiselinaMetabolizam aminokiselina
Metabolizam aminokiselina
 
Regulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukozeRegulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukoze
 
Koenzimi bioregulatori
Koenzimi bioregulatoriKoenzimi bioregulatori
Koenzimi bioregulatori
 
Regulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukozeRegulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukoze
 
HORMONI
HORMONIHORMONI
HORMONI
 
Nukleofilna supstitucija
Nukleofilna supstitucijaNukleofilna supstitucija
Nukleofilna supstitucija
 
Regulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukozeRegulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukoze
 
Metabolizam aminokiselina
Metabolizam aminokiselinaMetabolizam aminokiselina
Metabolizam aminokiselina
 
Metabolizam
MetabolizamMetabolizam
Metabolizam
 
ENZIMI- BIOKATALIZATORI
ENZIMI- BIOKATALIZATORIENZIMI- BIOKATALIZATORI
ENZIMI- BIOKATALIZATORI
 
Proteini
ProteiniProteini
Proteini
 

VODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITE

 • 2. ЗНАЧАЈ ВОДЕ ЗА ЧОВЕКА • БЕЗ ВОДЕ НЕМА ЖИВОТА • Она је драгоцена и за човека неопходно добро • Резерве воде су неисцрпне. Због тога је најважнији задатак да се она одржи, штедљиво користи и где је могуће повећава • Загађивањем воде наноси се огромна штета човеку и свим живим бићима. • КВАЛИТЕТ ВОДЕ мора да одговара захтевима здравља људи и предвиђеном режиму коришћења • Употребљене воде треба вратити у водотокове под условом да нису загађене • Дужност сваког човека да користи воду као опште добро • Вода не познаје државне границе и захтеваљ међунароидну сарадњу
 • 3. ПРИМЕНА ВОДЕ У ЧОВЕКОВОМ ЖИВОТУ • Служи за пиће и припрему хране • За одржавање личне хигијене • За стамбене и урбане хигијене • Користи се у пољопривреди, • индустрији, • саобраћају, • енергетици, • риболову, • рекреацији итд.
 • 4. добро у општој употреби • Вода представља опште добро у општој употреби на које имају право сви • Не може се третирати као дар природе којим се слободно располаже
 • 5. рационално коришћење воде • У данашње време , рационално коришћење воде, један је од главних задатака у свим земљама • Основни предуслов за заштиту људског здравља је квалитетна вода за пиће
 • 6. КВАЛИТЕТ ВОДЕ • Квалитет воде зависи од физичко-хемијских и биохемијских особина воде у рекама, језерима и морима • То значи да зависи од количине кисеоника,органских материја, нитрата, фосфата, мангана, магнезијума, тешких метала.....
 • 7. ПРОМЕНЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ • Помене квалитета воде могу бити условљене физичко-хемијским и биохемијским променама: - отпадним водама - пестицидима и вештачким ђубривима - Киселим кишама - Променама режима тока воде - Променом флоре и фауне у водама
 • 9. ЗАГАЂЕЊЕ ВОДЕ • Загађење воде може бити: - хемијско - физичко - биолошко
 • 11. загађујуће материје • У процесу кружења воде у природи многе загађујуће материје ( минерална ђубрива, минерали, органске, неорганске и седиментне материјеи отпадна топлота) које човек производи,к доспевају у природне воде • Извори загађења могу бити: - директни: индустрија, домаћинства, водени саобраћај и хаварије - индиректни: пољопривреда, сточарство
 • 12. ОТПАДНЕ ВОДЕ • Отпадне воде су воде онечишћене растворним и нерастворним органским и неорганским матријама и микроорганизмима • Према месту настајања деле се на: - комуналне - индустријске - пољопривредне
 • 13. КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ • Комуналне отпадне воде садрже: - биоразградиве материје - азотна и фосфорна једињења - микроорганизме - масноће и детерџенте
 • 14. цветање воде • Када велика количина нитрата и фосфата доспе у воду, уобичајен резултат је „популациона експлозија“ планктонских алги. • Ова појава се назива цветање воде. • По угинућу алги, микроорганизми за разлагање потроше готово сав кисеоник из воде, изазивајући угинућа риба и других животиња.
 • 15. КВАЛИТЕТ КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ • Квалитет комуналне отпадне воде зависи од: - начина живљења становништва и њиховог животног стандарда - начина одвођења отпадних вода - обима и врсте индустрије у насељу
 • 16. ИНДУСТРИЈСКЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ • Индустријске отпадне воде чине: - процесне отпадне воде - расхладне отпадне воде -оптадне воде од чишћења опреме и погона - санитарне отпадне воде
 • 17. ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ • Потичу углавном од великих сточарских фарми • Отпадне воде из пољопривреде и после пречишћавања садрже одређене састојке који за биљке представљају хранљиве материје
 • 18. Промена температуре и хемијског састава воде мора и океана • Вишеструки утицај на промене састава живог света водених екосистема такође имају топлотна загађења воде. • На местима изливања топле воде која хлади постројења електрана, температура може прећи 80˚С. • Због тако високих температура, као и због значајног смањења количине кисеоника на таквим местима, природну биоценозу замењује сиромашна заједница организама отпорних према екстремним условима живота.
 • 19. Промена температуре и хемијског састава воде мора и океана
 • 20. Мере заштите воде • Довољно чисте воде са очуваним животним заједницама водених организама основа је човековог опстанка на Земљи. • Због тога је стално праћење квалитета воде један од предуслова за покретање адекватних акција заштите.
 • 21. Мере заштите воде • Све мере заштите воде могу се поделити у три групе. • Прва -елиминација узрока загађивања, • Друга – смањење количине штетних материја, • Трећа – посебне мере чишћења воде.
 • 22. Мере заштите воде • Веома значајан вид спречавања загађивања водених токова је • специјалана заштита изворишта, • планирање и постављање ђубришта и депонија даље од водотокова, • смањење употребе ђубрива и пестицида у пољопривреди, нарочито у близини акумулационих језера, • потребно је и масовно пошумљавање и чување земљишта од ерозије
 • 23. Мере заштите воде • Смањење количине загађујућих материја које доспевају до водених токова веома је значајан вид борбе против загађења. • Оно подразумева постављање одговарајућих филтера и посебних система таложника на местима где се изливају отпадне воде. • Овде се подразумева и обавезно хлађење топлих вода пре изливања у реку.
 • 24. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ • Већe загађења вода може се пречистити хемијским и биолошким средствима. • Хемијска средства су различите хемикалије које се убацују у воду и неутралишу опасне материје. • Биолошке мере су најефикасније, јер су базиране на природним законитостима и активностима живих бића. • Биљке и други организми релативно брзо елиминишу загађујуће материје и враћају хемијске односе у води на природан ниво.
 • 25. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ • У природи вода се самопречишћава,тако што пролази кроз слојеве песка и шљунка који представљају природне филтере. • У њима заостају све „прљаве“ честице, због чега је изворска вода бистра. • У градовима се вода узима најчешће из река и акумулационих језера, па се пре употребе мора пречистити. • То се ради у водоводима где се најпре изврши таложење, затим филтрирање,кроз слојеве песка , а потом води додаје хлор да би се уништиле заразне клице. • Тако пречишћена вода може се користити за пиће.
 • 26. Треба знати и ово • Из отворене славине сваког минута исцури 11-12 литара воде, • ако пустимо да вода отиче из славине док перемо зубе, непотребно изгубимо око 40 – 60 литара воде • ако вода отиче док се човек брије, из славине истекне око 40 – 80 литара воде, • ако аутомобил перемо поливајући га водом из гуменог црева потрошимо око 600 литара воде!