Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Загађење наше реке- Бобан Стоицков и Јелена Петков.pptx

  1. ЗАГАЂЕНОСТ РЕКЕ ДРАГОВИШТИЦЕ Б О Б А Н С Т О Ј И Ч К О В I I I - 2
  2. АРГУМЕНТИ: • Изазивање разних поремећаја и обољења која могу имати краткотрајна или хронична дејства код човека. • Нездрава животна средина. • Промена хемијских и биолошких својстава животне средине. • Недостатак хране и сировина. • Изумирање врста. • Уништавање речних екосистема.
  3. ГЛАВНИ ФАКТОРИ НА УТИЦАЈ ЗАГАЂЕНОСТИ: • Испуштање отпадних материја из рудника директно у реци која мења боју. • Подземне воде загађује и употреба вештачког ђубрива,штетних пестицида и супстанци отровних за природу. • Главни фактор који утиче на загађеност наших река јесу људи. Последице небриге због неодговарајућег одлагања отпада све су више видљиве,а бројни извори су већ загађени.Велики загађивачи воде су тзв ,,дивље депоније,, којих у нашој општини има на више места.
  4. • Такође нафта,тешки метали, испуштање канализације и неразграђујуће материје попут соли,једињења фенола ,алуминијумске конзерве и пластична амбалажа који се природној средини не разграђују у потпуности или тај процес траје веома дуго. Излед наше реке Драговиштице
  5. МАТЕРИЈЕ КОЈЕ УТИЧУ НА ЗАГАЂЕНОСТ
  6. МОГУЋА РЕШЕЊА: • Увођење казни • Организација волонтерских акција у којима ће учествовати становници општине са циљем спречавања даљег загађења • Реализирање различитих презентација у установама наше општине како би указали на озбиљност овог проблема
  7. КАМПАЊА: • Прављење плаката и летака • Мајице,качкети и беџеви • Трапснапрент и протест кроз град:
  8. ЛОБИРАЊЕ: • Општински одборници • Медији ( Радио телевизија Босилеград, Кодал , ,,БРАТСТВО,,-новине) • Локална предузећа • Познати грађани
Advertisement