SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
MAJDA GOMINŠEK, VERLAG DASHÖFER
PROGRAM
•Zakonske podlage
•Postopki v javnem zavodu
•Uporaba kartic in omejitve pri poslovanju
•Vprašanja in odgovori
Zakonska podlaga
• plačilni sistem se v JZ opravlja v skladu z 25. členom
Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike - račune EZR preko UJP
•JZ lahko odpirajo samo posebne račune z ničelnim
stanjem
•JZ lahko uporablja plačilne kartice
•Pred uporabo plačilne kartice mora JZ sprejeti poseben
akt – pravilnik oziroma pravila o materialnem in
finančnem poslovanju
•Ta pravila sprejme svet zavoda
•V teh pravilih JZ natančno določi pravila uporabe plačilne
kartice: (določimo osebe, ki bodo uporabljale te kartice,
za katere namene bo uporaba (materialni stroški, stroški
na službeni poti, plačila preko interneta,…)
Interni akt - vsebina
•Določiti limit uporabe po osebi – mesečno
•Plačila morajo biti ustrezno dokumentirana
•Kaj se zgodi, če uporabnik prekorači limit ali
neupravičeno –ni dokumentov za uporabo? –
bremeni uporabnika ob prvi naslednji plači
Pozornost na ….
•Poraba plačilne kartice mora biti predvidena v
finančnem planu JZ – zagotovljena finančna sredstva
za poravnavo
•Pozornost pri izbiri ponudnika PK (glede višine
provizije)
Računovodsko evidentiranje
•Prejem računa: strošek 46, ddv/ račun dobavitelja
•Plačilo dobavitelju: dobavitelj/obveznost do
izdajatelja PK (v skupini 26)
•Po izpisku EZR(priloga obvestila izdajatelja PK):
obveznost do izdajatelja PK(26)/110
•Vaša vprašanja:
•majda.gominsek@siol.net

More Related Content

More from Igor Zemljič

More from Igor Zemljič (20)

Litijska čebelarska pravda – prva uspešna ekološka pravda pri nas?
Litijska čebelarska pravda – prva uspešna ekološka pravda pri nas?Litijska čebelarska pravda – prva uspešna ekološka pravda pri nas?
Litijska čebelarska pravda – prva uspešna ekološka pravda pri nas?
 
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptPredstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
 
To read or not to read
To read or not to readTo read or not to read
To read or not to read
 
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
 
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun:  Zagovorništvo v knjižnici Breda Karun:  Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
 
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
 
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
 
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
 
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
 
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
 
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
 
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-virePaketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
 
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
 
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
 
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
 
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja SlovenijeKratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
 
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovinoPoti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
 
Založništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojnoZaložništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojno
 
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
 
Digitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZDigitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZ
 

Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici

  • 1. Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici MAJDA GOMINŠEK, VERLAG DASHÖFER
  • 2. PROGRAM •Zakonske podlage •Postopki v javnem zavodu •Uporaba kartic in omejitve pri poslovanju •Vprašanja in odgovori
  • 3. Zakonska podlaga • plačilni sistem se v JZ opravlja v skladu z 25. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike - račune EZR preko UJP •JZ lahko odpirajo samo posebne račune z ničelnim stanjem •JZ lahko uporablja plačilne kartice
  • 4. •Pred uporabo plačilne kartice mora JZ sprejeti poseben akt – pravilnik oziroma pravila o materialnem in finančnem poslovanju •Ta pravila sprejme svet zavoda •V teh pravilih JZ natančno določi pravila uporabe plačilne kartice: (določimo osebe, ki bodo uporabljale te kartice, za katere namene bo uporaba (materialni stroški, stroški na službeni poti, plačila preko interneta,…)
  • 5. Interni akt - vsebina •Določiti limit uporabe po osebi – mesečno •Plačila morajo biti ustrezno dokumentirana •Kaj se zgodi, če uporabnik prekorači limit ali neupravičeno –ni dokumentov za uporabo? – bremeni uporabnika ob prvi naslednji plači
  • 6. Pozornost na …. •Poraba plačilne kartice mora biti predvidena v finančnem planu JZ – zagotovljena finančna sredstva za poravnavo •Pozornost pri izbiri ponudnika PK (glede višine provizije)
  • 7. Računovodsko evidentiranje •Prejem računa: strošek 46, ddv/ račun dobavitelja •Plačilo dobavitelju: dobavitelj/obveznost do izdajatelja PK (v skupini 26) •Po izpisku EZR(priloga obvestila izdajatelja PK): obveznost do izdajatelja PK(26)/110