SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
Prof.Artura Lešinska, Lafivents SIA, Lafivents seriviss SIA, O3FM Inženieru birojs SIA,
Menerga Baltic SIA rekomendācijas darbiniekiem un nozares pārstāvjiem
23.03.2020
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspluatācija
vīrusu epidēmijas apstākļos
Vīrusi gaisā pārvietojās kopā ar dispersiem
škidruma pilieniņiem un uz putekļu virsmas.
Ventilācijas un gaisa kondcionēšanas sistēmu gaisa
apstrādes iekārtās gaiss tiek filtrēts. Ja gaisa
apstrādes iekārtas tiek atbilstoši, regulāri apkoptas,
tad pieplūdes gaiss, kas tiek ievadīts telpās, ir tīrāks
no putekļiem, kā telpas vai āra gaiss. Pat ja gaisa
apstrādes iekārtā gaiss tiek mitrināts ziemā vai
sausināts vasarā, tad ir maz ticams, ka mitrinātājā
vai uz sausinātāja virsmām veidojās vīrusu perēkļi.
Pat, ja pieņemam, ka piesārņotā telpas gaisa
nosūces sistēmas gaisa vadā ir nonācis kāds
šķidruma pilieniņš, vai puteklis ar vīrusu, tad ir
praktiski neiespējams, ka tas pats pilieniņš, vai
puteklis, tiks ievadīts atpakaļ telpā pa pieplūdes
gaisa vadiem.
Centrālo ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbināšana veic
piesārņotā gaisa aizvadīšanu no telpām, līdz ar to samazinot infekcijas risku.
Ieteicams palielināt ventilācijas sitēmu darbības
laiku, mainot iestatījumos darbības laikus – uzsākt
ventilācijas sistēmas darbību pāris stundas agrāk,
un izslēgt pāris stundas vēlāk kā parastos apstākļos.
Labāks risinājums ir pat turēt ventilāciju ieslēgtu
24 stundas diennaktī, ar pazeminātu ventilācijas
ātrumu cilvēku prombūtnes laikā.
Pavasara sezonā ar nelielām sildīšanas un
dzesēšanas vajadzībām, iepriekšminētie ieteikumi būtiski nepalielinās enerģijas
patēriņu, bet palīdzēs izvadīt no ēkas vīrusu daļiņas.
Vispārējs ieteikums ir piegādāt pēc iespējas vairāk āra gaisa.
Ja cilvēku skaits ēkā ir samazināts, ieteicams negrupēties vienā vietā, bet
paplašināt distanci starp cilvēkiem, lai veicinātu ventilācijas tīrīšanas efektu.
CENTRĀLO
ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas
sistēmu darbināšana
veic piesārņotā gaisa
aizvadīšanu no
telpām, līdz ar to
samazinot infekcijas
risku
Ieteicama gaisa
apmaiņas
PALIELINĀŠANA
http://lafivents.lv/assets/upload/userfiles/files/Maziniet_Covid_19_risku_intensivi_ventilejot_telpas.pdf
http://www.lafivents.lv
http://faili.lafivents.lv/?m=a8xjl
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 1
Tualešu izplūdes ventilācijas sistēmas vienmēr jāuztur ieslēgtas 24 stundas
diennaktī.
Ja rekomendētās izmaiņas sistēmas darbībā rada problēmas ar dzesēšanas vai
sildīšanas jaudu, tas ir jāpieņem, jo vīrusu epidēmijas apstākļos svarīgāk ir
novērst piesārņojumu un aizsargāt sabiedrības veselību, nekā garantēt
noteiktu komforta līmeni un enerģijas patēriņa efektivitāti.
Ja telpā ir uzstādīti lokālie gaisa dzesētāji, kas
filtrēto, dzesēto un sausināto cirkulācijas gaisu
ievada atpakaļ telpā, tad iespējamība, ka vīrusi
tiek recirkulēti atpakaļ uz telpu palielinās. Jāņem
arī vērā tas, ka gaisa plūsmas ātrums šādu ierīču
tuvumā ir palielināts un var veicināt vīrusu
pārvietošanu no vīrusu pārnēsētāja uz veselo
cilvēku. Taču parsti šādi lokālie gaisa dzesētāji
tiek darbināti karstajā gada laikā. Atcerēsimies, ka
ēkās tiek ieprojektēti un iebūbvēti divu tipu
lokālie telpu gaisa dzesētāji.
Tiešās iztvaikošanas dzesētājos gaiss tiek
dzesēts iztvaikotājā uz kura virsmām temperatūra vienmēr ir zemāka par rasas
punkta temperatūru. Līdz ar to uz virsmām vienmēr ir kondensāts. Kondensāta
pilieniņos uzķerās putekļi, uz kondensāta pannām vairojās baktērijas.
Ūdens tipa lokālie gaisa dzesētāji var tikt projektēti ar palielinātām siltuma
apmaiņas virsmām, uz kurām kondensāts neveidojās. To dēvē par augstas
temperatūras telpu dzesēšanas sistēmu. Tādā gadījumā telpas gaisa piesārņojuma
risks ievērojami samazinās.
Savukārt, ja ūdens tipa gaisa dzesētāji nav projektēti ar pietiekami palielinātām
virsmām, tad telpas gaisa mitruma kondensēšanās notiks un izpaudīsies visi tiešās
iztvaikošanas sistēmu trūkumi. Lielākajā daļā objektu finansiālu apsvērumu dēļ
nav projektētas augstas temperatūras dzesēšanas sistēmas.
Vīrusu epidēmijas laikā lokālos telpu gaisa dzesētājus darbināt nebūtu ieteicams.
Vīrusu
epidēmijas laikā
LOKĀLOS telpu
gaisa dzesētājus
darbināt nav
ieteicams
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 2
 
 
 
1.Centrālo ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbināšana veic
piesārņotā gaisa aizvadīšanu no telpām, līdz ar to samazinot infekcijas
risku.
 
Vīrusi gaisā pārvietojās kopā ar dispersiem škidruma pilieniņiem un uz
putekļu virsmas. Ventilācijas un gaisa koncionēšanas sistēmu gaisa apstrādes
iekārtās gaiss tiek filtrēts. Ja gaisa apstrādes iekārtas tiek atbilstoši, regulāri
apkoptas, tad pieplūdes gaiss, kas tiek ievadīts telpās, ir tīrāks no putekļiem, kā
telpas vai āra gaiss. Pat ja gaisa apstrādes iekārtā gaiss tiek mitrināts ziemā vai
sausināts vasarā, tad ir maz ticams, ka mitrinātājā vai uz sausinātāja virsmām
veidojās vīrusu perēkļi. Pat, ja pieņemam, ka piesārņotā telpas gaisa nosūces
sistēmas gaisa vadā ir nonācis kāds šķidruma pilieniņš, vai puteklis ar vīrusu, tad
ir praktiski nav iespējams, ka tas pats pilieniņš, vai puteklis, tiks ievadīts atpakaļ
telpā pa pieplūdes gaisa vadiem.
 
 
 
 
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 3
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 4
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 5
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 6
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 7
 
 
 
2. Ieteicams palielināt ventilācijas sitēmu darbības laiku.
Ieteicams palielināt ventilācijas sitēmu darbības laiku, mainot iestatījumos
darbības laikus – uzsākt ventilācijas sistēmas darbību pāris stundas agrāk, un
izslēgt pāris stundas vēlāk kā parastos apstākļos. Labāks risinājums ir pat turēt
ventilāciju ieslēgtu 24 stundas diennaktī, ar pazeminātu ventilācijas gaisa
daudzumu cilvēku prombūtnes laikā. Pavasara sezonā ar nelielām sildīšanas un
dzesēšanas vajadzībām, iepriekšminētie ieteikumi būtiski nepalielinās enerģijas
patēriņu, bet palīdzēs izvadīt no ēkas vīrusu daļiņas.
Ja rekomendētās izmaiņas sistēmas darbībā rada problēmas ar dzesēšanas vai
sildīšanas jaudu, tas ir jāpieņem, jo vīrusu epidēmijas apstākļos svarīgāk ir
novērst piesārņojumu un aizsargāt sabiedrības veselību, nekā garantēt
noteiktu komforta līmeni un enerģijas patēriņa efektivitāti.
 
 
 
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 8
2020.06.17.EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 9
2020.06.17.EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis10
2020.06.17.EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis11
 
 
3. Ieteicama telpu gaisa apmaiņas palielināšana.
Taču, ja svaiga gaisa piegāde telpām tiek palielināta ar centrālajām ventilācijas
un gaisa kondicionēšanas sitēmam, vai atverot logus, ir jāizvērtē, vai gadījumā
telpā nenotiek kritiska gaisa plūsmu ātruma palielināšanās, kas var palielināt
arī risku vīrusu pārnešanai no vīrusu pārnēsētāja uz veselo cilvēku. Ja
projektējot un izbūvējot pieplūdes gaisa sadales sistēmas, ir taupīti līdzekļi, tad
gaisa sadalītāju skaits ir nepietiekams, vai primitīvs, un tie sadala gaisu ar
paaugstinātu plūsmas ātrumu. Ieteicams projektēt gaisa sadalītājus ar laminārām
plūsmām un pēc aizvietojošas nevis sajaucošās ventilācijas principiem.
 
 
 
 
 
 
 
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 12
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 13
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 14
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 15
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 16
2020.06.17.EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 17
http://vbn.aau.dk/files/6401593/Comparison_between_Different_Air_Distribution_Systems
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 18
6. Jānosaka vēlamo vai no arhitektoniskā viedokļa iespējamo pieplūdes gaisa sadales un nosūces
gaisa novadīšanas principu telpā, lai noteiktu gaisa sadales pilnvērtības koeficientu un pieplūdes,
telpas un nosūces gaisa punktu izvietojumu uz procesa virziena vektora.
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 19
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 20
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 21
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 22
12
www.rehva.eu/en/guidebooks
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 23
 
 
4. Vīrusu epidēmijas laikā lokālos telpu gaisa dzesētājus darbināt nav ieteicams.
Ja telpā ir uzstādīti lokālie gaisa dzesētāji, kas filtrēto, dzesēto un sausināto cirkulācijas gaisu
ievada atpakaļ telpā, tad iespējamība, ka vīrusi tiek recirkulēti atpakaļ uz telpu palielinās. Jāņem arī
vērā tas, ka gaisa plūsmas ātrums šādu ierīču tuvumā ir palielināts un var veicināt vīrusu
pārvietošanu no vīrusu pārnēsētāja uz veselo cilvēku.
Šādi lokālie gaisa dzesētāji tiek darbināti karstajā gada laikā. Atcerēsimies, ka ēkās tiek
ieprojektēti un iebūbvēti divu tipu lokālie telpu gaisa dzesētāji.
Tiešās iztvaikošanas telpu dzesētājos gaiss tiek dzesēts iztvaikotājā, uz kura virsmām
temperatūra vienmēr ir zemāka par rasas punkta temperatūru. Līdz ar to uz virsmām vienmēr ir
kondensāts. Kondensāta pilieniņos uzķerās putekļi, uz kondensāta pannām vairojās baktērijas.
Ūdens tipa lokālie telpu gaisa dzesētāji var tikt projektēti ar palielinātām siltuma apmaiņas
virsmām, uz kurām kondensāts neveidojās. To dēvē par augstas temperatūras telpu dzesēšanas
sistēmu. Tādā gadījumā telpas gaisa piesārņojuma risks ievērojami samazinās.
Savukārt, ja ūdens tipa gaisa dzesētāji nav projektēti ar pietiekami palielinātām virsmām, tad telpas
gaisa mitruma kondensēšanās notiks un izpaudīsies visi tiešās iztvaikošanas sistēmu trūkumi.
Lielākajā daļā objektu finansiālu apsvērumu dēļ nav projektētas augstas temperatūras dzesēšanas
sistēmas.
 
 
 
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 24
ConsoleMultiSplit Cassette
DuctableHigh wall
High
Wall
Carrier DX SystemsCarrier DX Systems
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 25
Air Cooled
Chiller
Ductable
Fan Coil
Cassette
Vertical
Fan Coil
Horizontal
Fan Coil
AHU
Carrier Hydronic SystemsCarrier Hydronic Systems
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 26
 
 
5. Apkures periodā telpu gaisa relatīvais mitrums kritiski samazinās.
Aukstajā gada laikā āra gasa mitruma saturs ir ārkārtīgi zems. Ja telpās ar
ventilācijas sistēmu ievadāmais, vai infiltrācijas gaiss, netiek mākslīgi mitrināts,
tad telpu gaisa relatīvais mitrums kritiski samazinās. Līdz ar to cilvēka elpošanas
ceļu gļotādas pretestības spējas vīrusu infekcijām pazeminās.
Ieteicams telpas nepārkurināt un pazemināt pieplūdes gais temperatūru, kas
nedaudz uzlabo situāciju. Taču bez gaisa mākslīgas mitrināšanas telpu gaisa
relatīvā mitruma uzturēšana veselīgā līmenī ir neiespējama.
 
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 27
Heat Pump
Roof Top
Damper
Linear air
diffuser
Carrier Air SystemsCarrier Air Systems
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 28
2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 29

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
 
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
 
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšanaSaules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 

Recently uploaded

Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspluatācija vīrusu epidēmijas apstākļos

 • 1. Prof.Artura Lešinska, Lafivents SIA, Lafivents seriviss SIA, O3FM Inženieru birojs SIA, Menerga Baltic SIA rekomendācijas darbiniekiem un nozares pārstāvjiem 23.03.2020 Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspluatācija vīrusu epidēmijas apstākļos Vīrusi gaisā pārvietojās kopā ar dispersiem škidruma pilieniņiem un uz putekļu virsmas. Ventilācijas un gaisa kondcionēšanas sistēmu gaisa apstrādes iekārtās gaiss tiek filtrēts. Ja gaisa apstrādes iekārtas tiek atbilstoši, regulāri apkoptas, tad pieplūdes gaiss, kas tiek ievadīts telpās, ir tīrāks no putekļiem, kā telpas vai āra gaiss. Pat ja gaisa apstrādes iekārtā gaiss tiek mitrināts ziemā vai sausināts vasarā, tad ir maz ticams, ka mitrinātājā vai uz sausinātāja virsmām veidojās vīrusu perēkļi. Pat, ja pieņemam, ka piesārņotā telpas gaisa nosūces sistēmas gaisa vadā ir nonācis kāds šķidruma pilieniņš, vai puteklis ar vīrusu, tad ir praktiski neiespējams, ka tas pats pilieniņš, vai puteklis, tiks ievadīts atpakaļ telpā pa pieplūdes gaisa vadiem. Centrālo ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbināšana veic piesārņotā gaisa aizvadīšanu no telpām, līdz ar to samazinot infekcijas risku. Ieteicams palielināt ventilācijas sitēmu darbības laiku, mainot iestatījumos darbības laikus – uzsākt ventilācijas sistēmas darbību pāris stundas agrāk, un izslēgt pāris stundas vēlāk kā parastos apstākļos. Labāks risinājums ir pat turēt ventilāciju ieslēgtu 24 stundas diennaktī, ar pazeminātu ventilācijas ātrumu cilvēku prombūtnes laikā. Pavasara sezonā ar nelielām sildīšanas un dzesēšanas vajadzībām, iepriekšminētie ieteikumi būtiski nepalielinās enerģijas patēriņu, bet palīdzēs izvadīt no ēkas vīrusu daļiņas. Vispārējs ieteikums ir piegādāt pēc iespējas vairāk āra gaisa. Ja cilvēku skaits ēkā ir samazināts, ieteicams negrupēties vienā vietā, bet paplašināt distanci starp cilvēkiem, lai veicinātu ventilācijas tīrīšanas efektu. CENTRĀLO ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbināšana veic piesārņotā gaisa aizvadīšanu no telpām, līdz ar to samazinot infekcijas risku Ieteicama gaisa apmaiņas PALIELINĀŠANA http://lafivents.lv/assets/upload/userfiles/files/Maziniet_Covid_19_risku_intensivi_ventilejot_telpas.pdf http://www.lafivents.lv http://faili.lafivents.lv/?m=a8xjl 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 1
 • 2. Tualešu izplūdes ventilācijas sistēmas vienmēr jāuztur ieslēgtas 24 stundas diennaktī. Ja rekomendētās izmaiņas sistēmas darbībā rada problēmas ar dzesēšanas vai sildīšanas jaudu, tas ir jāpieņem, jo vīrusu epidēmijas apstākļos svarīgāk ir novērst piesārņojumu un aizsargāt sabiedrības veselību, nekā garantēt noteiktu komforta līmeni un enerģijas patēriņa efektivitāti. Ja telpā ir uzstādīti lokālie gaisa dzesētāji, kas filtrēto, dzesēto un sausināto cirkulācijas gaisu ievada atpakaļ telpā, tad iespējamība, ka vīrusi tiek recirkulēti atpakaļ uz telpu palielinās. Jāņem arī vērā tas, ka gaisa plūsmas ātrums šādu ierīču tuvumā ir palielināts un var veicināt vīrusu pārvietošanu no vīrusu pārnēsētāja uz veselo cilvēku. Taču parsti šādi lokālie gaisa dzesētāji tiek darbināti karstajā gada laikā. Atcerēsimies, ka ēkās tiek ieprojektēti un iebūbvēti divu tipu lokālie telpu gaisa dzesētāji. Tiešās iztvaikošanas dzesētājos gaiss tiek dzesēts iztvaikotājā uz kura virsmām temperatūra vienmēr ir zemāka par rasas punkta temperatūru. Līdz ar to uz virsmām vienmēr ir kondensāts. Kondensāta pilieniņos uzķerās putekļi, uz kondensāta pannām vairojās baktērijas. Ūdens tipa lokālie gaisa dzesētāji var tikt projektēti ar palielinātām siltuma apmaiņas virsmām, uz kurām kondensāts neveidojās. To dēvē par augstas temperatūras telpu dzesēšanas sistēmu. Tādā gadījumā telpas gaisa piesārņojuma risks ievērojami samazinās. Savukārt, ja ūdens tipa gaisa dzesētāji nav projektēti ar pietiekami palielinātām virsmām, tad telpas gaisa mitruma kondensēšanās notiks un izpaudīsies visi tiešās iztvaikošanas sistēmu trūkumi. Lielākajā daļā objektu finansiālu apsvērumu dēļ nav projektētas augstas temperatūras dzesēšanas sistēmas. Vīrusu epidēmijas laikā lokālos telpu gaisa dzesētājus darbināt nebūtu ieteicams. Vīrusu epidēmijas laikā LOKĀLOS telpu gaisa dzesētājus darbināt nav ieteicams 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 2
 • 3.       1.Centrālo ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbināšana veic piesārņotā gaisa aizvadīšanu no telpām, līdz ar to samazinot infekcijas risku.   Vīrusi gaisā pārvietojās kopā ar dispersiem škidruma pilieniņiem un uz putekļu virsmas. Ventilācijas un gaisa koncionēšanas sistēmu gaisa apstrādes iekārtās gaiss tiek filtrēts. Ja gaisa apstrādes iekārtas tiek atbilstoši, regulāri apkoptas, tad pieplūdes gaiss, kas tiek ievadīts telpās, ir tīrāks no putekļiem, kā telpas vai āra gaiss. Pat ja gaisa apstrādes iekārtā gaiss tiek mitrināts ziemā vai sausināts vasarā, tad ir maz ticams, ka mitrinātājā vai uz sausinātāja virsmām veidojās vīrusu perēkļi. Pat, ja pieņemam, ka piesārņotā telpas gaisa nosūces sistēmas gaisa vadā ir nonācis kāds šķidruma pilieniņš, vai puteklis ar vīrusu, tad ir praktiski nav iespējams, ka tas pats pilieniņš, vai puteklis, tiks ievadīts atpakaļ telpā pa pieplūdes gaisa vadiem.         2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 3
 • 4. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 4
 • 5. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 5
 • 6. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 6
 • 7. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 7
 • 8.       2. Ieteicams palielināt ventilācijas sitēmu darbības laiku. Ieteicams palielināt ventilācijas sitēmu darbības laiku, mainot iestatījumos darbības laikus – uzsākt ventilācijas sistēmas darbību pāris stundas agrāk, un izslēgt pāris stundas vēlāk kā parastos apstākļos. Labāks risinājums ir pat turēt ventilāciju ieslēgtu 24 stundas diennaktī, ar pazeminātu ventilācijas gaisa daudzumu cilvēku prombūtnes laikā. Pavasara sezonā ar nelielām sildīšanas un dzesēšanas vajadzībām, iepriekšminētie ieteikumi būtiski nepalielinās enerģijas patēriņu, bet palīdzēs izvadīt no ēkas vīrusu daļiņas. Ja rekomendētās izmaiņas sistēmas darbībā rada problēmas ar dzesēšanas vai sildīšanas jaudu, tas ir jāpieņem, jo vīrusu epidēmijas apstākļos svarīgāk ir novērst piesārņojumu un aizsargāt sabiedrības veselību, nekā garantēt noteiktu komforta līmeni un enerģijas patēriņa efektivitāti.       2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 8
 • 9. 2020.06.17.EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 9
 • 10. 2020.06.17.EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis10
 • 11. 2020.06.17.EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis11
 • 12.     3. Ieteicama telpu gaisa apmaiņas palielināšana. Taču, ja svaiga gaisa piegāde telpām tiek palielināta ar centrālajām ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sitēmam, vai atverot logus, ir jāizvērtē, vai gadījumā telpā nenotiek kritiska gaisa plūsmu ātruma palielināšanās, kas var palielināt arī risku vīrusu pārnešanai no vīrusu pārnēsētāja uz veselo cilvēku. Ja projektējot un izbūvējot pieplūdes gaisa sadales sistēmas, ir taupīti līdzekļi, tad gaisa sadalītāju skaits ir nepietiekams, vai primitīvs, un tie sadala gaisu ar paaugstinātu plūsmas ātrumu. Ieteicams projektēt gaisa sadalītājus ar laminārām plūsmām un pēc aizvietojošas nevis sajaucošās ventilācijas principiem.               2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 12
 • 13. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 13
 • 14. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 14
 • 15. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 15
 • 16. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 16
 • 17. 2020.06.17.EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 17
 • 19. 6. Jānosaka vēlamo vai no arhitektoniskā viedokļa iespējamo pieplūdes gaisa sadales un nosūces gaisa novadīšanas principu telpā, lai noteiktu gaisa sadales pilnvērtības koeficientu un pieplūdes, telpas un nosūces gaisa punktu izvietojumu uz procesa virziena vektora. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 19
 • 20. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 20
 • 21. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 21
 • 22. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 22
 • 23. 12 www.rehva.eu/en/guidebooks 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 23
 • 24.     4. Vīrusu epidēmijas laikā lokālos telpu gaisa dzesētājus darbināt nav ieteicams. Ja telpā ir uzstādīti lokālie gaisa dzesētāji, kas filtrēto, dzesēto un sausināto cirkulācijas gaisu ievada atpakaļ telpā, tad iespējamība, ka vīrusi tiek recirkulēti atpakaļ uz telpu palielinās. Jāņem arī vērā tas, ka gaisa plūsmas ātrums šādu ierīču tuvumā ir palielināts un var veicināt vīrusu pārvietošanu no vīrusu pārnēsētāja uz veselo cilvēku. Šādi lokālie gaisa dzesētāji tiek darbināti karstajā gada laikā. Atcerēsimies, ka ēkās tiek ieprojektēti un iebūbvēti divu tipu lokālie telpu gaisa dzesētāji. Tiešās iztvaikošanas telpu dzesētājos gaiss tiek dzesēts iztvaikotājā, uz kura virsmām temperatūra vienmēr ir zemāka par rasas punkta temperatūru. Līdz ar to uz virsmām vienmēr ir kondensāts. Kondensāta pilieniņos uzķerās putekļi, uz kondensāta pannām vairojās baktērijas. Ūdens tipa lokālie telpu gaisa dzesētāji var tikt projektēti ar palielinātām siltuma apmaiņas virsmām, uz kurām kondensāts neveidojās. To dēvē par augstas temperatūras telpu dzesēšanas sistēmu. Tādā gadījumā telpas gaisa piesārņojuma risks ievērojami samazinās. Savukārt, ja ūdens tipa gaisa dzesētāji nav projektēti ar pietiekami palielinātām virsmām, tad telpas gaisa mitruma kondensēšanās notiks un izpaudīsies visi tiešās iztvaikošanas sistēmu trūkumi. Lielākajā daļā objektu finansiālu apsvērumu dēļ nav projektētas augstas temperatūras dzesēšanas sistēmas.       2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 24
 • 25. ConsoleMultiSplit Cassette DuctableHigh wall High Wall Carrier DX SystemsCarrier DX Systems 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 25
 • 26. Air Cooled Chiller Ductable Fan Coil Cassette Vertical Fan Coil Horizontal Fan Coil AHU Carrier Hydronic SystemsCarrier Hydronic Systems 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 26
 • 27.     5. Apkures periodā telpu gaisa relatīvais mitrums kritiski samazinās. Aukstajā gada laikā āra gasa mitruma saturs ir ārkārtīgi zems. Ja telpās ar ventilācijas sistēmu ievadāmais, vai infiltrācijas gaiss, netiek mākslīgi mitrināts, tad telpu gaisa relatīvais mitrums kritiski samazinās. Līdz ar to cilvēka elpošanas ceļu gļotādas pretestības spējas vīrusu infekcijām pazeminās. Ieteicams telpas nepārkurināt un pazemināt pieplūdes gais temperatūru, kas nedaudz uzlabo situāciju. Taču bez gaisa mākslīgas mitrināšanas telpu gaisa relatīvā mitruma uzturēšana veselīgā līmenī ir neiespējama.   2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 27
 • 28. Heat Pump Roof Top Damper Linear air diffuser Carrier Air SystemsCarrier Air Systems 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 28
 • 29. 2020.06.17. EM Dzīvo siltāk vebinārs. Arturs Lešinskis 29